ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

سه معياراساسي در ازدواج؛ از اصالت و نجابت تا معیار ایمان

پيامبر بزرگوار اسلام (ص) از ازدواج با زن
زيبارويي كه از اصالت خانوادگي محروم مانده، شديدا ممانعت به عمل مي آورد و اين گونه زنان را به گلهايي كه در كنار مزبله مي رويند تشبيه كرده است.


رسول خدا (ص) می فرماید هيچ بنايي نزد پروردگار محبوبتر از پيوند ازدواج نيست. پس خوشبختي و بدبختي از اصل ازدواج نيست،بلكه از چگونگي ازدواج نشات مي گيرد. به عبارت ديگر اگر دختر و پسري بر اساس معيارهاي عقلي و در نظر گفتن معيارهاي ازدواج و همانندي در ابعاد مهم زندگي با هم ازدواج كنند موفق خواهند بود.


معيار اصالت و نجابت


يكي از معيارهاي اصيل در امر ازدواج، نجابت و اصالت خانوادگي است. كلمه اصالت از اصل گرفته شده كه معناي آن ريشه دار بودن است. بنابراين اصيل به فردي اطلاق مي گردد كه از نظر خانوادگي داراي ريشه و تباري باشد. بديهي است فردي كه زير پوشش تربيتي پد
ر و مادر عاقلي قرار گرفته باشد، طبیعتا بر اساس اگوپذيري همه كمالات خلقي و روحي آنان را مورد اقتباس قرار خواهد داد. در حالي كه دختر يا پسري كه از پدر و مادر علاقه مند و متعهد محروم مانده باشد، علاوه بر اينكه از نظر عواطف دچار كمبودهايي است، فاقد تعادل روحي و رواني بوده، دچار اختلالات رفتاري خواهد بود.


افراد اصيل در برخورد با دشواري ها و سختي ها با آبروداري و شكيبايي مشكلات را پشت سر گذاشته، از حريم سداد و عفت و سازگاري به هيچ وجه انحراف نخواهند داشت. در حالي كه فرد غير اصيل اگر هزاران نوع مهر و محبت به او شده باشد، در فرصتي همه را ناديده گرفته و در يك لحظه بي شخصيتي و بي تباري خود را بروز خواهد داد.


به همين جهت پيامبر بزرگوار اسلام (ص) از ازدواج با زن زيبارويي كه از اصالت خانوادگي محروم مانده است، شديدا ممانعت به عمل مي آورد و اين گونه زنان را به گلهايي كه در كنار مزبله مي رويند تشبيه كرده است.


فرد غير اصيل علاوه بر اينكه زندگي را در كام همسرش تلخ و ناگوار مي سازد، در ارتبط با ت
عليم و تربيت فرزندان فاقد صلاحيت تربيتي است و به طور ناخود آگاه روحيات زشت و نازيباي خود را به كودكان معصوم انتقال خواهد داد. به عبارت ديگر فرد غير اصيل و پست همانند درخت بدگهري است كه ميوه اش نيز تلخ و زهرآگين است. بايد به خاطر داشته باشيم كه در متن زندگي خانوادگي آنچه كه ضرورت دارد اصالت، نجابت و پاكدامني است و متاسفانه افراد غير اصيل با اين گونه مفاهيم آشنايي ندارند.
در اين قبيل خانواده ها به مرور زمان كانون خانوادگي از درون متلاشي مي گردد.


معيار كفويت


دختر و پسر بايد بر اساس معيارهاي ديني و اعتقادي، فكري، روحي و عقلي اقدام به ازدواج كنند نه بر اساس ثروت و شهرت. اگر در گزينش همسر به امور واهي وسست اكتفا كنند و معيارهاي واقعي را در ازدواج ناديده بگيرند واضح است كه چنين ازدواجي پس از گذشت مدت زمان كوتاهي دچار شكست خواهد شد. خوشبختي و بدبختي مرد و زن در ارتباط با نحوه گزينش و تعيين همسر است دقت و بررسي در گزينش همسر يك امر لازم و ضروري است و در ضمن بايد بدانيم كه خوشبختي و بدبختي افراد از همين گذرگاه رقم مي خورد.


معيار ايمان


مطالعه آيات قرآن و روايات اسلامي اين واقعيت را آشكار مي سازد كه ايمان به خدا يكي از كمالاتي است كه ارزشمندي انسان را در نزد پروردگار از فرشتگان برتر و بالاتر مي برد. علاوه بر اين، ايمان يك عامل بسيار قوي براي اجتناب از بديها و زشتي هاست. فرد با ايمان خود به خود از بسياري از آلودگي ها و انحرافات بر كنار است. فرد با ايمان دروغ نمي گويد، اهل خيانت نيست، به مال و ناموس كسي چشم خيانت نمي دوزد و هرگز سر سوزني از مسير حق و حقيقت انحراف نمي
يابد.


عوامل كنترل كننده بيروني همانند قوانين و نظارتهاي اجتماعي در مقايسه با ايمان بسيار ضعيف و نارسا هستند، زيرا كاربرد اين عوامل محدود به زمان و مكان خاصي است، در حالي كه نيروي دروني ايمان، افراد با ايمان را در طول زندگي از كجرويها و انحرافات باز مي دارد. حضرت علي(ع) در نهج البلاغه مي فرمايد: هركه را از درون واعظ و بازدارنده اي نباشد، عوامل بيروني نمي تواند چندان مفيد و سازنده باشد. به همين مناسبت توصيه شده كه در انتخاب همسر سعي شود طرف مقابل اعم از دختر و پسر فرد با ايماني باشد.


در نتيجه اگر در پيوند دختر و پسر اصل همانندي در ابعاد علمي، فرهنگي، ديني و اقتصادي رعايت شود، از دوام و استحكام بيشتري برخوردار خواهد بود. بيشتر اختلافات و درگيريهاي بين زن و مرد از عدم كفويت نشات مي گيرد. به عنوان مثال، گاه زن متدين و مرد لاابالي است و گاه زن با تحصيلات عاليه و مرد بي سواد كه در چنين مواردي اختلاف و درگيري پيش مي آيد.


www.mehrnews.com

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید