ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

سبک زندگی از نگاه امام علی علیه السلام/۶

۳۲۶. به خدا جز مومن
مرا دوست ندارد و جز منافق با من دشمنی نورزد.


327. هنگام ملاقات برادران مصافحه کنید و با خوشروئی و خرمی با هم مواجه شوید تا چون جدا شوید گناهانتان بریزد.


328. چون یکی عطسه کند بگوئید: یر حمکم الله او هم جواب دهد : یغفرالله لکم و یرحمکم خدا فرموده: چون به شما درود گویند بهتر از آن جواب دهید یا همان را باز گوئید.


329. با دشمن دست بده و مصاحفه کن ولو او مایل نباشد این دستور خداست در قرآن فرموده: بدی را به بهترین وجه از خود بگردان آنگاه کسی که بینتان دشمنی بوده چون دوستی مهربان خواهد شد اما این رویه را جز مردان صابر و صاحبان بهره فراوان به کار نبندند.


330. کیفری بالاتر از این برای دشمن نیست که درباره او فرمان خدا را اطاعت کنی (و مرتکب گناهی نشوی) این بس که بینی دشمن بمعصیت خدا مشغول است.


331. دنیا دست به دست میگردد تو به نیکوترین وجه به دنبال بهره خویش باش تا نوبتت برسد.

332. مومن بیدار و مترصد و بیمناک است همیشه منتظر یکی از دو خیر است ( یا وصول به رحمت الهی در آخرت یا بهره مندی از لطف او در دنیا ) از بلائی که مجازات گناه او است میترسد و به رحمت خدا امید وار است.


333. مومن از بیم و امید خالی نیست از کرده های خود بیمناک است از وعده های خدا غافل نیست و از تهدیدهای او ایمنی ندارد.


334. شما آباد کنندگان زمین اید خدا شما را جانشین امتهای گذشته کرده تا معلوم دارد چه میکنید؟ در کارهائی که خدا
می بیند مراقب او باشید.


335. از شاهراه خارج نشوید مبادا دیگران بجای شما آنرا بپیمایند.


336. هرکه عقلش کامل باشد نیک رفتار و دین نگهدار است.


337. برای رسیدن به آمرزش پروردگار و بهشتی که به پهنای آسمانه
ا و زمین است سبقت گیرید که جز بوسیله تقوی به آن نمیرسید.


338. هرکس شیفته گناه شود از یاد خدا بی خبر ماند.


339. هرکه از پیشوای بر حق دریافت وظیفه نکند خدا شیطانی بر او بگمارد که دست از او بر ندارد.


&am p;nbsp;340. چرا مخالفان شما در گمراهی خود بصیرترند و در بذل ما سخاوتمندتر؟!این نیست جز برای اینکه شما به زندگی پست دنیا ساخته اید بظلم و ستم تن داده اید و بی ارزش دنیا بخل می ورزید در آنچه مایه عزت و سعادت و غلبه بر دشمن است کوتاهی و قصور دارید. نه از خدا شرم میکنید و نه به فکر خویشتن اید.


341. هر روز ستمی تازه میکشید و از خواب گران سربر نمیدارید و سستی شما تمام نمیشود.


342. نمی بینید! دین و دیار شما روز به روز فرسوده تر میشود و بغفلت میگذرانید؟ خدا به شما فرموده: ستمکاران را به پشتیبانی نگیرید که آتش شما را فرا گیرد و جز خدا یاوری ندارید و کسی به یاری شما بر نخیرد.


343. بچه ها را در شکم مادر نامگذاری کنید اگر نمیدانید پسر است یا دختر دو نام بر او بگذارید چه اگر سقط شود و نامی نداشته باشد در قیامت از پدر مواخذه کند پیغمبر (ص) جنین زهرا ص را پیش از تولد محسن نامید.


344. ایستاده آب نخورید که باعث درد بی درمان است مگر اینکه خدا علاج کند.


345. چون سوار چهارپا شوید نام خدا برید: بگوئید سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کناله مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون.


346. هنگام حرکت برای سفر بگوئید: اللهم انت الصاحب فی السفر و الحامل علی الظهر و الخلیفه فی الاهل و المال و الولد.


347. چون در منزلی فرود آئید بگویید: اللهم انزلنا منز لامبارکاوانت خیر المنزلین.


348. چون برای خرید جنس به بازار روید بگوئید: اشهد ان لاال
ه الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم انی اعوذ بک من صفقه خاسره و یمین فاجره و اعوذبک من بوار الایم.


349. کسی که پس از نمازی به انتظار وقت نماز دیگر در مسجد بنشیند زوار خدا محسوب میشود و بر خدا لازم است که زوارش را احترام کند و حاجتش را بر آورد.


350. آنکه به سفر حج یا عمره میرود مهمان خدا است و بر خدا لازم است که مهمانش را گرامی دارد و مشمول عفو خود قرار دهد.


351. هرکه به کودک بی خبری شراب دهد که مستش کند خدا او را در چرک بدن زنان زناکار حبس کند تا از عهده جواب این جنایت برآید.


352. صدقه برای مومن سپر بزرگی است در برابر آتش و برای کافر مانع اتلاف مال است در دنیا عوض میگیرد مانع بلا است و در آخرت نصیبی ندارد.


353. دوزخیان را زبان در آتش افکنده.


354. نوریان را زبان نورانی کرده زبان را نگه دارید و به ذکر خدا مشغولش کنید.


355. پلیدترین کارها آنست که گمراهی آورد و بهترین دست رنج کار خیر است.


356. از صورتگری بپرهیزید که روز قیامت بازخواست کنند.


357. اگر کسی خار و خاشاکی از تو دور کرد بگو خدا آچه را نمیپسندی از تو دور کند.


358. اگر موقع بیرون آمدن از حمام برادرت گفت گوارا باد آب گرم ( عافیت باشد ) بگو: آسوده خاطر باشی.


359. اگر گفت درود خدا بر تو بگو درود خدا بر تو جایت بهشت باشد.


360. در راه قضای حاجت نکن.


361. تقاضا بعد از مدح و ثنا است اول مدح خدا گوئید بعد حاجت خواهید.


362. ای دعا کننده مطلب حرام و نشدنی درخواست مکن.


363. اگر خواستید میلاد پسری را به پدر تبریک گویید بگوئید خدا این موهبت را مبارک کند او را نیرومند کند و احسان وی را قسمت تو نماید.


364. چون کسی از مکه بازگردد میان چشمانش را ببوس که به خانه خدا افتاده دهانش را بوسه ده که با آن حجرالاسود را بوسیده که پیغمبر (ص) هم بر آن بوسه زده پیشانی و صورتش را ببوس برای عرض تبریک بگو خدا حجت را قبول کند بر کوششت ترحم فرماید آنچه خرج کردی عوض دهد این سفر را آخرین زیارتت قرار ندهد.


365. از فرومایگان بترسید اینها مردمی هستند که از خدا نمیترسند کشندگان پیمبران و دشمنان ما در این طبقه اند.


366. خداوند متعال توجهی به زمین کرد و ما را انتخاب فرمود و برای ما هم شیعیانی گزید که ما را یاری کنند در شادی ما شاد باشند و در اندوه ما غمگین و مال و جانشان را در راه ما دریغ ندارند اینها از ما هستند و ما از اینهائیم.


367. هر یک از شیعیان ما که عملی بر خلاف دستور ما انجام دهد پیش از مرگ بلائی به جان یا مال یا اولادش برسد که از گناه پاک و هنگام لقای پروردگار گناهی نداشته باشد اگر باز چیزی مانده باشد در دم مرگ بر او سخت گیرند تا آمرزیده شود.


368. شیعیان ما چون بمیرند صدیق و شهید در شمار آیند چه ولایت ما را تصدیق کرده اند و در راه ما برای خدا و رسول دوستی و دشمنی کرده اند خدا فرموده: ( آنها که به خدا و پیغمبر ایمان آرند آنان نزد خدا صدیقان ( راستی پیشه گان ) و شهیدان اند و اجر و نور خویش دارند )


369. بنی اسرائیل هفتادو دو فرقه شدند این امت هفتادو سه فرقه شوند و تنها یک فرقه بهشتی اند.


370. هرکه سر ما را فاش کند خدا ( حرارت ) آهن را به او بچشاند.


371. نوزاد را روز هفتم ختنه کنید از سرما و گرما هم نترسید چه آنکه ختنه پاک کننده بدن است.


372. و زمین از بول ختنه نشده به خدا می نالد.


373. مستی چهارگونه است مستی شراب مستی ثروت مستی خواب و مستی سلطنت


374. هنگام خواب دست راست زیر گونه راست نهید کسی نمیداند از خواب برمیخیزد یا نه.


375. من دوست دارم مومن پانزده روز یک بار نوره بکشد.


376. ماهی کم بخورید که بدن را آب میکند بلغم را زیاد و خون را غلیظ مینماید.


377. سر کشیدن شیر ، خوردن شیر درمان هر دردی است بجز مرگ.


378. انار را با پیه آن بخورید که معده را دباغی میکند.


379. هر دانه انار که در معده قرار گیرد تا چهل شب دل را زنده کند و جان را از امراض امان بخشد و وسوسه شیطان را براند.


380. سرکه نان خورش خوبی است صفرا بر و حیات بخش قلب است.


381. کاسنی بخورید که در هر صبحگاه قطره ای شبنم بهشتی بر برگ آن مینشیند.


382. آب باران بخورید که بدن را پاک کند و مرض را براند خدا فرموده: ( از آسمان باران فرود آورد تا شما را پاک کند و آلودگی شیطان را از جانتان دور کند و دلها را محکم و قدمها را استوار نماید)


383. سیاه دانه دوای هر دردی است مگر زهر آگین باشد.


384. گوشت گاو درد است.


385. و شیرش دوا


386. و روغنش شفا


387. برای زن آبستن دوا و غذایی بهتر از خرمای تازه نیست خدای متعال به مریم فرمود: ( درخت خرما را به جانب خود تکان ده خرمای تازه برایت فرو ریزد بخور و بنوش و چشم روشن دار )


388. با خرما کام نوزادان را بردارید پیغمبر (ص) با حسن و حسین (ع) چنین کرد.


389. چون کسی اراده کند با زن خود بیامیزد شتاب نکند زنان هم کارهائی دارند.


390. اگر کسی زن بیگانه ای دید که از او خوشش آمد بازن خویش همبستر شود که او هم خواسته او را دارد مبادا شیطان را بدل راه دهد چشم از نامحرم بگراند.


391. اگر زن ندارد دو رکعت نماز بگزارد و بسیار شکر خدا کند و صلوات
بر پیغمبرص فرستد سپس از فضل خدا طلب کند البته از رافت و مهربانی خود بی نیازش کند.


392. هنگام مباشرت با زن سخن کوتاه کنید که موجب گنگی ( فرزند ) است.


393. کسی بداخل فرج همسرش نگاه نکند ممکن است چیز ناپسندی به بیند علاوه باعث کوری ( فرزند ) است.


394. هنگام جماع بگویید: اللهم انی استحلک فرجها بامرک و قبلتها بامانتک فان قضیت لی منها ولدافا جعله ذکر اسویا و لا تجعل للشیطان فیه نصیبا و لا شریکا.


395. اماله یکی از چهار درمان است پیغمبر (ص) فرمود: بهترین دارو اماله است شکم را بزرگ کند درد درون را برطرف نماید و بدن را نیرو دهد.


396. با بنفشه انفیه بسازید.


397. حجامت را از دست ندهید.


398. اول و نیمه ماه جماع نکنید که شیطان در فرزند شرکت میکند.


399. از نوره کشیدن و حجامت چهارشنبه اجتناب کنید که چهارشنه روز نحس دائمی است و جهنم آنروز خلق شده.


400. در روز جمعه ساعتی است که هرکه حجامت کند بمیرد.


( کتاب نصایح باب چهارصد از صفحه ۳۷۳ تا ۴۰۴ )


پایگاه خبری تعامل www. taamolnews. ir

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید