ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

توجیه علمی طلوع خورشید از مغرب

طلوع خورشید از مغرب

طلوع خورشید از مغرب

 حجت‌الاسلام و المسلمین علی آل کاظمی از نویسندگان و پژوهشگران حوزه علمیه، با استناد به آیات و روایات و آخرین پژوهشهای ستاره شناسان در خصوص امکان طلوع خورشید از مغرب، دلایل وقوع این پدیده در آینده را تشریح کر ده است:

 

متن مقاله

 

طبق روایات وارده در منابع اهل بیت علیهم السلام و كتب مع
تبر عامه یكی از علائم قیامت و ظهور حضرت مهدی علیه السلام طلوع خورشید از مغرب است، كه تا قبل از كشفیات جدید در توجیه این روایات می گفتند:

منظور از آن طلوع اسلام از غرب و مسلمان شدن مسیحیان در كشورهای غربی است، و یا اینكه اخیرا با هجرت امام خمینی به فرانسه و هدایت نهضت اسلامی خود از آنجا و سقوط شاه می گفتند این همان است كه در روایات آمده روزی خورشید از غرب طلوع می كند، كه هم اكنون با نهضت امام خمینی از غرب، اسلام از غرب طلوع كرد.

 

اما دراثر كشفیات جدید دانشمندان و ستاره شناسان كه سالیان متمادی روی سیاره ی مریخ تحقیق داشته اند،

اخیرا صحت و امكان عملی و عینی طلوع خورشید از مغرب به معنای واقعی خود ثابت شده است كه ما دراین نوشتار ابتداء به ذكر روایات مربوطه در زمینه طلوع خورشید از مغرب، و روایات رد شمس برای امام علی علیه السلام از منابع فریقین می پردازیم،

و سپس این كشف علمی جدید را برای خوانندگان عزیز نقل می كنیم.

 

ت
فاسیر شیعه درباره طلوع خورشید ازمغرب:

 

1-عن زراره و حمران و محمدبن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما السلام فی قوله تعالی: (… یوم یاتی بعض آیات ربك لاینفع نفسا ایمانها… – انعام: 158) قال: طلوع الشمس من مغربها و خروج الدجال و الدخان…).

 

(تفسیر عیاشی ج 2ص128، المیزان ج7 ص404، البرهان فی تفسیر القرآن ج2ص502ح3741، كنز الدقایق ج 4 ص 491)

 

ترجمه: (زراره و حمران و محمد بن مسلم ازامام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت كرده اند كه درتفسیر قول خداوند (یوم یاتی بعض آیات ربك…) فرمودند: منظور طلوع خورشید از مغرب و خروج دابه و دخان است).

 

2-عن حفص بن غیاث عن جعفربن محمد علیهماالسلام قال سال رجل ابی علیه السلام عن حروب امیر المومنین علیه السلام و كان السائل من محبینا،

قال: فقال: ابوجعفر علیه السلام ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله بخمسه اسیاف ثلاثه منها شاهره لاتغمد الی ان تضع الحرب اوزارها حتی تطلع الشمس من مغربها،

فاذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم فی ذالك الیوم، فیومئذ (لاینفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، اوكسبت فی ایمانها خیرا – انعام:158).

 

(تفسیرعیاشی ج1ص385ح129، البرهان فی تفسیر القرآن ج2ص502ح3742).

 

ترجمه: (از حفص بن غیاث روایت شده كه امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:

مردی از پدرم درباره جنگهای امیر المومنین علیه السلام پرسید؟ وسائل از دوستداران ما بود، امام باقر علیه السلا فرمودند:

خداوند محمد صلی الله علیه و آله را با پنج شمشیر فرستاد كه سه مورد آن ازغلاف خود بیرون آمده و به غلاف نخواهد رفت تا آنگاه كه جنگ به نتیجه اش برسد،

و جنگ به نتیجه نمی رسد مگر آنگاه كه خورشید ازمغرب خود طلوع كند، پس هرگاه خورشید از مغرب طلوع كرد، مردم همگی دراین روز ایمان می آورند،

اما آنروز (برای هیچ كس ایمان آوردنش فایده ندارد، درصورتی كه پیش از آن ایمان نیاورده باشد، یا ازایمانش خیری ندیده باشد).

 

3-عن ابن مسكان عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی: (یوم یاتی بعض آیات ربك…) قال: اذا طلعت الشمس من مغربها، فكل من آمن فی ذلك الیوم لا تنفعه ایمانه).

 

(المیزان ج7ص203، تفسیر قمی: ج1ص222).

 

(ابن مسكان از امام باقر علیه السلام درتفسیر قول خداوند: (یوم یاتی بعض آیات ربك…) فرمودند: هنگامی كه خورشید از مغرب خود طلوع كند، هركس دراین روز ایمان
بیاورد ایمانش برای او سودی ندارد).

 

از تفاسیرعامه:

 

1-(عن ابوسعید الخدری عن النبی صلی الله علیه و آله فی قوله: (یوم یاتی بعض آیات ربك…) قال طلوع الشمس من مغربها)

 

ترجمه: ابوسعید خدری از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روایت كرده
است كه درتفسیر قول خداوند (یوم یاتی…) فرمودند: منظور طلوع خورشید است از مغربش).

 

2-(عن ابوهریره قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله: لاتقوم الساعه حتی تطلع الشمس من مغربها، فاذا طلعت و رآها الناس آمنوا اجمعون، فذلك حین (لاینفع نفس ایمانها…) ثم قرا الایه).

 

(تفسیرالدرالمنثور للسیوطی ج3ص57)

 

ترجمه: (ازابوهریره روایت شده گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

ساعت قیامت برپا نخواهد شد تا آنگاه كه خورشید از مغرب خود طلوع كند، و چون خورشید ازمغرب طلوع كرد و مردم آن را دیدند

همگی ایمان می آورند، اما این هنگام (برای هیچ كس ایم ان آوردنش فایده نخواهد داشت… سپس حضرت آیه را خواندند).

 

3-(واخرج عبدبن حمید بن ابی هریره قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله: العظائم سبع مضت واحده و هی الطوفان، و بقیت فیكم ست طلوع الشمس من مغربها، و الدخان، ودابه الارض، و یاجوج و ما جوج و الصور).

 

(الدرالمنثور للسیوطی ج3ص59)</S PAN>

 

ترجمه: عبد بن حمید بن ابی هریره روایت كرده گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

نشانه های بزرگ هفت چیز است: یكی از آنها طوفان نوح بود، و درمیان شما شش نشانه ی بزرگ دیگر باقی مانده است: طلوع خورشید از مغربش، ودود، و دابه الارض، و یاجوج و ماجوج، و صور اسرافیل).

 

4- (واخرج البخاری فی تاریخه، و ابوالشیخ فی العظمه، و ابن عساكر عن كعب قال اذا ارادالله ان تطلع الشمس من مغربها ادارها بالقطب فجعل مشرقها مغربها و مغربها مشرقها).

 

(الدرالمنثور ج3ص61)< /SPAN>

 

ترجمه: (بخاری درتاریخ خود و ابوالشیخ درالعظمه و ابن العساكر از كعب روایت كرده است كه گفت:

هرگاه خداوند اراده فرماید كه خورشید ازمغربش طلوع كند، آن را بر محور قطبش به گردش در آورده، و مشرق آنرا مغرب، و مغرب آنرا مشرق كند).

 

5-(واخرج ابن شعبه عن ابی اسامه قال ان صبح یوم القیامه یطول كطول ثلاث لیالی، فیقوم اللذین یخشون ربهم فیصلون حتی اذا فرغوا من صلواتهم اصبحوا ینظرون الی الشمس من مطلعها، فاذا هی قد طلعت من مغربها و الله اعلم).(الدرالمنثور ج3ص63).

 

ترجمه: (ابن شعبه از ابی اسامه روایت كرده است كه گفت صبح قیامت طولانی شود

به اندازه طول سه شب، آنان كه از خدا می ترسند بپا می خیزند و نماز می خوانند، چون ازنماز فارغ شدند به سوی محل طلوع خورشید نظاره می كنند، ناگهان می بینند كه خورشید از مغربش طلوع كرد. خدا بهتر می داند).

 

ونیز درصحیح بخاری هم آمده است ابوهریره از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می كند كه فرمودند: قیامت برپا نمی شود تا این كه خورشید از مغرب طلوع كند).

 

(صحیح بخاری ج5ص 238ح6141)  

 

اظهارات شیخ مفید درمورداین حادثه:

 

(شیخ مفید درباره چگونگی این اتفاق می نویسد: خورشید هنگام ظهور در آسمان راكد می شود و ساعتی چند تا به هنگام عصر پیدا نباشد، آنگاه از مغرب آشكار گردد).

 

(ارشاد شیخ مفید ج2ص368)

 

 همانطور كه در نقل اظهارات دانشمندان ستاره شناس خواهد آمد می بینیم كه اظهارات شیخ مفید در زمینه ی ركود خورشید و طلوع دوباره ی آن از مغرب با اظهارات آنان مطابقت دارد ‍!

 

نظررشید رضا صا حب تفسیرالمنار:

 

(رشید رضا در رد حدیث ابوذر درباره سجود خورشید و این كه به خورشید گفته می شود این بار از
مغرب طلوع كن می گوید متن این حدیث یكی از متن های پر از اشكال است…).

 

(منبع سایت مدرسه علوم دینی اهل سنت…)

 

اما تحقیقات دانشمندان ستاره شناس:

 

كشفی كه جهانیان را مات و مبهوت ساخت!</SPAN& gt;

 

(بیش از یك قرن است كه سیاره مریخ مورد توجه دانشمندان و ستاره شناسان قرار داشته است،

تا این كه نظریاتی مطرح شد كه احتمال می داد در مریخ حیات وجود داشته باشد زیرا كه این سیاره از لحاظ فاصله از خورشید در رده دوم بعد از زمین قرار می گیرد،

و این بدین معنا ست كه گرمائی كه از خورشید به آن می رسد به احتمال وجود نوعي حیات دراین سیاره كمك می كند…

 

و در سه سال اخیر این توجه چند برابرهم شد، زیرا آنان براساس محاسبات نجومی دریافته بودند

كه این سیاره در اواخر سال 2003 پس از هزاران سال در نزدیك ترین فاصله خود از زمین قرار می گیرد، رصد خانه های سراسر دنیا تلسكوپهای خود را به سوی مریخ تنظیم كردند تا بتوانند حركات آنرا دنبال كنند

و منتظر نزدیك شدنش به زمین باشند و دراین فرصت بتوانند عكس های واضح تری از آن بگیرند…

 

عجیب ترین چیزی كه دانشمندان در هنگام رصد این سیاره با آن برخورد كردند این بود كه سرعت مریخ پیرامون محورش درجهت مشرق درماه ‍ژولای سال گذشته به كندی گرائید،

و درروز چهار شنبه برابر 30 ژولای گردش مریخ در جهت مشرق متوقف شد، و درماه های اوت و سپتامبرگردش مریخ بطور معكوس یعنی درجهت مغرب تغییر كرد و
تا روز 29 سپتامبر گردش مریخ در جهت معكوس ادامه داشت، و اینك متن انگلیسی مطالب فوق كه درسایت (http://www.space.com) آمده است و سپس ترجمه آن از نظرتان می گذرد:

 

For the past few weeks, Mars has appeared to slow in its eastward trajectory, almost see For the past few weeks, Mars has appeared to slow in its eastward trajectory, Almost seeming to waver, as if it had become uncertain. On Wednesday, July 30, that steady eastward course will come to a stop. Then, for the next two months, the planet will move backward against the star backgrou
nd-toward the west. On Sept 29 it will pause again before resuming its normal eastward direction. All the planets exhibit retrograde motion at one time or another. Ancient astronomers were unable to come up with a satisfactory explanation for it.,

 

http://www.space.com منبع:

 

ترجمه متن فوق:

 

(درطول چند هفته گذشته چنین بنظر می رسد كه گردش سیاره مریخ درجهت مشرق به كندی می گراید، تقریبا این طور بنظر می رسد كه مریخ متردداست آیا در جهت غرب یعنی درخلاف جهت خود گردش خواهد كرد،

درروز 29سپتامبر حركتش یكبار دیگر متوقف خواهد شد تا بار دیگر حركت عادی خودرا به سمت شرق از سر گیرد، همه سیارات دیگر روزی گردش قهقرائی را از خود نشان خواهند داد، ستاره شناسان باستان از ارائه توضیح قابل قبولی برای این پدیده عاجزبودند).

 

اما حدیث رد شمس از كرامات پیامبران و اوصیاء آنان</P& gt;

این كشفیه مسئله رد شمس و امكان عملی و علمی آن را هم حل كرد، و پاسخی دندان شكن به مخالفان اهل بیت علیهم السلام داد،

كه ردشمس برای امام علی علیه السلام را از خرافات و اختراعات شیعیان می شمردند، زیرا همان طوركه برای سیاره ی مریخ دیده شد،

به صورت دوره ای برای هریك از سیارات منظومه ی شمسی از جمله زمین این اتفاق ممكن، بلكه اجتناب ناپذیراست،

و برای یك دوره ی زمانی هم برای كره محل سكونت ما زمین این اتفاق می افتد، و روزی زمین هم مانند مریخ از حركت باز ایستاده،

به صورت معكوس حركتی را آغاز خواهد كرد و درآ ن زمان است كه خورشید از مغرب زمین طلوع خواهد كرد. كه درحقیقت با گردش معكوس زمین است كه درتصور ما خورشید از مغرب طلوع می كند، وگرنه خورشید درمدار خود ثابت است.

 

اعجاز انبیاء و اوصیاء الهی

 

اما طلوع خورشید ازمغرب خارج ازاین اتفاق دوره ای، و با اراده خا لق آن و با اعجاز پیامبر و یا وصی او كه خلیفه و نماینده خدا درزمینند اتفاق افتاده است، همان طور كه برای حضرت یوشع و داود و سلیمان اتفاق افتاد، و برای امام علی علیه السلام درزمان پیامبر و پس از پیامبر صلي الله علیه و آله اتفاق افتاده است.

 

 كه محدثین خاصه و عامه روایت آن را به تواتر نقل كرده، بلكه درمورد آن كتاب ها به نگارش درآورده اند،

و برای متدینین ادیان الهی كه برای پیامبران و اوصیا ئشان اعتقاد به معجزات و كرامات دارند این امرهیچ نوع استبعادی نداشته، قابل قبول است،

و مسلمانان كه دركتاب آسمانی شان قرآن داستان رد شمس برای حضرت سلیمان، و شق القمر برای پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله، و طلوع خورشید درتفاسیر معتبر ذكر شده است این امر هیچ جای تعجب نیست.

 


رد شمس برای حضرت سلیمان نبی

 

در تفاسیر و كتب حدیثی شیعه از امام صادق علیه السلام ذیل آیه شریفه 31 تا 33 از سوره ی (ص) روایت شده است:

 

(روی عن الصادق علیه السلام انه قال: ان سلیمان بن داود عرض علیه ذات یوم با لعشی الخیل فاشتغل بالنظر الیها حتی توارت الشمس بالحجاب،

فقال للملائكة: ردوا الشمس علی حتی اصلی فی وقتها، فردوها، فقام فمسح ساقیه و عنقه، و امراصحابه الذین فاتتهم الصلواة معه بمثل ذالك، و كان ذلك وضوئهم للصلواة، ثم قام فصلی، فلما فرغ غابت الشمس و طلعت النجوم).

 

(من لایحضره الفقیه ج1ص129ح607)

 

ترجمه: (از امام صادق علیه السلام روایت شده كه روزی عصرگاهان اسبان جنگی را برایش نمایش دادند

و سرگرم نظاره برآنان شد تا هنگامی كه خورشید در پس افق درحجاب شد، به فرشتگان (موكل خورشید) فرمود خورشید را برای من برگردانید

تا نمازم را دروقتش بخوانم، فرشتگان خورشید را برایش باز گرداندند، بپا خاست دوساق پا و گردنش را شستشوكرد،

و به یارانش كه همراه او نمازشان قضا شده بود دستور داد كه مانند اوعمل كنند، و این عمل وضوی آنان برای نماز بود، سپس برخاست و نماز گذارد، چون از نماز فراغت یافت خورشید غروب كرد و ستارگان شب طلوع كردند).

 

درسوره (ص) آیه 33 خداوند می فرما ید:

 

(اذعرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد. فقال انی احببت حب الخیرعن ذكر ربی حتی توارت بالحجاب. ردوها علی فطفق مسحا بالسوق و الاعناق).

 

ترجمه: (هنگامی كه عصرگاهان برای سلیمان اسب های جنگی به نمایش گذاشته شد ند. گفت: من به خاطر دوست داشتن این اسبان خوب از یاد پروردگارم غافل شدم تا خورشید غروب كرد. آن را برایم برگردانید، پس (وضوء گرفت) و برساق پاها و گردن خود مسح كشید).

 

 در این آیه از قرآن باصراحت به بازگشت خورشید برای حضرت سلیمان تصریح شده است، و مفسرین خاصه و عامه ذیل این آیه از پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام روایات بسیاری نقل كرده، به باز گشت خورشید برای حضرت یوشع بن نون و دیگران اشاره دارند.

 

ضمنا در تفاسیراهل بیت علیهم السلام همانطور كه دربیان امام صادق علیه السلام دیدیم (مسحا با لسوق) وضوء برای نماز تفسیر شده، اما درتفاسیرعامه (مانند الدرالمنثورسیوطی) آن را بمعنی زدن ساق پا و گردن اسبان با شمشیر دانسته اند، كه این عمل از پیامبر خدا درمورد اسبان بی گنا ه ستمی نارواست، بخصوص كه این اسبان ازسپاه پیامبر بوده برای جهاد بادشمن تربیت و نگهداری می شده اند.

 

رد شمس برای امام علی علیه السلام

 

حدیث رد شمس برای امام علی علیه السلام از طرق خاصه و عامه بتواتر نقل شده، كه جزء حوادث سال هفتم و بدنبال جنگ خیبر اتفاق افتاده است، و بجز چند عالم متعصب از عامه مانند ابن حزم و ابن جوزی و ابن تیمیه و ابن كثیر كه به تعبیر علامه امینی اینان حاملان روح خبیث اموی هستند، بقیه دراین باره تردیدی نداشته، تاجائی كه دراین زمینه كتاب نوشته و آن را از اتفاقات مسلم و از كرامات حضرت رسول و علی علیهما الصلوات و السلام بر شمرده اند، كه به ذكر یك نمونه ازآن پرداخته، خوانندگان عزیز را بمنظور اطلاعات بیشتر به كتاب شریف الغدیر ج3ص 126 به بعد ارجاع می دهیم.

 

(عن اسماء بنت عمیس ان رسول الله صلي الله علیه و آله صلی الظهر بالصهباء من ارض خیبر ثم ارسل علیا فی حاجة فجاء و قد صلی رسول الله العصر فوضع راسه فی حجر علی و لم یحركه حتی غابت الشمس، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله الهم ان عبدك علیا احتبس نفسه علی نبیه فرد علیه شرقها، قالت اسماء فطلعت الشمس حتی رفعت علی الجبال فقام علی فتوضا و صلی العصر ثم غابت الشمس).

 

(الغدیرج 3 ص 140، احقاق الحق ج 5 ص 522، و از منابع عامه مشكل الاثار طحاوی ج 2ص8ط حیدر آباد دكن)

 

ترجمه: (ازاسماء بنت عمیس روایت شده كه رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز ظهر را درصهباء از اراضی خیبر خواند، سپس علی را به دنبال كاری فرستاد، وقتی علی برگشت كه حضرت نماز عصر را خوانده بودند، حضرت سرش را در دامان علی گذاشت و سر خودرا تكان نداد تا این كه خورشید غروب كرد، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوندا علی برای پیامرش خویشتن داری كرد خو
رشید را برایش بطرف مشرقش باز گردان، اسماء می گوید: خورشید طلوع كرد تا از كوه ها بالا رفت، علی ع برخاسته وضوء گرفت و نماز عصر را خواند سپس خورشید غروب كرد).

 

كه در روایات دیگر آمده است پیامبر درحال تلقی وحی بوده، و علی علیه السلام هم با اشاره نمازش را خوانده است،اما برای این كه حضرت علی نمازش را كامل بخواند از خدا خواست كه خورشید را برای او برگرداند.

 

علامه امینی 43 مورد از روات و مولفین حدیث رد شمس برای امام علی علیه السلام را ذكرمیكنند.

 

<< علی آل کاظمی >>

 

www.hawzahnews.com

کانال جامع دو نور در ایتا:
https://eitaa.com/twonoor
کانال جامع دو نور در تلگرام:
https://t.me/twonoor

صفحه اصلی – موسسه قرآن و نهج البلاغه

طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب.
به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید