ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

روزی که امیر گریه کرد

کودکی امیر وقتی خواهر ها و برادرهایش همه توی این حیاط با بچه های فامیل بازی می کردند، وقتی روزهای تابستان کوتاه تر از روزهای گرم این سال ها بود وقتی پاییزهایش با آن درخت انار کهنسال بیشتر از آن که اضطراب مشق های ننوشته باشد روزهای باران پیاپی بود، در خواب گذشت. خوابی که سی سال طول کشید.


امیر پنج ساله یک روز اردی بهشت ماه وقتی آب نو به حوض فیروزه ای انداخته بودند، خلاف سنت اهل این خانه لباس هایش را درآورد و پرید وسط آب. آن روز پنج شنبه بود و ساعت دوزاده ظهر و هنوز خواهر برادرهای بزرگ تر از مدرسه برنگشته بودند. توی خانه امیر بود و ماماجانش و دو تا خواهر کوچک ترش.


سمانه و سمیرا که دو قلو بودند و سه سالگی شان تازه تمام شده بود. &l t;o:p>


ماماجان امیر که آمد توی حیاط دید که پسر توی آب حوض است و خواهر های دوقلو هم جیغ و داد می کنند. هر چه به امیر گفت که حالا وقت آب تنی نیست باید صبر کند تابستان بشود و الان هنوز هوا گرم نشده و اصلا با این کاری که امیر می کند برادرهایش بدعادت می شوند و آن ها درس دارند، گوش نکرد.


برادرهای امیر – محسن و صمد می رفتند  دنبال عاطفه و او را از مدرسه می آوردند. آن روز وقتی هر سه نفر با هم از مدرسه برگشتند، دیدند امیر توی آب است و انگار کسی هم جلویش را نگرفته و خوششان آمد و برادرهای هم کیف های مدرسه را کنار حوض ول دادند و لباس کندند و پریدند توی آب.


پدرشان برای ناهار می آمد خانه. دکان آهنگری را می بست و می آمد ناهارش را می خورد و چرتی می زد و دوباره برمی گشت دکان را باز می کرد و تا غروب کار می کرد.


آن روز اردی بهشت ماه وقتی دید که رسم آب تنی را به هم زدند شاکی شد و کتک مفصلی به هر سه یشان زد. امیر را هم حبس کرد توی انباری و درش را قفل کرد و رفت. ناهار هم نماند. ماماجان بیچاره هر چند وقت می رفت و امیرجانش را صدا می کرد. خیالش راحت می شد و بر می گشت به کارها می رسید. غروب شد و شب شد و پدر بر نگشت. ماماجان دم در انباری نشسته بود و بچه ها هم کنارش بودند که پدر آمد. از دم غروب به این طرف ماماجان هر چه امیر را صدا کرده بود جوابی نشنید و همین بود که بسط نشسته بود کنار انباری و بچه ها یکی آمده بودند ور دل ماماجانشان.


در را باز کرد و همه دیدند که امیر آرام خوابیده است. پدر امیر را بغل کرد و آورد توی رخت خوابش دراز کرد. امیر ناهار نخورده بود و شام هم نخورد.


امیر پنج ساله یک روز اردی بهشت ماه وقتی آب نو به حوض فیروزه ای انداخته بودند، خلاف سنت اهل این خانه لباس هایش را درآورد و پرید وسط آب.


هیچ کس جرئت نکرد چیزی به پدر بگوید و هر کس به دم پختک از ناهار مانده نوک نوکی کرد و رفتند که بخوابند.


از آن روز به بعد امیر از خواب بیدار نشد که نشد. هر چند وقت یک بار دکتر می آوردند بالای سر امیر و دکتر می گفت که ای
ن حال حال آدم بیهوش نیست. حال آدم توی اغما و به اصطلاح پزشکی توی کما رفته نیست. این فقط یک خواب طولانی است.


کسی یادش نمی آید از آن به بعد ماماجان و پدر بیشتر از چند کلمه با هم حرف زده باشند. بیا غذا بخور. سمانه سرما خورده. فامیل از شهرستان فردا می آیند و پول را گذاشتم روی پیش بخاری و از همین حرف ها.


سی سال گذشت و همه ی بچه ها رفتند سر خانه و زندگی شان و ماماجان مانده بود و امیر و پدرش.


امیر حالا یک پسر سی و پنج ساله بود و حالا چند تار موی سفید هم روی شقیقه اش آمده بود. پدر پیر شده بود و ناتوان و هر روز می آمد توی اتاق امیر و فقط نگاهش می کرد.


تا این که یک روز خبر آوردند که سکته کرده توی همان دکان آهنگری. چند روزی بیمارستان بود و بعد آمد خانه و توی رخت خواب اسیر شد و از زبان افتاد تا این که پیمانه اش تمام شد.


چهل روز بعد امیر بیدار شد. ماماجان و امیر باهم کلی حرف زدند. رفتار امیر مثل یک مرد سی و پنج ساله بود. همه چیز را بلد و بود می فهمید. انگار نه انگار که از سی سال پیش به این طرف خواب بوده.


ماماجانش لباس های عیدی که هر سال برای امیر می خریده را نشانش داد. لباس هایی که امیر همه را پوشیده بود.


امیر لباس ها را جمع کرد و آورد وسط حیاط. به حوض نگاهی کرد. دلش آب تنی می خواست. همه ی لباس ها را ریخ وسط حوض. لباس ها خیس می شدند و سنگین می شدند و یکی یکی می رفتند ته آب. امیر غصه دار پدرش بود که خیال می کرده امیر او را نبخشیده. لباس پنج سالگی اش آخرین لباسی بود که رفت ته آب. امیر توی این سی سال گریه نکرده بود. حالا می خواست یک دل سیر به حال خیلی ها به غیر از خودش گریه کند.


مجتبی شاعری، بخش شعر و ادبیات جوان ایرانی


www.javaneirani.com

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید