ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

قطعه گمشده


اثر شل سيلور استاين


 

 

 

 

قطعه گم شده تنها نشسته بود …
در انتظار کسی که از راه برسد
و او را با خود جایی ببرد


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


بعضی ها با او جور در می آمدند …
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.netاما نمی توانستند قل (با کسره)بخورند

گروه اینترنتی
 پرشین
 استار | www.Persian-Star.net


بعضی دیگر قل می خوردند
اما جور در نمی آمدند
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.netیکی از جور در آمدن چیزی نمی فهمید
گروه
 اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.netدیگری از هیچ چیز چیزی نمی فهمید
گروه
 اینترنتی
 پرشین
 استار
 |
 www.Persian-Star.netیکی زیادی ظریف بود
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.netو تالاپی پایین افتاد …

گروه اینترنتی پرشین استار
 |
 www.Persian-Star.net</A&gt ;یکی او را می ستود …
و می رفت پی کارش
گروه اینترنتی پرشین
 استار
 |
 www.Persian-Star.netبعضی ها بیش از اندازه قطعه گم شده داشتند
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.netبعضی بیش از اندازه قطعه داشتند
گروه
 اینترنتی
 پرشین
 استار
 |
 www.Persian-Star.net

تکمیل تکمیل !


او یاد گرفت که چگونه از چشم حریص ها خود را پنهان کند
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.netباز هم با انواع دیگری روبه رو می شد
بعضی خیلی ریزبین بودند
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.netبعضی ها در عالم خودشان بودند
و بی خیال می گذشتند


گروه
 اینترنتی
 پرشین استار | www.Persian-Star.netسلام !


فکر کرد برای توجه دیگران خود را بیاراید …
گروه
 اینترنتی پرشین استار |
 www.Persian-Star.net
فایده ای نداشت
گروه اینترنتی پرشین
 استار |
 www.Persian-Star.netاین بار پر زرق و برق شد
اما با این کار خجالتی ها از سر راهش فرار کردند
گروه
 اینترنتی
 پرشین استار |
 www.Persian-Star.netvعاقبت یکی پیدا شد که کاملا جور در می آمد !
&lt ;A style=”TEXT-DECORATION: none” title=”گروه اینترنتی پرشین استار |
www.Persian-Star.net” href=”http://groups.yahoo.com/group/iran-and-india/join” rel=nofollow target=_blank>گروه
 اینترنتی
 پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی
 پرشین
 استار
 |
 www.Persian-Star.net


اما ناگهان …
قطعه گم شده شروع کرد به رشد کردن !
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.netو رشد
کرد
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net– من نمی دانستم تو رشد می کنی
قطعه گم شده جواب داد :
“من هم نمی دانستم.”
گروه
 اینترنتی
 پرشین استار |
 www.Persian-Star.net– میروم پی قطعه گم شده خودم،
که بزرگ هم نمی شود …
گروه اینترنتی
 پرشین
 استار |
 www.Persian-Star.netروزها گذشت تا یک روز،
کسی آمد که با دیگران فرق داشت
قطعه گم شده پرسید : “از من چه می خواهی ؟”
– هیچ
– به من چه احتیاجی داری ؟
– هیچ
قطعه گم شده باز پرسید : “تو کی هستی ؟”
دایره بزرگ گفت : “من دایره بزرگم.”


گروه
 اینترنتی پرشین استار |
 www.Persian-Star.net


قطعه گم شده گفت :
“به گمانم تو همان کسی باشی که مدتهاست در انتظارش هستم. شاید من قطعه گمشده تو باشم”
دایره بزرگ گفت : ” اما من قطعه ای گم نکرده ام و جایی برای جور در آمدن تو ندارم”
قطعه گم شده گفت : “حیف ! خیلی بد شد. چه قدر دلم می خواست با تو قل بخورم …”
دایره بزرگ گفت : “تو نمی توانی با من قل بخوری. ولی شاید خودت بتوانی تنهایی قل بخوری”
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


– تنهایی ؟
نه، قطعه گمشده که نمی تواند تنهایی قل بخورد
دایره بزرگ پرسید : “تا به حال امتحان کرده ای ؟”
قطعه گم شده گفت :”آخر من گوشه های تیزی دارم. شکل من به درد قل خوردن نمی خورد”
دایره بزرگ گفت : “گوشه ها ساییده می شوند و شکل ها تغییر می کنند
خب، من باید بروم. خداحافظ !
شاید روزی به همدیگر برسیم …”
و قل خورد و رفت
گروه
 اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.netقطعه گم شده باز تنها ماند
مدتی دراز در همان حال نشست
گروه
 اینترنتی
 پرشین استار | www.Persian-Star.net</SPAN&gt ;


آن وقت …
آهسته …
آهسته …
خود را از یک سو بالا کشید …
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


تلپی افتادباز بلند شد … خودش را بالا کشید …
باز تالاپ …
شروع کرد به پیش رفتن …
گروه
 اینترنتی پرشین
 استار
 | www.Persian-Star.netو به زودی لبه هایش شروع کرد به ساییده شدن …
آن قدر از جایش بلند شد افتاد
بلند شد افتاد
گروه اینترنتی
 پرشین استار
 |
 www.Persian-Star.net
بلند شد افتاد


تا شکلش کم کم عوض شد …
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.netحالا به جای اینکه تلپی بیفتد، بامپی می افتاد …
و به جای اینکه بامپی بیفتد، بالا و پایین می پرید …
و به جای اینکه بالا و پایین بپرد، قل می خورد و می رفت …
نمی دانست به کجا، اما ناراحت هم نبود
گروه
 اینترنتی پرشین استار |
 www.Persian-Star.netهمین طور قل خورد و پیش رفت
گروه اینترنتی پرشین استار
 |
 www.Persian-Star.netگروه
 اینترنتی
 پرشین استار | www.Persian-Star.net
تا …
گروه اینترنتی
 پرشین استار |
 www.Persian-Star.net    


به جای اینکه بنشینی و منتظر باشی تا کسی پیدا شود


تا تو را کامل کند


 


خودت شهامت و جسارت پدید آوردن شکل را پیدا کن


http://www.mediafire.com

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید