ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

سفارشهای چهارده معصوم علیهم السلام به سایرین

فهرست مطالب

سفارش‌هاي رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم


 *  ابوايّوب خالدبن زيد به رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم عرض كرد: مرا سفارشي كوتاه بفرماييد تا بلكه آن را حفظ كنم. پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: تو را به پنج چيز سفارش مي‌كنم: چشم اميد بركندن از آنچه در دست مردم است؛ زيرا اين(عين)توانگري است و از طمع بپرهيز، زيرا طمع، فقرِ نقد است و نمازت را مانند كسي بخوان كه با آن وداع مي‌كند و از كاري كه به سبب انجام آن، عذرخواهي كني دوري كن و(سرانجام)براي برادرت همان چيزي را دوست بدار كه براي خودت دوست داري.امالي طوسي/508
 *  رسول اكرم صلي الله عليه و آله وسلم به مردي كه عرض كرد، مرا سفارش فرما، فرمود: زبانت را نگه‌دار. آن مرد دوباره عرض كرد: اي رسول خدا! مرا سفارشي فرما. حضرت فرمود: زبانت را نگه‌دار. بار ديگر عرض كرد: اي رسول خدا! مرا سفارشي فرما. پيامبر فرمود: واي بر تو! مگر مردم را چيزي جز درويده‌هاي زبانشان در آتش سرنگون مي‌كند؟! تحف العقول/56
 *  ابوذر مي‌گويد: رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم  هفت سفارش به من فرمود. مرا سفارش كرد كه به پايين‌تر از خودم بنگرم و به كسي كه بالاتر از من است ننگرم، مرا به دوست داشتن مستمندان و نزديك شدن به آنان سفارش فرمود، مرا سفارش فرمود كه حقيقت را بگويم؛ اگر چه تلخ باشد، مرا سفارش فرمود كه با خويشاوندم پيوند برقرار كنم؛ هر چند او پشت كند، سفارشم فرمود كه در راه خدا از سرزنش هيچ سرزنشگري نهراسم، مرا سفارش فرمود كه جمله‌ي لا حول و لا قوّه الاّ بالله العليّ العظيم را زياد بگويم، زيرا آن از گنج‌هاي بهشت است.خصال/345/12
 *  امام صادق عليه السلام فرمود: مردي خدمت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم آمد و عرض كرد: اي رسول خدا! مرا سفارش فرما. رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: اگر تو را سفارش كنم، آيا به گوش مي‌گيري؟ حضرت سه بار اين جمله را به او فرمود و هر بار آن مرد عرض كرد، آري اي رسول خدا! پس رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم به او فرمود: به تو
سفارش مي‌كنم كه هرگاه خواستي كاري انجام دهي به عاقبت آن بينديش، اگر رستگاري بود آن را انجام بده و اگر گمراهي بود رهايش كن.كافي/8/150
 *  ابوسعيد: مردي خدمت رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم آمد و عرض كرد: اي رسول خدا! مرا سفارشي فرما. حضرت فرمود: بر تو باد ترس از خدا، زيرا آن، در بر دارنده‌ي همه‌ي خوبي‌هاست و بر تو باد جهاد در راه خدا، زيرا آن رهبانيّت مسلمانان است و بر تو باد ياد خدا و تلاوت كتاب او؛ زيرا اين كار براي تو در زمين نور و روشنايي است و در آسمان نام و شهرت و زبانت را جز از خير و خوبي نگه‌دار؛ زيرا با اين كار بر شيطان چيره مي‌آيي. الترغيب و الترهيب/3/532


سفارش‌هاي امام علي عليه السلام


سفارش‌هاي حضرت علي عليه السلام به فرزند بزرگوارش امام حسن عليه السلام
 *  امام علي عليه السلام : اي فرزندم! تو را سفارش مي‌كنم به ترس از خدا و پيروي از فرمان او و آباد كردن دلت با ياد او و چنگ زدن به ريسمان او، و كدام رشته اگر بدان چنگ زني محكمتر از رشته‌اي است كه ميان تو و او باشد؟!
دلت را با اندرز زنده بدار و با بي‌رغبتي به دنيا بميران و به وسيله‌ي يقين نيرو بخش و با حكمت روشنش گردان و با ياد مرگ زبون ساز و به فنا و نيستي معترف گردان و به رنج‌ها و گرفتاري‌هاي دنيا بينا كن. فرزندم! بدان كه بهترين سفارشي كه از من به كار بندي، ترس از خداست و بسنده كردن به آنچه خداوند بر تو واجب گردانيده و به كار بستن آنچه نياكان تو و نيكان خاندانت بر آن بوده‌اند. نهج‌البلاغه/نامه‌ي31
 *  در كتاب تاريخ دمشق به نقل از عقبه بن ابي صهباء چنين آمده است: چون اِبن ملجم، اميرمؤمنان حضرت علي عليه السلام را ضربت زد، حسن عليه السلام  گريان بر او وارد شد. امام عليه السلام فرمود: پسرم! چرا گريه مي‌كني؟ گفت: چرا گريه نكنم، در حالي كه تو در اوّلين روز آخرت و آخرين روز دنيايي؟ فرمود: پسرم! چهار چيز و چهار چيز را مراقبت كن. با عمل به اين چهار سفارش هر كار كني زيان نمي‌بيني. گفت: آن چهار چيز كدام است، پدر؟ فرمود: خرد،سرشارترين ثروت است. حماقت، بزرگترين فقر است. عُجب، وحشتناكترين تنهايي است و بزرگواري و اخلاق نيكو، برترين شرافت است. حسن عليه السلام گويد: گفتم پدر! اين شد چهار تا. آن چهار سفارش ديگر را هم بفرما. فرمود: از دوستي با نادان بپرهيز، چرا كه مي‌خواهد به تو سود برساند ولي زيان مي‌زند. از دوستي با دروغگو برحذر باش، چرا كه دور را برايت نزديك جلوه مي‌دهد و نزديك را دور. از رفاقت با بخيل بپرهيز، چرا كه در شديدترين حالت نياز، از تو دريغ مي‌كند و از دوستي با گنهكار بپرهيز، چرا كه تو را به اندك بهايي مي‌فروشد.
سفارش‌هاي حضرت علي عليه السلام به فرزند بزرگوارش امام حسين عليه السلام
امام علي عليه السلام : فرزندم! تو را سفارش مي‌كنم به تقوا داشتن از خدا در دارايي و ناداري و حق‌گويي در حال خشنودي و خشم و ميانه‌روي
در روزگار توانگري و تهيدستي و دادگري با دوست و دشمن و كار و عمل در حال سرزندگي و بي‌حوصلگي و خشنودي از خدا در روزگار سختي و آسايش. تحف العقول/88
وصيّت مولاي متّقيان حضرت امام علي عليه السلام در بستر شهادت
 *  مولي الموحّدين امام اميرالمؤمنين علي عليه السلام در حالي كه در بستر شهادت آرميده بودند در وصيّتي به امام حسن و امام حسين عليه السلام  فرمود: شما دو تن، همه‌ي خانواده و ساير فرزندانم و هر كس كه اين نامه‌ام به دست او مي‌رسد را به تقواي الهي سفارش مي‌كنم و اين كه در پي دنيا نرويد، هر چند دنيا در پي شما باشد. بر آنچه از دنيا كه از دستتان مي‌رود تأسّف نخوريد. حق را بگوييد و براي اجر(آخرت) عمل كنيد. خصم ستمگر و ياور مظلوم باشيد.
شما و همه‌ي فرزندان و خانواده‌ام را و هر كس را كه اين نامه‌ام به او مي‌رسد به تقواي الهي، نظم در كارها و آشتي دادن ميان خودتان سفارش مي‌كنم. همانا از جدّتان شنيدم كه مي‌فرمود: آشتي دادن ميان افراد از همه‌ي نماز و روزه(هاي مستحبّي)برتر و بهتر است.
خداي را، خداي را، در مورد يتيمان! مبادا دهانشان را گرسنه بداريد و در حضور شما تباه شوند.
خداي را، خداي را درباره‌ي همسايگان كه اين سفارش پيامبرتان است. پيوسته نسبت به آنان سفارش مي‌كرد، تا حدّي كه پنداشتيم آنان را از ارث‌بران قرار مي‌دهد.
خداي را، خداي را درباره‌ي قرآن! مبادا ديگران در عمل به آن از شما سبقت بگيرند.
خداي را، خداي را درباره‌ي نماز كه ستون دين شماست.
خداي را، خداي را درباره‌ي حجّ خانه‌ي پروردگارتان! تا هستيد، آن را خالي(از زائر)نگذاريد؛ چرا كه اگر خانه‌ي خدا رها شود(از عذاب الهي)در امان نخواهيد بود.
خداي را، خداي را درباره‌ي جهاد با اموال و جان‌ها و زبان‌هايتان در راه خدا.
بر شما باد پيوند و بذل و بخشش با يكديگر و بپرهيزيد از پشت كردن به هم و قطع رابطه.
امر به معروف و نهي از منكر را وا نگذاريد كه در نتيجه بدانتان بر شما مسلّط شوند و آنگاه دعا كنيد و دعايتان مستجاب نشود.
اي فرزندان عبدالمطلّب! مبادا ببينم كه وارد خون‌هاي مسلمانان شده‌ايد و بگوييد امير مؤمنان كشته شده است. هلا كه به قصاصِ خونِ من
جز قاتلم را نكشيد! بنگريد اگر من از اين ضربت مُردم، به او يك ضربت در مقابل آن ضربت بزنيد. اين مرد را مُثله نكنيد كه از پيامبر خدا‌ صلي الله عليه و آله وسلم شنيدم كه فرمود: از مُثله كردن بپرهيزيد، هر چند نسبت به سگ هار و گزنده باشد. نهج‌البلاغه/نامه‌ي47


سفارش‌هاي حضرت زهرا سلام الله عليها


 *  اسماء بنت عميس مي‌گويد: حضرت فاطمه سلام الله عليها به من فرمود: من شيوه‌ي تشييع جنازه‌ي زنان را بسيار زشت و ناپسند مي‌دانم، پارچه‌اي بر روي او مي‌كشند كه برجستگي‌هاي بدن او را براي بينندگان به نمايش مي‌گذارد! اي اسماء! مرا بر تابوتِ آشكار نگذار و بدن مرا بپوشان كه خدا تو را از آتش بپوشاند. وسائل الشّيعه/2/876
 *  حضرت زهرا عليه السلام فرمود: هر كه عبادت‌هاي خالصانه‌اش را نزد خدا بفرستد، خداوند بهترين مصلحت‌ها را بر او فرو فرستد. مجموعه ورّام/2/108
 *  حضرت فاطمه س
لام الله عليها  فرمود: خوش‌رويي با مؤمن موجب دستيابي به بهشت مي‌شود و خوش‌رويي نسبت به غير مؤمن، انسان را از عذاب آتش حفظ مي‌كند. فاطمه الزّهرا بهجه قلب المصطفي/1/300
 *  حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام فرمود: روزي پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم از ما سؤال كرد بهترين كار براي زن چيست؟ كسي نتوانست پاسخ گويد، من اين پرسش را از فاطمه سلام الله عليها  پرسيدم. فرمودند: بهترين كار براي زن آن است كه مردان(نامحرم) را نبيند و مردان نيز او را نبينند. كشف الغمّه/1/466


سفارش‌هاي امام حسن عليه السلام


 *  اين وصيّتي است از سوي حسن بن علي به برادرش حسين بن علي: شهادت مي‌دهم خدايي جز خداوند يگانه نيست، يكتاست و او را انبازي(شريكي) نيست…..هر كس او را فرمانبردار بود، به كمال مي‌رسد و هر كس نافرماني‌اش كند گمراه گردد و هر كس به سوي او بازگردد هدايت شود. پس اي حسين! من تو را
نسبت به آنان كه از خويش بر جاي مي‌گذارم، از خانواده‌ام تا فرزندان خود و خانواده‌ي تو، سفارش مي‌كنم كه از خطا كارانانشان درگذري و از نيكوكارانشان بپذيري. تو را قسم مي‌دهم كه به خاطر من به قدر حجامتي خون ريخته نشود تا آن هنگام كه رسول خدا‌ صلي الله عليه و آله وسلم را ديدار كرده، شكايت اين ستمكاران را نزد او بريم و از آن ظلمي كه از سوي مردم بر ما تحميل شد به او خبر دهيم.اثبات الوصيله/38


سفارش‌هاي امام حسين عليه السلام


 *  مردي خدمت امام حسين عليه السلام آمد و عرض كرد: مردي گناهكارم و نمي‌توانم از گناه خودداري كنم، مرا موعظه كن. امام عليه السلام در پاسخ فرمود: پنج كار انجام بده، بعد هر چه خواستي گناه كن. اوّل: روزي خدا را نخور و هر چه مي‌خواهي گناه كن. دوّم: از حكومت و سرپرستي خدا خارج شود و هر چه دلت مي‌خواهد انجام ده. سوّم: جايي را انتخاب كن كه خدا تو را نبيند، بعد هر چه مي‌خواهي گناه مرتكب شو. چهارم: زماني
‌كه عزرائيل آمد روح تو را از بدنت بگيرد، او را از خودت دور كن هر چه خواستي انجام بده. پنجم: وقتي كه مالك جهنّم خواست تو را وارد آتش كند وارد نشو؛ بعد هر گناهي كه مي‌خواهي انجام ده.موسوعه كلمات الامام الحسين‌ عليه السلام /773/559
 *  امام حسين عليه السلام فرمودند: از آنچه موجب عذرخواهي مي‌شود بپرهيز، زيرا مؤمن بد نمي‌كند، عذرخواهي هم نمي‌كند؛ ولي منافق هر روز كار بد مي‌كند و بعد عذرخواهي مي‌كند. تحف العقول/177


سفارش‌هاي امام سجّاد عليه السلام


 *  امام سجّاد عليه السلام  در هنگام رحلت خويش، فرزندش امام باقر عليه السلام را در آغوش كشيد و فرمود: فرزندم، تو را به همان چيزي سفارش مي‌كنم كه پدرم در هنگام وفاتش به من سفارش كرد و آن اين كه: اي فرزندم! بپرهيز از ستم كردن بر كسي كه در برابر تو ياوري جز خداوند نمي‌يابد.كافي/3/331
 *  امام سيّدالسّاجدين عل
يه السلام فرمود: خداوند را به سبب قدرتي كه بر تو دارد دوست بدار و به خاطر نزديك بودنش به تو از او شرم كن و هرگز با كسي دشمني مكن، هر چند گمان بري كه به تو زياني نمي‌زند و به هيچ دوستي، سبكسري و ستم مكن، هر چند خيال كني كه به حال تو سودمند نيست؛ زيرا تو نمي‌داني كه چه وقت به دوستت محتاج مي‌شوي و نمي‌داني كي(به تنهايي)از پسِ دشمنت بر مي‌آيي. هر كس از تو پوزش خواست عذر او را بپذير، هر چند بداني كه دروغ مي‌گويد. بايد بخشش و گذشت از مردم، وِرد زبان تو باشد. الدُّرّه الباهره/26


سفارش‌هاي امام باقر عليه السلام


 *  امام محمّدباقر عليه السلام به جابربن يزيد جعفي فرمود: تو را به پنج چيز سفارش مي‌كنم؛ اگر به تو ستم كردند تو ستم مكن، اگر به تو خيانت كردند تو خيانت مكن، اگر تو را تكذيب كردند عصباني مشو، اگر ستايشت كردند شاد مشو و اگر نكوهشت كردند دلگير مشو، بلكه در آنچه كه درباره‌ي تو گفته شده است بينديش، اگر ديدي آنچ
ه درباره‌ي تو گفته شده در تو هست بدان كه افتادن تو از چشم خداوند عزّوجلّ بر اثر خشمگين شدنت از حقيقت،مصيبتش براي تو بزرگتر از مصيبتي است كه مي‌ترسي از چشم مردم بيفتي. امّا اگر خلاف آن چيزي باشي كه درباره‌ات گفته شده اين خود ثوابي است كه بدون به رنج و زحمت افكندن جسم خود به دست آورده‌اي…تحف العقول/284


سفارش‌هاي امام صادق عليه السلام


 *  يحيي بن علاء و اسحاق بن عمّار، هر دو گفتند: حضرت امام صادق عليه السلام هيچگاه با ما خداحافظي نمي‌كرد مگر اين كه به دو كار سفارشمان مي‌فرمود: بر شما باد راستگويي و بازگرداندن امانت به نيك و بد؛زيرا اين دو خصلت كليد رزق و روزي هستند.امالي طوسي/676
 *  امام صادق عليه السلام به مردي كه تقاضاي سفارش كرد فرمود: تو را به تقواي الهي و پارسايي و سختكوشي(در عبادت)سفارش مي‌كنم و بدان كه سختكوشي در عبادت اگر با پارسايي همراه نباشد سود نمي‌بخشد.امالي مفيد/19
4/25
 *  امام صادق عليه السلام فرمود:برترين و لازم‌ترين سفارش‌ها اين است كه پروردگارت را فراموش نكني و همواره به يادش باشي و نافرماني‌اش ننمايي و نشسته و ايستاده، عبادت و بندگي‌اش كني. بحارالانوار/78/200/27


سفارش‌هاي امام موسي كاظم عليه السلام


 *  امام كاظم عليه السلام به علي بن سويد سائي كه از آن حضرت تقاضاي اندرز كرد فرمود: تو را به تقواي خدا سفارش مي‌كنم.سپس سكوت فرمود. من از تنگدستي‌ام به آن حضرت شِكوِه كردم و گفتم به خدا قسم لباس بر تن نداشتم به طوري كه ابوفلان دو جامه‌اي را كه بر تن خود داشت درآورد و به من پوشاند! حضرت فرمود: روزه بگير و صدقه بده! عرض كردم: از همان اندك كمكي كه برادرانم به من مي‌كنند صدقه بدهم؟ فرمود: آنچه را كه خداوند به تو روزي كرده است صدقه بده، هر چند خودت بدان محتاج باشي.كافي/8/49/9


سفارش‌هاي امام رضا عليه السلام


 *  حضرت امام رضا عليه السلام فرمود: اگر كسي به يكي از برادران ديني خود براي انجام كاري به او مراجعه كند ولي او با آن كه مي‌تواند، انجام ندهد و كاري برايش نكند(بداند كه با اين كوتاهي خود)، رشته‌ي ولايت خداي تعالي را قطع كرده است. بحارالانوار/72/181
 *  حضرت ثامن الحجج عليه السلام فرمود: حتماً امر به معروف و نهي از منكر كنيد وگرنه اشرارتان بر شما مسلّط و حاكم مي‌شوند، آنگاه خوبانتان هم دعا مي‌كنند،امّا دعايشان مستجاب نمي‌شود. وسائل الشّيعه/11/394
 *  و از امام علي بن موسي الرّضا عليه السلام نقل است كه فرمود: هرگاه زمامداران دروغ بگويند، خشكسالي مي‌شود. هرگاه حاكم، ستم كند، حكومت سست مي‌شود و هرگاه زكات نپردازند، چهارپايان مي‌ميرند. امالي شيخ مفيد/310


سفارش‌هاي امام جواد عليه السلام


 *  حضرت امام جواد عليه السلام فرمود:سه چيز است كه اگر در كسي باشد سبب خشنودي خداست: زياد استغفار كردن و همنشين خوب داشتن و زياد صدقه دادن. و سه چيز است كه هر كس دارا باشد پشيمان نمي‌شود: پرهيز از عجله و شتاب و مشورت در كارها و توكّل بر خدا؛ وقتي تصميم به انجام كاري گرفت. الفصول المهمه/274/275
 *  مردي به حضرت جوادالائمّه عليه السلام عرض كرد: مرا سفارش فرما. حضرت فرمود: شكيبايي را بالش خود ساز و فقر را در آغوش گير و شهوت‌ها را به دور انداز و با هوس بستيز و بدان كه تو از چشم خدا پنهان نيستي، پس مواظب باش كه چگونه‌اي. تحف العقول/455سفارش‌هاي امام هادي عليه السلام


 *  امام عليّ النّقي عليه السلام فرمود: زماني‌كه عدل و داد در جامعه بيش از ظلم و ستم باشد، در آن موقع حرام است كه به كسي گمان بد ببرند؛ مگر وقتي كه آن بدي از وي معلوم شود و زماني‌كه ظلم و ستم بر عدل و داد غلبه داشته باشد، سزاوار نيست احدي گمان خوب به كسي ببرد، مگر كه آن خير و خوبي از او معلوم شود. بحارالانوار/17/216
 *  امام هادي عليه السلام خطاب به كسي كه در ستايش از ايشان زياده‌روي كرده بود فرمود: از اين عمل بپرهيز و به كار خودت بپرداز كه تملّق زياد سبب بدگماني است و اگر اطمينان برادر مؤمنت از تو سلب شد، تملّق‌گويي را رها كن و حسن نيّت نشان بده.مسند الامام الهادي‌ عليه السلام /302
 *  امام هادي عليه السلام فرمود: نفاق و دورويي دوستي ديرين را از بين مي‌برد و پيمان‌هاي محكم و مطمئن را نيز بر هم مي‌زند و كمترين اثر آن كشمكش و نزاع است و نزاع، اصلي‌ترين سبب جدايي است. بحارالانوار/78/369


سفارش‌هاي امام حسن عسكري عليه السلام


 *  امام عسكري عليه السلام به شيعيان خود فرمودند: شما را سفارش مي‌كنم به رعايت تقواي خدا و پارسايي در دينتان و سعي و كوشش براي خدا و راستگويي و بازگرداندن امانت به هر كه به شما امانتي سپرده است؛ خوب باشد يا بد؛ و طول دادن سجده و خوش همسايگي؛ زيرا (رسول خدا) حضرت محمّد صلي الله عليه و آله وسلم براي اينها آمده است. در عشاير آنها نماز بخوانيد و در تشييع جنازه‌هايشان حاضر شويد و از بيمارانشان عيادت كنيد و حقوقشان را ادا كنيد؛ زيرا هر يك از شما وقتي در دين خود پارسا باشد و اخلاقش را با مردم خوب كند، گفته خواهد شد، اين شيعه است و اين مرا خوشحال مي‌كند. از خدا بترسيد و مايه‌ي آراستگي و آبرومندي(ما)باشيد، نه باعث عيب و ننگ.
دوستي‌ها را به سوي ما جلب كنيد و هرگونه زشتي را از ما دور سازيد؛ زيرا هر خوبي و خيري كه درباره‌ي ما گفته شود ما اهل آن هستيم و هر عيب و بدي درباره‌ي ما گفته شود ما چنان نيستيم. براي ما در كتاب خدا حقّي است و با رسول خدا خويشي و قرابت داريم و خداوند ما را پاك شمرده است و هر كس جز ما چنين ادّعايي كند دروغگوست. خدا را بسيار ياد كنيد و هميشه به ياد مرگ باشيد و قرآن زياد بخوانيد و بر پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم فراوان صلوات فرستيد؛
زيرا صلوات فرستادن بر رسول خدا ده حسنه دارد؛ آنچه را به شما سفارش كردم به گوش گيريد. شما را به خدا مي‌سپارم و بر شما درود مي‌فرستم. تحف العقول/487


سفارش‌هاي حضرت مهدي موعود عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشّريف


 *  حضرت وليّ عصر امام زمان عليه السلام فرمودند: و امّا در رخدادهايي كه پيش مي‌آيد به راويان احاديث ما مراجعه كنيد كه آنان حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا بر آنانم. معجم احاديث المهدي‌ عليه السلام /4/294
 *  حضرت حجه بن الحسن عليه السلام فرمودند: درهاي سؤال از چيزهايي را كه براي شما مفيد نيست ببنديد و خود را مورد دانستن چيزهاي غير لازم به زحمت نيندازيد و در مورد تعجيل فرج، زياد دعا كنيد، زيرا موجب فرج شما خواهد شد. بحارالانوار/53/181
 *  امام عصر عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشّريف فرمودند:كسي كه از اموال ما چيزي بخورد همانند اين است كه آتش را مي‌خورد و به زود
ي به جهنّم واصل خواهد شد(ضرورت پرداخت خمس). بحارالانوار/53/183
 *  امام زمان عليه السلام در پاسخ شخصي كه از نماز در وقت طلوع و غروب آفتاب سؤال كرده بود فرمود: با هيچ چيز مثل نماز، بيني شيطان به خاك ماليده نمي‌شود،پس نماز را به پا دار و بيني شيطان را به خاك بمال. بحارالانوار/53/182


http://safirehedayat.com

به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید