ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

ساده زیستی امام علی علیه السلام

ساده زیستی امام علی علیه السلام

فهرست مطالب

ساده زیستی امام علی علیه السلام

 

مولای متقیان علی علیه السّلام الگوی تمام نمای سیره رفتاری پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه وآله است. امـام عـلى عـلیـه السـّلام تـلاش مـى كـرد تـا چـونـان

رسـول خـدا صـلى الله عـلیـه و آله بـخـورد و بـیـاشـامـد و زنـدگـى كـنـد و معنای واقعی ساده زیستی را میتوان در زندگی با برکتش دید.

 

سفره ای ساده و بی ریا

 

امام على علیه السّلام تهیدست نبود، از دسترنج خود تولید فراوانى داشت وقتى فقراء و یـتـیـمـان را دعـوت مـى كرد، بر سر سفره انواع غذاهاى رنگارنگ مى گذاشت، و همگان را دعوت به

تناول غذاها مى كرد، امّا خود بر سر همان سفره، نان خشك مى خورد.

 

احنف بن قیس مى گوید:

 

روزى بـه دربار معاویه رفتم، وقت نهار آن قدر طعام گرم، سرد، ترش و شیرین پیش من آوردند كه تعجّب كردم.

 

آنگاه طعام دیگرى آوردند كه آنرا نشناختم.

 

پرسیدم: این چه طعامى است؟

 

معاویه جواب داد: ایـن طـعـام از روده هـاى مـرغـابى تهیّه شده، آن را با مغز گوسفند آمیخته و با روغن پسته سرخ كرده و شكر نِیشكر در آن ریخته اند.

 

احنف بن قیس مى گوید: در اینجا بى اختیار گریه ام گرفت و گریستم.

 

معاویه با شگفتى پرسید: علّت گریه ات چیست؟

 

گفتم: به یاد على بن ابیطالب علیه السّلام افتادم، روزى در خانه او بودم، وقت طعام رسید. فرمود: میهمان من باش. آنگاه سفره اى مُهر و مُوم شده آوردند.

 

گفتم: در این سفره چیست؟

 

فرمود: آرد جو.

 

گفتم: آیا مى ترسید از آن بردارند یا نمى خواهید كسى از آن بخورد؟

 

فـرمـود: نـه، هـیـچ كدام از اینها نیست، بلكه مى ترسم حسن و حسین علیهماالسلام بر آن روغن حیوانى یا روغن زیتون بریزند.

 

گفتم: یا امیرالمۆمنین مگر این كار حرام است؟

 

حضرت امیرالمۆمنین علیه السّلام فرمود:

 

نه، بلكه بر امامان حق لازم است در طعام مانند مردمان عاجز و ضعیف باشند تا فقر باعث طغیان فقرا نگردد. هـر وقـت فـقـر بـه آنـها فشار آورد بگویند: بر ما چه باك، سفره امیرالمۆمنین نیز مانند ماست.

مـعـاویـه گـفـت: اى احـنـف مـردى را یـاد كـردى كـه فـضـیـلت او قابل انكار نیست.(1)

 

همچنین ابورافع مى گوید:

 

روز عـیـدى خـدمت امام على علیه السّلام رسیدم، دیدم كه سفره اى گره خورده در پیش روى حضرت امیرالمۆمنین علیه السّلام است، وقتى آن را باز كرد دیدم نان جوین است.

 

گفتم: چرا گره مى زنى؟

 

فرمود: براى اینكه بچه ها دوغى یا روغنى بر آن نیافزایند.

 

امام على علیه السّلام بیشتر از سبزیجات استفاده مى فرمود و اگر غذاى بهترى مى خواست شیر شتر میل مى كرد. گوشت بسیار كم مى خورد و مى فرمود:

 

«شكم ها را مدفن حیوانات نكنید». با این همه، از همه قدرتمندتر و قوى تر بود. (2)

 

ساده زیستى در كمال توانائى

 

امـام عـلى عـلیـه السـّلام در سـاده زیـسـتـى یـك الگـوى كامل بود، كار مى كرد و زندگى را با كار روزانه اداره مى فرمود، مشك آب درماندگان راه را بر دوش مى كشید. درخت مى كاشت، با دلوِ آب،

باغ دیگران را آبیارى مى كرد و مُزد مى گرفت. هـیـزم جـمـع مـى كـرد و در بازگشت به منزل، پُشته هیزم را بر دوش مى كشید، تا با آن تنور را براى پختن نان آماده كنند. در كار خانه كمك مى كرد.

خانه را جاروب مى زد، هر كس به حضرت امیرالمۆمنین على علیه السّلام نزدیك مى گشت، مـى فـهمید كه دور از هرگونه خود بزرگ بینى، چون دیگر اقشار جامعه، بلكه همچون محرومین زندگى مى كند.(3)

 

اصبغ بن نباته مى گوید:

 

امام على علیه السّلام خطاب به مردم كوفه فرمود:

 

من در شهر شما با مختصر توشه و وسائل زندگى وارد شدم، اگر به هنگام خارج شدن از شهر شما بیش از آنچه كه با خود آورده ام ببرم خیانتكار خواهم بود.(4)

 

در صورتى كه قدرت داشت تا انواع امكانات را براى خود فراهم آورد.

 

 

 

پیراهن وصله دار و ساده زیستی امام علی

 

امام على علیه السّلام الگوى كامل فرهنگ ساده زیستى بود. از لباس هاى معمولى كه عموم مردم مى پوشیدند استفاده مى كرد.

شـخـصـى در كوفه خدمت امام على علیه السّلام رسید، دید كه لباس هاى حضرت امیرالمۆمنین على علیه السّلام كم قیمت و ساده و وصله داراست،

 

با شگفتى به امام على علیه السّلام نگریست و گفت:

 

چرا لباس شما وصله دارد؟

 

امام على علیه السّلام در جواب فرمود:

 

«یَخشَعُ لَهُ القَلب، وَتَذِلُّ بِهِ النَّفس وَیَقتَدى بِهِ المُۆمِنُونَ؛ با این لباس دل خاشع و نفس اماره، خوار مى گردد، و الگوى مۆمنان مى شود».(5)

 

همچنین نقل شده است که علاء بن زیاد گفت:

 

یا امیرالمۆمنین از برادرم عاصم بن زیاد به شما شكایت مى كنم.

 

فرمود: چه شكایتى؟

 

عـرض كـرد: عـبـائى پـوشیده و كار عبادت و رهبانیّت پیشه كرده و دست از كار دنیا كشیده است.

 

امام على علیه السّلام فرمود: او را پیش من بیاورید.

 

چون عاصم آمد، حضرت به او فرمود:

 

«اى دشـمـنـك جان خویش، شیطان سرگردانت كرده، آیا تو به زن و فرزندانت رحم نمى كـنـى؟ تـو مـى پـنـدارى كـه خـداونـد نـعـمـتـهـاى پـاكـیـزه اش را حـلال كـرده امـّا دوسـت ندارد تو از آنها

استفاده كنى؟ تو در برابر خدا كوچك تر از آنى كه اینگونه با تو رفتار كند».

 

عاصم گفت: اى امیرمۆمنان، پس چرا تو با این لباس خشن، و با آن غذاى ناگوار بسر مى برى؟

 

حضرت امیرالمۆمنین على علیه السّلام فرمود:

 

واى بـر تـو، مـن همانند تو نیستم، خداوند بر پیشوایان حق واجب كرده كه خود را با مردم ناتوان همسو كنند، تا فقر و ندارى، تنگدست را به هیجان نیاورد، و به طغیان نكشاند.(6)

 

 

جایگاه ساده پوشى

 

امامان عادل هر قدر در ساده پوشى دقّت كنند ارزشمند است، امّا دیگران آزادند و مى توانند بـراى زن و فـرزنـد خـود لباس هاى قیمتى و نرم بخرند، كه دیگر امامان معصوم علیهم السـّلام نـیـز چـون رهـبـرى امـّت را در دسـت نـداشـتند گرچه از انواع لباس ها استفاده مى كردند، امّا در ساده زیستى همواره الگو بودند.

 

شخصى به امام صادق علیه السّلام اعتراض كرد كه شـمـا كـه از سـاده پـوشـى حضرت امیرالمۆمنین على علیه السّلام فرمودید، خودتان چرا لباس نرم و زیبا دارید؟

 

امام صادق علیه السّلام فرمود:

 

لباس هاى امام على علیه السّلام در فرهنگ آن روز بد منظره نبود و انگشت نما نمى شد، اگر الان بود و همان لباس ها را مى پوشید، انگشت نما مى شد، گـرچـه قـائم مـا وقـتـى ظهور مى كند همان لباس امام على علیه السّلام را پوشیده به روش امام على علیه السّلام رفتار مى كند.(7)

 

پی نوشت:

 

1) اصل الشّیعه و اصُولُها، ص 65.

 

2) شرح ابن ابى الحدید، ج 1، ص 7.

 

3) كامل مبرّد، ص 153.

 

4) بحارالانوار، ج 40، ص 327 و 325.

 

5) شرح خوئى، ج 21، ص 152؛ نهج البلاغه، حكمت 103.

 

6) نهج البلاغه، خطبه 209.

 

7) اصـول كـافـى، ج 1، ص 411؛ وسائل الشیعه، ج 1، ص 279.

 

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان

 

منبع: الگوهاى رفتارى امام على علیه السلام، جلد اول، امام على علیه السلام و اخلاق اسلامى؛ مرحوم محمّد دشتى.

 

صفحه اصلی – موسسه قرآن و نهج البلاغه
کانال جامع دو نور در ایتا:
https://eitaa.com/twonoor

کانال جامع دو نور در تلگرام:
https://t.me/twonoor

 

http://faraj12.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید