ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

ایست فکری

فهرست مطالب

ايست فکري چیست؟

* فرايندي است که در آن مي توانيد يک فکر آزاردهنده را متوقف کنيد.

* فرايندي است که براي متوقف کردن افکاري که موجب اعمال آني و اجباري مي شود.

* فرايندي است که از طريق آن مي توانيد نيروي افکاري که موجب رفتارهاي اعتيادي و عادتي مي شود را از بين ببريد.

* جايگزين کردن يک فکر سالم بر فکري ناسالم است.

* عملي است که در آن پيوسته به افکار و اشاراتي سوق پيدا مي کنيد که الگوها و عادت هاي ناسالم را از بين مي برد.

* توانايي ادامه ندادن به يک فکر، تصوير، نظر، ترس يا محرک آزاردهنده است که موجب رفتارهاي ناسالم مي شود.

* تمرين کردن براي استفاده از انرژي ذهني به طريقي مثبت است.

* تکنيکي که براي کاهش تاثيرات منفي استرس، افکار احساسي ناسالم و ترس است.

* تکنيک کاهنده استرس است که تاثيرات فزاينده استرس و رويدادهاي بحراني را از بين مي برد.

ايست فکر چطور عمل مي کند؟

در ايست فکر مي توانيد يکي از موارد زير يا ترکيبي از آنها را به کار گيريد:

* فکري را جايگزين فکري ديگر کنيد. مثلاً فکر خوردن را با فکر ورزش کردن جايگزين کنيد.

* هر زمان که يک فکر منفي و ناسالم به سراغتان مي آيد، کلمه “ايست” را به طور لفظي يا مجازي بشنويد. مثل
اً وقتي ميل به سيگار به سراغتان مي آيد، سريعاً “ايست” را مي شنويد.

* مي توانيد يک فکر ناسالم و اعتيادزا را با يک الگوي سالم فکري جايگزين کنيد.

* مي توانيد يک تصوير منفي و ناسالم را با يک تصوير ذهني مثبت جايگزين کنيد.

* ذهنتان را از آن فکر منفي يا ناسالم به چيزي ديگر منحرف کنيد.

* ذهنتان را از هر نوع فکر ناسالم و غيرضروري که موجب بروز استرس يا رفتارهاي ناسالم مي شود پاک کنيد.

چند نمونه تکنيک براي ايست فکر

جايگزين فکري: وقتي يک فکر ناخواسته وارد ذهنتان مي شود، بلافاصله آن فکر را با يک فکر مثبت و منطقي جايگزين کنيد.

فرياد “ايست”: وقتي افکارِ ناخواسته به سراغتان مي آيد، بلافاصله فرياد بکشيد، “ايست”. اين فرياد مي تواند واقعاً شنيده شود يا فقط در ذهنتان باشد. به اين فرياد ادامه دهيد تا فکر منفي از بين برود.

جايگزين کردن يک الگوي فکري سالم: اگر به خاطر باورهاي نادرست و غيرمنطقي عادت کرده ايد غيرمنطقي فکر کنيد، مي توانيد با مبارزه کردن به هرنوع فکري که به ذهنتان مي رسد، يک الگوي فکري منطقي براي خود ايجاد کنيد. هر بار که فکري به ذهنتان مي رسد از خود بپرسيد، آيا اين فکر منطقي است؟ اگر نيست، کجاي آن غيرمنطقي است؟ چه جايگزين منطقي مي تواند داشته باشد؟

جايگزين کردن تصاوير ذهني: اگر عادت داريد تصاوير منفي به ذهن خود راه دهيد، مي توانيد اين تصاوير منفي را با تصاوير مثبت و سالم جايگزين کنيد.

جايگزين هاي آزارنده: اگر عادت داريد يک رفتار ناسالم را قابل قبول فرض کنيد، بلافاصله اين تصاوير قابل قبول را با تصاوير صادقانه تر مثل فکر الکل، موادمخدر،
غذاهاي پرچرب و از اين قبيل جايگرين کنيد که مي توان آنها را با کلماتي مثل “سم”، “بيمار”، “تهوع آور”، “کشنده”  جايگزين کرد.

تفکرات غيرمنطقي که اجازه نمي دهد ايست فکري درست عمل کند:

* فقط فکر کردن درمورد آن اشکالي ندارد، من که کاري نمي کنم.

* فکر کردن درمورد آن چه ضرري مي تواند برايم داشته باشد؟

* اگر فقط يک ذره درمورد آن فکر کنم هيچکس نمي فهمد.

* من خيلي خودم را سرکوب کرده ام، چه مي شود اگر هر از گاهي به آن فکر کنم؟

* تو نمي تواني من را مجبور کني که به آن فکر هم نکنم.

*قبل از اينکه آنطور رفتار کنم هيچوقت درمورد آن فکر نمي کردم، چه اشکالي دارد حالا درموردش فکر کنم؟

* مقابله با اين افکار يک جنگ واقعي است. امشب بي خيال مي شوم و از فردا باز شروع مي کنم.

* اگر به آن فکر کنم چه فرقي مي کند؟

* خيلي احمقانه است که افکارم را کنترل کنم که به آن فکر نکنم.

* اين مثل شستشوي
مغزی است و به نظرم شستشوي مغزي چيز خوبي نيست.

* براي اينکار وقت ندارم.

* اين هم يکي ديگر از آن آزمايش هاي روانشناسي است و امتحان کردن آن خيلي احمقانه است.

رهنمودهايي براي ايست فکري:

1) از تکنيک ها و تمرين هاي ريلکسيشن و تنفس عميق براي ريلکس کردن خود استفاده کنيد. خيلي مهم است که براي متوقف کردن يک فکر راحت و ريلکس باشيد.

2) کلمه “ايست” را با فواصل1، 2 و 3 دقيقه اي روي يک نوار 30 دقيقه اي ضبط کنيد. از آن نوار در حالت کاملاً ريلکس استفاده کنيد، ذهنتان را مشغول آن فکر منفي کنيد و هربار که “ايست” را مي شنويد، دست از آن فکر برداريد. دوباره به آن فکر برگرديد و فقط زماني از فکر کردن به آن دست برداريد که کلمه “ايست” را مي شنويد. به مدت دو هفته هرشب30 دقيقه اينکار را تکرار کنيد  تا به جايي برسيد که حتي بدون شنيدن “ايست” هم بتوانيد فکر را متوقف کنيد.

3) وقتي توانستيد بااستفاده از نوار “ايست” فکرتان را دستگير کنيد، آماده ايد که با فرياد کشيدن “ايست” آن را متوقف کنيد. 30 دقيقه ذهنتان را مشغول آن فکر منفي کنيد و براي قطع کردن آن فکر فرياد بکشيد “ايست”. وقتي فکر را دستگير کرديد، بعد از مدتي دوباره به آن فکر برگرديد و باز فرياد بکشيد “ايست”. به مدت دو هفته هر شب 30 دقيقه اينکار را تکرار کنيد تا جاييکه ديگر بتوانيد مداوماً با فرياد کشيدن “ايست” آن فکر را متوقف کنيد.

4) وقتي ياد گرفتيد با فرياد کشيدن “ايست” فکرتان را متوقف کنيد، آماده ايد که فکرتان را آموزش دهيد که با زمزمه کردن “ايست” متوقف شود. به مدت 30 دقيقه ذهنتان را مشغول فکر منفي کنيد اما اينبار براي متوقف کردن آن “ايست” را آرام نجوا کنيد. اينکار را به مدت دو هفته هرشب 30 دقيقه تکرار کنيد تاجاييکه بتوانيد مداوماً با زمزمه کردن “ايست” فکرتان را متوقف کنيد.

5) وقتي به ذهنتان آموزش داديد که با زمزمه کردن “ايست” متوقف شود، آماده ايد که با فکر کردن به کلمه “ايست” ذهنتان را متوقف کنيد. 30 دقيقه ذهنتان را مشغول آن فکر منفي کنيد، اما اينبار براي متوقف کردن آن فقط به کلمه “ايست” فکر کنيد. به مدت دو هفته هر شب 30 دقيقه اين کار را تکرار کنيد تاجاييکه بتوانيد مداوماً با فکر کردن به کلمه “ايست” آن فکر منفي را متوقف کنيد.

6) تکنيک نوار ضبط کردن، فرياد کشيدن، زمزمه کردن يا فکر کردن به “ايست” در قطع فکر کردن به افکار منفي  و ناخواسته بسيار موثر هستند. با اين روش ها مي توانيد به جايي برسيد که حتي فکر کردن به کلمه
“ايست” هم به خوبي عمل مي کند. اما بهتر است از تکنيکي استفاده کنيد که بيشتر با آن نتيجه مي گيريد ومداوماً آن را تمين کنيد. يادتان باشد که براي شروع کار حتماً بايد کاملاً ريلکس باشيد.


http://tehrankids.com

به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید