ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

مرزهای داستان‌نويسی قرآنی مشخص شود/ طلبه امروز با ادبيات معاصر غريبه استمنيژه آرمين، نويسنده و منتقد ادبی


منيژه آرمين، نويسنده و منتقد حوزه داستان، در ادامه اين مطلب، يادآور شد: قرآن و موضوعات قرآنی از حساسيت‌های ويژه‌ای برخورداراند و از همين جهت است كه اين نياز احساس می‌شود كه علمای دين اين مرزها و حساسيت‌ها را تبيين كنند و ميزان آن را مشخص نمايند. تنها در اين صورت است كه نويسنده‌ای جرئت می‌يابد كه وارد اين حوزه شود و بتواند اثری خلق كند كه مخاطب خود را داشته باشد. در غير اين صورت جرئت و حساسيت نويسندگان در اين حوزه كم است.


وی بر اهتمام حوزه علميه بر امر پژوهش‌های ادبيات معاصر تأكيد و تصريح كرد: در اين حالت، حوزه علميه بايد با بحث‌های كارشناسی ادبيات فارسی معاصر را بحث و بررسی كند و حوزه‌های مختلف آن را مورد پژوهش قرار دهد. در حوزه علميه، به عنوان يكی از مراكز آموزشی به طلبه‌ها هم ادب فارسی و هم ادب عربی آموخته می‌شود. اما ادبياتی كه در اين مركز آموزش داده می‌شود، ادبيات كلاسيك است و طلبه امروز آن گونه كه با ادبيات كلاسيك و ديروز ما آشنا است از ادبيات معاصر دور است.


آرمين ادبيات داستانی را يكی از روش‌های مناسب و تأثيرگذار در امر آموزش معارف دينی به نسل جوان دانست و ادامه داد: روش تبليغ و آموزش علوم و معارف دينی و اخلاقيات امروز با گذشته متفاوت شده است. در گذشته شيوه آموزش به صورت مستقيم بود و مخاطب خود را هم داشت. اما در جامعه فعلی ما، جوان امروز نمی‌پسندد كه مبانی اخلاقی به صورت مستقيم به وی آموزش داده شود. از اين رو شيوه تبليغ و آموزش در اين حوزه متفاوت شده است. از اين نظر است كه می‌گويم اين ضرورت احساس می‌شود كه طلبه علوم دينی به عنوان يكی از افرادی كه نماينده آموزش و انتقال اين مفاهيم الهی به مخاطب است، بايد با ادب معاصر اين مرز و بوم آشنا باشد.


نويسندگان امروز داستان‌های قرآنی از نگاه نو غافلند


نويسنده «شباويز» نويسنده قصص قرانی امروز را غافل از شيوه‌های نوين داستان‌نويسی دانست و افزود: در عصر حاضر برای اينكه بتوانيم مخاطب خود را داشته باشيم و به هدف خود در قصص قرآنی برسيم، بايد نگاه نو به اين موضوعات داشته باشيم. نگاهی كه با ديگر زاويه‌های ديد معاصرين ما متفاوت باشد. اين امر مهمی است كه نويسندگان امروز داستان‌های قرآنی از آن غافلند.


اين نويسنده به وجود اسرائيليات در داستان‌های نوشته شده قرآنی اشاره كرد و يادآور شد: در برخی اوقات ديده شده كه سازمان‌های ذی‌ربط به صرف اينكه اثری قرآنی است آن را به چاپ می‌رسانند، بدون اينكه بررسی كارشناسی بر روی اثر صورت گيرد. از همين رو در سال‌های اخير ديده شده كه داستان‌های قرآنی‌ای آميخته شده با اسرائيليات از جمله كتبی هستند كه مجوز نشر به آن‌ها داده شده است.
 داشتن ادبيات قرآنی مستلزم داشتن جامعه قرانی است
اگر بخواهيم ادبيات قرآنی داشته باشيم، بايد ساختار جامعه را دينی و قرآنی كنيم. متأسفانه ديده شده كه در ديگر بخش‌های كشور اين مسئله در حد شعار است و از اين فراتر نرفته.


وی داشتن ادبيات قرآنی را در گرو جامعه قرآنی دانست و اظهار كرد: اگر بخواهيم فضايی قرآنی در ادبيات كشور ما حاكم باشد و اين فضا نه تنها در داستان كه در شعر هم احساس شود، بايد ساختار جامعه را دينی و قرآنی كرد. متأسفانه ديده شده كه در ديگر بخش‌های كشور اين مسئله در حد شعار است و از اين فراتر نرفته. داشتن ادبيات قرآنی مستلزم داشتن جامعه قرآنی است.


وی برای داستان‌نويس اين حوزه مشكلاتی را برشمرد و گفت: داستان‌نويسی قرآنی با مشكلاتی روبرو است و اين سبب می‌شود كه نويسندگان كمتری در اين عرصه قلم بزنند. قصص قرآنی مطلق‌گرا هستند، حال آنكه داستان در معنای عام، اين طور نيست. البته نمی‌توان گفت كه اين موضوع سبب می‌شود كه يك نويسنده نتواند وارد اين عرصه شود، بلكه به اين معنی است كه نويسنده‌ای كه بخواهد در اين راستا شروع به خلق اثری كند، بايد جرأت لازم را داشته باشد.


آرمين افزود: داستان‌های قرآنی در ديگر جنبه‌های هنری مانند موسيقی و سينما بهتر از ادبيات عمل كرده است و توانسته مجال ظهور بيابد.


اين منتقد ادبی دو شيوه را برای نگارش داستان قرآنی برشمرد و ادامه داد: ما از دو شيوه مستقيم و غيرمستقيم می‌توانيم در بيان مفاهيم قرآنی كمك بجوييم. به اين معنی كه در حالت نخست داستان قرانی را به شيوه مستقيم بازگو كنيم كه در اين حالت تنها با تلخيص و بازنويسی قصص روبرو هستيم كه اين خود از آسيب‌های موجود در آثار فعلی است.


وی در پايان افزود: ديگر اينكه به شيوه غيرمستقيم، ميان مفاهيم الهی و قرآنی و داستان پيوند بزنيم كه به اعتقاد من شيوه دوم پاسخگو نياز نسل امروز خواهد بود و مخاطبان بيشتری را به سمت خود جلب خواهد كرد.

:: iqna

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید