ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

غم های ماندگار، شادی های زودگذر

فاطمه امیرى
منبع:روزنامه ایران


پسر نخستین بار خودش را در فضاى قهرمانى و پروازى شادى بخش حس کرده بود. براى دومین بار هم همین اتفاق افتاد و براى سومین و چهارمین و پنجمین بار. هربار حس کرد بال درآورده، آسمان را شکافته و بالاتر رفته است . پسر پس از هربار تجربه شادى و شور پرواز، بى حوصله بر جاى مانده و در اتاق دیگر ، مادر مزه شور اشک هایش را با دلتنگى از پسرى که مصرف مدام «کراک» در کمتر از یک سال، رنگ چهره اش را به سبزى آب راکد درآورده فرو خورده است. حالا مادر درحسرت خوشبختى اى که سال هاست از پسرش دور و دورتر مى شود، مى کوشد با دست و پازدنى دردناک مرگ را از مسیر زندگى پسرش دور کند. بازهم نگاه سرگردان مادر روى من ثابت مى ماند و این پرسش او که «راست است که مى گویند مصرف کراک از هروئین هم خطرناک تر است؟» ذهنم را پر از دالان هاى تودر تو مى کند، درست مانند دایره هاى تودر تویى که افتادن سنگریزه اى بر آبى آرام و ساکت درست مى کند.
اول
چند روزى است که حرف هاى زن در باره پسر جوانش که به دلیل سوءمصرف نوعى ماده مخدر که او از آن با عنوان «کراک» نام مى برد و خود و خانواده اش را در وضعى بغرنج قرار داده، ذهنم را مشغول کرده است. زن با صدایى که مانند غمى کهنه ته گلویش ماسیده و اشک هایى که لاى چروک هاى پاى چشمش برق مى زد، سبب مى شود که نتوانم باحالتى خونسرد آنچه را شنیده ام ، از یاد ببرم. شاید باید مانند عابرى که پس از مدتها عبور از خیابان ها و کوچه هاى تکرارى و پراز عادت ناگهان در مقابل کسى یا چیزى مى ایستد و تصمیم مى گیرد به یک حس درونى اش پاسخ بدهد، بایستم تا نگاه پر از درد زن را که روى چهره پسرش ثابت و بى حرکت مانده ببینم و باعکسى که او از یک سال پیش پسر ، نشانم مى دهد، مقایسه کنم. در عکس ، پسر چهره اى آرام و حالتى از حجب دارد؛ نگاهى آرام که با اعتماد به نفس به دوربین چشم دوخته بود، با گونه هاى استخوانى و موهاى سیاه که ۳۰ ساله به نظر مى آمد. اما در مقابلم پسرى نشسته که زیر چشم هاى گود افتاده اش ، گونه هایى خسته آویزان است. موجودى باریک و لاغر که خواب هاى خود و مادرش را پر از کابوس مرگ کرده است. همه بهانه زن فقط حرف زدن از پسرى نیست که هنوز در زندگى پیش نرفته ، در آن فرو رفته است، ۴ انگشتش را بالا مى گیرد و مى گوید: «۴ماه است که فهمیده ام او کراک مصرف مى کند.اگر دراین یک سال گذشته زودتر مى فهمیدم ، بهتر مى توانستم کارى بکنم!»
دوم
چندروزى است پیوسته و پشت سرهم، شایعه هاى زیادى در باره نوعى ماده مخدر مى شنوم که مصرف مکرر آن استخوان ها را پوک مى کند، بافت هاى بدن را از هم باز کرده و اجزاى داخلى آن را مى پوساند. راننده مسافربر سیدخندان ـ تجریش، از آن راننده هایى است که بدش نمى آید مسیر پراز ترافیک و راهبندان را براى مسافرانش باتعریف کردن حکایت هایى که از این و آن شنیده جالب و سرگرم کننده کند. او اصرار عجیبى دارد که به همان اطلاعات دسته و پا شکسته اش درباره «کراک» شاخ و برگ بدهد: «کراک مانند تریاک نیست، حتى مانند هروئین هم نیست. هرکسى مصرف کرده ، به یک سال نکشیده بدنش از تو پوک شده و از هم پاشیده!» و وقتى بهت و حیرت مسافرها را مى بیند، بر هیجان صدایش اضافه مى کند و مى گوید: «بدن بعضى از آنها هم کرم گذاشته.» وقتى از اتومبیل پیاده مى شوم در شلوغى و همهمه خیابان تا قبل از بسته شدن در و گرفتن بق
یه پولم ، مى شنوم که براى اثبات
حرف هایش ، نام بیمارستانى را در تهران مى برد که جسد یک کراکى را در آکواریوم گذاشته و مردم مى توانند از نزدیک آن را ببینند.
سوم
با بیمارستانى که راننده از آن نام برد، تماس مى گیرم. بعد از چندبار بوق اشغال و قطع و وصل شدن، سرانجام خانم کارمند دبیرخانه از پایه ، چنین خبرى را نفى مى کند و مى گوید که «من خودم شنیده ام بیمارستانى در قزوین این کار را کرده است.» منبع خبرى او همکار خواهرش است که در آن بیمارستان کار مى کند. کارمند دبیرخانه بیمارستان این را هم اضافه مى کندکه «چندوقت پیش پسر ۱۹ـ ۱۸ ساله اى را که در اثر مصرف کراک سنکوب کرده و دچار ایست قلبى شده بود، در اورژانس بیمارستان دیده، اما غیر از این مورد، اطلاعات دیگرى ندارد و براى اطمینان مى کوشد مسئول روابط عمومى را که مى گوید معمولاً در اتاقش نیست ، پیدا کند و پاى تلفن بیاورد. مسئول روابط عمومى
هم اطلاعات بیشترى از کارمند دبیرخانه نمى
تواند بدهد، اما مى گوید شاید حرف هاى راننده مسافربر را از یکى از همکاران خودش هم شنیده است و وقتى من چندبار سؤالم را به شکل هاى مختلف تکرار مى کنم با جدیت مى گوید تصمیم دارد این موضوع را پیگیرى کند: «چه بسا عده اى قصد ضربه زدن به حیثیت بیمارستان ما را داشته باشند؟!»
چهارم
شایعه ها حاکى از این است که سوءمصرف کراک و اعتیاد به آن بعد از مدتى، چنان جسم فرد مصرف کننده را نابود مى کند که ممکن است استخوان هایش حین جا به جا کردن او بعد از مرگش بشکنند یا اعضاى بدنش از هم جدا شوند. مدیر دفتر پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى وزارت آموزش و پرورش درگفت و گو با یکى از خبرگزارى ها درباره مصرف موادمخدر جدید و عوارض آنها به خانواده ها هشدار مى دهد و در مصاحبه اش از عدم شست وشوى اجساد معتادان کراکى در غسالخانه بهشت زهرا خبر مى دهد.مسئول روابط عمومى بهشت زهرا، گفت وگوى مفصل دراین باره را به وقت دیگرى موکول مى کند ولى در یک جمله مى گوید: «ما وظیفه داریم تمام اجساد را شست وشو و غسل دهیم. بنابراین هر خبرى در این رابطه و نشستن اجساد معتادان کراکى شایعه است.»
پنجم
براى گرفتن اطلاعات دقیق و علمى تر به دفتر کار امیر محمد پیام، روانشناس و کارشناس کاهش تقاضاى مواد مخدر، مى روم تا قطعه هاى گم شده پازل را با کمک او بیابم.
کراک چه ماده مخدرى است؟
تعریف کراک در ایران باتعریف بین المللى آن متفاوت است. کراک در اصل نوعى از مواد مخدر است که از کوکائین گرفته مى شود و چون کوکائین فقط درآمریکاى جنوبى کشت مى شود، برفرض رسیدن آن به ایران، قیمت زیادى خواهد داشت. این مسأله باعث شده کارشناسان به چیزى به عنوان کراک که در ایران مصرف مى شود، شک کنند؛ چراکه قیمت آن در اینجا ارزان است. اطلاعات موجود نشان مى دهد که این ماده همان هروئین با خلوص بالا و ترکیب شده بامواد شیمیایى دیگر است، چیزى که چندسال پیش در اروپا از آن با نام «اسپیدبال» یا توپ سرعت یاد مى شد و در آمستردام مصرف آن ،کشته هاى زیادى را به جا گذاشت و آن چیزى نبود جز ترکیب هروئین و کوکائین که خطرناک ترین ماده را مى سازد. چون جمع اضداد است؛ جمع ماده مخدر هروئین با ماده محرک کوکائین و تزریق و مصرف آن که صدمه زیادى را به بدن مى رساند. درهرحال ، چون قیمت کوکائین بسیار بالاست، تولید کننده ها از هروئین با خلوص بالا و ترکیب با قرص هاى اعتیادآور شیمیایى، ماده کراک را مى سازند.
مصرف و اعتیاد به کراک چه آسیب هایى را در پى دارد؟
اعتیاد آورى بسیار زیاد آن مهم ترین موضوع در مصرف آن است. در واقع، فردى که سراغ کراک مى رود، خیلى زود در عرض ۲ یا ۳ سال به درجه اعتیاد بسیار بالا مى رسد. در ابتدا مصرف آن همراه با احساس سرخوشى و لذت زیاد است، امااین حالت دوام زیادى ندارد و حالت هایى مانند سرگیجه، افسردگى، بى تحرکى و احساس خمارى شدید فرد را دوباره تشویق به مصرف مى کند. در نتیجه ، دفعات مصرف بعد ازچندبار بیشتر شده، ولع زیادى را در استفاده از آن به وجود مى آورد.
خانواده ها با چه نشانه هایى مى توانند پى به مصرف کراک از سوى فرزندان خود ببرند؟
یک نشانه مشخص سوءمصرف کراک جدایى ناگهانى جسمى و روحى فرد از خانواده و کناره گرفتن اواز حضور در جمع هاى خانوادگى است. از دست دادن توجه و تمرکز، کاهش وزن، آشفتگى در رفتار، بى قرارى، اضطراب، بى توجهى به آراستگى ظاهرى، خواب نامنظم، رفتار نامناسب با افراد خانواده و ناپدیدشدن لوازم قیمتى خانه از جمله نشانه هاى دیگر سوءمصرف کراک هستند.البته مواردى که به گفته خود افراد مصرف کننده بعد از برطرف شدن حالت نشئگى و سرخوشى ناشى از مصرف به وجود مى آیند هم مهم و قابل توجه هستند مانند افسردگى شدید، بى اشتهایى، نداشتن انرژى ، نگرانى و بى قرارى براى تهیه مجدد مواد و داشتن احساس هاى متناقض از عشق و نفرت به خود.
کراک چه شکلى دارد؟
بسیار کوچک است، به اندازه یک دانه عدس یاماش و رنگ سفیدهم دارد. بدون بو است و مصرف آن هم خیلى سریع و مدت کوتاهى طول مى کشد.
براى خانواده چه توصیه اى دارید؟
کراک به طور کلى در دسته مواد اعتیادآور بسیار سنگین قرار دارد و در قشر نوجوان به دلیل تمایل به بروز رفتارهاى بى محابا ممکن است در مواردى که حتى فرد سیگار هم نکشیده، براى نخستین بار این نوع ماده را امتحان کند.اما درهرحال خانواده ها همیشه مى توانندنقش مهم و اصلى در جلوگیرى از اعتیاد در فرزندشان ایفا کنند.هرچندکراک ماده اى خطرناک از لحاظ اعتیادآورى است، اما با آگاهى والدین و توجه آنها به تغییرات رفتارى فرزندانشان بویژه در سنین نوجوانى حتى در صورت اعتیاد پیداکردن فرزندشان به مصرف آن، قابلیت ترک با طى مراحل مختلف سم زدایى، دارودرمانى و شرکت در جلسات و مشاوره هاى ترک اعتیاد وجود دارد<SPAN dir=ltr& gt;.
ششم
«کراک تأثیرات جسمانى مانند دچار شدن فرد به گلودرد مزمن، گرفتگى صدا و تنگى نفس ، برونشیت و نفخ ریه دارد. چشم ها به مرور در اثر مصرف آن درشت شده ، شخص هنگام تمرکز براى دیدن هر شى ء هاله هایى از نور اطراف آن مى بیند. در اثر مصرف کراک ، ضربان قلب افزایش پیدا کرده ، رگها به سرعت منقبض و موجب بالارفتن فشار خون مى شوند که این حالت مى تواند منجر به حمله قلبى، تشنج و سکته شود. همچنین چون میل به خوردن غذا در فرد مصرف کننده کراک کاهش مى یابد، موجب کاهش شدید وزن او نیز مى شود. مصرف بیش از حد آن با نشانه هایى مانند تهوع، استفراغ، تنفس نامرتب، تشنج و اغما همر
اه است که مى تواند به مرگ فرد
بینجامد.»
هفتم
ایستاده ام و دارم زن را مى کاوم، موهاى خاکسترى زیر روسرى که گره اش چرخیده و تا یک طرف
صورتش کج شده و
بدنى سنگین که پاهایى پف کرده آن را به این سو و آن سو مى کشند. آیا این بار پسرش مى تواند شادى و شورى بیابد اما نه به بهاى تلخى و تنهایى !


www.lailatolgadr.com

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید