ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

مؤسسات و نهادهای فعال در آموزش قرآن به خردسالان سازماندهی می‌شوند

فهرست مطالب
محمد بنيادی، مشاور قرآنی وزير آموزش و پرورش،  با تأكيد بر اهميت آموزش قرآن به خردسالان و با بيان اينكه آموزش قرآن به خردسالان بر عهده وزارت آموزش و پرورش گذاشته شده است، اظهار كرد: پس از بر عهده گرفتن مسئوليت آموزش قرآن به خردسالان، تمامی ظرفيت‌های موجود در اين حوزه را بررسی كرده‌ايم.


وی با يادآوری ارزيابی‌ و بررسی ظرفيت‌های موجود در جامعه در حوزه آموزش قرآن به خردسالان، عنوان كرد: بسياری از سازمان‌ها و دستگاه‌های فعال در امر آموزش قرآن به خردسالان اعلام آمادگی برای همكاری با وزارت آموزش و پرورش را در زمينه آموزش قرآن به خردسالان داشته‌اند.


رئيس دفتر گسترش قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به فعاليت مؤسسات و نهادهای فعال قرآنی در امر آموزش قرآن به خردسالان گفت: فعاليت اين موسسات در امر آموزش قرآن به خردسالان ارزيابی شده و مؤسساتی كه از نظر علمی دارای استانداردهای وزارت آموزش و پرورش باشند، شناسايی می‌شوند.


وی ادامه داد: با بررسی فعاليت مؤسسات قرآنی فعال در امر آموزش قرآن به خردسالان، مؤسسات و دستگاه‌هايی كه از نظر علمی با وزارت آموزش و پرورش در تضاد بوده و در سطح پايين قرار داشته باشند نيز شناسايی و سازماندهی خواهند شد تا فعاليت تمامی مؤسسات در امر آموزش به خردسالان، زير نظر وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد.


بنيادی در ادامه با اشاره به اهميت آموزش قرآن به خردسالان افزود: از ابتدای سال 90 جلسات متعددی در اداره‌كل پيش‌دبستانی تشكيل شده كه با برگزاری اين جلسات تلاش داريم تا امر آموزش قرآن به خردسالان را در سال تحصيلی جديد با جديت بيشتری دنبال كرده و سازماندهی كنيم.


ر مراكز پيش‌دبستانی كه زير نظر وزارت آموزش و پرورش فعاليت دارند ايجاد انس و الفت با قرآن كريم از طريق بازی و رفتارهای آزاد دنبال می‌شود كه البته در صورتی كه اين روش به خوبی مديريت شود بی‌شك نتايج مثبتی در پی خواهد داشت


مشاور قرآنی وزير آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به اينكه آموزش قرآن به خردسالان در مراكز پيش‌دبستانی زير نظر اداره‌كل پيش‌دبستانی وزارت آموزش و پرورش انجام می‌شود، عنوان كرد: در قرآن‌آموزی به خردسالان قصد آموزش مسقيم قرآن را نداشته بلكه به دنبال ايجاد انس و الفت بيشتر ميان كودكان با قرآن كريم و آموزه‌های قرآنی هستيم.


وی با بيان اينكه بهترين شيوه اموزش قرآن به خردسالان تنها ايجاد انس و الفت با قرآن كريم است، افزود: در مراكز پيش‌دبستانی كه زير نظر وزارت آموزش و پرورش فعاليت دارند، ايجاد انس و الفت با قرآن كريم از طريق بازی و رفتارهای آزاد دنبال می‌شود كه البته در صورتی كه اين روش به خوبی مديريت شود، بی‌شك نتايج مثبتی در پی خواهد داشت.


رئيس دفتر گسترش قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش در اين بخش از سخنان خود با اشاره به وجود برخی مشكلات در آموزش قرآن به خردسالان و در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر ارائه متون و منابع آموزشی قرآن به خردسالان از سوی وزارت آموزش و پرورش گفت: در آموزش به خردسالان به اين دليل كه مخاطبان سواد خواندن و نوشتن ندارند، به هيچ عنوان نبايد از منابع و محتوا استفاده شود كه البته اين امر همواره از سوی وزارت آموزش و پرورش دنبال شده است.


وی در پايان با يادآوری اينكه آموزش و پرورش از هيچ منبع و متونی در آموزش قرآن به خردسالان استفاده نكرده و آموزش‌های خود را در قالب بازی و سرگرمی ارائه می‌كند، افزود: آموزش خردسالان نبايد از طريق ارائه منابع و محتوا باشد و البته در صورتی كه بخواهيم از كتاب يا محتوای آموزشی در آموزش به خردسالان استفاده كنيم، بايد از منابع كاملاً تخصصی در حوزه پيش‌دبستانی استفاده كرده و آموزش‌های خود را با ظرافت كامل ارائه كنيم.

::iqna

به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید