ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

توجیه علمی طلوع خورشید از مغرب

طلوع خورشید از مغرب

طلوع خورشید از مغرب

 حجت‌الاسلام و المسلمین علی آل کاظمی از نویسندگان و پژوهشگران حوزه علمیه، با استناد به آیات و روایات و آخرین پژوهشهای ستاره شناسان در خصوص امکان طلوع خورشید از مغرب، دلایل وقوع این پدیده در آینده را تشریح کر ده است:

 

متن مقاله

 

طبق روایات وارده در منابع اهل بیت علیهم السلام و کتب مع
تبر عامه یکی از علائم قیامت و ظهور حضرت مهدی علیه السلام طلوع خورشید از مغرب است، که تا قبل از کشفیات جدید در توجیه این روایات می گفتند:

منظور از آن طلوع اسلام از غرب و مسلمان شدن مسیحیان در کشورهای غربی است، و یا اینکه اخیرا با هجرت امام خمینی به فرانسه و هدایت نهضت اسلامی خود از آنجا و سقوط شاه می گفتند این همان است که در روایات آمده روزی خورشید از غرب طلوع می کند، که هم اکنون با نهضت امام خمینی از غرب، اسلام از غرب طلوع کرد.

 

اما دراثر کشفیات جدید دانشمندان و ستاره شناسان که سالیان متمادی روی سیاره ی مریخ تحقیق داشته اند،

اخیرا صحت و امکان عملی و عینی طلوع خورشید از مغرب به معنای واقعی خود ثابت شده است که ما دراین نوشتار ابتداء به ذکر روایات مربوطه در زمینه طلوع خورشید از مغرب، و روایات رد شمس برای امام علی علیه السلام از منابع فریقین می پردازیم،

و سپس این کشف علمی جدید را برای خوانندگان عزیز نقل می کنیم.

 

ت
فاسیر شیعه درباره طلوع خورشید ازمغرب:

 

1-عن زراره و حمران و محمدبن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما السلام فی قوله تعالی: (… یوم یاتی بعض آیات ربک لاینفع نفسا ایمانها… – انعام: ۱۵۸) قال: طلوع الشمس من مغربها و خروج الدجال و الدخان…).

 

(تفسیر عیاشی ج ۲ص۱۲۸، المیزان ج۷ ص۴۰۴، البرهان فی تفسیر القرآن ج۲ص۵۰۲ح۳۷۴۱، کنز الدقایق ج ۴ ص ۴۹۱)

 

ترجمه: (زراره و حمران و محمد بن مسلم ازامام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت کرده اند که درتفسیر قول خداوند (یوم یاتی بعض آیات ربک…) فرمودند: منظور طلوع خورشید از مغرب و خروج دابه و دخان است).

 

2-عن حفص بن غیاث عن جعفربن محمد علیهماالسلام قال سال رجل ابی علیه السلام عن حروب امیر المومنین علیه السلام و کان السائل من محبینا،

قال: فقال: ابوجعفر علیه السلام ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله بخمسه اسیاف ثلاثه منها شاهره لاتغمد الی ان تضع الحرب اوزارها حتی تطلع الشمس من مغربها،

فاذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس کلهم فی ذالک الیوم، فیومئذ (لاینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اوکسبت فی ایمانها خیرا – انعام:۱۵۸).

 

(تفسیرعیاشی ج۱ص۳۸۵ح۱۲۹، البرهان فی تفسیر القرآن ج۲ص۵۰۲ح۳۷۴۲).

 

ترجمه: (از حفص بن غیاث روایت شده که امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:

مردی از پدرم درباره جنگهای امیر المومنین علیه السلام پرسید؟ وسائل از دوستداران ما بود، امام باقر علیه السلا فرمودند:

خداوند محمد صلی الله علیه و آله را با پنج شمشیر فرستاد که سه مورد آن ازغلاف خود بیرون آمده و به غلاف نخواهد رفت تا آنگاه که جنگ به نتیجه اش برسد،

و جنگ به نتیجه نمی رسد مگر آنگاه که خورشید ازمغرب خود طلوع کند، پس هرگاه خورشید از مغرب طلوع کرد، مردم همگی دراین روز ایمان می آورند،

اما آنروز (برای هیچ کس ایمان آوردنش فایده ندارد، درصورتی که پیش از آن ایمان نیاورده باشد، یا ازایمانش خیری ندیده باشد).

 

3-عن ابن مسکان عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی: (یوم یاتی بعض آیات ربک…) قال: اذا طلعت الشمس من مغربها، فکل من آمن فی ذلک الیوم لا تنفعه ایمانه).

 

(المیزان ج۷ص۲۰۳، تفسیر قمی: ج۱ص۲۲۲).

 

(ابن مسکان از امام باقر علیه السلام درتفسیر قول خداوند: (یوم یاتی بعض آیات ربک…) فرمودند: هنگامی که خورشید از مغرب خود طلوع کند، هرکس دراین روز ایمان
بیاورد ایمانش برای او سودی ندارد).

 

از تفاسیرعامه:

 

1-(عن ابوسعید الخدری عن النبی صلی الله علیه و آله فی قوله: (یوم یاتی بعض آیات ربک…) قال طلوع الشمس من مغربها)

 

ترجمه: ابوسعید خدری از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده
است که درتفسیر قول خداوند (یوم یاتی…) فرمودند: منظور طلوع خورشید است از مغربش).

 

2-(عن ابوهریره قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله: لاتقوم الساعه حتی تطلع الشمس من مغربها، فاذا طلعت و رآها الناس آمنوا اجمعون، فذلک حین (لاینفع نفس ایمانها…) ثم قرا الایه).

 

(تفسیرالدرالمنثور للسیوطی ج۳ص۵۷)

 

ترجمه: (ازابوهریره روایت شده گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

ساعت قیامت برپا نخواهد شد تا آنگاه که خورشید از مغرب خود طلوع کند، و چون خورشید ازمغرب طلوع کرد و مردم آن را دیدند

همگی ایمان می آورند، اما این هنگام (برای هیچ کس ایم ان آوردنش فایده نخواهد داشت… سپس حضرت آیه را خواندند).

 

3-(واخرج عبدبن حمید بن ابی هریره قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله: العظائم سبع مضت واحده و هی الطوفان، و بقیت فیکم ست طلوع الشمس من مغربها، و الدخان، ودابه الارض، و یاجوج و ما جوج و الصور).

 

(الدرالمنثور للسیوطی ج۳ص۵۹)</S PAN>

 

ترجمه: عبد بن حمید بن ابی هریره روایت کرده گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

نشانه های بزرگ هفت چیز است: یکی از آنها طوفان نوح بود، و درمیان شما شش نشانه ی بزرگ دیگر باقی مانده است: طلوع خورشید از مغربش، ودود، و دابه الارض، و یاجوج و ماجوج، و صور اسرافیل).

 

4- (واخرج البخاری فی تاریخه، و ابوالشیخ فی العظمه، و ابن عساکر عن کعب قال اذا ارادالله ان تطلع الشمس من مغربها ادارها بالقطب فجعل مشرقها مغربها و مغربها مشرقها).

 

(الدرالمنثور ج۳ص۶۱)< /SPAN>

 

ترجمه: (بخاری درتاریخ خود و ابوالشیخ درالعظمه و ابن العساکر از کعب روایت کرده است که گفت:

هرگاه خداوند اراده فرماید که خورشید ازمغربش طلوع کند، آن را بر محور قطبش به گردش در آورده، و مشرق آنرا مغرب، و مغرب آنرا مشرق کند).

 

5-(واخرج ابن شعبه عن ابی اسامه قال ان صبح یوم القیامه یطول کطول ثلاث لیالی، فیقوم اللذین یخشون ربهم فیصلون حتی اذا فرغوا من صلواتهم اصبحوا ینظرون الی الشمس من مطلعها، فاذا هی قد طلعت من مغربها و الله اعلم).(الدرالمنثور ج۳ص۶۳).

 

ترجمه: (ابن شعبه از ابی اسامه روایت کرده است که گفت صبح قیامت طولانی شود

به اندازه طول سه شب، آنان که از خدا می ترسند بپا می خیزند و نماز می خوانند، چون ازنماز فارغ شدند به سوی محل طلوع خورشید نظاره می کنند، ناگهان می بینند که خورشید از مغربش طلوع کرد. خدا بهتر می داند).

 

ونیز درصحیح بخاری هم آمده است ابوهریره از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمودند: قیامت برپا نمی شود تا این که خورشید از مغرب طلوع کند).

 

(صحیح بخاری ج۵ص ۲۳۸ح۶۱۴۱)  

 

اظهارات شیخ مفید درمورداین حادثه:

 

(شیخ مفید درباره چگونگی این اتفاق می نویسد: خورشید هنگام ظهور در آسمان راکد می شود و ساعتی چند تا به هنگام عصر پیدا نباشد، آنگاه از مغرب آشکار گردد).

 

(ارشاد شیخ مفید ج۲ص۳۶۸)

 

 همانطور که در نقل اظهارات دانشمندان ستاره شناس خواهد آمد می بینیم که اظهارات شیخ مفید در زمینه ی رکود خورشید و طلوع دوباره ی آن از مغرب با اظهارات آنان مطابقت دارد ‍!

 

نظررشید رضا صا حب تفسیرالمنار:

 

(رشید رضا در رد حدیث ابوذر درباره سجود خورشید و این که به خورشید گفته می شود این بار از
مغرب طلوع کن می گوید متن این حدیث یکی از متن های پر از اشکال است…).

 

(منبع سایت مدرسه علوم دینی اهل سنت…)

 

اما تحقیقات دانشمندان ستاره شناس:

 

کشفی که جهانیان را مات و مبهوت ساخت!</SPAN& gt;

 

(بیش از یک قرن است که سیاره مریخ مورد توجه دانشمندان و ستاره شناسان قرار داشته است،

تا این که نظریاتی مطرح شد که احتمال می داد در مریخ حیات وجود داشته باشد زیرا که این سیاره از لحاظ فاصله از خورشید در رده دوم بعد از زمین قرار می گیرد،

و این بدین معنا ست که گرمائی که از خورشید به آن می رسد به احتمال وجود نوعی حیات دراین سیاره کمک می کند…

 

و در سه سال اخیر این توجه چند برابرهم شد، زیرا آنان براساس محاسبات نجومی دریافته بودند

که این سیاره در اواخر سال ۲۰۰۳ پس از هزاران سال در نزدیک ترین فاصله خود از زمین قرار می گیرد، رصد خانه های سراسر دنیا تلسکوپهای خود را به سوی مریخ تنظیم کردند تا بتوانند حرکات آنرا دنبال کنند

و منتظر نزدیک شدنش به زمین باشند و دراین فرصت بتوانند عکس های واضح تری از آن بگیرند…

 

عجیب ترین چیزی که دانشمندان در هنگام رصد این سیاره با آن برخورد کردند این بود که سرعت مریخ پیرامون محورش درجهت مشرق درماه ‍ژولای سال گذشته به کندی گرائید،

و درروز چهار شنبه برابر ۳۰ ژولای گردش مریخ در جهت مشرق متوقف شد، و درماه های اوت و سپتامبرگردش مریخ بطور معکوس یعنی درجهت مغرب تغییر کرد و
تا روز ۲۹ سپتامبر گردش مریخ در جهت معکوس ادامه داشت، و اینک متن انگلیسی مطالب فوق که درسایت (http://www.space.com) آمده است و سپس ترجمه آن از نظرتان می گذرد:

 

For the past few weeks, Mars has appeared to slow in its eastward trajectory, almost see For the past few weeks, Mars has appeared to slow in its eastward trajectory, Almost seeming to waver, as if it had become uncertain. On Wednesday, July 30, that steady eastward course will come to a stop. Then, for the next two months, the planet will move backward against the star backgrou
nd-toward the west. On Sept 29 it will pause again before resuming its normal eastward direction. All the planets exhibit retrograde motion at one time or another. Ancient astronomers were unable to come up with a satisfactory explanation for it.,

 

http://www.space.com منبع:

 

ترجمه متن فوق:

 

(درطول چند هفته گذشته چنین بنظر می رسد که گردش سیاره مریخ درجهت مشرق به کندی می گراید، تقریبا این طور بنظر می رسد که مریخ متردداست آیا در جهت غرب یعنی درخلاف جهت خود گردش خواهد کرد،

درروز ۲۹سپتامبر حرکتش یکبار دیگر متوقف خواهد شد تا بار دیگر حرکت عادی خودرا به سمت شرق از سر گیرد، همه سیارات دیگر روزی گردش قهقرائی را از خود نشان خواهند داد، ستاره شناسان باستان از ارائه توضیح قابل قبولی برای این پدیده عاجزبودند).

 

اما حدیث رد شمس از کرامات پیامبران و اوصیاء آنان</P& gt;

این کشفیه مسئله رد شمس و امکان عملی و علمی آن را هم حل کرد، و پاسخی دندان شکن به مخالفان اهل بیت علیهم السلام داد،

که ردشمس برای امام علی علیه السلام را از خرافات و اختراعات شیعیان می شمردند، زیرا همان طورکه برای سیاره ی مریخ دیده شد،

به صورت دوره ای برای هریک از سیارات منظومه ی شمسی از جمله زمین این اتفاق ممکن، بلکه اجتناب ناپذیراست،

و برای یک دوره ی زمانی هم برای کره محل سکونت ما زمین این اتفاق می افتد، و روزی زمین هم مانند مریخ از حرکت باز ایستاده،

به صورت معکوس حرکتی را آغاز خواهد کرد و درآ ن زمان است که خورشید از مغرب زمین طلوع خواهد کرد. که درحقیقت با گردش معکوس زمین است که درتصور ما خورشید از مغرب طلوع می کند، وگرنه خورشید درمدار خود ثابت است.

 

اعجاز انبیاء و اوصیاء الهی

 

اما طلوع خورشید ازمغرب خارج ازاین اتفاق دوره ای، و با اراده خا لق آن و با اعجاز پیامبر و یا وصی او که خلیفه و نماینده خدا درزمینند اتفاق افتاده است، همان طور که برای حضرت یوشع و داود و سلیمان اتفاق افتاد، و برای امام علی علیه السلام درزمان پیامبر و پس از پیامبر صلی الله علیه و آله اتفاق افتاده است.

 

 که محدثین خاصه و عامه روایت آن را به تواتر نقل کرده، بلکه درمورد آن کتاب ها به نگارش درآورده اند،

و برای متدینین ادیان الهی که برای پیامبران و اوصیا ئشان اعتقاد به معجزات و کرامات دارند این امرهیچ نوع استبعادی نداشته، قابل قبول است،

و مسلمانان که درکتاب آسمانی شان قرآن داستان رد شمس برای حضرت سلیمان، و شق القمر برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، و طلوع خورشید درتفاسیر معتبر ذکر شده است این امر هیچ جای تعجب نیست.

 


رد شمس برای حضرت سلیمان نبی

 

در تفاسیر و کتب حدیثی شیعه از امام صادق علیه السلام ذیل آیه شریفه ۳۱ تا ۳۳ از سوره ی (ص) روایت شده است:

 

(روی عن الصادق علیه السلام انه قال: ان سلیمان بن داود عرض علیه ذات یوم با لعشی الخیل فاشتغل بالنظر الیها حتی توارت الشمس بالحجاب،

فقال للملائکه: ردوا الشمس علی حتی اصلی فی وقتها، فردوها، فقام فمسح ساقیه و عنقه، و امراصحابه الذین فاتتهم الصلواه معه بمثل ذالک، و کان ذلک وضوئهم للصلواه، ثم قام فصلی، فلما فرغ غابت الشمس و طلعت النجوم).

 

(من لایحضره الفقیه ج۱ص۱۲۹ح۶۰۷)

 

ترجمه: (از امام صادق علیه السلام روایت شده که روزی عصرگاهان اسبان جنگی را برایش نمایش دادند

و سرگرم نظاره برآنان شد تا هنگامی که خورشید در پس افق درحجاب شد، به فرشتگان (موکل خورشید) فرمود خورشید را برای من برگردانید

تا نمازم را دروقتش بخوانم، فرشتگان خورشید را برایش باز گرداندند، بپا خاست دوساق پا و گردنش را شستشوکرد،

و به یارانش که همراه او نمازشان قضا شده بود دستور داد که مانند اوعمل کنند، و این عمل وضوی آنان برای نماز بود، سپس برخاست و نماز گذارد، چون از نماز فراغت یافت خورشید غروب کرد و ستارگان شب طلوع کردند).

 

درسوره (ص) آیه ۳۳ خداوند می فرما ید:

 

(اذعرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد. فقال انی احببت حب الخیرعن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب. ردوها علی فطفق مسحا بالسوق و الاعناق).

 

ترجمه: (هنگامی که عصرگاهان برای سلیمان اسب های جنگی به نمایش گذاشته شد ند. گفت: من به خاطر دوست داشتن این اسبان خوب از یاد پروردگارم غافل شدم تا خورشید غروب کرد. آن را برایم برگردانید، پس (وضوء گرفت) و برساق پاها و گردن خود مسح کشید).

 

 در این آیه از قرآن باصراحت به بازگشت خورشید برای حضرت سلیمان تصریح شده است، و مفسرین خاصه و عامه ذیل این آیه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام روایات بسیاری نقل کرده، به باز گشت خورشید برای حضرت یوشع بن نون و دیگران اشاره دارند.

 

ضمنا در تفاسیراهل بیت علیهم السلام همانطور که دربیان امام صادق علیه السلام دیدیم (مسحا با لسوق) وضوء برای نماز تفسیر شده، اما درتفاسیرعامه (مانند الدرالمنثورسیوطی) آن را بمعنی زدن ساق پا و گردن اسبان با شمشیر دانسته اند، که این عمل از پیامبر خدا درمورد اسبان بی گنا ه ستمی نارواست، بخصوص که این اسبان ازسپاه پیامبر بوده برای جهاد بادشمن تربیت و نگهداری می شده اند.

 

رد شمس برای امام علی علیه السلام

 

حدیث رد شمس برای امام علی علیه السلام از طرق خاصه و عامه بتواتر نقل شده، که جزء حوادث سال هفتم و بدنبال جنگ خیبر اتفاق افتاده است، و بجز چند عالم متعصب از عامه مانند ابن حزم و ابن جوزی و ابن تیمیه و ابن کثیر که به تعبیر علامه امینی اینان حاملان روح خبیث اموی هستند، بقیه دراین باره تردیدی نداشته، تاجائی که دراین زمینه کتاب نوشته و آن را از اتفاقات مسلم و از کرامات حضرت رسول و علی علیهما الصلوات و السلام بر شمرده اند، که به ذکر یک نمونه ازآن پرداخته، خوانندگان عزیز را بمنظور اطلاعات بیشتر به کتاب شریف الغدیر ج۳ص ۱۲۶ به بعد ارجاع می دهیم.

 

(عن اسماء بنت عمیس ان رسول الله صلی الله علیه و آله صلی الظهر بالصهباء من ارض خیبر ثم ارسل علیا فی حاجه فجاء و قد صلی رسول الله العصر فوضع راسه فی حجر علی و لم یحرکه حتی غابت الشمس، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله الهم ان عبدک علیا احتبس نفسه علی نبیه فرد علیه شرقها، قالت اسماء فطلعت الشمس حتی رفعت علی الجبال فقام علی فتوضا و صلی العصر ثم غابت الشمس).

 

(الغدیرج ۳ ص ۱۴۰، احقاق الحق ج ۵ ص ۵۲۲، و از منابع عامه مشکل الاثار طحاوی ج ۲ص۸ط حیدر آباد دکن)

 

ترجمه: (ازاسماء بنت عمیس روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز ظهر را درصهباء از اراضی خیبر خواند، سپس علی را به دنبال کاری فرستاد، وقتی علی برگشت که حضرت نماز عصر را خوانده بودند، حضرت سرش را در دامان علی گذاشت و سر خودرا تکان نداد تا این که خورشید غروب کرد، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوندا علی برای پیامرش خویشتن داری کرد خو
رشید را برایش بطرف مشرقش باز گردان، اسماء می گوید: خورشید طلوع کرد تا از کوه ها بالا رفت، علی ع برخاسته وضوء گرفت و نماز عصر را خواند سپس خورشید غروب کرد).

 

که در روایات دیگر آمده است پیامبر درحال تلقی وحی بوده، و علی علیه السلام هم با اشاره نمازش را خوانده است،اما برای این که حضرت علی نمازش را کامل بخواند از خدا خواست که خورشید را برای او برگرداند.

 

علامه امینی ۴۳ مورد از روات و مولفین حدیث رد شمس برای امام علی علیه السلام را ذکرمیکنند.

 

<< علی آل کاظمی >>

 

www.hawzahnews.com

کانال جامع دو نور در ایتا:
https://eitaa.com/twonoor
کانال جامع دو نور در تلگرام:
https://t.me/twonoor

صفحه اصلی – موسسه قرآن و نهج البلاغه

طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب. طلوع خورشید از مغرب.
به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید