ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

اثرات عبادت بر انسان از دیدگاه امام علی علیه السلام

اثرات عبادت بر انسان

تأثیر عبادت از نظر حالات و مقامات

 

علی (ع) در خطبه . ۲۲۲ حالات و مقامات و کرامتهائی را که برای اهل معنی در پرتو عبادت رخ می دهد توضیح می دهد و می فرماید :

«قد حفت بهم الملائکه و تنزلت علیهم السکینه و فتحت لهم ابواب السماء و اعدت لهم مقاعد الکرامات فی مقعد اطلع الله علیهم فیه  فرضی سعیهم و حمد مقامهم یتنسمون بدعائه روح التجاوز . . . »

فرشتگان آنان را در میان گرفته اند ، آرامش برایشان فرود آمده است ، درهای ملکوت بر روی آنان گشوده شده است ، جایگاه الطاف بی پایان الهی برای شان آماده گشته است ، خداوند متعال مقام و درجه آنان را که بوسیله بندگی به دست آورده اند دیده و عملشان را پسندیده و مقامشان را ستوده است ، آنگاه که خداوند را می خوانند بوی مغفرت و گذشت الهی را استشمام و پس رفتن پرده های تاریک گناه را احساس می کنند.

 

عبادت باعث انس و لذت و سعادتمندی

شب هنگام از خواب دوری می گزیند و شب زنده داری می نماید ، آنگاه که سپاه خواب حمله می آورد زمین را فرش و دست خود را بالش قرار می دهد ، در گروهی است که نگرانی روز بازگشت ، خواب از چشمان شان ربوده ، پهلوهاشان از خوابگاههاشان جا خالی می کنند ، لبهاشان به ذکر پروردگارشان آهسته حرکت می کنند ، ابر مظلم گناههایشان بر اثر استغفارهای مداومشان پس می رود . آنانند حزب خدا ، همانا آنانند رستگاران ! . . . امام علیه السلام در جای دیگر می فرماید: « اللهم انک آنس الانسین لاولیائک و احضرهم بالکفایه للمتوکلین علیک تشاهدهم فی سرائرهم و تطلع علیهم فی ضمائرهم و تعلم مبلغ بصائرهم فاسرارهم لک مکشوفه و قلوبهم الیک ملهوفه ، ان اوحشتهم الغربه آنسهم ذکرک و ان صبت علیهم المصائب ل
جووا  الی الاستجاره بک
» ( خطبه . ۲۲۷) . پروردگارا تو از هر انیسی برای دوستانت انیستری ، و از همه آنها برای کسانی که به تو اعتماد کنند برای کارگزاری آماده تری ، آنان را در باطن دل شان مشاهده می کنی و در اعماق ضمیرشان بر حال آنان آگاهی و میزان بصیرت و معرفتشان را می دانی ، رازهای آنان نزد تو آشکار است و دلهای آنها در فراق تو بیتاب است . اگر تنهائی سبب وحشت آنان گردد یاد تو مونسشان است و اگر سختیها بر آنان فرو ریزد به تو پناه می برند . ” « و ان للذکر لاهلا اخذوه من  الدنیا بدلا » ” ( خطبه . ۲۲۲ ) . همانا یاد خدا افراد شایسته ای دارد که آن را به جای همه نعمتهای دنیا انتخاب کرده اند. .

 

 

 

عبادت باعث بازیابی خود

چه زیبا و عمیق علی ( ع ) در نهج البلاغه این مسئله را بیان می کند و به تأثیر عبادت در بازیابی خود می پردازد و می فرماید:« ان الله سبحانه تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقره ، و تبصر به بعد الع
شوه ، و تنقاد به بعد المعانده و ما برح الله عزت ا لا وه  فی البرهه بعد البرهه و فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم فاستصبحوا بنور یقظه فی ا لابصاروا لاسمائ و الافئده
» ” (نهج البلاغه ، خطبه . ۲۲۲)خدای متعال یاد خود را مایه صفا و جلای دلها قرار داده است ، با یاد خدا دلها پس از سنگینی شنوا ، و پس از کوری بینا ، و پس از سرکشی نرم و ملایم می گردد . همواره چنین بوده که در فاصله ها خداوند بندگانی ( ذاکر ) داشته که در اندیشه هاشان با آنان نجوا می کند و در عقلهایشان با آنان سخن می گوید.به همان نسبت که وابستگی و غرق شدن در مادیات انسان را از خود جدا می کند و با خود بیگانه می سازد ، عبادت انسان را به خویشتن باز می گرداند ، عبادت به هوش آورنده انسان و بیدار کننده انسان است ، عبادت انسان غرق شده و محو شده در اشیاء را مانند نجات غریق ، از اعماق دریای غفلتها بیرون می کند ، در عبادت و در پرتو یاد خداوند است که انسان خود را آنچنان که هست می بیند ، به نقصها و کسریهای خود آگاه می گردد ، از بالا به هستی و حیات و زمان و مکان می نگرد ، و در عبادت است که انسان به حقارت و پستی آمال و آرزوهای محدود مادی پی می برد و می خواهد خود را به قلب هستی برساند .

 

عبادت باعث نظر گناه زدائی


از نظر تعلیمات اسلامی ، هر گناه اثری تاریک کننده و کدورت آور بر دل آدمی باقی می گذارد و در نتیجه میل و رغبت به کارهای نیک و خدائی کاهش می گیرد و رغبت به گناهان دیگر افزایش می یابد . متقابلا عبادت و بندگی و در یاد خدا بودن وجدان مذهبی انسان را پرورش می دهد ، میل و رغبت به کار نیک را افزون می کند و از میل و رغبت به شر و فساد و گناه می کاهد . یعنی تیرگیهای ناشی از گناهان را زایل می گرداند و میل به خیر و نیکی را جایگزین آن می سازد .در نهج البلاغه خطبه ای هست که درباره نماز زکوه و اداء امانت بحث کرده است . پس از توصیه و تاکیدهائی درباره نماز ، می فرماید : « و انها لتحت الذنوب حت الورق و تطلقها اطلاق الربق و شبهها رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بالحمه تکون علی باب الرجل فهو یغتسل منها فی الیوم و اللیله خمس مرات فما عسی ان یبقی علیه من الدرن ؟ » ( خطبه . ۱۹۹) . نماز گناهان را مانند برگ درخت می ریزد و گردنها را از ریسمان گناه آزاد می سازد ، پیامبر خدا نماز را به چشمه آب گرم که بر در خانه شخص باشد و روزی پنج نوبت خود را در آن شستشو دهد تشبیه فرمود ، آیا با چنین شستشوها چیزی از آلودگی بر بدن باقی می ماند ؟

 

عبادت باعث درمان رذایل اخلاقی

امام در خطبه۱۹۲پس از اشاره به پاره ای از اخلاق رذیله از قبیل سرکشی ، ظلم ، کبر ، می فرماید : ” « و من ذلک ما حرس الله عباده المؤمنین بالصلوات و الزکوات و مجاهده الصیام فی الایام المفروضات تسکینا لاطرافهم و تخشیعا لابصارهم و تذلیلا لنفوسهم ، و تخفیضا لقلوبهم و ازاله للخیلاء عنهم » ” . چون بشر در معرض این آفات اخلاقی و بیماریهای روانی است خداوند بوسیله نمازها و زکاتها و روزه ها بندگان مؤمن خود را از این آفات حراست و نگهبانی کرد ، این عبادات دستها و پاها را از گناه باز می دارند ، چشمها را از خیرگی بازداشته به آنها خشوع می بخشند ، نفوس را رام می گردانند ، دلها را متواضع می نمایند ، و باد دماغ را زایل می سازند .

 

 

 

عبادت باعث ایجاد واردات قلبی

امام در خطبه . ۲۲۰نهج البلاغه می فرماید: « قد احیی ، عقله و امات نفسه ، حتی دق جلیله و لطف غلیظه و برق له لامع کثیر البرق ، فابان له الطریق و سلک به السبیل و تدافعته الابواب الی باب السلامه ،ودارالاقامه  و ثبتت رجلاه بطمانینه بدنه فی قرار الامن و الراحه بما استعمل قلبه و ارضی ربه » .(سالک) عقل خویش را زنده و نفس خویش را میرانده است ، تا آنجا که ستبری های بدن تبدیل به نازکی و خشونتهای روح تبدیل به نرمی شده است و برق پر نوری بر قلب او جهیده و راهرا بر او روشن و او را به رهروی سوق داده است ، پیوسته از این منزل به آن منزل برده شده است تا به آخرین منزل که منزل سلامت و بارانداز اقامت است رسیده و پاهایش همراه بدن آرام او در قرارگاه امن و آسایش ، ثابت ایستاده است این همه به موجب اینست که دل و ضمیر خود را به کار گرفته و پروردگار خویش را خوشنود ساخته است . در این جمله ها سخن از زندگی دیگری است که زندگی عقل خوانده شده است ، سخن از مجاهده و میراندن نفس اماره است ، سخن از ریاضت بدن و روح است ، سخن از برقی است که بر اثر مجاهده در دل سالک می جهد و دنیای او را روشن می کند ، سخن از منازل و مراحلی است که یک روح مشتاق و سالک به ترتیب طی می کند تا به منزل مقصود که آخرین حد سیر و صعود معنوی بشر است می رسد : ” « یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه »” (سوره انشقاق آیه . ۶ ) .

 

 

سخن از طمانینه و آرامشی است که نصیب قلب ناآرام و پراضطراب و پر ظرفیت بشر در نهایت امر می گردد : « الا بذکر الله تطمئن القلوب »(سوره رعد آیه . ۲۸ ) . در خطبه۲۳۰اهتمام این طبقه به زندگی دل چنین توصیف شده است : ” « یرون اهل الدنیا لیعظمون موت اجسادهم و هم اشد اعظاما لموت قلوب احیائهم » “. اهل دنیا مردن بدن خویش را بزرگ می شمارند اما آنها برای مردن دل خودشان اهمیت قائل هستند و آن را بزرگتر می شمارند . خلسه ها و جذبه هائی که روحهای مستعد را می رباید و بدان سو می کشد این چنین بیان شده ا
ست : ” « صحبوا الدنیا بابدان ارواحها معلقه بالمحل الاعلی » ” ( حکمت . ۱۴۷) . با دنیا و اهل دنیا با بدنهائی معاشرت کردند که روحهای آن بدنها به بالاترین جایگاهها پیوسته بود . ” « لولا الاجل الذی کتب الله علیهم لمتستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفه عین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب » ” (خطبه . ۱۹۳ ) . اگر اجل مقدر و محتوم آنها نبود روحهای آنها در بدنهاشان یک چشم به هم زدن باقی نمی ماند از شدت عشق و شوق به کرامتهای الهی و خوف از عقوبتهای او . ” « قد اخلص لله سبحانه فاستخلصه » ” (خطبه ۸۷ ) .

 

 

 

او خود را و عمل خود را برای خدا خالص کرده است خداوند نیز به لطف و عنایت خاص خویش ، او را مخصوص خویش قرار داده است . علوم افاضی و اشراقی که در نتیجه تهذیب نفس و طی طریق عبودیت بر قلب سالکان راه سرازیر می شود و یقین جازمی که نصیب آنان می گردد این چنین بیان شده است : ” «هجم بهم العلم علی حقیقه البصیره و باشروا روح الیقین و استلانوا ما استوعره المترفون و انسوا بما استوحش منه الجاهلون» ” (حکمت . ۱۴۷ ) . علمی که بر پایه بینش کامل است بر قلبهای آنان هجوم آورده است روح یقین را لمس کرده اند ، آنچه بر اهل تنعم سخت و دشوار است بر آنان نرم گشته است و با آن چیزی که جاهلان از آن دروحشتند انس گرفته اند.

 

 امیرالمؤمنین علی ” ع ” جمله ای دارد که بسیار جالب و عمیق است می فرماید : «عجبت لمن ینشد ضالته و قد اضل نفسه فلا یطلبها » ” (غرر و درد آمدی جلد ۴ صفحه . ۳۴۰)تعجب می کنم از کسی که در جستجوی گمشده اش بر می آید و حال آنکه ” خود را گم کرده و در جستجوی آن برنمی آید . خود را شهود کردن هرگز از شهود خالق جدا نیست و این است معنی جمله معروف رسول اکرم که مکرر به همین مضمون از علی (ع) نیز رسیده است . « من عرف نفسه عرف ربه» و اینست معنی سخن علی (ع) در نهج البلاغه که وقتی که از آن حضرت سؤال کردند : «هل رایت ربک ؟» آیا پروردگار خود را دیده ای ؟ در پاسخ فرمود : « ا فاعبد ما لا اری » ؟ آیا چیزی را که نمی بینم عبادت می کنم ؟ آنگاه چنین توضیح داد : «لا تدرکه العیون بمشاهده العیان و لکن تدرکه القلوب بحقایق الایمان » (نهج البلاغه ، خطبه . ۱۷۹). او هرگز با چشم دیده نمی شود ولی با دلها با ایمانهای واقعی شهودی او را درک می کنند . نکته بسیار جالبی که از تعبیرات قرآن کریم استفاده می شود اینست که انسان آنگاه خود را دارد و از دست نداده که خدا را داشته باشد . آنگاه خود را به یاد دارد و فراموش نکرده که از خدا غافل نباشد و خدا را فراموش نکند . خدا را فراموش کردن ملازم است با خود فراموشی . «و لا تکونوا کالذین نسوا الله فانسیهم »: مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش نمودند سپس خود را فراموش کردند(سوره حشر آیه . ۱۹) از دیدگاه نهج البلاغه ، دنیای عبادت دنیای دیگری است ، دنیای عبادت آکنده از لذت است ، لذتی که با لذت دنیای سه بعدی مادی قابل مقایسه نیست.

 

 

 

دنیای عبادت پر از جوشش و جنبش و سیر و سفر است اما سیر و سفری که “به مصر و عراق و شام” و یا هر شهر دیگر زمینی منتهی نمی شود ، به شهری منتهی می شود ” که او را نام نیست ” دنیای عبادت شب و روز ندارد ، زیرا همه روشنائی است ، تیرگی و اندوه و کدورت ندارد ، یکسره صفا و خلوص است ، از نظر امام علی چه خوشبخت و سعادتمند است کسی که به این دنیا پاگذارد و نسیم جانبخش این دنیا او را نوازش دهد ، آن کس که به این دنیا گام نهد دیگر اهمیت نمی دهد که در دنیای ماده و جسم بر دیبا سر نهد یا بر خشت : « طوبی لنفس ادت الی ربها فرضها و عرکت بجنبها بوسها و هجرت فی اللیل غمضها حتی اذا غلب الکری علیها افترشت ارضها و توسدت کفها فی معشر اسهر عیونهم خوف معادهم و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم ، و همهمت بذکر ربهم شفاههم و تقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم ، اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون» چه خوشبخت و سعادتمند است آنکه فرائض پروردگار خویش را انجام می دهد ، الله ، یار و حمد و قل هو الله ، کار او است ، رنجها و ناراحتیها را ، مانند سنگ آسیا دانه را ، در زیر پهلوی خود خورد می کند.

 

 

 

 منبع: سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی

 

http://parsidoc.ir

صفحه اصلی – موسسه قرآن و نهج البلاغه

کانال جامع دو نور در ایتا:
https://eitaa.com/twonoor
کانال جامع دو نور در تلگرام:
https://t.me/twonoor

 

اثرات عبادت بر انسان. اثرات عبادت بر انسان. اثرات عبادت بر انسان. اثرات عبادت بر انسان. اثرات عبادت بر انسان. اثرات عبادت بر انسان. اثرات عبادت بر انسان. اثرات عبادت بر انسان. اثرات عبادت بر انسان.اثرات عبادت بر انسان. اثرات عبادت بر انسان. اثرات عبادت بر انسان. اثرات عبادت بر انسان.
اثرات عبادت بر انسان. اثرات عبادت بر انسان. اثرات عبادت بر انسان. اثرات عبادت بر انسان. اثرات عبادت بر انسان. اثرات عبادت بر انسان. اثرات عبادت بر انسان. اثرات عبادت بر انسان. اثرات عبادت بر انسان.اثرات عبادت بر انسان. اثرات عبادت بر انسان. اثرات عبادت بر انسان. اثرات عبادت بر انسان.
به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید