ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

عدالت روشن

ای بهــترین دلیل تبســم ظهــور کن


فصــل کبــود خنده ی ما را مرور کن


چرخی بزن به سمت نگاه غریـب ما


از کوچه های بی کسی ما عبور کن


ما زائــر تــبسم بــارانی تــوایـــــم


ما را بـه حق آینه ها، خیس نور کن


ای راز سـر به ُمـهر اهـورائی و شگفت!


از ذهن ما سؤال درخشان خطور کن


ما را به التــهاب ُمــعمّای خــود ببــر


در ناگهان جلوه ی خود، غرق شور کن


ما را ببر به خلوت کشف و شهود خویش


ما را به راه سـیر و سلـوکت غیور کن


ما بی شکیب، نور تو را آه می کشــیم


یا جلوه کن و یا دل مـا را صـبور کن


روح زمین کبود شب و دشنه است و ظلم


ما را برای چیدن ظلمـت جـسور کن


ای آخــرین تبســـم نــور محــمدی!


جان جهان، عدالت روشن! ظهور کن


شاعر: رضا اسماعیلی


http://besh.ir

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید
پخش ویدئو

مسابقه ی کتابخوانی تفسیر سوره ی انسان

مشاوره رایگان کلاسهای مجازی