صفحه ی اخبار فارسی

اخبار مهم

عاقبت کتمان کنندگان غدیر

عاقبت کتمان کنندگان غدیر

عاقبت کتمان کنندگان غدیر که به نفرین امیرالمومنین گرفتار شدند آیا امام علی (علیه السلام) به کتمان کنندگان غدیر نفرین