ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

مقاله راههای تعامل تشکلهای قرآنی مردمی با شوراهای اسلامی وشهرداری ها

۱- تاریخچه شوراها و حقوق شهروندی
پیشینه قانون شوراها ، یا به تعبیر آغازین خود انجمن های بلدیه ، به تشکیل نخستین نهاد قانون گذاری (مجلس شورای ملی) می رسد. به عبارت دیگر یکی از نخستین قوانین مصوب مجلس شورای ملی ، قانون بلدیه است که در سال ۱۳۲۵ قمری برابر با ۱۲۸۶ شمسی به تصویب رسید و به این ترتیب یکی از آرمان های بزرگ انقلاب مشروطه جامه عمل پوشید.
بهره مندی شهروندان از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن از جمله در زمینه مدیریت و اداره شهرها در زمره حقوق سیاسی قرار می گیرد از همین رو نخستین مقطع تاریخی بررسی قانون شوراها ، باید زمانی باشد که برای اولین بار حقوق سیاسی مردم ایران به رسمیت شناخته شد . این زمان، سالهای آغازین دهه هشتاد صده دوازدهم هجری خورشیدی است که انقلاب مشروطیت به ثمر نشست و مجلس شورای ملی به قانون گذاری پرداخت. در طول بیش از ۹۵ س
ال از تصویب اولین قانون انجمن های بلدیه در کشور ما، تشکیل شوراهای شهر و روستا با فرازها و فرودهای فراوانی مواجه بوده است اگرچه موارد متعددی از قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مورد تجدید نظر قرار گرفت اما کلیت آن تا امروز باقی مانده است. طبق این قانون شهرداری به دو قسمت سیاست گذاری و قسمت اجرا تقسیم شد که قسمت سیاست گذاری و برنامه ریزی با شورای شهر و قسمت اجرا با شهرداری بود با نگاهی کلان به قوانین شوراها از ۱۲۸۶ تا ۱۳۵۷ نشان می دهد در ابتدای تأسیس شهرداری یا بلدیه در ایران، سازمان اداری شهرداری به گونه ای طراحی گردید که درآن انجمن بلدیه از بلدیه جدا نبود و رئیس انجمن به عنوان کلانتر یا شهردار که مستخدم دولت محسوب می گردید انجام وظیفه می نمود و هر یک از اعضا انجمن نیز ریاست کمیسیون هایی را برای اداره امور بلدیه بر عهده داشته است. این ترکیب مدیریتی متفاوت از ترکیبی بود که بعدها و در حال حاضر مرسوم است. در ترکیب جدید میان شورا , شهرداری جدایی وجود دارد و شورا صرفاً وظیفه سرمایه گذاری و نظارت را برعهده دارد. از ویژگی های دیگر این که هیچ نهاد دولتی حق انحلال انجمن یا شورا را ندارد. بعدها شهرداری به اداره خدماتی . تبدیل گردید و نگاه ها به شهرداری تغییر کرد.
از ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۸ خورشیدی ، انقلاب اسلامی و شوراها

تشکیل شوراها به عنوان یکی از برنامه های اصلی انقلاب اسلامی در دوران مبارزه از سوی امام خمینی رهبر کبیر انقلاب عنوان گشت و این موضوع به یکی از خواست های مردم در طول دوران مبارزه تبدیل گردید.
با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل اولین مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی و با تلاش پیگیر و مجدانه حضرت آیت الله طالقانی اصل ششم ، هفتم و اصول یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی موضوع شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح و تثبیت گردید.

اصل هفتم قانون اساسی :
راها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، ،« شاورهم فی الامر » و « و امرهم شوری بینهم » : طبق دستور قرآن کریم شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.

اصل یکصدم قانون اساسی
برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتض
یات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند . شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند .موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.
در همان حال روزهای آغازین انقلاب اسلامی و پیرو یک مصوبه از سوی شورای انقلاب و با تلاش جهاد سازندگی شوراهای اسلامی روستا و شوراهای اسلامی کار تشکیل گردید. اما این شوراها به دلیل بحران های روزهای آغازین انقلاب و عدم وجود قانون مناسب متوقف ماند. .
اولین قانون شوراهای اسلامی کشور در سال ۱۳۶۱ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. پس از آن این قانون در ۵ نوبت دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید و نهایتاً آخرین اصلاح آن در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۵ انجام شد.
در ۱۷ اسفند سال ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور با استقبال چشمگیر مردم در بیش از ۴۰ هزار حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزارنفر .از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند.
شروع به کار اولین دوره شوراهای اسلامی شهر از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ و همزمان با پیام تاریخی حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه ای از سوی مقام معظم رهبری آغاز گردید

۲- وظایف و اختیارات فرهنگی شورای اسلامی شهر
بعضی از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح زیر می باشد:
– بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارساییهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحهاو پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه هاجهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط
– همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
– برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتم
اعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.
– تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.

۳- وظایف فرهنگی شهرداری ها:
– اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلمیات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه های مختلف و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب
– همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن های خانه و مدرسه و اردوی کار.شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده با اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
– تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانی عمومی مساجد و غیره

۴- اموری که شهرداری ها می توانند با مراکز قرآنی تعامل داشته باشند: 
1- در اختیار گذاردن اماکن متعلق به شهرداری ها به مراکز قرآنی از قبیل سالنهای ورزشی ، خانه های فرهنگ محلات، فرهنگ سراها و…
۲- همکاری با مراکز قرآنی مردمی در زمینه تبلیغات شهری ودر اختیار گذاردن فضاها وتابلوهای تبلیغاتی سطح شهر جهت تبلیغات قرآنی وفرهنگی
۳- مساعدت مالی به مراکز مردمی از محل ماده های ۱۷ و ۱۶ مقررات مالی شهرداری ها که دو در صد بودجه جاری شهرداری ها در اختیار شهردار است که باید با تصویب شورای اسلامی شهر جهت مراکز غیر دولتی ودولتی وحتی اشخاص هزینه شود واگر مراکز ومؤسسات قرآن تعامل خوبی با شهرداری وشورا داشته باشند می توانند از این بودجه به خوبی استفاده نمایند.
۴- انعقاد قرارداد با مراکز قرآنی مردمی جهت تشکیل کلاسهای آموزش قرآن به پرسنل شهرداری ها وخانواده هایشان از محل ردیف آموزشهای کارکنان شهرداری ها
۵- انجام بخشی ازامور آموزش شهروندی که از وظایف شهرداری ها است در قالب آموزشهای قرآنی با انعقاد قرارداد ها مربوطه با مراکز قرآنی شهر
۶- انعقاد قرارداد تفاهم نامه با مراکز قرآنی در زمینه اینکه امور قرآنی فرهنگ سراها را به مراکز قرآنی بسپارند


۵- نمونه هایی از مصوبات قرآنی شورای اسلامی شهر یزد :

۱- تصویب طراحی واجرای پارک قرآنی با هدف استفاده از هنر رحمانی در مبارزه با هنر شیطانی این پارک در مرحله طراحی است که انشاء الله بعد از اتمام طراحی آن نسبت به اجرایی شدن آن اقدامات لازم انجام میشود
۲- تصویب مساعدت مالی به مراکز قرآنی که در خواست نموده اند بیش از ۵۰ مورد
۳- تصویب تأسیس واداره فرهنگسرای قرآنی
۴- برگزاری غرفه های قرآن وکودک در پارکهای سطح شهر در ایام عید نوروز
۵- برگزاری مسابقات قرآنی پیام وحی
۶- برگزاری کلاسهای آموزش قرآن برای پرسنل شهرداری وفرزندان آنها
۷- ایجاد ایستگاههای اذان در میدانهای سطح شهر
۸- تأسیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری جهت اجرایی کردن مصوبات فرهنگی شورا

۶- نمونه هایی از مصوبات قرآنی شورای اسلامی بعضی از شهرهای دیگر کشور:
۱- مصوبه شورای شهر تهران
« الزام شهرداری تهران به حمایت از اجرای برنامه ها و فعالیت های قرآنی »
۲- مصوبه شورای شهر تبریز
انعقادقرار داد با مهد قرآن تبریز جهت برگزاری جلسات وکلاسهای قرآنی در فرهنگسراهای سطح شهر

۳- مصوبات واقدامات شورای شهر وشهرداری مشهد:
معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد در راستای اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد و تقویت هویت شهری و اشاعه فرهنگ قرآنی، با توجه به جایگاه عظیم و رفیع قرآن و اهمیت موضوع برنامه های قرآنی در سال ۸۸ اقداماتی عمدتا به صورت میدانی به صورت اکران های فرهنگی و تبلیغی انجام داده است.


  • تشکیل کمیته محتوا سازی و انتخاب ۶۰ آیه قرآنی با مضامین فرهنگ شهروندی و زندگی اجتماعی

  • طراحی گرافیکی و تولید پیام مورد نظر در قالب اکران
  • 2 و ۲۷ بیلبورد شهری با حدود متراژ ۷۵۰۰ متر مربع * اکران پیامهای تولید شده در قالب ۱۶۰ سازه ۲

  • انتخاب ۱۰۰ آیه قرآن و حدیث از سخنان گوهربار حضرت رضا (ع) و طراحی و تولید گرافیکی آنها
  • نصب و اکران احادیث و آیات تهیه شده در ۱۵۰۰ دستگاه اتوبوس درون شهری سازمان اتوبوسرانی (هر دستگاه ۴ عدد)

۷- تجربیات وتوصیه های شخصی در زمینه کمک گرفتن از شهرداری ها وشوراهای اسلامی شهر:

۱- ارتباط با شهردار شهر از طریق مکاتبه، دعوت جهت بازدید از فعالیتهای مؤسسات با پی گیری های متمر
۲- ار تباط با اعضای شورای اسلامی شهر از طرق فوق
۳- ارائه گزارشهای مصور ومکتوب به شورا وشهرداری ها به صورت مستمر
۴- اعلان آمادگی برای اجرای برنامه های قرآنی شهرداری توسط مراکز قرآنی به صورت مشارکتی
۵- به طور کلی مسئولین محترم باید کارهای ما را ببینند وآثار مثبت آن را در جامعه حس نمایند
۶- باید از ایجاد هرگونه اختلاف بین مؤسسات قرآنی پرهیز شود که آثار سوئی در بین مسئولین دارد وآنها را درکمک کردن به مراکز قرآنی دلسرد می کند.
۷- سعی کنیم با مسئولین مختلف شهر واستان ارتباط مستمری داشته باشیم که در جذب منابع مالی دولتی بسیار مؤثر است

والسلام

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید