ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

اختلاف نظرها را کنار بگذاریم

فهرست مطالب

بسياري از مشكلات اخلاقي و رفتاري نوجوانان و جوانان به دليل تفاوت روش هاي والدين در تربيت آنهاست. همچنين بسياري از مشكلات و ناتواني در حل مسائل در دوران جواني به علت روش تربيتي نادرست پدر و مادر و نداشتن توافق آنان در تربيت فرزندان عنوان شده است.
كارلوس لاردز روانشناس كالج ميسوري در اين باره معتقد است: جوانان در چنين خانواده هايي به موضوع هاي مختلف با ترديد و ابهام نگاه مي كنند، چرا كه پدر و مادرشان هيچ گاه روي يك موضوع توافق نداشته اند.
اين در حالي است كه تربيت درست مجموعه روش ها و راهكارهايي است كه از آغاز زندگي آنها به كار گرفته مي شود تا جوانان در مسير صحيح رشد و ترقي قرار گيرند و از طريق آموزش هاي تربيتي بتوانند به زندگي مناسب و راحتي دست پيدا كنند.
موضوع تربيت جوانان همواره جزو موضوع هاي اساسي و بنيادين خانواده و جوامع است. با اين همه برخي پدران و مادران در تربيت فرزندان خود دچار اختلاف سليقه مي شوند. اين موضوع بر روي رفتار جوانان نيز تاثير عميق مي گذارد. نتايج يافته هاي محققان دانشگاه ميسوري در بررسي خشونت عليه زنان نيز نشان مي دهد نحوه تربيت نوجوانان عمده ترين عامل اختلاف زن و شوهر در خانواده است.
از سوي ديگر موضوع روش مختلف پدر و مادر در تربيت فرزندان آن زمان تاثيرگذار مي شود كه مادر مسائل را به صورت احساسي ارزيابي مي كند و پدران نيز با منطق خود با كودكان خود برخورد مي كنند.
اين موضوع كاملا طبيعي است، به گونه اي كه جوانان قبول مي كنند اگر زماني پدر با برخورد مي كند، در كنارش مادر به خواسته هايش توجه خواهد كرد.


 


تعارض در تربيت
مشكل پدر و مادر از زماني ايجاد مي شود كه آنان درباره مسائل پيش پا افتاده جوانان اختلاف سليقه پيدا مي كنند، اگر پدر و مادر درباره روش تربيتي كودك خود دچار تعارض شوند، اين ناهماهنگي باعث مي شود فرزندشان در مقابل توصيه هاي پدر و مادر، دچار ترديد شود.
هنگامي كه پدر از برخي رفتارهاي جوانش را اشتباه مي بيند و سخت مي گيرد، اما مادر از فرزند خود حمايت كند، جوان دچار تعارض مي شود و اين رفتار پدر و مادر بدان معنا است كه حرف پدر و مادر هيچ كدام اعتبار ندارد. بنابراين به هيچ يك از توصيه هاي آنان توجه نخواهد كرد.
آنچه پدران و مادران در زمان اختلاف سليقه براي تربيت فرزندان خود بايد انجام دهند، اين است كه ابتدا درباره مسائل مهم تربيتي كودكان خود با يكديگر صحبت و گفت وگو كنند و بهترين روش را براي تربيت فرزند خود انتخاب كنند. در نتيجه جوان از ابهام و سردرگمي رها مي شود و مطمئن خواهد بود كه صحبت و گفته هاي پدر و مادر با هم يكي است.
زماني كه جوان همدلي و هماهنگي بين پدر و مادر ببيند، به توانايي آنان بيشتر اطمينان پيدا مي كند و توصيه هاي آنان را حتماً به كار خواهد بست.
اين روانشناس به پدران و مادران توصيه مي كند اگرچه براي رسيدن به يك هدف راه هاي مختلف وجود دارد، اما براي رسيدن به هدف دلخواه بايد يك راه را انتخاب كنند.


فرصت طلبي در برابر والدين
اختلاف سليقه براي تربيت جوانان در بين والدين طبيعي است. اين موضوع ناشي از فرهنگ و تربيت متفاوت زن و شوهر است، اما بروز اين اختلاف در مقابل فرزندان باعث نوعي تخريب زن و مرد و در نتيجه فرصت طلبي جوانان در مقابل پدر و مادر مي شود.
در واقع برخي از والدين بويژه براي فرزندان خود مطالبات و تجارب تربيتي خود را به كار مي گيرند. برخي والدين تمايل دارند كمبودهاي دوران جواني خود را درباره فرزندان خود اجرا كنند، در حالي كه ظرفيت طبيعي آنها محدود است و پذيرش فكري و رفتاري جوانشان چارچوب ويژه اي دارد.
تضادهاي رفتاري و گفتاري والدين روي جوانان تاثير بسياري دارد و اين رفتارها زمينه ساز اصلي تخريب شخصيت آنها است. اختلاف سليقه پدر و مادر در تربيت آنها، گاهي به آنجا مي رسد كه والدين، فرزند را ميدان انتقام جويي از خود مي كنند و جوان بايد تاوان اختلاف سليقه و عقايد پدر و مادر را به بهاي گزاف بپردازد.
والدين بايد اختلاف نظرهاي خود را در مقابل فرزندان بيان نكنند، اگر يكي از والدين فرمان داد و فرمانش اشتباه بود، ديگري از آن فرمان حمايت كند و سپس در غيبت فرزند، اشتباه فرمان همسرش را بيان كند.
در اين صورت مي توان اساس تربيتي خانواده ها را در تربيت محكم و استوار دانست. در غير اين صورت تضادهاي رفتاري والدين در دوران بلوغ خود را نشان خواهد داد.


سزاوار

kayhannews.ir


http://noorportal.net

به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید