ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

آموزش کار با صفحه کلید در صورت عدم وجود ماوس

 ممكن است يك وقتي ماوستان از كار بيفتد يا خراب شود يا اصلا دسترسي به ماوس نداشته باشيد يا خيلي حرفه اي شديد  كه نميخواهيد باماوس وقتتان (كليد هاي تركيبي را بترتيب همزمان فشار دهيد) تلف شود چكار ميكنيد؟ حال كليدهاي مهم ميانبر را به شما معرفي ميكنم: <o:p&g t;


ü       ESC   جهت برگشت به پنجره اصلي                                                                <SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr&gt ;


ü       ESC   جهت انصراف از تغيير نام فايل ياپوشه يا آيكن                                          


ü       ALT   جهت فعال نمودن نوار منوي زير تايتل                                                        


ü       ALT  جهت باز نمودن تب ها (سربرگها) در نوارمنو   حرف زير خط داردرتب نوار منو+-4


ü       ALT+ left Arrow  صفحه را يك صفحه به عقب مي برد       كليد جهت نماي سمت چپ


ü       ALT+ Right Arrow   صفحه رايك صفحه به جلو مي برد   كليد جهت نماي سمت راست    


ü       AI T+ TAB   جهت ورق زدن صفحه اول ودوم


ü       ALT +ESC جهت ورق زدن دربين صفحات زياد


ü       ALT+ F4</SPAN&gt ;  جهت بستن همه پنجره ها ودر نهايت خاموش كردن سيستم             


ü       ALT+ RIGHT SHIFT
 
جهت تايپ فارسي


ü       ALT+ LEFT SHIFT  جهت تايپ انگليسي


ü       ALT + ENTER براي بازكردن پروپر تير هر آيكن يا پوشه ابتدا آنرا درج كرده بعد


ü       ALT +ENTER جهت بزرگ کردن پنجره مديا پلير                                          


ü       Alt+ Space bar و 14- جهت كوچك كردن پنجره باز


ü       Alt+ Shift+ Tab جهت ورق زدن در صفحات قبل

ü       Alt+ Spase bar جهت فعال نمودن کليد های کنترلی مثل بستن پنجره                                      


ü       ALT+HOME رفتن به صفحه خانگی


ü       براي رسيدن به Propertis كافيست Alt را نگه داشته و روي فايل مورد نظرتان دابل كليك كنيد.


ü       كليد Alt در هر پنجره اي با يك فشار منوهاي پنجره را فعال مي كند و با تركيب آن با هر كدام از حروف منوها كه زير آن خط كشيده شده آن پنجره را باز مي كند.


ü       در مرورگر اينترنت تركيب Alt و End شما را به آخرين صفحه اي كه مشاهده كرده ايد، خواهد برد.


ü       در مرورگر اينترنت IE، تركيب Alt&lt ;/SPAN> با يكي از دو كليد جهت راست و چپ، عمل Back و Forward را انجام مي دهد. 


ü       جهت باز كردن پروپرتيز درهر پوشه يا فايل كليد LT راپايين نگه داشته با ماوس دوبار روي آن كليك كنيد.


ü       CTRL+W    جهت بستن پنجره هاي باز                                                              


ü       CTRL+D    &l t;/SPAN> صفحات مورد علاقه شمارابه ليست فيورت اضافه مي كند .                  


ü       CTRL+N بدون بستن صفحات ما قبل پنجره   مرورگرجديد را باز مي كند


ü       CTRL+W صفحه اينترنت اكسپلورر فعال شما را خواهد بست                           


ü       CTRL+ F براي پيدا كردن كلمه يا جمله اي در صفحه


ü       CONTROL +ENTER22    پسوند وپيشوندنام سايت را مي آورد        


ü       CTRL+C جهت كپي كردن متن يا فايل يا پوشه  &lt ;SPAN style=”LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ‘Tahoma’,’sans-serif’; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman'” dir=ltr>


ü       CTRL+V  جهت الحاق كردن متن


ü       CTRL+Xجهت انتقال دادن فايل يا پوشه يا متن 


ü       CTRL+E جهت جستجو دراينترنت     &am p;nbsp;                                                              


ü       CTRL+A  انتخاب ودرج همه متن


ü       CTRL+F5  جهت ازبين بردن درج روي همه متن                           &n
bsp;                  


ü       CTRL+S جهت ذخيره كردن فايل


ü       CTRL+O جهت باز نمودن فايل                                                                      


ü       CTRL+Z  متن حذف شده را دوباره باز خواني ميكند.بترتيب حذف شده از آخربه اول


ü       CTRL+Y  متن بازخواني شده توسط كنترل +زدوباره هالت قبل بر مي گرداند اول به آخر


ü       CTRL+G  ( ونيز اف 5)  جهت رفتن سريع به صفحه مورد نظر


ü       CTRL+H  جهت باز كردن وبستن گزينه تاريخ(هيزتوري) دراينترنت                          <SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr& gt;


ü       CTRL+B جهت كلفت تايپ كردن


ü  
    
CTRL+I جهت ايتاليك كردن متن


ü       CTRL+U  جهت زيرخط دار كردن متن <o:p& gt;


ü       CTRL+D  جهت باز كردن منوي فونت ونوع قلم


ü &n
bsp;    
CTRL+ HOME جهت رفتن به ابتداي صفحه


ü       CTRL+END جهت رفتن به انتهاي صفحه


ü       CTRL+ RIGHT SHIFTجهت قراردادن كرسر(مكان نما) درابتداي سطر(صف كردن راست)  


ü&nb
sp;     
CTRL+LEFT SHIFT جهت قراردادن كرسر (مكان نما) در انتهاي سطر (صف كردن چپ)


ü       CTRL+BACK SPAS  جهت حذف كلمه قبل  &amp ;nbsp;                                               


ü       CTRL+ DELETE جهت حذف كلمه بعد


ü       CTRL+ALT+DELETE  جهت باز كردن پنجرهاي كه قفل كرده                     


ü       CTRL+ALT+DELETE با دوبار عمل  سيستم قفل شده را ريست ميكنيم.


ü       <SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr&g t;CTRL+ جهت رفتن به ابتداي سطر 


ü       CTRL+ جهت رفتن به ابتداي سطر


ü         Control + ESC  جهت باز نمودن منوی استارت


ü       CTRL+SHIFT  اگرهنگام كشيد­ن فايل به نقطه ديگر اين دوكليد را همزمان پائين نگه داريد. يك ميانبر ميسازد


***


v       SHIFT جهتنمای بالاتر، جهت يك سطر به بالارفتن


v       SHIFT جهتنمای پایین بر، جهت يك سطر به پایین رفتن


v       SHIFT&
nbsp;+  جهت نماي چپ وراست، جهت درج حرف  يا كلمه يا جمله


v       SHIFT+ H جهت تایپ حرف آ فارسی                                                             & amp;nbsp;            


v       جهت تايپ حرف پ فارسی در ويندوز ايکس پی  کليد بک اسلش استفاده می گردد.      


v        Shift + c  جهت تايپ حرف ژ فارسی   


v       <SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr&gt ;Shift +Tab جهت ورق زدن به طرف عقب صفحه  


v       Shift +Delete  جهت حذف مستقيم فايل يا پوشه


v        Shift+10 اف (اپليكيشن=قابل اجرا)Winجهت كار بجاي كليد راست كليد كنار


v        جهت تايپ ضربدر از کليد ويّژه کناررقم  1 + Shift استفاده کنید.


v  &nbsp
;   
SHIFT+CTRL+TAB  انتقال بين فريم ها بسمت عقب 


v       جهت تايپ تقسيم از کليد ويژه کنار عدد يک استفاده کنيد


& lt;SPAN style=”LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ‘Tahoma’,’sans-serif’; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman'” lang=AR-SA> ***


*        F1 &l t;SPAN style=”mso-spacerun: yes”> جهت كمك كردن در رفع عيب در ويندوز يا اينترنت (اگرپنجره اي باز باشد)      


*        F3   جهت پيدا كردن فايل يا پوشه                                                                    


*        F4</SPAN&g t; جهت فعال وبازنمودن نوار أدرس                                                             


*        F5 +   صفحه ي جاري را دوباره اجرا مي كند


*        F5  جهت خارج نمودن متون درج شده دراينترنت اضافه حرف أ                           


*        F6 جهت فعال نمودن نوار أدرس


*        F10 جهت فعال نمودن نوار ليست زير تايتل بار


*        F11 جهت باز كردن پنجره باندازه كل صفحه ونيز كوچك كردن أن


*        F11 جهت نمايان شدن تمام صفحه در اينترنت اكسپلورر


***


·         WIN KEY منوي شروع را نمايش خواهد داد


·         WIN KEY+F1  درصفحه دسكتاپ جهت باز نمودن پنجره HELP


·         WIN KEY+Eاينترنت اكسپلورر ماي كامپيو تر شما را باز خواهد كرد


·         Win key + Fجهت باز نمودن پنجره جستجو  


·         Winkey+Q جهت تعويض كاربر 


·         Winkey +L  جهت قفل كامپيوتر


·         WIN KEY+F   براي پيدا كردن فايلها(سرچ فايلها و فولدر ها ) 


·         WIN KEY+D  همه صفحات باز را كوچك و همه صفحات كوچك را باز مي كند 


·         WIN KEY +M همه صفحات بازرا كوچك مي كند 


& lt;SPAN style=”LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Symbol; COLOR: #3333ff; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol”>·         WIN KEY + TAB نوار استارت را فعال مي كند


·         WINKEY +PUSE BREA جهت باز كردن پنجره پروپرتيز/ ديوايس منيجر          


·         WINDOWS+CONTROL+F جهت باز جستجوويافتن فايلها وپوشه هادر كامپيوتر             


·         Winkey+u جهت نمايش بزرگ نمائی متون وصفحه کلید                                    


·         Winkey +R از استارت جهت فعال نمودن گزينه Ran


·         TAB حركت بسمت جلودر بين عناصر   


·         TAB + جهت نماي بالاوپائين بر، جهت انتخاب أيكن در صفحه دسكتاپ 


·         BACKSPACE رفتن به صفحه قبلی 


***


¯     با تيك روي پرينت اسكرين وراست كليك روي زمينه خالي در وردپد يا پينت وانتخاب پيست ازپنجره بازدر صفحه نمايش عكس مي گيرد.


¯     كليد راست جنب كليد ويندوز كارراست كليك ماوس روي پوشه ياأيكن راانجام ميدهد.


¯     مجموعه كليدهاي كوچك بالاي صفحه كليد نيز دراينترنت وويندوز وبازي كاربرد دارند.


¯     اگرخواستيد سي دي اتوران باز نشود همزمان كه أن را داخل سي دي رام ميگذاريد <SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr&gt ;SHIFT را به پايين فشار دهيد.


¯     اگر خواستيد هنگام بالا آمدن ويندوز اطلاعات رام رابخوانيد كليد pause bresk را به پائين نگه داريد.<o:p&g t;


¯     اگر خواستيد پوشه اي را يراست وبدن رفتن به سطل بازيافت پاك كنيد. هنگام دليت كردن آن كليد SHIFT رابه پائين نگه داريد.


<B style="mso-ansi-font-weight: normal"&gt ;¯     اگر ساده ترين را ه كپي را بخواهيد: هنگامي كه با ماوس ميخواهيد پوشه را حركت دهيد كليد كنترل را به پائين فشاردهيد.     


¯     اگر بخواهيداز پنجره باز فايلي را بسرعت كپي كنيد. / ابتدا كليد كنترل رافشار داده بعد با ماوس فايل را به ميز كار بكشيد.


¯     اگر بخواهيد از پنجره باز فايلي را بسرعت انتقال دهيد./ ابتدا كليد آلت را فشار داده بعد با ماوس فايل را به ميز كار بكشيد.


¯     اگر کليد Properties را پايين نگه داريد و روی پوشه مورد نظر دوبار کليک کنيد، آن پوشه باز می شود. گزينه Alt  راپايين نگه داريد و حرف زير خط دار تبهای منو بار را تيک کنيد ليست آن منو باز می شود.


¯     <SPAN dir=rtl& gt;درمرورگر اينترنت اکسپلورر ترکيب کليد جهت نمای جهت نمای سمت راست وچپ + Alt عمل Forward و Back را انجام ميدهد.


¯     جهت  انتقال موضوعي  با ماوس هنگام دراگ كردن كليد شيفت را پايين نگه داريد


¯     جهت كپي موضوعي با ماوس  هنگام درگ كردن كليد كنترل را پايين نگه داريد.


¯     UP ARROW حرکت صفحه بسمت ابتدای سند


¯     DOWN ARROW  حرکت صفحه بسمت انتهای سند


¯     PAGE UP : حرکت به سمت ابتدای صفحه
با انجام پرشی بزرگ تر ( نسبت به
UP ARROW)


¯     PAGE DOWN : حرکت به سمت انتهای صفحه با انجام پرشی بزرگ تر ( نسبت به DOWN ARROW)


¯     HOME : </SPAN& gt; انتقال صفحه به ابتدای سند


¯     END : انتقال صفحه به انتهای سند


http://amirhosseinict.blogfa.com

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید