ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

تعامل متقابل مؤسسات با مراكز آموزشی جهت افزايش توان جذب مستعدان قرآنی

فهرست مطالب

حسينعلی شريف، داور بين‌المللی قرآن كريم، با بيان اينكه مديريت اثربخش در مؤسسات قرآنی نيازمند به‌كارگيری برنامه‌ريزی نظام‌مند است، گفت: مؤسسات قرآنی ـ مردمی برای فعاليت‌های كاربردی در حوزه قرآنی بايد دارای محيط آموزشی مناسب و امكانات مالی مطلوب باشند كه تحقق اين مهم مستلزم برنامه‌ريزی سازنده است.


شناسايی استعدادهای قرآنی و حمايت از نخبگان توسط مدیران توانمند


اين مؤذن در رابطه با روند ساختاری مؤسسات قرآنی ـ مردمی اظهار كرد: ساختار مؤسسات قرآنی براساس قانون و ضوابط از پيش تعيين شده، به‌صورت تك‌ محوری يا هيئت‌ مديره‌ای اداره می‌شود كه اين دست از مراكز با داشتن مديريت توانمند به شناسايی استعدادهای قرآنی و حمايت از نخبگان قرآنی خواهند پرداخت.


اين كارشناس قرآن به اهم وظايف مديران مؤسسات قرآنی اشاره و تصريح كرد: مديريت يك مؤسسه قرآنی بايد دارای تفكر استراتژيك يا كل‌گرا باشد و تمامی امور را تحت نظر قرار دهد و از همه مهم‌تر، سرعت عمل را در دستور كار قرار دهد.


وی اظهار كرد: همچنين بايد به سازماندهی ساختار اصلی مؤسسه، تعيين مسئوليت‌ افراد و شرح وظايف آن‌ها به‌‌گونه تخصصی بپردازد و از پرداختن به مسائل حاشيه‌ای پرهيز كند تا سطح كيفيت برنامه‌های مؤسسه ارتقاء يابد.


مدیران مؤسسات از مهارت‌های مدیریتی بهره‌مند شوند


شريف در رابطه با حضور مدير غير قرآنی اما توانا در هدايت برنامه‌های مؤسسه و يا الزاما مدير قرآنی، تأكيد كرد: به‌طور قطع فردی كه دارای سابقه قرآنی است، بهتر می‌تواند در هدايت برنامه‌های مؤسسه تأثير داشته باشد، اما لازم است تا در جهت هدايت مؤسسه به امر توسعه فرهنگ قرآنی از مهارت‌های مديريتی بهره‌مند شود.


اين قاری قرآن در ادامه به سازماندهی ابعاد كلی مؤسسات قرآنی اشاره كرد و گفت: مديران مؤسسات قرآنی برای اشراف بر عوامل مختلف اجرايی نيازمند سازماندهی ابعاد كلی است و همچنين بايد برای هر يك از بخش‌های پژوهش، آموزش، انتشارات، ترويج و تبليغ، اداری و مالی وظايفی ويژه در نظر گيرد.


اين مؤذن به ارزيابی برنامه‌های مؤسسات توسط مسئولان قرآنی كشور اشاره و تصريح كرد: برنامه‌های مؤسسات قرآنی نيازمند ارزيابی متداول متوليان قرآنی است كه به‌طور سالانه تمامی عوامل را تحت نظارت قرار دهند و براساس نوع انجام فعاليت‌ها به ارزشيابی مؤسسات بپردازند.


شريف خواستار تعامل مؤسسات با مراكز آموزشی كشور جهت تبادل آموخته‌ها شد و اظهار كرد: تعامل و ارتباط متقابل بين مؤسسات قرآنی با ديگر مراكز آموزشی موجب بهره‌گيری از فناوری‌های نوين در عرصه قرآن و همچنين افزايش توان جذب مستعدان قرآنی می‌شود.


اين داور بين‌المللی قرآن در پايان خاطرنشان كرد: به‌طوركلی فعاليت‌های تخصصی، زمينه‌ای برای ترقی برنامه‌های مؤسسات قرآنی را فراهم می‌كند و ناگفته نماند كه وقتی تصميم‌گيری‌های متفاوت در يك مركز قرآنی وجود داشته باشد، موازی‌كاری به وجود می‌آيد و در نهايت با ركود فرهنگ قرآنی مواجه خوهيم شد.


: iqna

به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید