ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

گفتگوی خواندنی یک پدر و پسر

امیرالمومنین علیه السلام : فرزندم درستی چیست؟


حسن بن علی علیه السلام: پدر, درستی, از میان برداشتن بدی ها به وسیله ی نیكی هاست.


شرف چیست؟


نیكی كردن به خویشاوندان و تحمل بدی ایشان.


جوانمردی چیست؟


پاكدامن بودن...


پستی چیست؟


به چیزهای خرد نظر داشتن و از اندك چیزی دریغ ورزیدن.


كرم چیست؟


بخشیدن قبل از خواستن...


فرومایگی چیست؟


راحت خود را خواستن و به همسر بی اعتنایی كردن.


جود چیست؟


بذل و بخشش در حال تنگ دستی و توانگری.


بخل چیست؟


آنچه كه داری را شرافت(خود) پنداری و آنچه كه انفاق می كنی را تلف شده بدانی.


برادری چیست؟


وفاداری در سختی و آسایش.


ترس چیست؟


دلیری بر دوست و گریز از دشمن.


غنیمت چیست؟


گرایش به تقوا و پارسایی در دنیا، كه نیكو غنیمتی است.


بردباری چیست؟


خشم را فرو خوردن و خویشتن دار بودن.


بی نیازی چیست؟


دلخوش بودن به قسمت الهی، اگر چه اندك باشد...


 بخل از نگاه امام حسن علیه السلام یعنی آنچه را كه داری شرافت (خود) پبنداری و آنچه را كه انفاق می كنی تلف شده بدانی.


فقر چیست؟


حریص بودن بر هر چیزی...


ذلت چیست؟


وحشت از حقیقت و راستی...


رنج بیهوده چیست؟


سخن گفتن در باره ی چیزی كه به دردت نمی خورد .


بزرگواری چیست؟


در عین تنگدستی بخشیدن و گذشت از بدی ها.


خردمندی چیست؟


حفظ آن چیزی كه به تو سپرده شده...


بلند مرتبگی چیست؟


انجام زیبایی ها و دوری از زشتی ها.


دوراندیشی چیست؟


بسیار بردبار بودن و با نزدیكان با نرمی رفتار كردن.


سفاهت چیست؟& lt;/o:p>


پیروی از فرو مایگان و همنشینی با گمراهان...


محرومیت چیست؟


از دست دادن بهره ای كه به تو داده شده است...


نادانی چیست؟


شتاب در دست
یابی به فرصت ها قبل از این كه امكان پذیر باشد و نیز خودداری از پاسخ گویی(نسبت به آنچه می دانی) و چه نیكو یاوری است سكوت در بسیاری از مواقع, هر چند كه سخنور باشی.


 برگرفته از: تحف العقول؛ صفحه ۲۲۵


گروه دین و اندیشه – تبیان

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید