ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

سبک زندگی از نگاه امام علی علیه السلام/۵

۲۵۱.در نماز دامن لباس را از زیر بقل بطرف شانه برنگردانید که این عمل قوم لوط است.


252.مرد میتواند در یک جامه نماز بخواند دو طرفش را بگردن به بندد و یا در یک پیراهن ضخیمی که دکمه هایش را به بندد. 


253.روی فروشی که عکس دارد نماز نخوانید اما اگر عکس زیر پا باشد ممکن است چیزی روی آن انداخت و نماز خواند.


254.کسی در حال نماز سکه های عکس دار را در لباس گره نزند اما اگر خائف باشد میتواند سکه ها را در کیسه یا دستمالی بگذارد و به پشت ببندد.


255.روی تل گندم و جو و سایر خوراکیها و نان به نماز نایستید.


256.بدون بسم الله وضو نگیرید پیش از وضو بگویید : بسم الله و بالله اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین.


257.بعد از وضو بگویید : اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهدان محمدا عبده و رسوله.چون این دعا بخواند مستحق آمرزش شود.


258.هرکه نماز گزارد و حق آن را بشناسد خدا وی را بیامرزد.


259.بدون عذر در وقت نماز واجب نماز مستحب نخوانید ممکن است نافله را بعد قضا کنید خدا فرموده : (( آنان که بر نماز مداومت دارند )) یعنی قضای نماز شب را روز میگذارند و قضای روز را شب.    


260.قضای نافله را در وقت نماز واجب نخوانید اول واجب را ادا کنید سپس هرچه خواهید نماز بخوانید.


261.یک نماز در حرم مکه و مدینه معادل هزار نماز است و یک درهم در راه حج برابر هزار درهم است.


262.شخص باید در نماز قلبش خاشع (نرم)باشد اگر قلب خاشع شد اعضای دیگر هم خاشع شود و در نماز به بازی نپردازد.


263.قنوت نماز جمعه پیش از رکوع است در رکعت اول هم بعد از حمد سوره جمعه
خوانده شود و در رکعت دوم منافقون.


264.در هر رکعت پس از سجده بنشینید تا بدنتان آرام بگیرد آنگاه برخیزید شیوه ما چنین است.


265.چون از نماز برخیزید دست برابر سینه گیرید و چون در نماز برابر خدا ایستید سینه را پیش دارید کمر را راست گیرید و خم نشوید بعد از نماز دست به جانب آسمان بردارید و در دعا بکوشید عبدالله سبا گفت یا امیرالمومنین مگر خدا همه جا نیست؟فرمود چرا گفت پس چرا باید دست به آسمان بلند کرد ؟فرمودند : مگر قرآن نخوانده ای که میفرماید (روزی شما و آنچه به شما وعده میدهند در آسمان است خدا دستور نداده روزی را از غیر محلش طلب کنند محل روزی و وعده های خدا آسمان است.


266.هیچکس از نماز رو نگرداند تا از خدا بخواهد بهشت را نصیبش کند و از جهنم پناهش دهد و حورالعین قسمتش کند.


267.چون به نماز ایستید مثل کسی نماز گزارید که با نماز وداع میکند.


268.لبخند نماز را قطع نمیکند و قهقهه نماز را قطع میکند.

& #x0D;

269.وقتی که خواب بر دل مستولی شد وضو باطل است.


270.اگر در نماز خواب بر چشم غالب شد نماز را قطع کن و بخواب چه در آن حال نمیدانی بنفع خود دعا میکنی یا به ضرر خود.


271.هرکه با دل ما را دوست دارد و با زبان یاری کند و با دست در نبرد دشمنان بجنگد در بهشت با ما در یک درجه است.   


272.و هرکه به دل ما را دوست دارد و به زبان یاری کند و در جنگ با دشمنان ما مبارزه نکند یک درجه پایین تر است.


273.و هرکه در دل دوست ما باشد و با دست و زبان پشتیبانی نکند دو درجه پایین تر است.


274.و هرکه در دل دشمن ما باشد و با دست و زبان یاری ما نکند اهل جهنم است.


275.هرکس در دل ما را دشمن دارد و با دست و زبان دشمنان ما را یاری کند در دوزخ با دشمنان ما باشد.


276.بهشتیان به منازل ما و شیعیانمان مینگرند چنانکه اهل زمین به ستارگان آسمان نگاه میکنند.


277.چون از سوره هایی که اول آن(سبح) یا (یسبح) است فارغ شوید بگوئید سبحان الله
الاعلی.


278.چون آیه (( ان الله و ملائکته یصلون علی النبی )) را بخوانید صلوات بفرستید چه در نماز باشد چه خارج نماز.


279.هیچ عضوی در بدن شکر گزاریش از چشم کمتر نیست خواسته های آن را انجام ندهید که از یاد خدا بازمانید.


280.چون سوره (( والتین)) را خواندید در آخرش بگوئید و نحن علی ذلک من الشاهدین : ما بر مضمون این سوره گواهیم.


281.چون ( در سوره بقره آیه ۱۳۶ و در عنکبوت آیه ۴۶ ) این جمله را بخوانید : (( قولوا آمنا بالله ….))( یعنی بگویید بخدا ایمان آورده ایم دستور خدا را انجام دهید ) بگوئید : آمنا بالله …. و نحن له مسلمون.


282.اگر در تشهد آخر بگوئید : اشهد ان لا اله الاالله وحده لا شریک له واشهد ان محمد اعبده و رسوله و ان الساعه آتیه لاریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور.سپس وضویتان باطل شود نماز تمام است(این حدیث مورد عمل نیست وحدث قبل از سلام را علما مبطل میدانند)


283.عبادتی سخت تر از پیاده رفتن به خانه خدا نیست.


284.خیر را از سم و گردن شتران بجوئید آنگاه که به آبشخور میروند وبر میگردند.


285.چاه زمزم را به این جهت قرآن (( سقایه ))(یعنی آب دادن حجاج نامیده که پیغمبر (ص) دستور داد برای رفع تلخی آب زمزم مقداری خرما که از طائف برای او آورده بودند در حوض آن بریزند و اگر خرما در آن ماند کهنه شد نخورید ( که مسکر میشود )


286.چون کسی برهنه شود شیطان به او نظر اندازد و در وی طمع کند خود را بپوشانید.   


287.کسی حق ندارد لباسش را از رانش عقب کند و در مجلس بنشیند.


288.هرکه چیزی بخورد که بوی آزار دهنده دارد نزدیک مسجد نرود.


289.مرد درسجده نماز واجب پشتش را بلند کند.    


290.قبل از غسل دستها را تا مرفق بشوئید.


291.چنان نماز بخوانید که قرائت و تکبیر و تسبیح خود را بشنوید.


292.چون از نماز فارق شوی به سمت راست توجه کن.


293.از دنیا توشه گیرید بهترین توشه دنیا تقوی است.


294.دو دسته از اسرائیلیان گم شدند ( بعد از مسخ )یکی در خشکی و دیگر در دریا پس از گوشت حیوانی که نمیدانید حلال است نخورید.


295.کسی که سه روز بیماری را به کسی اظهار نکند و تنها به خدا درد و دل کند بر خدا حق است که او را شفا بخشد.


296.دورترین حالات بنده به خدا وقتی است که همه همتش در فرج و شکم صرف شود.


297.سفری که دین و نماز در آن به خطر باشد نباید رفت.


298.چهار موجود گوش شنوا دارند : پیغمبر (ص) , بهشت , جهنم حورالعین  چون بنده ای از نماز فارغ شود صلوات فرستد از خدا بهشت را مسالت کند و از آتش به او پناه برد و تقاضا کند حورالعین نصیبش فرماید زیرا هرکه صلوات فرستد پیغمبر (ص) گفتار او را بشنود و دعایش مستجاب شود هرکه بهشت را درخواست کند بهشت گوید خدایا خواسته این بنده را بده هرکه از دوزخ پناه برد جهنم گوید : خدایا بنده ات را پناه ده هرکه تقاضای حورالعین کند حوریان گویند خداوندا خواهش بنده ات را بپذیر.


299.سرود نوحه سرائی شیطان از فراق بهشت است.


300.هنگام خواب دست راست زیر گونه راست نهید و بگوئید : بسم الله وضعت جنبی لله علی مله ابراهیم و دین محمد (ص) و ولایه من افترض الله طاعته ماشاء الله کان و مالم یشالم یکن.هرکه وقت خواب این دعا را بخواند از دزد غارتگر و زیر آوار رفتن محفوظ ماند و ملائکه برای او طلب آمرزش کنند.


301.هر که هنگام خواب قل هوالله خواند خدای عزوجل پنجاه هزار فرشته به نگهبانی او بگمارد.


302.چون خواستید بخوابید پیش از اینکه پهلو بر زمین نهید بگوئید : ( اعیذ نفسی و دینی و اهلی و مالی و ولدی و خواتیم عملی و ما رزقنی ربی و خولنی بعزه الله و عظمه الله و جبروت الله و سلطان
الله و رحمه الله و رافه الله و غفران الله و قوه الله و قدره الله و بجلال الله و بضع الله و ارکان الله و برسول الله و بجمع الله و بقدره الله علی ما یشاءمن شر السامه و الهامه و من شر الجن و الانس و من شرما یدب فی الارض و ما یخرج منها و من شر کل دابه انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم و هو علی کل شی قدیر و لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم.    پیغمبر (ص) این دعا را برای حفظ حسن و حسین میخواند و به ما هم دستور داد بخوانیم.


303.مائیم خزانه داران دین خدا مائیم کلیدهای علم و دانش هرگاه چراغی از ما خاموش شود چراغ دیگری بیفروزید هرکه پیروی ما کند گمراه نشود هرکه منکر ما شود راه نیابد هر که با دشمنان به ظلم ما برخیزد روی رستگاری نه بیند هرکه ما را واگذارد مدد کاری نیابد پس به طمع دنیا و کالای بی ثبات آن از ما کناره نگیرید چه هرکس آخرت بدنیا فروشد و عالم فانی را بر ما ترجیح دهد فردا حسرتش بسیار باشد چنانکه خدا فرماید : ( از بهترین چیزی که بر شما نازل شده پیروی کنید پیش از آنکه …) کسی بگوید ای دریغ از آن تقصیرها که درباره خدا کردم و از مسخره کنان بودم.   


304.بوی زننده گوشت را از کودکان بشوئید که شیطان آنرا می بوید و کودک در خواب می ترسد علاوه که دو فرشته نویسنده اعمال از آن اذیت میشوند.


305.نخستین نگاه به زن نامحرم ( که چشم بیفتد ) مانعی ندارد از فتنه بپرهیزید و دوباره نگاه نکنید.


306.شرابخوار مانند بت پرست از دنیا رود.حجر بن عدی پرسید شرابخوار کیست : فرمود : آنکه هر وقت پیدا کرد بخورد.


307.هرکه نوشابه مست کننده بنوشد چهل روز نمازش قبول نیست.


308.هرکس به منظور عیبجوئی و آبروریزی سخنی به مسلمانی بگوید خدا او را در چرکی که از بدن زنان زناکار آید حبس کند تا از عهده جواب بر آید.


309.دو مرد زیر یک لحاف نخوابند اگر خوابیدند باید تادیب شوند.</P& gt;

310.کدو بخورید که قوای دماغی را زیاد میکند پیغمبر (ص) به کدو علاقه داشت.


311.قبل و بعد غذا ترنج بخورید آل محمد چنین میکنند.


312.گلابی قلب را جلا میبخشد و دردهای داخلی را تسکین می دهد.


313.چون کسی به نماز ایستد ابلیس از روی حسد به او بنگرد چون می بیند نعمت خدا ( سراپای ) او را فرا گرفته.


314.بدترین کارها بدعتهای تازه است و بهترین کارها آن است که خدا از آن راضی باشد.


315.هرکه دنیا پرستد و آنرا بر آخرت مقدم دارد عاقبتش وخیم است.  <SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA&gt ;


316.آب را به جای بوی خوش بکار برید.


317.هرکه به داده خدا رضا دهد و راضی باشد تنش آسایش یابد.


318.آنکه زندگی را در کارهائی که موجب دوری از خداست بگذراند زیان کرده.&lt ;/P>

319.اگر نماز گزار بداند چه جلالی از جانب خدا او را فرا گرفته دوست ندارد هرگز سر از سجده بردارد.


320.مبادا کار خیر را تاخیر اندازید تا بتوانید در انجامش پیشدستی کنید.


321.آن رزقی که مقدر است با ضعف و ناتوانی هم میرسد و آن بلائی که تقدیر شده چاره ندارد.


322.امر به معروف و نهی از منکر کنید و در مصیبت صابر باشید.


323.چراغ مومن معرفت ما است بدترین کور کسی است که فضائل ما را نبیند و بی جرم و گناه با ما دشمنی ورزد صرفا برای اینکه ما او را به حق دعوت میکنیم و دیگران به فتنه و دنیا بیچاره دنیا و فتنه را میگزیند و نسبت به ما بیزاری میجوید و دشمنی میکند.


324.پرچم حق به دست ما است هرکه به آن پناه برد سایه بر سرش افکند هر
که به جانب آن شتابد رستگار شود هرکه تخلف جوید هلاک گردد هرکه از آن جدا شود سقوط کند و هرکس بدان چنگ زند نجات یابد.


325.من سالار مومنانم و مال سالار ستمگران.


ادامه دارد…


پایگاه خبری تعامل www.taamolnews.ir

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید