ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

ابوالعباس فضل بن حاتم نیریزی

ابوالعباس فضل بن حاتم نیریزی در نیمه دوم قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری می زیسته. او در نیریز، شهری کوچک در جنوب شیراز فعلی متولد گردید. در زمان خلافت متوکل سال 891 میلادی هنگامی بود که وی در شورشهایی علیه خلیفه شرکت کرد.


پس از سقوط متوکل در اثر شورشهای مردمی و همچنین پس از خلافت معتمد، معتضد به خلافت رسید. معتضد اصلاحات در مدیریت کشور و مسائل مالی در راس کارهای خود قرارداد. نیریزی در راستای کارهای خلیفه، فعالیتهای گسترده ای در دوران خلافت ده ساله او انجام داد و کمک زیادی برای خلیفه بود او حتی بعضی از تالیفات خود را بنام او و وزرای
او نوشته، از جمله رساله ”فی احدااث الجبر” و کتاب معرفته الات برای قاسم این عبیدالله بن موسی وزیر معتضد نوشته است.
مسلم است که قسمت فعال دوران زندگی او بخصوص فعالیتهای علمی و تحقیقی او در بغداد بوده است. لبن ندیم وقایع نگار قرن دهم میلادی فضل را یک منجم و ستاره شناس متبحر میداند. او شاهد این ادعای خود را کتاب مجسطی بطلمیوس می داند که فضل دو کتاب راجع به آن نوشته است.همچنین دو کتاب دیگر او مربوط به علم نجوم و رصد خانه است. ابن قبطی بیشتر تحقیقات فضل را در زمینه هندسه میداند. ابن نونس ستاره شناس مصری نیز فضل را عالم و مبتکر علم هندسه دانسته است. ابوریحان بیرونی در چندین موضع از فضل نام برده و در بسیاری از موارد به آرا او استناد کرده است مثلا در کتاب ”قانون مسعودی” و ”اثارالباقیه” و ”رساله افراد واقال فی امر اطلا“
حکیم عمر خیام در رساله مودرات از فضل یاد کرده و دستاوردهای او را ستناد کرده است کما الدین فارسی ریاضیدان و نورشناس معروف ایرانی در کتاب ” تنقیح المناظر ” از کارهای فضل نام برده است.
کما الدین فارسی روایتی دارد که در زمان المعتضد خلیفه عباسی قوس و قزحی دیده شده که طبقه تیره رنگ و سیاهی در آن دیده می شد. این موضوع باعث وحشت خلیفه و وزرایش شد. به فضل رجوع کردند. وی به طریق علمی برای آنها توضیح داد که علت این موضوع این است که خورشید از زوایای مختلف به قطرات معلق در هوا می تابد انعکاس و تقاطع مضاعف که نور را درقطره آب تجزیه میکند باعث می شود که رنگ آبی که یکی از رنگهای تجزیه شده است به طور مضاعف روی هم قرار گیرد و در نتیجه به صورت تیره رنگ دیده شود و هیچ ارتباط به بد شومی ندارد. این تشخیص در ان زمان با عدم امکانات نوعی اختراع بحساب می آید.
خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب شکل القطاع از فضل نام برده و معتقد است که فضل از جمله ریاضیدانان بوده است. بزرگان و اندیشمندان اروپائی درباره فضل نوشته اند. از جمله سارتن مینویسد که اولین بار اصطلاح ظل معکوس را که معادل TAN است بوسیله فضل کشف شده است ولی شواهدی در دست است که قبل از فضل نیز شخصی بنام حبش حاسب این اصطلاح را به کاربرده است.
تالیفات فضل نیریزی:
1 – شرح کتاب اصول اقلیدس
2 – رساله فی بیان
3 – تفسیر کتاب المجسطی
4 – زیج کبیر
5 – زیج صغیر
6 – اسطرلاب کروی
7 – کتاب ظاهرات الفلک
8 – معرفه الات
9 – رساله فی احداث الجو
10 – مقاله فی حوادث القرانات
11 – فی تخطیط ساعات زمانیه
12 – رساله فی سمت القبله
13 – تفسیر کتاب الاربعه بطلمیوس
شرحی مختصر بر برخی آثار نیریزی:
1 – الفصل فی تخطیط ساعات زمانیه: کتاب نیریزی درباره رسم خطوط بر روی صفحه ساعتهای خورشیدی برای هر عرض جغرافیائی خاص. از این کتاب تنها یک نسخه موجود است.
2 – اسطرلاب کروی: این کتاب درباره گونه ای از اسطرلاب نوشته شده و از چهار فصل تشکیل شده است به عقیده جرج سارتن در کتاب مقدمه ای برتاریخ علم این کتاب مهمترین تالیف مسلمانان درباره اسطرلاب کروی است، دانشمندان آلمان ” ریمان ” درباره این کتاب تحقیق مفصلی انجام داده است.
3 – مقاله فی حوادث القرانات: این کتاب که به نام خلیفه ”المکتفی باالله” (263 تا 259) نوشته شده، در موضوع ستاره بینی میباشد.
4 – شرح نیریزی بر اصول اقلیدس: مهمترین اثر ریاضی یونان اصول اقلیدس است که حدود 300 سال پیش از میلاد در 13 مقاله تالیف شد اقلیدس در این اثر مباحث هندسه مسطحه مقدماتی، تناسب، اعداد، مقادیر گنگ و هندسه فضائی را به شیوه منسجم عرضه میکند او درآغاز کتاب تعریفها و اصول متعارفی و اصول موضوع را آورده و سپس قضیه ها و ترسیمهائی در ترتیب منطقی عرضه میکند. این کتاب بر تاریخ ریاضیات تا قرن 19 میلادی تاثیر عظیمی گذاشته است هرچند که اقلیدس اصول را به عنوان متنی برای استفاده همکارانش و نه بعنوان کتاب بررسی هندسه تالیف کرد. برخی از مباحث اصول، دشوار یا مبهم هستند. نیریزی یکی از نخستین ریاضیدانان دوره اسلامی بود که شرحی بر دست کم ده مقاله نخست این اثر نوشت بخش اعظم شرح نیریزی بر 6 مقاله نخست اصول بصورت نسخه عربی موجود است. در مورد شرح نیریزی بر مقاله دوم اصول راجع به
نظریه مقادیر گنگ سردرگمی زیادی وجود دارد. تاریخ نگاران ریاضیات بنا به دلایلی در مورد مولف دوم این شرح مقاله دهم تردید هائی دارند. نیریزی شرح خود را به این قصد نگاشته است که آنچه اقلیدس تعریف کرده است بحثهائی درباره ساختار قضیه هندسی ”اثباتها” ئی برای برخی از اصول موضوع اقلیدسی. یادداشتها یا صورتهای دیگری برای قضیه های اصول و مانند آن شرح نیریزی در اواخر قرن 19 میلادی (13 هجری) توجه تاریخنگاران اروپائی ریاضیات را بخود جلب کرد. نیریزی همچنین صورت جالب دیگری برای برهان قضیه فیثاغورس از ثابت ابن تره بیان کرده است.


ترجمه لاتینی شرح نیریزی بر اصول ظاهرا در سده های میانه رواج چندانی نداشته است اما دو عالم از میانه قرن سیزدهم میلادی به نامهای آلبرتوس کبیر و راجر بیکن به مطالعه آن پرداختند. البرتوس کبیر کتابی در هندسه نوشت که اساسا تفسیری از مقاله های اول تا چهارم اصول همراه با مقدمه های فلسفی و شرح ریاضی است البرتوس در این کتاب در بسیاری از مطالب فنی نیریزی تاثیر پذیرفته است. البرتوس در متن نیریزی اصلاحاتی اعمال کرد. راجر بیکن نیز که در حوالی سال 1215 میلادی در انگلستان به دنیا آمد و در اکسفورد تحصیل کرد آثار زیادی نوشت او شیفته ریاضیات بود. او خلاصه ای از هندسه تالیف کرد و آن را در پایان کتاب خود بنام کلیات ریاضی “comminia matematica” افزود. راجر بیکن در این خلاصه پنج بار از نیریزی نام می برد همچنین چند برهان ساده از شرح نیریزی را نقل میکند و بحثی درباره هندسه نظری و عملی را که نیریزی از سیمپلیکیوس گرفته است میآورد. پس شرح نیریزی بر راجر بیکن و آلبرتوس کبیر اثر گذاشت به این معنی که به وسیله آنها خوانده شد و مطالعه گردید و آلبرتوس کبیر اصلاحاتی در آن اعمال کرد.


http://asiac.ir

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید