ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

فضائل امیرالمومنین ساقى حوض کوثر

فضائل امیرالمومنین ساقى حوض كوثر

فضائل امیرالمومنین ساقى حوض کوثر

وصف حوض و منزلت امیر مؤمنان علیه السلام در کنار آن

 

شیخ صدوق رحمه الله گوید:اعتقاد ما درباره حوض آن است که آن حق است،و پهناى آن به فاصله میان أیله و صنعاء (۱) است،و آن حوض پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم است و در آن جامهایى به تعداد ستارگان آسمان قرار دارد،و سرپرست و مسئول آن در روز قیامت امیر مؤمنان على بن ابى طالب علیه السلام است که دوستانش را از آن سیراب و دشمنانش را از آن دور مى‏سازد،هر که جرعه‏اى از آن بنوشد هیچ گاه تشنه نخواهد گشت (۲) .

 

1ـابو ایوب انصارى گوید:نزد رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم بودم و از آن حضرت درباره حوض سؤال شد،فرمود:اینک که درباره حوض از من پرسیدید شما را از آن خبر دهم:حوض چیزى است که خداوند از میان پیامبران مرا بدان گرامى داشته است،عرض آن به فاصله میان ایله و صنعاء است،دو نهر از آب در آن مى‏ریزد،آبش از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‏تر،بسترش از مشک خوشبوست و سنگریزه‏هایش در و یاقوت است.پروردگارم شرط کرده است که کسى به آن‏وارد نشود مگر آنان که داراى نیتهایى درست و دلهایى پاکند،آنان که در حال توانگرى و فراخ دستى حقوقى را که بر عهده دارند مى‏پردازند و در حال نیاز و تنگدستى حق قانونى خود را نمى‏گیرند،و پس از من تسلیم وصى من خواهند بود.آن گاه وصى من غیر شیعیان خود را از آن دور مى‏کند همان گونه که آدمى شتر گر را از میان شترهاى خود دور مى‏سازد. (۳)

 

2ـ عبد الله بن عباس گوید:چون سوره کوثر بر رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم نازل شد،على بن ابى طالب به آن حضرت گفت: اى رسول خدا،کوثر چیست؟فرمود: نهرى است که خداوند مرا بدان گرامى داشته است.على گفت:اى رسول خدا،این نهر شریفى است،آن را براى ما توصیف کن.فرمود:آرى اى على،کوثر نهرى است که در زیر عرش خدا جارى مى‏شود،آبش از شیر سفیدتر،از عسل شیرین‏تر و از کره نرم‏تر،سنگریزه‏هایش زبرجد و یاقوت و مرجان،گیاههایش زعفران و خاکش مشک خوشبو،و اساس و بنیانش زیر عرش خداست.آن گاه رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم دست بر پهلوى على امیر مؤمنان علیه السلام زد و فرمود:اى على،این نهر از آن من و تو و از آن دوستان تو پس از من است. (۴)

 

3ـرسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم در حدیثى طولانى فرمود:اى على،تو نخستین کسى هستى که با من از زمین بیرون مى‏آیى‏[و تو نخستین کسى هستى که با من برانگیخته مى‏شوى‏]،و تو نخستین کسى هستى که با من از صراط مى‏گذرى،و پروردگار بزرگ من به عزت خود سوگند خورده که کسى از گردنه صراط عبور نکند مگر آن که سند ولایت تو و ولایت امامان از اولاد تو را همراه داشته باشد،و تو نخستین کسى هستى که بر حوض من وارد مى‏شوى،دوستانت را از آن‏سیراب مى‏سازى و دشمنانت را از آن مى‏رانى،و تو یار و همراه منى آن گاه که در مقام محمود (مقام شفاعت) بایستم،ما درباره دوستانمان شفاعت مى‏کنیم و شفاعت ما درباره آنان پذیرفته مى‏شود.و تو نخستین کسى هستى که داخل بهشت مى‏شوى در حالى که پرچم مرا به دست دارى و آن لواى حمد است که هفتاد شکاف دارد و هر شکافى پهناورتر از خورشید و ماه ا
ست،و تو صاحب درخت طوبى در بهشت هستى که تنه‏اش در خانه تو و شاخه‏هایش در خانه شیعیان و دوستان توست . (۵)

 

4ـ ابو الأسوددئلى از پدرش روایت کرده که گفت:از امیر مؤمنان على بن ابى طالب علیه السلام شنیدم که مى‏فرمود:به خدا سوگند که با همین دو دست کوتاه خود دشمنانمان را از حوض رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم دور مى‏سازم،و دوستانمان بدان در مى‏آیند. (۶)

 

5ـ و نیز فرمود: من با رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم و خاندانم بر سر حوض قرار داریم،پس هر که خواستار ماست باید گفتار ما را بگیرد و مانند ما عمل کند،زیرا هر خاندانى برگزیده‏اى دارد و ما را نیز برگزیدگانى است،و ما را شفاعتى است و دوستان ما را نیز شفاعتى است،پس براى دیدار ما بر سر حوض با هم رقابت کنید،که ما دشمنانمان را از آن مى‏رانیم و دوستان و اولیاى خود را از آن سیراب مى‏کنیم،هر که جرعه‏اى از آن بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد،دو نهر از بهشت در حوض ما سرازیر مى‏شود،یکى از تسنیم و دیگرى از آب زلال و گوارا،بر لبه آن زعفران روییده و سنگریزه‏اش لؤلؤ است و آن کوثر نام دارد. (۷)

 

6ـ رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمود:اى على،تو برادر،وزیر و صاحب لواى من دردنیا و آخرت و صاحب حوض من هستى،هر که تو را دوست بدارد مرا دوست داشته،و هر که تو را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است. (۸)

 

7ـ عبد الرحمن بن قیس رحبى گوید:با امیر مؤمنان على بن ابى طالب علیه السلام بر در قصر (دار الاماره) نشسته بودم که نور خورشید آن حضرت را وادار کرد تا در سایه دیوار قصر پناه گیرد،همین که برخاست تا داخل شود مردى از قبیله همدان دامن حضرتش را گرفت و گفت :اى امیر مؤمنان،مرا حدیثى جامع گو تا خداوند مرا بدان سودى رساند.فرمود:مگر درباره من حدیث بسیارى وجود ندارد؟ (۹) یا:مگر این سودمندى در احادیث بسیارى نیست؟) گفت:چرا،ولى مرا حدیثى گو که خداوند بدان سودم رساند.

 

فرمود:دوستم رسول خدا صلى الله علیه و آله و س
لم مرا فرمود که:من و شیعیانم وارد حوض مى‏شویم و سیراب و روسپید بیرون مى‏شویم،و دشمنانمان تشنه لب و روسیاه وارد مى‏گردند .این را داشته باش که مشتى از خروار است،تو با همان کسى که دوستش مى‏دارى خواهى بود و همان را که به دست آورده‏اى خواهى داشت،اى برادر همدانى رهایم ساز.این را فرمود و داخل قصر شد. (۱۰)

 

8ـمردى از منافقان به حضرت رضا علیه السلام گفت:برخى از شیعیان شما بى‏باکانه در کوچه و بازار شراب مى‏خورند! و دیگرى سر راه بر حضرت گرفت و گفت:برخى از شیعیان شما شراب مى‏خورند !چهره حضرت از روى شرم عرق کرد،سپس فرمود:خداوند گرامى‏تر از آن است که گرمى شراب را با دوستى ما خاندان در دل مؤمن جمع آورد،آن گاه لختى صبر کرده و فرمود:و اگر یکى از آنها بدین نکبت گرفتار شد و چنین کرد بى شک پروردگارى مهربان،پیامبرى‏دلسوز،امامى شناسا بر سر حوض و سرورانى براى شفاعت ایستاده را براى خود خواهد یافت. (۱۱)

 

9ـرسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمود:پنج چیز درباره على به من داده شده که از دنیا و هر چه در آن است نزد من بهتر است:۱ـاو در برابر خدا دور دارنده (یا:در برابر خدا به رو در افتاده) است تا خداوند از حساب آفریدگان فارغ شود.۲ـلواى حمد به دست اوست و از آدم گرفته به بع
د همه در زیر آن قرار دارند.۳ـاو بر سر حوض مى‏ایستد و هر که را از امت من‏[به ولایت‏]بشناسد سیراب مى‏سازد.۴ـاوست که‏[پس از مرگ‏]عورت مرا مى‏پوشاند و مرا به خداوند مى‏سپارد.۵ـمن هیچ بر او بیم ندارم که بعد از ازدواج دامن بیالاید،و پس از ایمان به کفر گراید. (۱۲)

 

10ـ از على علیه السلام روایت است که رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمود:تو نخستین کسى هستى که به بهشت مى‏روى.گفتم:اى رسول خدا،پیش از شما به بهشت مى‏روم؟فرمود: آرى، زیرا تو در آخرت پرچمدار منى چنانکه در دنیا پرچمدار من هستى، و همیشه پرچمدار پیشاپیش حرکت مى‏کند. سپس فرمود: اى على، گویى تو را مى‏بینم که پرچم مرا که لواى حمد است به دست دارى و داخل بهشت شده‏اى،و از آدم گرفته به بعد در زیر آن قرار دارند. (۱۳)

 

پى‏نوشتها:

 

1ـ آیله شهرى است در ساحل بحر قلزم،و صنعاء نام دو جاست یکى در یمن و دیگرى در دمشق.باید دانست که این تعبیر براى نشان دادن بزرگى آن است نه اندازه دقیق آن.

 

2ـ بحار الانوار ۸/۲۷ به نقل از رساله اعتقادات صدوق.

 

3ـ بحار الانوار ۸/ .۲۸

 

4ـ همان/ .۱۸

 

5ـ بحار الانوار ۳۹/ .۲۱۱

 

6ـ همان/۲۱۲.و نظیر آن:همان/ .۲۱۶

 

7ـ تفسیر صافى ۵/ .۳۰۱

 

8ـ بحار الانوار ۳۹/ .۲۱۶

 

9ـ بنا بر نسخه‏اى دیگر:مگر احادیث بسیارى در اختیار ندارى؟

 

10ـ امالى شیخ طوسى ۱/ .۱۵۰

 

11ـ علم الیقین ۲/ .۶۰۳

 

12ـ بحار الانوار ۳۹/ .۲۱۹

 

13ـ همان/۲۱۷.و در ص ۲۱۳ از پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم آورده است که:آدم و همه خلق خدا در روز قیامت در سایه پرچم من قرار دارند.

 

امام على بن ابى‏طالب(ع) ص ۵۶۷

 

احمد رحمانى همدانى

 

پایگاه امام علی علیه السلام

صفحه اصلی – موسسه قرآن و نهج البلاغه

کانال جامع دو نور در ایتا:
https://eitaa.com/twonoor
کانال جامع دو نور در تلگرام:
https://t.me/twonoor

 

 

فضائل امیرالمومنین ساقى حوض کوثر. فضائل امیرالمومنین ساقى حوض کوثر. فضائل امیرالمومنین ساقى حوض کوثر. فضائل امیرالمومنین ساقى حوض کوثر. فضائل امیرالمومنین ساقى حوض کوثر. فضائل امیرالمومنین ساقى حوض کوثر. فضائل امیرالمومنین ساقى حوض کوثر. فضائل امیرالمومنین ساقى حوض کوثر. فضائل امیرالمومنین ساقى حوض کوثر. فضائل امیرالمومنین ساقى حوض کوثر. فضائل امیرالمومنین ساقى حوض کوثر. فضائل امیرالمومنین ساقى حوض کوثر. فضائل امیرالمومنین ساقى حوض کوثر. فضائل امیرالمومنین ساقى حوض کوثر. فضائل امیرالمومنین ساقى حوض کوثر. فضائل امیرالمومنین ساقى حوض کوثر. فضائل امیرالمومنین ساقى حوض کوثر. فضائل امیرالمومنین ساقى حوض کوثر. فضائل امیرالمومنین ساقى حوض کوثر. فضائل امیرالمومنین ساقى حوض کوثر. فضائل امیرالمومنین ساقى حوض کوثر. فضائل امیرالمومنین ساقى حوض کوثر.
به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید