ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

جنگ ملازگرد

جنگ ملازگرد، جنگی که غیرت و شهامت ایرانی در آن به نمایش گذاشته شد.


یکی از وقایع مهم دوران سلطنت آلب ارسلان (پادشاه سلجوقی) جنگ او با امپراطور روم «رومانوس»است که با دویست هزار رومی و گرجی و روس به ملازگرد امده و قصد تصرف بخشهایی از ایران را داشت


آلب ارسلان وقت جمع اوری لشکر را نداشت و فقط با پانزده هزار نفر«تقریبا ۱به ۱۴» در مقابل دشمن شتافت و از رومانوس درخواست مهلت کرد


امپراطور ان را نپذیرفت و سلطان سلجوقی چاره ای جز جنگ نداشت


در روز جمعه هنگامی که خطباء بالای منابر مجاهدین اسلام را دعا میکردند آلب ارسلان در حضور جمع بگریست و همه با او بگریستند. سپس گفت هرکس که مایل به رفتن است برود و احدی مجبور به جنگیدن نیست. آنگاه تیر و کمان را بیانداخت،دم اسب خود را شخصا گره زد و کفن پوشید و شمشیر و گرز بر دست گرفت سپس به جانب رومیان رفت و چون نزدیک به آنان شد از اسب پیاده گردید و سر بر خاک گذاشته از حق تعالی طلب پیروزی کرد


در همان هنگام جنگ در گرفت و نبرد مردان شروع شد


مسلمانان در میان لشکر روم واقع شده غبار مانع از شناختن یکدیگر گردید و در اخر فتح نصیب لشکریان ایران شد و لشکریان اسلام به قدری از رومیان را کشتند که به حساب نیاید!!!؟؟


در موقع کارزار یکی از غلامان مسلمین امپراطور روم را اسیر کرد و چون او را نمیشناخت قصد قتلش نمود. یکی از مستخدمین رومی اشاره کرد که این اسیر رومانوس است و او را نزد آلب ارسلان بردند


سلطان سخت او را توبیخ کرد و پرسید اگر تو فاتح میشدی با من چگونه رفتار میکردی؟؟؟


کفت کاری که از آن بدتر تصور نشود.


آلب ارسلان پرسید حال گمان میکنی من در حق تو چه خواهم کرد؟؟


رومانوس جواب داد: یا مرا خواهی کشت و یا مرا در بلاد اسلام به معرض نمایش میگذاری و آنچه باور نتوانم کرد عفو و بخشش است که در مقابل مال از من درگذری


پادشاه سلجوقی گفت نیت من غیر از این نبوده و رومانوس متعهد شد که در وقت لزوم آلب ارسلان را با لشکر رومی کمک نماید و هزار هزار و پانصد هزار درهم بپردازد و کلیه اسیران اسلام را در روم آزاد سازد پس از این قرارداد آلب ارسلان ده هزار دینار به او داد تا وسایل حرکت خود را فراهم نماید و خود یک فرسنگ او را مشایعت کرد


http://tarikheiran.blogfa.com

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید