ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

۵۵ روایت از امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف

۱. نفع بردن از من در زمان غیبتم مانند نفع بردن از خورشید هنگام پنهان شدنش درپشت ابرهاست و همانا من ایمنی بخش اهل زمین هستم، همچنانکه ستارگان ایمنی بخش اهل آسمانند.
(بحار الأنوار، ج ۵۳، ص ۱۸۱)

 

2. تصرف کردن در مال دیگری بدون اجازه صاحبش جایز نیست.
(وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۰۹)

 

3. من ذخیره خدا در روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنان او هستم.
(تفسیر نور الثقلین، ج ۲، ص ۳۹۲)

 

3. ملعون است، ملعون است کسی که نماز مغربش را به تأخیر بیندازد، تا زمانی که ستارگان آسمان پدیدار شوند.
(بحار الأنوار، ج ۵۲، ص ۱۵)

 

5. هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد، پس نماز بگزار و بینی شیطان را به خاک بمال.
(بحار الأنوار، ج ۵۳، ص ۱۸۲)

 

6. ملعون است، ملعون
است، کسی که نماز صبحش را به تأخیر بیندارد، تا زمانی که ستارگان آسمان محو شوند.
(بحارالأنوار، ج ۵۲، ص ۱۶)

 

7. هر یک از پدرانم بیعت یکی از طاغوتهای زمان به گردنشان بود، ولی من در حالی قیام خواهم کرد که بیعت هیچ طاغوتی به گردنم نباشد.
(بحار الأنوار، ج ۵۳، ص ۱۸۱)

 

8. من آخرین جانشین پیامبر هستم، و به وسیله من است که خداوند بال را از خاندان و شیعیانم دور می سازد.
(بحار الأنوار، ج ۵۲، ص ۳۰)

 

9. هر کس در اجرای اوامر خداوند کوشا باشد، خدا نیز وی را در دستیابی به حاجتش یاری می کند.
(بحار الأنوار، ج ۵۱، ص ۳۳۱)

 

10. سنت تخلف ناپذیر خداوند بر این است که حق را به فرجام برساند و باطل ر. نابود کند، و او بر آنچه بیان نمودم گواه است. (بحار الأنوار، ج ۵۳، ص ۱۹۳)

 

11. برای زود فرارسیدن فرج (و ظهور ما) زیاد دعا کنید، که آن همان فرج و گشایش شماست.
(کمال الدین للصدوق، ج ۲، ص ۴۸۵)

 

12. اگر خواستار رشد و کمال معنوی باشی هدایت می شوی، و اگر طلب کنی می یابی.
(بحار الأنوار، ج ۵۱، ص ۳۳۹)

 

13. ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی کنیم و یاد شما را از خطر نبرده ایم، که اگر جز این بود گرفتاریها به شما روی می آورد و دشمنان شما را ریشه کن می کردند. پس از خدا بترسید و ما را پشتیبانی کنید.
(بحار الأنوار، ج ۵۳، ص ۱۷۵)

 

14. و اما در پیشامدها و مسایل جدید به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم.
(بحار الأنوار، ج ۵۳، ص ۱۸۱)

 

15. اگر از خداوند (صاحب عرت و جلال) طلب آمرزش کنی، خداوند تو را می آمرزد.
(بحار الأنوار، ج ۵۱، ص ۳۲۹)

 

16. همانا خدایتعالی مردم را بیهوده نیافریده و بدون تکلیف و جزا رهایشان نکرده است.
(الغیبه للشیخ الطوسی، ص ۱۷۴)

 

17. هر یک از شما باید به آنچه که او را به محبت ما نزدیک می سازد عمل کند، و از آنچه که مورد پسند ما نیست و ما را خشمناک می سازد دوری جوید.
(الإحتجاج للطبرسی، ج ۲، ص ۳۲۴)

 

18. خداوندا! وعده ای را که به من داداه ای، برآورده کن و امر قیام مرا تمام فرما. قدمهایم را ثابت بدار و در سایه قیام من، جهان را پر از عدل و داد کن.
(بحار الأنوار، ج ۵۱، ص ۱۳)

 

19. شهادت می دهم که معبودی جز خدای یکتا نیست و ملائکه آسمان و صاحبان علم نیز شهادت می دهند، آن خدایی که به عدل و داد قیام می کند، نیست خدایی جز او که مقتدر و حکیم می باشد، و همانا دین نزد خدا اسلام است.
(بحار الأنوار، ج ۵۱، ص ۱۶)

 

20. ایمان خداوند عز و جل و بندگانش قرابت و خویشاوندی تیست، و هر کس که مر انکار کند از من نیست.
(الغیبه للشیخ الطوسی، ص ۱۷۶)

 

21. پناه به خدا می برم از نابینایی بعد از روشن بینی، و گمراهی بعد از هدایت، واز اعمال ناشایسته و اتنه های نابود کننده. (بحار الأنوار، ج ۵۳، ص ۱۹۰)

 

22. شیعیان ما هنگامی به فرجام نیک و زیبای خداوند میرسند که از گناهانی که نهی شده اند، احتراز نمایند.
(بحار الأنوار، ج ۵۳، ص ۱۷۷)

 

23. کفایت در کارها و عنایت و سرپرستی در همه امور را تنها از خدایتعالی خواهانم.
(بحار الأنوار، ج ۲۵، ص ۱۸۳)

 

24. قلبهای ما جایگاه مشیت الهی است، پس هر گاه او بخواهد ما هم می خواهیم.
(بحار الأنوار، ج ۵۲، ص ۵۱)

 

25. اگر نبود که ما دوستار صلاح شما هستیم و به شما لطف و مرحمت داریم، همانا به شما توجه والتفات نمی کردیم.
(بحار الأنوار، ج ۵۳، ص ۱۷۹)

 

26. من مهدی هستم، منم قیام گر زمان، منم آنکه زمین را آکنده از عدل می سازد، آنچنان که از ستم پر شده بود.
(بحار الأنوار، ج ۵۲، ص ۲)

 

27. ستمکاران پنداشتند که حجت خدا نابود شدنی است، در حالی که اگر به ما اجازه سخن گفتن داده می شد، شک و تردید از میان برداشته می شد.
(بحار الأنوار، ج ۵۱، ص ۴)

 

28. من صاحب حقم… علامت ظهورم زیاد شدن آشوب ها و فتنه هاست.
(بحار الأنوار، ج ۵۱، ص ۳۲۰)

 

29. علم و دانش ما به خبرهای شما احاطه دارد و چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نمی ماند.
(بحار الأنوار، ج ۵۳، ص ۱۷۵)

 

30. دین از آن محمد (ص) و عدایت از آن علی امیر المؤمنین علیه السلام است، زیرا عدایت مال اوست و در نسل او می ماند تا روز قیامت. (بحار الأنوار، ج ۵۳، ص ۱۶۰)

 

31. کسی که نسبت به ما ظلم ورزد، از جمله ستمکارانی است که مشمول لعنت خدا است، چرا که خدا فرموده است: ” آگاه باشید که لعنت خدا بر ستمکاران است”.
(بحار الأنوار، ج ۵۳، ص ۱۸۲)

 

32. من و تمامی پدرانم… بندگان خداوند عز و جل هستیم.
(بحار الأنوار، ج ۲۵، ص ۲۶۷)

 

33. سجده شکر از لازم ترین و واجب ترین مستحبات است.
(بحار الأنوار، ج ۵۳، ص ۱۶۱)

 

34. هر گاه خداوند به ما اجازه دهتد که سخن بگوییم، حق ظاهر خواهد شد و باطل سست و ضعیف شده و از میان شما خواهد رفت.
(بحار الأنوار، ج ۲۵، ص ۱۸۳)

 

35. دختر رسول خدا (ص) برای من سرمشق و اسوه ای نیکوست.
(بحار الأنوار، ج ۵۳، ص ۱۸۰)

 

36. زمان ظهور و فرج ما با خداست، و تعیین کنندگان وقت ظهور، دروغگویانند.
(بحار الأنوار، ج ۵۳، ص ۱۸۱)

 

37. از خدا بترسید و تسلیم ما شوید و کارها را به ما واگذارید، برماست که شما ر از سرچشمه سیراب برگردانیم، چنان که بردن شما به سرچشمه از ما بود، در پی کشف آنچه از شما پوشیده شده نروید و مقصد خود را با دوستی ما بر اساس راهی که روشن است به طرف ما قرار دهید.
(بحار الأنوار، ج ۵۳، ص ۱۷۹)

 

38. ظهوری نیست مگر به اجازه خداوند متعال، و آن هم پس از زمان طولانی و قساوت دلها و فراگیر شدن رمین از جور و ستم. (الإحتجاج للطبرسی، ج ۲، ص ۴۷۸)

 

39. آگاه باشید به زودی کسانی ادعای مشاهده مرا خواهند کرد. آگاه باشید هر کس قبل از ” خروج سفیانی ” و شنیدن صدای آسمانی، ادعای مشاهده مرا کند دروغگو و افترا زننده است حرکت و نیرویی جز به خدای بزرگ نیست.
(الإحتجاج للطبرسی، ج ۲، ص ۴۷۸)

 

40. من باقیمانده از آدم و ذخیره نوح و برگزیده از ابراهیم و خلاصه محمد (درود
خد بر همگی آنان باد) هستم.
(بحار الأنوار، ج ۵۲، ص ۲۳۸)

 

ن ۴۱. سیم، خدمتکار حضرت مهدی علیه السلام گوید : آن حضرت به من فرمود : ” آیا تورا در مورد عطسه کردن بشارت دهم ؟ “گفتم: آری. فرمود: ” عطسه، علامت امان از مرگ تا سه روز است.”
(بحار الأنوار، ج ۵۱، ص ۵)

 

42. حق با ماست و در میان ماست، کسی جز ما چنین نگوید مگر آنکه دروغگو و افتر زننده باشد.
(بحار الأنوار، ج ۵۳، ص ۱۹۱)

 

43. همانا خداوند متعال، کسی است که اجسام را آفریده و ارزاق را تقسیم فرموده، او جسم نیست و در جسمی هم حلول نکرده، “چیزی مثل او نیست و شنوا و داناست.”
(الغیبه للشیخ الطوسی، ص ۱۷۸)

 

44. خداوند با ماست و به جز ذات پروردگار به چیزی نیاز نداریم، و حق با ماست،پس اگر کسانی با ما نباشند، هرگز در ما وحشتی ایجاد نمی شود ما دست پرورده های پروردگارمان، و مردم دست پرورده های ما هستند.
(الغیبه للشیخ الطوسی، ص ۱۷۲)

 

45. دانش، دانش ماست و از کفر کافر، گزندی بر شما نیست.
(بحار الأنوار، ج ۵۳، ص ۱۵۱)

 

46. اگر شیعیان ما – که خداوند آنها را به طاعت و بندگی خویش موفق بدارد – در وفای به عهد و پیمان الهی اتحاد و اتفاق می داشتند و عهد و پیمان را محترم می شمردند، سعادت دیدار ما به تأخیر نمی افتاد و زودتر به سعادت دیدار ما نائل می شدند.
(الإحتجاج للطبرسی، ج ۲، ص ۴۹۹)

 

47. من از افرادی که می گویند: ما اهل بیت (مستقلا از پیش خود و بدون دریافت از جانب خداوند) غیب می دانیم و در سلطنت
و آفرینش موجودات با خدا شریکیم، یا ما را از مقامی که خداوند برای ما پسندیده بالاتر می برند، از چنین افرادی نزد خدا و رسولش بیزاری می جوییم.
(الإحتجاج للطبرسی، ج ۲، ص ۴۸۷)

 

48. فضیلت دعا و تسبیح بعد از نمازهای واجب در مقایسه با دعا و تسبیح پس از نمازهای مستحبی، مانند فضیلت واجبات بر مستحبات است.
(الإحتجاج للطبرسی، ج ۲، ص ۴۸۷)

 

49. سجده بر قبر جایز نیست.
(الإحتجاج للطبرسی، ج ۲، ص ۴۹۰)

 

50. وجود من برای اهل زمین سبب امان و آسایش است، همچنان که ستارگان سبب امان اهل آسمانند.
(بحار الأنوار، ج ۷۸، ص ۳۸۰)

 

51. به راستی که مقدرات خداوند متعال مغلوب مشود، و اراده الهی مردود نگردد،. چیزی بر توفیق او پیشی نگیرد.
(بحار الأنوار، ج ۵۳، ص ۱۹۱)

 

52. اما علت و فلسفه آنچه از دوران غیبت اتفاق افتاده است، پس خداوند عز و جل در قرآن فرموده است : ” ای مؤمنان از چیزهایی نپرسید که اگر آشکار شود، بدتان آید. ”
(بحار الأنوار، ج ۷۸، ص ۳۸۰)

 

53. زمین خالی از محبت خدا نیست، یا آشکار است و یا نهان.
(کمال الدین للصدوق ج ۲،ص ۵۱۱)

 

54. هر گاه علم و نشانه ای پنهان شود، علم دیگری آشکار گردد، و هر زمان که ستاره ای افول کند، ستاره ای دیگر طلوع نماید. (بحار الأنوار، ج ۵۳، ص ۱۸۵)

 

55. بار الها! توفیق بندگی و دوری از گناه و نیت پاک. شناخت حرام را به ما عط فرما، و با هدایت و استقامت در راهت گرامیمان بدار.
(المصباح للکفعمی، ص ۲۸۱)

صفحه اصلی – موسسه قرآن و نهج البلاغه

کانال جامع دو نور در ایتا:
https://eitaa.com/twonoor
کانال جامع دو نور در تلگرام:
https://t.me/twonoor

 

55 روایت از امام زمان عج. ۵۵ روایت از امام زمان عج. ۵۵ روایت از امام زمان عج. ۵۵ روایت از امام زمان عج. ۵۵ روایت از امام زمان عج. ۵۵ روایت از امام زمان عج.۵۵ روایت از امام زمان عج. ۵۵ روایت از امام زمان عج. ۵۵ روایت از امام زمان عج. ۵۵ روایت از امام زمان عج. ۵۵ روایت از امام زمان عج. ۵۵ روایت از امام زمان عج. ۵۵ روایت از امام زمان عج. ۵۵ روایت از امام زمان عج. ۵۵ روایت از امام زمان عج.۵۵ روایت از امام زمان عج. ۵۵ روایت از امام زمان عج. ۵۵ روایت از امام زمان عج.

 http://www.fatehnet.ir

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید