برنامه های موسسه

مسابقات حفظ قرآن

مسابقات حفظ قرآن کریم _ مسابقات راه روشن

آمادگی کنکور کارشناسی ارشد

گواهی نامه کارشناسی حافظان قرآن

حفظ غیر حضوری قرآن

طرح سراسری حفظ غیر حضوری قرآن و نهج البلاغه

شعب و نمایندگی ها

درخواست نمایندگی یا شعبه 

مسابقه ی کتابخوانی راه روشن

مسابقات

حفظ حضوری قرآن

حفظ حضوری قرآن

مسابقات ملی حفظ نهج البلاغه

مسابقات

حفظ غیر حضوری نهج البلاغه

مسابقات

طرح مدرسه ی مجازی هنر تلاوت

طرح مدرسه ی مجازی هنر تلاوت