ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

آمار تلفات‌ در اثر توبكتومي‌ و وازكتومي‌

آمار تلفات‌ زنان‌ و مردان‌ در خصوص‌ بستن‌ لوله‌ (توبكتومي‌ و وازكتومي‌) فقط‌ در كشور ايران‌ در زنان‌ به‌ يك‌ ميليون‌ و در مردان‌ به‌ هشتاد هزار نفر رسيده‌ است‌.
منظور ما از تلفات‌، مرگ‌ و مير آنان‌ بعد از اين‌ عمل‌ نمي‌باشد، بلكه‌ خود اين‌ عمل‌ است‌ كه‌ در حكم‌ ضايعات‌ و تلفات‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد.
قيمت‌ لوله‌هاي‌ مرد يعني‌ دیه‌ آن‌ در شرع‌ مقدّس‌ اسلام‌ قيمت‌ دیه‌ يك‌ مرد كامل‌ يعني‌ هزار دينار است‌؛ و دیه‌ لوله‌هاي‌ زن‌
قيمت‌ دیه‌ يك‌ زن‌ كامل‌ يعني‌ پانصد دينار است‌
.
مانند كور كردن‌ دو چشم‌ مرد و كور كردن‌ دو چشم‌ زن‌. بنابراين‌ ما با ازميان‌ رفتن‌ نسل‌ و عقيم‌ نمودن‌ ايشان‌، ضايعه‌اي‌ بدين‌ سهمگيني‌ وارد ساخته‌ايم.
فعلاً بحث‌ ما در سایر انواع‌ و اقسام‌ جلوگيري‌ از كاندوم‌، قرص‌، آمپول‌، آي‌.يو.دي‌، نمي‌باشد؛ بلكه‌ فقط‌ در خصوص‌ ضايعات‌ و تلفاتي‌كه‌ در حكم‌ قتل‌ نفس‌ محترمه‌ محسوب‌ مي‌گردد، و آن‌ عبارت‌ است‌ از وازكتومي‌ و توبكتومي‌ بحث‌ داريم‌؛ بحث‌ ما در يك‌ ميليون‌ زن‌ را عقيم‌ كردن‌ و هشتاد هزار مرد را مقطوع‌ النّسل‌ نمودن‌ است‌.


رضايت‌ به‌ بستن‌ لوله‌ها، با فريب‌ و پنهان‌ داشتن‌ از نظريّۀ علماء بوده‌ است‌


ميگويند: ما به آنها جائزه‌ داده‌ايم! تلويزيون‌ به‌ حكم‌ قرعه‌ داده‌ايم‌! 1 پنج هزار تومان‌ پول‌ به‌ مستضعفان‌ داده‌ايم‌!
جواب‌ اين كه‌: اين‌ مقدار عيناً به‌ مثابۀ آجيلي‌ است‌ كه‌ به‌ طفل‌ مي‌دهند، براي‌ آنكه‌ اورا بدزدند و سرقت‌ كنند و خونش‌ را بمكند.علاوه‌، شما با نيرنگ‌ و حيله‌ اين‌ عمل‌ را انجام‌ داده‌ايد و يك‌ نفر را نه‌ از حكم‌ شرعي‌، نه‌ از عواقب‌ مهلكه‌ و خطيرۀ اين‌ عمل‌ مطّلع‌ ننموده‌ايد؛ و اگر بگوئيد: با رضايت‌ خود مرد و زن‌ انجام‌ داده‌ايم‌، بايد گفت‌: با اين‌ تبليغات‌ گسترده‌ بر پايۀ مكر و خدعه‌ و بر اساس‌ دروغ‌ و كذب‌، رضايت‌ آنان‌ در حكم‌ رضايت‌ آن‌ كفن‌ فروش‌ است‌ كه‌ دزد از وي‌ بستاند:
گويند: زني‌ در آستانۀ مرگ‌ بود. و يك‌ پسر داشت‌ كه‌ در تمام‌ عمر از راه‌ دزدي‌ به‌ وي‌ مخارج‌ مي‌داد.
مادر گفت‌: اي‌ پسرجان‌! غذاي‌ مرا در مدّت‌ يك‌ عمر از طريق‌ دزدي‌ آوردي‌. الان‌ از تو تقاضا دارم‌ فقط‌ يك‌ كفن‌ حلال‌ براي‌ من‌ بياوري‌!
پسر گفت‌: به‌ روي‌ چشم‌! دوان‌ دوان‌ به‌ سوي‌ دكّان‌ كفن‌ فروش‌ آمد و يك‌ دست‌ كفن‌ گرفت‌ و در زير بغل‌ نهاد كه‌ به‌ منزل‌ بياورد. كفن‌ فروش‌ گفت‌: پولش‌ را بده‌! پسر گفت‌: بگو حلال‌! كفن‌ فروش‌ گفت‌: چگونه‌ بگويم‌ ؟! پسر، كفن‌ فروش‌ را در زير دست‌ و پاي‌ خود انداخت‌ و بر وي‌ ميكوفت‌ و مي‌گفت‌: بگو حلال‌! حلال‌! كفن‌ فروش‌ گفت‌: حلال‌! حلال‌! حلال‌! هزار مرتبه‌ حلال‌! از شير مادر افزونتر حلال‌!
پسر كفن‌ را به‌ نزد مادر آورد و مادر تعجّب‌ كرد كه‌ به‌ فوريّت‌ اين‌ كفن‌ حلال‌ را از كجا بدست‌ آورده‌ است‌؟ جريان‌ را پرسيد و وي‌ باز گفت‌. مادر گفت‌: خاك‌ بر سرم‌ كه‌ اينك‌ ميخواهي‌ مرا در كفني‌ بدين گونه‌ حلال‌ كه‌ از ضرب‌ مشت‌ دست‌ و لگد پاي‌ تو حلال‌ شده‌ است‌ در گور بسپاري‌!
از همۀ اينها گذشته‌، انسان‌ نمي‌تواند رضا به‌ نقص‌ عضو خود بدهد؛ و از روي‌ رضايت‌ كامل‌ هم‌ بگويد: شما مي‌توانيد لوله‌هاي‌ مرا ببنديد و مرا عقيم‌ كنيد؛ همچنانكه‌ نمي‌تواند بگويد: من‌ از روي‌ رضايت‌ كامل‌ به‌ شما مي‌گويم‌ كه: چشمان‌ مرا ميل‌ بكشيد و كور كنيد، يا دستهاي‌ مرا ببريد!
معاون‌ وزير بهداشت‌: 80 هزار مرد و يك‌ ميليون‌ زن‌ وازكتومي‌ و توبكتومي‌ شده‌اند
جنايت‌ عقيم‌ ساختن‌ يك‌ ميليون‌ زن‌ شيعۀ مسلمان‌، و هشتاد هزار نفر مرد شيعۀ مسلمان‌ در كشور ايران‌ روز يكشنبه 30 محرّم‌ الحرام‌ 5 1 4 1 آشكار شد كه‌ چون‌ در مشهد مقدّس‌ روزنامۀ «قدس‌» را نگريستيم‌، نوشته‌ بود:


معاون‌ وزير بهداشت‌ و درمان‌: «رشد جمعيّت‌ كشور به‌ 8/1 درصد كاهش‌ يافت‌«


* رشد جمعيّت‌ جهان‌ بطور متوسّط‌ 7/1 درصد است‌.


* تعداد مواليد در كلّ كشور در سال‌ گذشته‌ يك‌ ميليون‌ و 385 هزار نفر اعلام‌ شد.


* 78 درصد زوجهاي‌ در سنين‌ باروري‌ در شهرهاي‌ كشور از برنامه‌هاي‌ تنظيم‌ خانواده‌ پيروي‌ مي‌كنند.


طبق‌ تحقيقاتي‌ كه‌ خردادماه‌ سال‌ جاري‌ توسّط‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموز
ش‌ پزشكي‌ انجام‌ شد،‌ میزان رشد جمعیّت کشور به 8/1 در صد کاهش یافت. دکتر حسین ملک افضلی با بیان این مطلب، تعداد مواليد در كلّ كشور را در سال‌ گذشته‌، حدود يك‌ ميليون‌ و 385 هزار نفر عنوان‌ كرد و گفت‌: اين‌ رقم‌ در سالهاي‌ قبل‌ از 72، بطور متوسّط‌ بيش‌ از دو ميليون‌ و 200 هزار نفر بوده‌ است‌.

معاون‌ امور بهداشتي‌ وزارت‌ بهداشت‌ افزود: طيّ چهار سال‌ گذشته‌ 80 هزار مرد و يك‌ ميليون‌ زن‌ واقع‌ در سنين‌ باروري‌ در كشور اقدام‌ به‌ عمل‌ جرّاحي‌ وازكتومي‌ و توبكتومي كرده‌اند.»2
قريب‌ يكسال‌ پيش‌ از اين‌، روزنامۀ «خراسان‌» از دكتر سعيد نمكي‌، معاون‌ امور بهداشتي‌ وزارت‌ بهداشت‌ حكايت‌ كرده‌ بود كه‌ او در مورد عدم‌ استقبال‌ مردان‌ از برخي‌ روشهاي‌ كنترل‌ مواليد گفت‌: «در يك‌ سال‌ و نيم‌ گذشته‌ بيش‌ از 0 65 هزار مورد توبكتومي‌ (بستن‌ لولۀ زنان‌) انجام‌ شده‌، در حاليكه‌ در اين‌ مدّت‌ تنها 0 5 هزار مورد وازكتومي‌ (بستن‌ لولۀ مردان‌) صورت‌ گرفته‌ است‌.
وي‌ گفت‌: در لايحۀ تنظيم‌ خانواده‌ صراحتاً رسانه‌هائي‌ همچون‌ صدا و سيما موظّف‌ به‌ ساخت‌ و ارائۀ برنامه‌هائي‌ در اين‌ زمينه‌ شده‌اند. ولي‌ متأسّفانه
‌ تا بحال‌ مخالفت‌ شوراي‌ سياست‌ گذاري‌ صدا و سيما مانع‌ پخش‌ بسياري‌ از برنامه‌ها در اين‌ زمينه‌ شده‌است‌
.
وي‌ افزود: استفاده‌ از «كاندوم‌» يكي‌ از رائج‌ترين‌ و مناسب‌ترين‌ روش‌هاي‌ كنترل‌ مواليد است‌ در حاليكه‌ ذكر نام‌ اين‌ وسيله‌ نيز در برخي‌ رسانه‌هاي‌ جمعي‌ ممنوع‌ مي‌باشد.» 3
و نيز روزنامۀ «خراسان‌» نوشت‌: «كنفرانس‌ منطقه‌اي‌ تنظيم‌ خانواده‌ صبح‌ ديروز (شنبه‌) با سخنان‌ آقاي‌ دكتر حبيبي‌ معاون‌ اوّل‌ رئيس‌ جمهور درتهران‌ آغاز بكار كرد
دكتر مرندي‌ وزير اسبق بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ افزود: ميزان‌ رشد جمعيّت‌ در ايران‌ پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌، و در دهۀ 6 197 تا 6 198 به‌ بالاترين‌ حدّ خود در تاريخ‌ كشور يعني‌ به‌ 9/3 درصد رسيد؛ و كاهش‌ شديد مرگ‌ و مير كودكان‌ زير يك‌ سال‌ و مهاجرت‌ درون‌ كشوري‌ از كشورهاي‌ افغانستان‌ و عراق‌ در دهۀ 6 197 تا 6 198، آهنگ‌ رشد جمعيّت‌ را تسريع‌ بخشيد
وي‌ ابراز اميدواري‌ كرد كه‌ با گسترش‌ و تقويت‌ برنامه‌هاي‌ تنظيم‌ خانواده‌ و همكاري‌هاي‌ بين‌ المللي‌، رشد جمعيّت‌ ايران‌ تا پايان‌ برنامه دوّم‌ توسعۀ اجتماعي‌ واقتصادي‌ كشور به‌ 8/1 درصد كاهش‌ يابد
دكتر حبيبي‌ با اشاره‌ به‌ اتّخاذ سياستهاي‌ جمعيّتي‌ و تنظيم‌ خانواده‌ از طرف‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ گفت‌: اخيراً نيز با حمايت‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و شوراي‌ نگهبان‌ در تصويب‌ قانون‌ جمعيّت‌ و تنظيم‌ خانواده‌ به‌ بهانه‌هاي‌ فوق‌ ابعاد گسترده‌اي‌ بخشيده‌ است‌
دكتر نفيس‌ صديق‌ مدير اجرائي‌ صندوق‌ جمعيّت‌ ملل‌ متّحد، سخنران‌ بعدي‌ كنفرانس‌ منطقه‌اي‌ تنظيم‌ خانواده‌ بود كه‌ اين‌ كنفرانس‌ را بسيار ارزشمند شمرد و گفت‌: كشورهاي‌ ما داراي‌ تجارب‌ اقتصادي‌، فرهنگي‌ و اجتماعي‌ و تاريخي‌ مشتركي‌ هستند؛ و برخي‌ از اين‌ كشورها در اجراي‌ برنامه جامع‌ بهداشت‌ مادران‌ و كودكان‌ و تنظيم‌ خانواده‌ تجربيّات‌ طولاني‌ و موفّقيّت‌ آميزي‌ دارند.
وي‌ با اشاره‌ به‌ تجارب‌ ارزشمند ايران‌ در زمينۀ كنترل‌ جمعيّت‌ گفت‌: گفتگوهائي‌ كه‌ متعاقب‌ سرشماري‌ سال‌ 65 13 در سال‌ 1988 با دولت‌ ايران‌ صورت‌ گرفت‌ به‌ آن‌ منجرّ شد كه‌ دولت‌ در برنامه پنج‌ سالۀ اوّل‌ توسعۀ اقتصادي، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ خود، تقليل‌ نرخ‌ كلّي‌ باروري‌ را از رقم‌ 4 / 6 فرزند براي‌ هر زن‌ به‌ رقم‌ 4 فرزند به‌ عنوان‌ هدف‌ مورد نظر اعلام‌ كرد.» 4
بالجمله‌ اين‌ آماري‌ است‌ براي‌ روشن‌ شدن‌ سطح‌ عمليّات‌ در تمام‌ كشور ايران‌، وامّا انجام‌ ضايعات‌ وارده‌ در خصوص‌ استان‌ خراسان‌ كه‌ بطور جدّي‌ از سال‌ 70 شمسي‌ شروع‌ شده‌است‌ تا خاتمۀ سال‌ 72، از اينقرار مي‌باشد:
جمعيّت‌ تحت‌ پوشش‌: 5 19273 نفر
7099
نفر V (وازكتومي‌)
65 389
نفر T (توبكتومي‌)
4 3193
نفر كاندوم‌
3 54 1 4
نفر I.U.D (آي‌.يو.دي‌)
0 6 732
نفر قرص‌
289
نفر نورپلانت‌&l t;/SPAN>
45 3
نفر مگسترول‌
اين‌ آمار دقيقي‌ مي‌باشد كه‌ از خصوص‌ استان‌ خراسان‌ بدست‌ آمده‌ است. در هر يك‌ از استانهاي‌ ايران‌ نيز به‌ همين‌ مثابه‌ آمارهاي‌ بسيار دقيق‌ كه‌ حتّی‌ از خصوصيّات‌ يكايك‌ افراد نقشه‌ بر ميدارد و واقعيّتشان‌ را حكايت‌ مي‌نمايد، به همين‌ گونه‌ بدست‌ آمده‌ است‌.
آمريكا ساليانه‌ 9 ميليارد دلار صرف‌ تبليغات‌ عليه‌ ملّتهاي‌ مستضعف‌ مي‌كند
«..
. گفتني‌ است‌ كه‌ آمريكا ساليانه‌ 9 ميليارد دلار صرف‌ تبليغات‌ مي كند؛ از بودجۀ 5 1001 ميليارد دلاري‌ سيا، حدود نيم‌ آن‌ صرف‌ تبليغات‌ عليه‌ ملّتهاي‌ مستضعف‌ و جنبشهاي‌ آزادي‌ بخش‌ ودولتهاي‌ مردمي‌ مي‌شود.
هر هفته‌ حدود 1000 ساعت‌ برنامه‌ به‌ 2 4 زبان‌ دنيا با بهره‌گيري‌ از 8000 ايستگاه‌ راديوئي‌ با 5 11 ايستگاه‌ تقويت‌ كننده‌ به‌ سراسر دنيا فرستاده‌ مي‌شود. 000 , 200 ساعت‌ از برنامه‌هاي‌ تلويزيوني‌ دنيا در سال‌، در اختيار آمريكاست‌.
از جمله‌ سهم‌ كشور و مردم‌ ما در اين‌ ميان‌ هفته‌اي‌ 0 5 ساعت‌ برنامه‌هاي‌ راديوئي‌ به‌ زبان‌ فارسي‌ است‌، و اين‌ جداي‌ از برنامه‌هائيست‌ كه‌ به‌ زبان‌ تركي‌، كردي‌ و… براي‌ ايرانيان‌ پخش‌ مي‌شود.
اهداف‌ تبليغاتي‌ دشمن‌:
1 ـ اشاعۀ فساد، فحشاء، اعتياد، وگسترش‌ روحيّۀعافيت‌ طلبي‌، رفاه‌طلبي‌، و مصرف‌ گرائي‌ جهت‌ به‌ انزوا كشيدن‌ و خاموش‌ ساختن‌ عنصر پرخاشگري‌، ظلم‌ ستيزي‌ و… است‌.
در كنفرانسي‌ در كويت‌ بنام‌ «انقلاب‌ اسلامي‌» سخنگوي‌ آمريكائي‌ گفت‌:


ما حريف‌ ايرانيان‌ نمي‌شويم‌. چرا كه‌ مهمترين‌ حربۀ ما، بزرگترين‌ آرزوي‌ آنهاست‌. ما مي‌گوئيم‌: همه‌تان‌ را نابود مي‌كنيم‌؛ و آنها هم‌ در آرزوي‌ شهادتند. ما بايد اين‌ روحيّه‌ را از آنان‌ بگيريم‌.» 4&lt ;BR> 


مي دانيد: مـَآل‌ و مُفاد گفتار اين‌ آمريكائي‌ چه‌ مي‌باشد؟! مي‌گويد: به‌ آنها مي‌فهمانيم‌: فرزند كمتر، زندگي‌ خوشتر. اوّلاً ريشه‌شان‌ را قطع‌ مي‌كنيم‌ تا چنين‌ شهادت‌ جوياني‌ اصلاً پا به‌ عرصۀ وجود نگذارند. ثانياً شعار راحت‌طلبي‌ و عيش‌راني‌ را در افكارشان‌ مي‌دوانيم‌. حتّی‌ در دفترچۀ بيمۀ طلّابشان كه‌ سرلشگران‌ شهادت‌ و ايثار و صبر و تحمّل‌ در برابر مشكلات‌ و رنج‌ و زحمت‌ مي‌باشند، در يك‌ صفحۀ آن‌ مي‌نويسيم‌: اگر فرزند كمتري‌ داشته‌ باشيم‌ بهتر زندگي‌ مي‌كنيم‌، ودر صفحۀ دوّم‌ آن‌: شما هم‌ بديگران‌ بگوئيد: با فرزند كمتر، زندگي‌ بهتر است‌، و در صفحۀ سوّم‌ آن‌: خانواده‌هاي‌ كم‌ جمعيّت‌ فرزندان‌ سالم‌ و موفّقي‌ دارند. و هكذا تا آخر دفترچه‌.
مطلب را با فتواي‌ آيت ‌الله ‌العظمي‌ حاج‌ شيخ‌ محمّد عليّ اراكي‌ رحمت الله علیه خاتمه‌ مي‌دهيم‌:
استفتاء: بسم‌ الله‌ الرّحمن‌ الرّحيم‌، حضرت‌ آيت‌ الله‌ العظمي‌ اراكي‌ دامت‌ بركاته‌؛ جلوگيري‌ از حمل‌ با بستن‌ لوله‌هاي‌ رحم‌ يا عِنّين‌ كردن‌ مردان‌، وياگذاشتن دستگاههاي آي‌.يو.دي‌ كه‌ موجب‌ لمس‌ و نظر مي‌شود؛ آيا اشكال‌ دارد يا نه‌؟
پاسخ آيت‌الله‌العظمي‌ حاج‌ شيخ‌ محمّد عليّ اراكي‌ رحمت الله علیه :
بسمه‌ تعالي‌، عقيم‌ كردن‌ جائز نيست‌ مگر اينكه‌ خطر جاني‌ براي‌ زن‌ باشد و راه‌ علاج‌ منحصر باشد به‌ عقيم‌ كردن‌. در اين صورت‌ اشكال‌ ندارد. و لمس‌ و نظر به‌ عورت‌ زن‌ براي‌ غير شوهر جائز نيست‌.
شمارۀ‌ 4 9 6 مهر: دفتر استفتاء آيت‌ الله‌ العظمي‌ اراكي‌«


پي‌نوشت‌ها:
 
1. چند روز قبل‌ روزنامۀ «خراسان‌»، شنبه‌ 6 صفر 5 1 4 1 ( 5 2/2/73) شمارۀ‌ 13020 نوشت‌:
«
اطّلاعيّه‌: فرزند كمتر، زندگي‌ بهتر با دريافت‌ جائزه‌؛ بمناسبت‌ بزرگداشت‌ هفتۀ كنترل‌ جمعيّت‌،
بيمارستان‌ و زايشگاه‌ خيريّۀ عليّ بن‌ أبي‌طالب‌ عليه‌ السّلام‌، به‌ مردان‌ يا زناني‌ كه‌ براي‌ انجام‌ وازكتومي‌ وتوبكتومي‌ (جهت‌ جلوگيري‌ از تراكم‌ و انفجار جمعيّت‌) به‌ اين‌ بيمارستان‌ مراجعه‌ كنند، علاوه‌ بر رايگان‌ بودن‌ عملهاي‌ مذكور، به‌ حكم‌ قرعه‌ تعدادي‌ تلويزيون‌ اهداء مي‌نمايد
.»
2
. روزنامۀ «قدس‌» 30 محرّم‌ 5 1 4 1 (19 تيرماه‌ 1373) شمارۀ‌ 1891
3
. روزنامۀ «خراسان‌» 6 صفر 4 1 4 1 ( 4 مرداد 1372) شمارۀ‌ 12737
4
. م
لاحظه‌ بفرمائيد كه‌ در مجلّۀ «دانشمند» شمارۀ‌ 6، مورّخۀ شهريور 1372، در ضمن‌ مقاله‌اي‌ طيّ عنوان‌ «سيل‌ جمعيّت‌ هنوز در راه‌ است‌» در ص‌ 64 چگونه‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ در پانزده‌ سال‌ اخير عصباني‌ و خشمگين‌ است‌ كه‌ گوئي‌ نسخۀ دوّم‌ وزير امور خارجۀ يونان‌ است‌؛ مي‌گويد: «آري‌ اكنون‌ جامعۀ ما چوب‌ غفلتي‌ را ميخورد كه‌ سبب‌ شد برنامه‌هاي‌ تنظيم‌ خانواده‌ در حدود پانزده‌ سال‌ پيش‌ تعطيل‌ شوند. و واقعاً جاي‌ شگفتي‌ است‌ كه‌ هنوز هم‌ در بين‌ ما كساني‌ هستند كه‌ بدون‌ توجّه‌ به‌ واقعيّتها و مشكلات‌ موجود، به‌ غلط‌ گمان‌ مي‌كنند افزايش‌ جمعيّت‌ سبب‌ نيرومندي‌ و اقتدار كشورمان‌ خواهد شد. نمونه‌اش‌ يكي‌ از نمايندگان‌ مخالف‌ بود كه‌ همين‌ چند ماه‌ قبل‌ و پيش‌ از تصويب‌ لائحۀ تنظيم‌ خانواده‌ و مهار جمعيّت‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ادّعا مي‌كرد: «سنّت‌ قاطعۀ پيامبر اسلام‌ (ص‌) بر كثرت‌ نسل‌ است‌. من‌ خيال‌ مي‌كنم‌ اگر به‌ اين‌ لائحه‌ رأي‌ بدهيد كار خلاف‌ شرع‌ مي‌كنيد
!»
«امّا آيت‌ الله‌ ناصر مكارم‌ شيرازي‌، رئيس‌ حوزۀ علميّۀ قم‌ به‌ شيوائي‌ استدلال‌ مي‌كند…» در اينجا بخشي‌ از گفتار ايشان‌ را ذكر كرده‌ است‌، آنگاه‌ گفته‌است‌: «شايد از همين‌ روست‌ كه‌ سعدي‌ هم‌ بيش‌ از هفت‌ قرن‌ پيش‌ مي‌دانست‌ كه‌ افزايش‌ بي‌رويّۀ جمعيّت‌ نه‌ تنها
سبب‌ نيرومندي‌ نخواهد بود، بلكه‌: گر گدا پيشرو لشكر اسلام‌ بود كافر از بيم‌ توقّع‌ برود تا در چين‌«.

با توجّه‌ به‌ متن‌ مطالبي‌ كه‌ ما در اين‌ كتاب‌ ذكر كرديم‌ روشن‌ است‌ كه‌ اين‌ گفتار نادرست‌ مي‌باشد. عظمت‌ اسلام‌ و فزوني‌ جوانان‌ نيرومند و فداكار غالب‌ و مظفّر در طيّ همين‌ پانزده‌ ساله‌ بوده‌ است‌ كه‌ كمر استعمار را شكست‌ و نالۀ كاخ‌ نشينان‌ سياستمدار مغرب‌ زمين‌ را به‌ ثريّا رسانيد. واينك‌ اين‌ ياوه‌ خوانيها فقط‌ ترس‌ و دهشت‌ عظيمي‌ است‌ كه‌ سرا پايشان‌ را فرا گرفته‌ و مي‌ترسند شايد دوباره‌ از اين‌ ملّت‌ قيامي‌ شود و بيش‌ از پيش‌ پيشروي‌ كنند.
 
منبع: كاهش جمعيت ضربه‌اي سهمگين بر پيكر مسلمين، علامه سيد محمد حسين حسيني طهراني (ره)


http://www.javaneirani.com

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید