ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

حضرت مهدی(عج) و دولت رفاه

کنترل و نظارت دقیق مرکزى


از جمله عوامل بسیار مهمى که امام مهدى (ع) در پرتو آن نابسامانیهاى اقتصادى و ویرانى امور معاش را برطرف مى‏سازد،ى جهانى اسلامى است‏بر جریان اقتصادى و معیشتى تمام جماعات بشرى. امام با مرکزیت واحد و ایدئولوژى واحد که ترتیب مى‏دهد، کل منابع ثروت و درآمد را بدون حیف و میل و تبعیض و امتیاز، در اختیار کل جامعه بشرى مى‏گذارد، و همه امکانات را به تساوى تقسیم مى‏کند، همه سرمایه‏گذاریها به تساوى و عادلانه انجام مى‏گیرد. و از این رهگذر حرکت‏خودسرانه و آزمندانه گروهى مال‏پرست در بخشهاى خصوصى و اطرافیان حکومتها و مراکز قدرت، که با چپاول ثروتها و تصاحب سرمایه‏ها به مکیدن خون محرومان مى‏پردازند، کنترل دقیق مى‏شود، و عوامل اصلى فقر و کمبود – که سرمایه‏داران و زراندوزانند – از میان مى‏رود.(۳۹)

در پایان این بخش، تذکر این نکته نیز لازم است: آنچه درباره انقلاب حضرت مهدى (ع) گفته مى‏شود یا به قلم مى‏آید، نسبت‏به آنچه خواهد شد و مسائل و طرحها و برنامه‏هایى که در آن دوران سراسر عدل و داد و شناخت و آگاهى و نظم و حق و حقوق و علم و فن و دانش و ایمان عرضه خواهد گشت، قطره‏اى است از دریا، و البته «روشن است که آگاهى کامل از تمام آن مسائل – که پس از ظهور رخ مى‏دهد – در دوران پیش از ظهور دشوار است‏براى هر کس در هر درجه از آگاهى و اندیشمندى. آرى (در این راستا) مهم شناخت‏برخى از این روشهاست که قوانین عمومى اسلامى آن را روشن مى‏سازد و احادیث ویژه‏اى است که در این باره رسیده است.»


< SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt" dir=ltr> 


عمران و آبادى زمین


عمران و آبادى زمین، و بهره‏بردارى از امکانات آن تا سر حد امکان، از دیگر اقدامات امام است. این کار، در دوران پیش از ظهور با همه پیشرفت علوم و تکنولوژى در همه زمینه‏ها بطور کامل انجام نشده است. طبق نظر متخصصان، بسیارى از زمینها قابل عمران و آبادى و کشاورزى و تولید است، بسیارى از آبها داراى استعداد ذخیره شدن و بهره‏بردارى است، و بسیارى از مناطق زمین متروک و رها شده مانده است، و بسیارى از مناطق به علت نفوذ سیاستهاى استعمارى و ایجاد وابستگى و محرومیت‏بطور کامل از آنها بهره‏بردارى نمى‏شود، و سیستمهاى تولید وکه به سود طبقات محروم نیست، بلکه براى کشورهاى سلطه‏طلب سودمند است.& lt;o:p>این موضوع نیز از نظر متخصصان و آمارگیران ثابت است که زمین استعداد اداره و تامین چند برابر جمعیت کنونى را دارد به سه شرط :


الف – از همه امکانات بهره‏بردارى شود .


ب – از اسرافکارى و شادخوارى و کامروایى فزون از حد گروههایى اندک ممانعت‏به عمل مى‏آید.


ج – تکنیکهاى دقیق علمى و فنى و متناسب با محیطها و سرزمین‏ها به کار رود.


 


پیشرفت فنون


چنانکه در فصل «تکامل علم و عقل‏» در دوران ظهور خواهیم گفت، علم و دانش بشر در رستاخیز امام مهدى (ع) به تکامل نهایى مى‏رسد، و امام با برنامه‏ریزیهاى دقیق که از دانش بى‏کران الهى او برخاسته است، همه مناطق زمین را آباد مى‏کند، و براى تامین زندگى و ایجاد رفاه همگانى راه و روشهایى را عرضه مى‏کند که تا آن روز براى بشر ناشناخته بوده است. با توجه به اینکه راه اصلى رشد تولید و خودکفایى، بهره‏بردارى از علوم و فنون و تخصصهاى ویژه و طرحها و برنامه‏هاى ماهرانه است. علوم و فنون بشرى در رستاخیز ظهور با علوم و فنون در دوران پیش از ظهور قابل مقایسه نیست، از این رو، پیشرفتها و رشد تولید و سرمایه در آن دوران با هیچ دوره دیگر همانند نیست. امام مهدى (ع) در همه زمینه‏ها به دانش بشر تکامل مى‏بخشد. و چنانکه در علوم الهى و ماوراى طبیعى همه اشتباهات و جهلهاى بشرى را برطرف مى‏سازد و معیارهاى درست در شناخت مبدا و معاد را به انسان مى‏دهد، در علوم مادى و تکنیکهاى رشد اقتصادى و سامانیابى زیست‏ور به انسان عرضه مى‏کند، و با شیوه‏هاى بسیار دقیق، نظام تولید و بهره‏بردارى از منابع طبیعى را رشدى توصیف‏ناپذیر مى‏بخشد و بدینگونه مشکل کمبودها و نارساییها را بکلى برطرف مى‏کند.


فاصله پیشرفت علمى و عقلانى و وضع دانش انسان در آن دوره با وضع کنونى، بسى افزونتر است از فاصله دانش امروز بشرى با دورانهاى گذشته تاریخ.


 


بهره‏بردارى از معادن و منابع زیرزمینى


براى دستیابى به خودکفایى و رفاه درو منابع زیرزمینى و استخراج و بهره‏بردارى از آنها کارى ضرورى است، و چاره‏اى جز این نیست که از همه امکانات وطن انسان یعنى زمین بهره‏بردارى شود. بسیارى از ثروتها و مواد لازم براى زندگى، از معادن به دست مى‏آید. این معادن و مواد دیگرى که براى بشر امروز شناخته شده نیست، در دوران ظهور مورد بهره‏بردارى قرار مى‏گیرد.

پیامبر اکرم (ص):


… و یظهرالله له کنوزالارض و معادنها… (۲۲)


– … خداوند براى قائم (ع) گنجها و معادن زمین را آشکار مى‏سازد…


 


امام على (ع):


و تخرج له‏الارض افالیذ کبدها و تلقى الیه سلما مقالیدها… (۲۳)


– … زمین آنچه را در اعماق خویش دارد براى وى بیرون دهد، و همه امکانات و برکات خویش را در اختیار او گذارد…امام باقر (ع):& lt;/SPAN>


… و تظهر له (القائم «ع‏») الکنوز… (۲۴)


– … براى قائم ما گنجها آشکار مى‏گردد…در دوران پیش از ظهور بسیارى از معادن شناخته شده است و بشر کنونى و آینده بسرعت آنها را استخراج مى‏کند و در زندگى به کا
ر مى‏گیرد. بنابراین از تاکید فراوان احادیث‏بر موضوع معادن و آشکار شدن آنها براى امام قائم (ع)، مى‏توان حدس زد که آنچه شناخته شده و قابل اکتشاف براى بشر کنونى است (به علت محدودیت دانش بشرى نسبت‏به دوران ظهور و تکامل علم و عقل انسان با راهنمایى و تعلیم معلم بزرگ الهى حضرت مهدى (ع) بسیار ناچیز است، و در دوران آن رستاخیز عظیم مواد و معادنى شناخته و اکتشاف مى‏شود که چهره زندگیها را بکى دگرگون مى‏سازد. و باید چنین باشد زیرا که ایجاد رفاه براى کل جامعه بشرى کارى ساده نیست، و سرمایه‏هاى کلان و عظیمى لازم دارد. یکى از منابع تامین این سرمایه‏ها معادن است و باید از آنها کاملا استفاده شود. با توجه به بیکرانى و فراوانى منابع و معادن زیرزمینى – بویژه نسبت‏به بخشهاى ناشناخته آن براى بشر امروز – روشن مى‏گردد که این بخش از منابع درآمد دولت مهدى (ع)، سرمایه‏اى درخور و کارآمد دارد. و از این راه اگر همه مشکلات بشرى حل نشود بخشهاى عمده‏اى از آن به در دنیایى که تقسیم‏بندى جهانى با معیارهاى ظالمانه صورت مى‏گیرد و امتهاى ضعیف، به حال خود گذارده نمى‏شوند، و از راههاى مریى و نامریى در شبکه‏هاى پیچیده نظامهاى سلطه و سرمایه‏دارى جهان گرفتار مى‏آیند، سخن از آزادى واقعى و آزاد فکرى، بازى با کلمات است.سامانى درخور و شایسته مى‏رسد.


منابع عظیم اکثریت اجتماعات بشرى امروز نبود شناخت و دانش کافى است، یا برنامه‏ریزیهاى حساب نشده و نادرست است و دوران ظهور، دوران سراسر آگاهى و شناختهاى ناب و خالص است، که همه زوایاى زندگى انسان را روشن مى‏سازد و در برنامه‏ریزیهاى فرهنگى، تربیتى، هنرى، فنى، اجتماعى، اقتصادى و… نقطه ابهام و عقب‏ماندگى باقى نمى‏ماند، و شیوه‏ها و روشهاى اصولى و درست و مقرون به صرفه و به سود انسان ارائه مى‏شود، و زندگى در همه جاى زمین چهره‏اى زیبا و انسانى و سرشار از رفاه بخود مى‏گیرد.


 


برنامه‏ریزى درست و از یک نقطه


چنانکه در آغاز این فصل یادآور شدیم عامل محرومیت و عقب‏ماندگى اکثریت کشورها و اجتماعات بشرى، کشورهاى قدرتمند و سلطه‏طلب است.


اگر سلطه‏طلبان از میان بروند و تقسیم جامعه بشرى به دو یا سه طبقه: پیشرفته و در حال رشد و عقب‏مانده، نفى شود و همه برنامه‏ریزیها و فکر و تخصصها و سرمایه‏ها و مدیریتها تا سر حد امکان بطور یکسان در همه مناطق زمین، تقسیم گردد و تبعیض و تفاوتى در کار نباشد، و جهان داراى مرکزیتى یگانه و واحد شود که بر اساس عدل و مساوات به همه انسانها یکسان بنگرد، و تقسیم‏بندیهاى ظالمانه جامعه بشرى را محو سازد، و همه امکانات طبق نیازها به مناطق عالم گسیل گردد، و هیچ نقطه‏اى متروک و رها شده باقى نماند، بطور طبیعى مشکلات و نابسامانیهاى زندگى انسانها برطرف مى‏شود و رفاه و آسایش بر سراسر زمین سایه مى‏افکند.امام باقر (ع):


… القائم منا… تطوى له‏الارض… فلا یبقى فى‏الارض خراب الا عمر


– … زمین براى قائم ما در هم پیچیده مى‏شود (و به لحظه‏اى از هر نقطه به نقطه دیگر مى‏رسد)… و در زمین جاى ناآبادى باقى نمى‏ماند…


 


برقرارى عدالت اجتماعى


عدالت اجتماعى به معناى تعادل و توازن در کلیه جریانهاى اقتصادى جامعه است، و نظام تولید و توزیع مصرف را در بر مى‏گیرد. عدالت‏به این معنا، اگر گستره‏اى جهانى یابد و دقیق و بى‏استثنا حدود آن مشخص شود و درست اجرا گردد. تعادل و توازنى در کل جامعه بشرى پدید مى‏آورد که آرمان همه عدالتخواهان الهى و بشرى بوده است. در پرتو چنین عدالتى، فاصله‏هاى اقتصادى به معناى اسراف و تکاثر در بخشهایى و کمبود و محرومیت در بخشهاى فراوان دیگر ریشه‏کن مى‏گردد. و چنانکه در بخش نخست دیدیم،مگان است


 


بازپس‏گیرى ثروتهاى غصب شده


امام مهدى (ع) از راه دیگرى که از اهمیت فراوانى برخوردار است نیز سرمایه‏هاى بزرگ و کلانى به دست مى‏آورد، و از آن راه بودجه هنگفت‏سامان بخشیدن به جامعه انسانى و ایجاد رفاه عمومى را تامین مى‏کند. امام با از میان برداشتن جباران و طاغوتان و سرمایه‏داران مانع اجراى عدالت، پولها و سرمایه‏ها و همه امکانات آنها را که از راههاى نامشروع، استثمار، غصب، احتکار، ظلم، تعدى و تجاوز، تصاحب به ناح
ق اموال عمومى و انفال، گرانفروشى، ارزان خریدن مواد خام و کار و کالاى مردمان محروم و… به دست آورده بودند، باز پس مى‏گیرد و در اختیار توده‏هاى محروم بشرى قرار مى‏دهد.مام دوران پیش از ظهور، به ثروت‏اندوزیهاى کلان دست‏یازیده‏اند، و سرمایه‏هاى کلانى در همه کشورهاى جهان کنز و گنج کرده‏اند، که بخش اعظم ثروتها و سرمایه‏هاى کشورها را تشکیل مى‏دهد. و اینها همه از راههاى نادرست و شیوه‏هاى استثمارى و ظالمانه، روانه جیب عده‏اى خاص از افراد انسان شده است. امام مهدى (ع)، در رستاخیز ظهور، این مالکیتهاى دروغین و صورى را ابطال مى‏کند «مهدى (ع) حق هر حقدارى را بگیرد و به او دهد، حتى اگر حق کسى زیر دندان دیگرى باشد، از زیر دندان انسان متجاوز و غاصب بیرون کشد، و به صاحب حق بازگرداند.»

از جمله اموال عمومى که غاصبانه به افرادى خاص داده شده است «قطایع‏» است‏یعنى زمینهایى از اراضى خراجى، که از راه امتیاز به نزدیکان حکام داده مى‏شد.این اموال بذل و بخششهایى است که موجب تشکیل طبقه‏اى ممتاز در جامعه است. در دوران گذشته پادشاهان و حکومتها به درباریان و اطرافیان خود قطعه زمینهایى پیشکش مى‏کردند. و این زمینها قطیعه و قطایع نام داشت، و آغاز کار تشکیل طبقه‏اى بود ثروتمند و وابسته به حکومتها و در کنار آنان، و زمینه نابرابرى و تبعیض طبقاتى. حکومتهاى فاسد و خودکامه با امتیاز بخشى و جانبدارى عملى و قانونى موجب مى‏گردند که طبقات ممتازى در سرمایه رشد یابند، و منافع و اموال عمومى را به سود خود به کارفزایند. این مسائل و نظایر آن در دوران ظهور نابود مى‏شود، و این زمینها چون دیگر اموال غصب شده به مردم بازمى‏گردد:امام صادق (ع):


اذا قام اضمحلت‏القطائع…


– چون رستاخیز قائم بیآغازد، قطایع از میان مى‏رود دیگر اقطاعى در میان نخواهد بود…امروزه در کشورهاى دنیا، شیوه‏هاى درآمد – با اکثریت قاطع – نامشروع و ظالمانه است. بیشتر درآمدهاى پولى با شیوه‏هاى ربوى است، بسیارى از زمینها غصب شده است.بسیارى از مبادلات بازرگانى با سودهاى زیاد و غیرمنصفانه انجام مى‏گیرد، و یا با انحصارگراییها و اعمال اجبارها و اضطرارهایى است که همه مستلزم ظلم است، و سود حاصل از آن غصب و حق محرومان است. شرکتهاى بزرگ با شیوه‏هاى انحصاراتى و براساس «بخس‏» و کم بها دادن به کار و کالاى مردم، پولهایى به دست مى‏آورند که حق دیگران است.تبانیها و قراردادهایى پنهانى صورت مى‏گیرد و حقوق کارگر و کشاورز و مردم پایین‏دست‏بسیار کمتر از حقشان پرداخت مى‏شود.

 کالاهایى تولید مى‏شود و از آن درآمدهایى تحصیل مى‏گردد که به زیان جامعه و مردم است. و اینها نیز درآمدهاى بزرگ و ظالمانه‏اى است که رایج است.


 و بدینسان است دیگر اموالى که هر کدام به نوعى ظلم و استثمار و غصب است. و در دوران ظهور، اینها همه به خزانه دولت‏حق و عدل بازمى‏گردد و به مصرف اصلى مى‏رسد.


 


بارانهاى مفید و پیاپى


از علل و عوامل مهم و اساسى رشد تولید، بویژه در بخش کشاورزى – که مادر تول
ید در بخشهاى دیگر است – نزولات آسمانى و بارانهاى مناسب و بموقع است. طبق تعالیم قرآن و احادیث پارسایى و نیکوکارى و احسان و بخصوص دادگرى موجب نزول رحمتهاى الهى و وفور نزولات آسمانى است (۱۷) ، و گناه بویژه ظلم در روابط انسانى موجب خشکسالى و محرومیت از رحمت الهى و قلت نزولات است. در دوران ظهور چون نیکى و احسان و عدل و انصاف بر سراسر گیتى پرتو مى‏افکند، و روابط انسانى بر اصل عدل و انصاف استوار مى‏گردد، و مردمان همه به نیکى و نیکوکارى و پارسایى مى‏گرایند، و ظلم و ستم را یک سو مى‏نهند، از این رو، شایسته فضل و رحمت‏بیشتر مى‏گردند، و بارش بارانهاى مناسب و بموقع سبب رشدى وصف‏ناپذیر در تولید خواهد گشت و بسیارى از مشکلات و کمبودها و نیازمندیها را برطرف خواهد ساخت.پیامبر اکرم (ص):


یتنعم امتى فى زمن‏المهدى (ع) نعمه لم یتنعموا قبلها قط یرسل‏السماء علیهم مدرارا ولا تدع‏الارض شیئا من نباتها الا اخرجته… (۱۸)
– … امت من در زمان (رستاخیز) مهدى (ع) به نعمتهایى دست‏یابند که پیش از آن و در هیچ
دوره‏اى دست نیافته بودند. در آن روزگار، آسمان باران فراوان دهد، و زمین هیچ روییدنى را در دل خود نگاه ندارد…چون مردمان به تقوا و پارسایى روى مى‏آورند، خداوند برکات و بارانها را فرو مى‏فرستد و خشکى و کم‏آبى در مناطق بسیارى برطرف مى‏شود; و این وعده الهى که درباره جامه تقواپیشگان مژده داده است آشکار مى‏گردد:و ان استغفروا ربکم انه کان غفارا. یرسل‏السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا: (۱۹) سپس گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او آمرزنده است. تا از آسمان برایتان پى‏درپى باران فرستد. و شما را به اموال و فرزندان مدد کند. و برایتان بستانها و نهرها بیافریند.»امام على (ع):


… و لو قد قام قائمنا لانزلت‏السماء قطرها، و لاخرجت‏الارض نباتها… حتى تمشى‏المراه بین‏العراق الى‏الشام لاتضع قدمیها الا على‏النبات… (۲۰)


– … چون قائم قیام کند، آسمان – چنانکه باید – باران بارد و زمین گیاه رویاند … به گونه‏اى که زن، از عراق درآید و تا شام برود و جز بر زمینهاى سرسبز گندم ننهد…&l t;/o:p>


 


استفاده از همه اموال (اموال عمومى، خصوصى)


امام مهدى (ع) براى پیشبرد اهداف انقلاب – طبق تعبیر برخى از احادیث – از همه اموال خصوصى و عمومى بهره مى‏گیرد.


در احادیثى آمده است که همه اموال دنیا نزد امام مهدى (ع) گرد مى‏آید، و امام آنها را میان مردمان طبق قانون عدل و بر اساس نیاز و رسیدن به رفاه و بى‏نیازى تقسیم مى‏کند:امام باقر (ع)


… و تجمع الیه (القائم) اموال‏الدنیا من بطن‏الارض و ظهرها، فیقول للناس: تعالوا الى ما قطعتم فیه‏الارحام و سفکتم فیه‏الدماءالح-رام، و رکبتم فیه ما حرم‏الله – عزوجل – … (۲۸)


نزد مهدى (ع) گرد آید، آنچه در دل زمین است و آنچه بر روى زمین، آنگاه مهدى به مردمان بگوید: «بیایید! و این اموال را بگیرید! اینها همان چیزهایى است که براى به دست آوردن آنها قطع رحم کردید و خویشان خود را رنجاندید، خونهاى بناحق ریختید، و مرتکب گناهان شدید، بیایید و بگیرید!. (۲۹)در این حدیث که نمونه‏هاى دیگرى نیز دارد، اموال به طور مطلق آمده است و این اموال عمومى، چون انفال و ثروتهاى طبیعى و مالیاتهاى اسلامى و بیت‏المال را شامل مى‏شود و با اطلاق و کلیتى که دارد ممکن است اموال شخصى و فردى بر اساس مالکیتهاى خصوصى را نیز در بر گیرد، یعنى همه اموال از هر کس و هر راه باشد نزد حضرت گرد مى‏آید و از آن مرکز، عادلانه و برادرانه میان همه افراد انسانى توزیع مى‏شود. شاید اینگونه تعالیم به اصلى نظر دارد که در تعالیم ما رسیده است که امام مالک همه اموال است و مالکان خصوصى امانتدارانى بیش نیستند. «… مناسب است که نظریه کوبنده‏اى را در اموال در اینجا بیاوریم که هر نوع مالکیتى را رد مى‏کند چه رسد به مالکیتهاى کلان. شیخ بزرگوار ثقه‏الاسلام محمد بن یعقوب کلینى، صاحب «کافى‏»
مالکیت‏شخصى را از هر کسى نفى مى‏کند در هر چیز … و این راى در کافى جلد ۱/۴۰۷ و ۵۳۸، آمده است…» (۳۰) در مورد مالکیت زمین احادیث زیادى رسیده است که زمین ملک امام است.امام صادق (ع):


… کان امیرالمؤمنین (ع) یقول: من احیى ارضا من‏المؤمنین فهى له و علیه طسقها یؤدیه الى الامام فى حال‏الهدنه فاذا ظهرالقائم فلیوطن نفسه على ان توخذ منه. (۳۱)


– … امیر مؤمنان چنین گفت: هر کس زمینى را آباد کند آن زمین مال اوست و باید مالیاتى را به امام بدهد در دوران صلح (و آرامش پیش از ظهور)، و آنگاه که رستاخیز قائم بیآغازد مطمئن باشد که زمین از او گرفته مى‏شود.اینها نمونه‏اى از تعالیم ما درباره مالکیت زمین در دوران پیش از ظهور و پس از ظهور بود که نظریه مالکیت امام (۳۲) را تثبیت مى‏کند. در تعالیم دیگرى از مالکیت اموال – بویژه دریرى بیشترى سخن رفته است:امام باقر (ع):


– فى قوله تعالى: فلما احسوا باسنا اذاهم منها یرکضون لا ترکضوا و ارجعوا الى ما اترفتم فیه…» (۳۳) یعنى الکنوزالتى کنتم تکنزون. (۳۴)


– درباره این آیه قرآن: «چون عذاب ما را حس مى‏کردند به ناگاه از آنجا مى‏گریختند. مگریزید. به ناز و کاموریهاى خود و .. . بازگردید…»
منظور گنجهایى است که ذخیره کردند.این آیه در حدیث امام باقر «ع‏»، به ویژگیهاى دوران ظهور تفسیر شده است.< o:p>


 


امام صادق (ع):


موسع على شیعتنا ان ینفقوا مما فى ایدیهم بالمعروف، فاذا قام قائمنا حرم على کل ذى کنز کنزه حتى یاتیه فیستعین به على عدوه و ذلک قول‏الله: «الذین یکنزون‏الذهب والفضه ولا ینفقونها فى سبیل‏الله فبشرهم بعذاب الیم (۳۵) » (۳۶)– شیعیان ما اجازه دارند از اموالشان در راه کار نیک انفاق کنند، لیکن هر گاه قائم ما قیام کند هر کس مالى گنج و ذخیره کرده است‏بر او حرام مى‏گردد، تا اموالش را به امام قائم دهد، و امام آنها را در راه سرکوب دشمنان (دین حق) بکار برد. و این معناى قول خداست: «کسانى را که زر و سیم مى‏اندوزند و در راه خدا انفاق نمى‏کنند، به عذابى دردآور بشارت ده.»مساله «کنز» در قرآن مطرح گشته و با لحنى قاطع و کوبنده ممنوع اعلام شده است، (۳۷) لیکن در اثر بدآموزى و نفوذ اشرافیگرى در حوزه اسلام، این اصل مورد توجه و عملکرد قرار نگرفته است. در رستاخیز ظهور که دوران عرضه اسلام ناب و خالص و بى‏پیرایه است این اصل اجرا مى‏شود، و همه اموال کنز شده جامعه، خود از جمله بودجه و سرمایه انقلاب جهانى مهدوى مى‏گردد، و امام از آنها براى ساختن جامعه آرمانى اسلامى و ایجاد رفاه و بى‏نیازى عمومى و سرکوب دشمنان دین خدا – طبق تعبیر حدیث – بهره مى‏گیرد.


 


اجراى اصل مساوات


رعایت قاطع اصل مساوات نیز موجب تعدیل ثروتها و برابرى در توزیع کالاها و مواد مورد نیاز همه مردم است، و از تراکم و ذخیره‏سازى کنز و اسرافکارى نزد طبقات و گروههایى مانع مى‏گردد، و زمینه‏هاى اصلى کمبود و نیازمندى را برطرف مى‏سازد.

در فصل بعد روشن خواهد شد که با اجراى اصل مساوات نیازها برآورده مى‏گردد، و محتاج و تهیدستى باقى نمى‏ماند. در این باره به چنین تعالیمى برمى‏خوریم:«و یسوى بین‏الناس حتى لاترى محتاجا ال
ى‏الزکاه: (امام مهدى‏«ع‏») میان مردم (در تقسیم اموال) به مساوات رفتار مى‏کند به طورى که دیگر نیازمند و محتاجى یافت نمى‏شود.» و این همان سطح متعالى زندگى و رفاه عمومى است که زکات مورد مصرف نداشته باشد، و همه چیز به همه مردم برسد. این موضوع در اصل «مساوات‏» روشن خواهد گشت.


www.imamalmahdi.com

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید