ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

احادیثی از حضرت مهدی(عج)1. نفع بردن از من در زمان غیبتم مانند نفع بردن از خورشید هنگام پنهان شدنش در پشت ابرهاست و همانا من ایمنی بخش اهل زمین هستم ، همچنانکه ستارگان ایمنی بخش اهل آسمانند. (بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۸۱.)


2- هر کس در اجرای اوامر خداوند کوشا باشد ، خدا نیز وی را در دستیابی به حاجتش یاری می کند. (بحار الأنوار ، ج ۵۱، ص ۳۳۱.)


3. برای زود فرارسیدن فرج (و ظهور ما) زیاد دعا کنید ، که آن همان فرج و گشایش شماست. (کمال الدین للصدوق ، ج ۲ ، ص ۴۸۵.)


4. اگر خواستار رشد و کمال معنوی باشی هدایت می شوی، و اگر طلب کنی می یابی. (بحار الأنوار ، ج ۵۱، ص ۳۳۹.)


5. اگر از خداوند (صاحب عرت و جلال) طلب آمرزش کنی، خداوند تو را می آمرزد. (بحار الأنوار ، ج ۵۱، ص ۳۲۹.)


6. پناه به خدا می برم از نابینایی بعد از روشن بینی، و گمراهی بعد از هدایت، واز اعمال ناشایسته و اتنه های نابود کننده. (بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۹۰.)


7. سجده شکر از لازم ترین و واجب ترین مستحبات است. (بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۶۱.)


8. هر گاه خداوند به ما اجازه دهد که سخن بگوییم ، حق ظاهر خواهد شد و باطل سست و ضعیف شده و از میان شما خواهد رفت. (بحار الأنوار ، ج ۲۵، ص ۱۸۳.)


9. دختر رسول خدا (ص) برای من سرمشق و اسوه ای نیکوست. (بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۸۰.)


12. زمان ظهور و فرج ما با خداست، و تعیین کنندگان وقت ظهور، دروغگویانند. (بحار الأنوار ، ج ۵۳، ص ۱۸۱.)


13. اگر شیعیان ما – که خداوند آنها را به طاعت و بندگی خویش موفق بدارد – در وفای به عهد و پیمان الهی اتحاد و اتفاق می داشتند و عهد و پیمان را محترم می شمردند، سعادت دیدار ما به تأخیر نمی افتاد و زودتر به سعادت دیدار ما نائل می شدند. (الإحتجاج للطبرسی ، ج ۲ ، ص ۴۹۹.)


14. بار الها! توفیق بندگی و دوری از گناه و نیت پاک. شناخت حرام را به ما عطا فرما، و با هدایت و استقامت در راهت گرامیمان بدار. (المصباح للکفعمی ، ص ۲۸۱.)


15. حضرت امام مهدی (عج) : نفع بردن از من در زمان غیبتم مانند نفع بردن از خورشید هنگام پنهان شدنش در پشت ابرهاست و همانا من ایمنی بخش اهل زمین هستم ، همچنانکه ستارگان ایمنی بخش اهل آسمانند .


و أما وجه الانتفاع بی فی غیبتی فکالانتفاع بالشمس إذا غیبها عن الأبصار السحاب وإنی لأمان لأهل الأرض کما أن النجوم أمان لأهل السماء .(بحارالأنوار ، ج ۵۳ ، ص ۱۸۱)


 


16. حضرت امام مهدی (عج) : تصرف کردن در مال دیگری بدون اجازه صاحبش جایز نیست .


لا یحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه .(وسائل الشیعه ، ج ۱۷ ، ص ۳۰۹)


 


17. حضرت امام مهدی (عج) : من ذخیره خدا در روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنان او هستم .


أنا بقیه الله فی أرضه و المنتقم من أعدائه .(تفسیر نورالثقلین ، ج ۲ ، ص ۳۹۲)


 


18. حضرت امام مهدی (عج) : ملعون است ، ملعون است کسی که نماز مغربش را به تأخیر بیندازد ، تا زمانی که ستارگان آسمان پدیدار شوند .


ملعون ملعون من أخر المغرب إلی أن تشتبک النجوم .(بحار الأنوار ، ج ۵۲ ، ص ۱۵)


 


19. حضرت امام مهدی (عج) : ملعون است ، ملعون است ، کسی که نماز صبحش را به تأخیر بیندارد ، تا زمانی که ستارگان آسمان محو شوند .


ملعون ملعون من أخر الغداه إلی أن تنقضی النجوم .(بحارالأنوار ، ج ۵۲ ، ص ۱۶)


20. حضرت امام مهدی (عج) : هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد ، پس نماز بگزار و بینی شیطان را به خاک بمال .


ما أرغم أنف الشیطان بشیء مثل الصلاه ، فصلها و أرغم أنف الشیطان .(بحارالأنوار ، ج ۵۳ ، ص ۱۸۲)


 


21. حضرت امام مهدی (عج) : هر یک از پدرانم بیعت یکی از طاغوتهای زمان به گردنشان بود ، ولی من در حالی قیام خواهم کرد که بیعت هیچ طاغوتی به گردنم نباشد .


إنه لم یکن أحد من آبائی إلا و قد وقعت فی عنقه بیعه لطاغیه زمانه و إنی أخرج حین أخرج و لا بیعه لأحد من الطواغیت فی عنقی .(بحارالأنوار ، ج ۵۳ ، ص ۱۸۱)


 


22. حضرت امام مهدی (عج) : من آخرین جانشین پیامبر هستم ، و به وسیله من است که خداوند بلا را از خاندان و شیعیانم دور می سازد.


أنا خاتم الأوصیاء و بی یدفع الله البلاء عن أهلی و شیعتی .(بحارالأنوار ، ج ۵۲ ، ص ۳۰)


 


23. امام مهدی (عج) : هر کس در اجرای اوامر خداوند کوشا باشد ، خدا نیز وی را در دستیابی به حاجتش یاری می کند .


من کان فی ح
اجه الله ، کان الله فی حاجته
.(بحارالأنوار ، ج ۵۱ ، ص ۳۳۱)


 


24. حضرت امام مهدی (عج) : سنت تخلف ناپذیر خداوند بر این است که حق را به فرجام برساند و باطل را نابود کند ، و او بر آنچه بیان نمودم گواه است .


أبی الله عز و جل للحق إلا إتماما و للباطل إلا زهوقا و هو شاهد علی بما أذکره .(بحارالأنوار ، ج ۵۳ ، ص ۱۹۳)


 


25. حضرت امام مهدی (عج) : برای زود فرارسیدن فرج ( و ظهور ما ) زیاد دعا کنید ، که آن همان فرج و گشایش شماست .


أکثروا الدعاء بتعجیل الفرج ، فإن ذلک فرجکم .( کمال الدین للصدوق ، ج ۲ ، ص ۴۸۵)


 


26. حضرت امام مهدی (عج) : اگر خواستار رشد و کمال معنوی باشی هدایت می شوی ، و اگر طلب کنی می یابی .


ان استرشدت أرشدت ، و ان طلبت وجدت .(بحارالأنوار ، ج ۵۱ ، ص ۳۳۹)


 


27. حضرت امام مهدی (عج) : ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی کنیم و یاد شما را از خاطر نبرده ایم ، که اگر جز این بود گرفتاریها به شما روی می آورد و دشمنان شما را ریشه کن می کردند . پس از خدا بترسید و ما را پشتیبانی کنید .


إنا غیر مهملین لمراعاتکم و لا ناسین لذکرکم ، و لو لا ذلک لنزل بکم اللأواء و اصطلمکم الأعداء ، فاتقوا الله جل جلاله و ظاهرونا.(بحارالأنوار ، ج ۵۳ ، ص ۱۷۵)


 


28. حضرت امام مهدی (عج) : و اما در پیشامدها و مسایل جدید به راویان حدیث ما مراجعه کنید ، زیرا که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم .


و أما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و أنا حجه الله علیهم .(بحار الأنوار ، ج ۵۳ ، ص ۱۸۱)


 


29. حضرت امام مهدی (عج) : اگر از خداوند ( صاحب عزت و جلال ) طلب آمرزش کنی ، خداوند تو را می آمرزد .


إذا استغفرت الله ( عز و جل ) فالله یغفر لک .(بحارالأنوار ، ج ۵۱ ، ص ۳۲۹)


 


30. حضرت امام مهدی (عج) : همانا خدایتعالی مردم را بیهوده نیافریده و بدون تکلیف و جزا رهایشان نکرده است .


إن الله تعالی لم یخلق الخلق عبثا و لا أهملهم سدی .(الغیبه للشیخ الطوسی ، ص ۱۷۴)


 


31. حضرت امام مهدی (عج) : هر یک از شما باید به آنچه که او را به محبت ما نزدیک می سازد عمل کند ، و از آنچه که مورد پسند ما نیست و ما را خشمناک می سازد دوری جوید .


فلیعمل کل امرء منکم بما یقرب له من محبتنا و یتجنب ما یدنیه من کراهتنا و سخطنا .(الإحتجاج للطبرسی ، ج ۲ ، ص ۳۲۴)


 


32.حضرت امام مهدی (عج) : خداوندا ! وعده ای را که به من داده ای ، برآورده کن و امر قیام مرا تمام فرما . قدمهایم را ثابت بدار و در سایه قیام من ، جهان را پر از عدل و داد کن .


أللهم أنجز لی وعدی و أتمم لی امری و ثبت وطأتی و املأ الأرض بی عدلا و قسطا(بحارالأنوار ، ج ۵۱ ، ص ۱۳)


 


34. حضرت امام مهدی (عج) : شهادت می دهم که معبودی جز خدای یکتا نیست و ملائکه آسمان و صاحبان علم نیز شهادت می دهند ، آن خدایی که به عدل و داد قیام می کند ، نیست خدایی جز او که مقتدر و حکیم می باشد ، و همانا دین نزد خدا اسلام است .


أشهد أن لا اله الا هو و الملائکه و أولوا العلم قائما بالقسط ، لا اله الا هو العزیز الحکیم ، إن الدین عند الله الإسلام .(بحارالأنوار ، ج ۵۱ ، ص ۱۶)</o:p&g t;


 


35. حضرت امام مهدی (عج) : میان خداوند عزوجل و بندگانش قرابت و خویشاوندی نیست ، و هر کس که مرا انکار کند از من نیست .


لیس بین الله عز و جل و بین أحد قرابه ، و من أنکرنی فلیس منی . (الغیبه للشیخ الطوسی ، ص ۱۷۶)


 


36. حضرت امام مهدی (عج) : پناه به خدا می برم از نابینایی بعد از روشن بینی ، و گمراهی بعد از هدایت ، و از اعمال ناشایسته و فتنه های نابود کننده .


أعوذ بالله من العمی بعد الجلاء و من الضلاله بعد الهدی و من موبقات الأعمال و مردیات الفتن .& lt;/SPAN>(بحارالأنوار ، ج ۵۳ ، ص ۱۹۰)


 


37. حضرت امام مهدی (عج) : شیعیان ما هنگامی به فرجام نیک و زیبای خداوند میرسند که از گناهانی که نهی شده اند ، احتراز نمایند .


و العاقبه لجمیل صنع الله سبحانه تکون حمیده لهم ما اجتنبوا المنهی عنه من الذنوب .(بحارالأنوار ، ج ۵۳ ، ص ۱۷۷)


 


38. حضرت امام مهدی(عج): کفایت در کارها و عنایت و سرپرستی در همه امور را تنها از خدایتعالی خواهانم .إلی الله أرغب فی الکفایه و جمیل الصنع و الولایه ، (بحارالأنوار ، ج ۲۵ ، ص ۱۸۳)


 


39. حضرت امام مهدی(عج): قلبهای ما جایگاه مشیت الهی است ، پس هر گاه او بخواهد ما هم می خواهیم ، قلوبنا أوعیه لمشیه +الله ، فإذا شاء شئنا ،. (بحارالأنوار ، ج ۵۲ ، ص ۵۱)


 


40. حضرت امام مهدی (عج): من مهدی هستم ، منم قیام گر زمان ، منم آنکه زمین را آکنده از عدل می سازد ، آنچنان که از ستم پر شده بود .أنا المهدی ، أنا قائم الزمان ، أنا الذی أملأها عدلا کما ملئت ( ظلما و جورا)&lt ;SPAN dir=ltr> ، (بحارالأنوار ، ج ۵۲ ، ص ۲)


 


41. حضرت امام مهدی (عج) : ستمکاران پنداشتند که حجت خدا نابود شدنی است ، در حالی که اگر به ما اجازه سخن گفتن داده می شد ، شک و تردید از میان برداشته می شد .زعمت الظلمه أن حجه الله داحضه ، و لو أذن لنا فی الکلام لزال الشک .


(بحارالأنوار ، ج ۵۱ ، ص ۴)


 


42. حضرت امام مهدی (عج) : ستمکاران پنداشتند که حجت خدا نابود شدنی است ، در حالی که اگر به ما اجازه سخن گفتن داده می شد ، شک و تردید از میان برداشته می شد .زعمت الظلمه أن حجه الله داحضه ، و لو أذن لنا فی الکلام لزال الشک</SPAN&gt ;. (بحارالأنوار ، ج ۵۱ ، ص ۴)


 


43. حضرت امام مهدی (عج) : من صاحب حقم … علامت ظهورم زیاد شدن آشوب ها و فتنه هاست .أنا صاحب الحق … علامه ظهور أمری کثره الهرج و المرج و الفتن . (بحارالأنوار ، ج ۵۱)


 


44. حضرت امام مهدی (عج) : علم و دانش ما به خبرهای شما احاطه دارد و چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نمی ماند .إنا یحیط علمنا بأبنائکم ، و لا یعزب عنا شیء من أخبارکم .(بحارالأنوار ، ج ۵۳ ، ص ۱۷۵)


 


45. حضرت امام مهدی (عج) : دین از آن محمد (ص ) و هدایت از آن علی امیرالمؤمنین (ع ) است ، زیرا هدایت مال اوست و در نسل او می ماند تا روز قیامت. الدین لمحمد (ص ) و الهدایه لعلی أمیرالمؤمنین (ع ) ، لأنها له و فی عقبه باقیه إلی یوم القیامه. (بحارالأنوار ، ج ۵۳ ، ص ۱۶۰)


 


46. حضرت امام مهدی (عج) : من و تمامی پدرانم … بندگان خداوند عزوجل هستیم . أنا و جمیع آبائی … عبید الله عز و جل. (بحارالأنوار ، ج ۲۵)


 


47. سجده شکر از لازمترین و واجبترین مستحبّات است


48.<SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; BACKGROUND: white; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"&g t; من از افرادى که میگویند: ما اهل بیت [مستقلاًّ از پیش خود و بدون دریافت از جانب خداوند] غیب میدانیم و در سلطنت و آفرینش موجودات با خدا شریکیم، یا ما را از مقامى که خداوند براى ما پسندیده بالاتر میبرند، نزد خدا و رسولش، بیزارى میجویم.


49. حضرت مهدى(علیه السلام) به محمّد بن على بن هلال کرخى فرمودهاند:نادانان و کمخردان شیعه و کسانى که بال پشه از دیندارى آنان محکمتر است، ما را آزردند.


50. اگر شیعیان ما ـ که خداوند آنها را به طاعت و بندگى خویش موفّق بدارد ـ در وفاى به عهد و پیمان الهى اتّحاد واتّفاق میداشتند و عهد و پیمان را محترم میشمردند، سعادت دیدار ما به تأخیر نمیافتاد و زودتر به سعادت دیدار ما نائل میشدند.


51. دانش، دانش ماست، از کفر کافر، گزندى بر شما نیست


52. خداوند با ماست، و به جز ذات پروردگار به چیزى نیاز نداریم، و حقّ با ماست


اگر کسانى با ما نباشند، هرگز در ما وحشتى ایجاد نمیشود، ما دستپرورده هاى پروردگارمان، و مردمان، دست پرورده هاى ما هستند.


53. همانا خداوند متعال، کسى است که اجسام را آفریده و ارزاق را تقسیم فرموده، او جسم نیست و در جسمى هم حلول نکرده، «چیزى مثل او نیست و شنوا و داناست».


54. امّا ظهور فرج، موکول به اراده خداوند متعال است و هر کس براى ظهور ما وقت تعیین کند دروغگوست


و امّا گفته کسانى که پنداشتهاند امام حسین(علیه السلام) کشته نشده، کفر و دروغ و گمراهى است.


55. حقّ با ما و در میان م
است، کسى جز ما چنین نگوید، مگر آن که دروغگو و افترا زننده باشد
.


56. پناه به خدا میبرم از نابینایى بعد از بینایى و از گمراهى بعد از راهیابى و از اعمال ناشایسته و فرو افتادن در فتنها&lt ;SPAN dir=ltr>.


57. تصرّف در مال هیچ کس بدون اجازه او جایز نیست.


58. هیچ چیز مثل نماز، بینى شیطان را به خاک نمیمالد، پس نماز بخوان و بینى شیطان را به خاک بمال.


59. نسیم، خدمتکار حضرت مهدى(علیه السلام) گوید: آن حضرت به من فرمود:آیا تو را در مورد عطسه کردن بشارت دهم؟ گفتم: آرى


فرمود: عطسه، علامت امان از مرگ تا سه روز است.


60. ستمگران پنداشتند که حجّت خدا از بین رفته است، در حالى که اگر به
ما اجازه سخن گفتن داده میشد، هر آینه تمام شکّها را از بین میبردیم
.


61.من باقیمانده از آدم و ذخیره نوح و برگزیده ابراهیم و خلاصه محمّد (درود خدا بر همگى آنان باد) هستم.


62. دنیا فنا و زوالش نزدیک گردیده و در حال وداع است، و من شما را به سوى خدا و پیامبرش ـ که درود خدا بر او و آلش باد ـ و عمل به قرآنش و میراندن باطل و زندهکردن سنّت، دعوت میکنم.


63. آگاه باشید به زودى کسانى ادّعاى مشاهده (نیابت خاصّه) مرا خواهند کرد


آگاه باشید هر کس قبل از «خروج سفیانى» و شنیدن صداى آسمانى، ادّعاى مشاهده مرا کند دروغگو و افترا زننده است; حرکت و نیرویى جز به خداى بزرگ نیست.


64. ظهوریست، مگر به اجازه خداوندمتعال و آن هم پس از زمان طولانى و قساوت دلها و فراگیر شدن زمین از جور و ستم.


65.حضرت مهدى(علیه السلام) در خصوص کسانى که در جستجوى او بوده اند تا به حاکم جور تحویلش دهند فرموده است: آن که بکاود، بجوید و آن که بجوید دلالت دهد و آن که دلالت دهد به هدف رسد و هر که [در مورد من] چنین کند، شرک ورزیده است.


66. هرگاه خداوند به ما اجازه دهد که سخن گوییم، حقّ ظاهر خواهد شد و باطل از میان خواهد رفت و خفقان از [سر] شما برطرف خواهد شد


67ـ توجه به شیعیان خود

إِنّا غَیْرُ مُهْمِلینَ لِمُراعاتِکُمْ، وَ لا ناسینَ لِذِکْرِکُمْ، وَ لَ
وْ لا ذلِکَ لَنَزَلَ
بِکُمُ اللاَّْواهُ، وَ اصْطَلَمَکُمُ الاَْعْداءُ. فَاتَّقُوا اللّهَ جَلَّ جَلالُهُ وَ ظاهِرُونا:

ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی‌کنیم و یاد شما را از خاطر نبرده‌ا‌یم که اگر جز این بود، گرفتاری‌ها به شما روی می‌آورد و دشمنان،&l t;/SPAN> شما را ریشه کن می‌کردند. از خدا بترسید و ما را پشتیبانی کنید.

۶۸ـ عمل صالح و تقرّب به اهل بیت (علیهم السلام)

فَلْیَعْمَلْ کُلُّ امْرِء مِنْکُمْ بِما یُقَرَّبُ بِهِ مِنْ مَحَبَّتِنا، وَلْیَتَجَنَّبْ ما یُدْنیهِ مِنْ کَراهِیَّتِنا وَ سَخَطِنا،
فَإِنَّ امْرَأً یَبْغَتُهُ فُجْأَهً حینَ لا تَنْفَعُهُ تَوْبَهٌ، وَ لا یُنْجیهِ مِنْ عِقابِنا نَدَمٌ عَلی حَوْبَه:
هریک از شما باید به آنچه که او را به دوستی ما نزدیک می‌سازد، عمل کند و از آنچه که خوشایند ما نبوده و خشم ما در آن است، دوری گزیند، زیرا خداوند به طور ناگهانی انسان را می‌گیرد، در وقتی که توبه برایش سودی ندارد و پشیمانی او را از کیفر ما به خاطر گناهش نجات نمی‌دهد.

۶۹ـ تسلیم در مقابل دستورهای اهل بیت (علیهم السلام)

فَاتَّقُوا اللّهَ، وَ سَلِّمُوا لَنا، وَ رُدُّو الاَْمْرَ إِلَیْنا، فَعَلَیْنَا الاِْصْدارُ، کَما کانَ مِنَّا الاِْیرادُ، وَ لا تَحاوَلُوا کَشْفَ ما غُطِّی عَنْکُمْ، وَ اجْعَلُوا قَصْدَکُمْ إِلَیْنا بِالْمَوَدَّهِ عَلَی السُّنَّهِ الْواضِحَهِ:
از خدا بترسید و تسلیم ما شوید و کارها را به ما واگذارید، بر ماست که شما را از سرچشمه، سیراب برگردانیم، چنان که بردن شما به سرچشمه از ما بود، در پی کشف آنچه از شما پوشیده شده نروید. مقصد خود را با دوستی ما بر اساس راهی که روشن است به طرف ما قرار دهید.

۷۰ـ تحقّق حتمی حقّ

أَبَی اللّهُ عَزَّوَجَلَّ لِلْحَقِّ إِلاّ إِتْمامًا وَ لِلْباطِلِ إِلاّ زَهُوقًا، وَ هُوَ شاهِدٌ عَلَی بِما أَذْکُرُهُ:
خداوند مقدّر فرموده است که حقّ به مرحله نهایی و کمال خود برسد و باطل از بین برود، و او بر آنچه بیان کردم، گواه است.

۷۱ـ خلقت هدف‌دار و هدایت پایدار

إِنَّ اللّهَ تَعالی لَمْ یَخْلُقِ الْخَلْقَ عَبَثًا وَ لا أَهْمَلَهُمْ سُدًی بَلْ خَلَقَهُمْ بِقُدْرَتِهِ وَ جَعَلَ لَهُمْ أَسْماعًا وَ أَبْصارًا وَ قُلُوبًا وَ أَلْبابًا ثُمَّ بَعَثَ إِلَیْهِمُ النَّبِیّینَ عَلَیْهِمُ السَّلامُ مُبَشِّرینَ
وَ مُنْذِرینَ، یَأْمُرُونَهُمْ بِطاعَتِهِ وَ یَنْهَوْنَهُمْ عَنْ مَعْصِیَتِهِ وَ یُعَرِّفُونَهُمْ ما جَهِلُوهُ مِنْ أَمْرِ خالِقِهِمْ وَ دینِهِمْ وَ أَنـْزَلَ عَلَیْهِمْ کِتابًا، وَ بَعَثَ إِلَیْهِمْ مَلائِکَهً یَأْتینَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ مَنْ بَعَثَهُمْ إِلَیْهِمْ بِالْفَضْلِ الَّذی جَعَلَهُ لَهُمْ <SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"&g t;عَلَیْهِمْ
:
خداوند متعال، خلق را بیهوده نیافریده و آنان را مهمل نگذاشته است، بلکه آنان را به قدرتش آفریده و برای آنها گوش و چشم و دل و عقل قرار داده، آن گاه پیامبران را که مژده دهنده و ترساننده هستند به سویشان برانگیخت تا به طاعتش دستور دهند و از نافرمانی‌اش جلوگیری فرمایند و آنچه را از امر خداوند و دینشان نمی‌دانند به آنها بفهمانند و بر آنان کتاب فرستاد و به سویشان فرشتگان برانگیخت تا آنها میان خدا و پیامبران ـ به واسطه تفضّلی که بر ایشان روا داشته ـ واسطه باشند.

۷۲ـ ظهور حقّ

إِذا أَذِنَ اللّهُ لَنا فِی الْقَوْلِ ظَهَرَ الْحَقُّ وَ اضْمَحَلَّ الْباطِلُ، وَ انْحَسَرَ عَنْکُمْ:
هرگاه خداوند به ما اجازه دهد که سخن گوییم، حقّ ظاهر خواهد شد و باطل از میان خواهد رفت و خفقان از [سرِ] شما برطرف خواهد شد.

۷۳ـ تفتیش ناروا

مَنْ بَحَثَ فَقَدْ طَلَبَ، وَ مَنْ طَلَبَ فَقَدْ دَلَّ، وَ مَنْ دَلَّ فَقَدْ أَشاطَ وَ مَنْ أَشاطَ فَقَدْ أَشْرَکَ:
حضرت مهدی (علیه السلام) در خصوص کسانی که در جستجوی او بوده‌اند تا به حاکم جور تحویلش دهند، فرموده است: آن‌ که بکاود، بجوید و آن ‌که بجوید دلالت دهد و آن ‌که دلالت دهد به هدف رسد و هر که [در مورد من] چنین کند، شرک ورزیده است.

۷۴ـ ظهور حقّ به اذن حقّ

فَلا ظُهُورَ إِلاّ بَعْدَ إِذْنِ اللّهِ تَعالی ذِکْرُهُ وَ ذلِکَ بَعْدَ طُولِ الاَْمَدِ وَ قَسْوَهِ الْقُلُوبِ وَ امْتِلاءِ الاَْرْضِ جَوْرًا:
ظهوری نیست، مگر به اجازه خداوند متعال و آن هم پس از زمان طولانی و قساوت دل‌ها و فراگیر شدن زمین از جور و ستم.

۷۵ـ مدّعیان دروغگو

سَیَأْتی إلی شیعَتی مَنْ یَدَّعِی المُشاهَدَهَ. أَلا فَمَنِ ادَّعَی المُشاهَدَهَ قَبْلَ خُرُوجِ السُّفْیانی وَ الصَّیْحَهِ فَهُوَ کَذّابٌ مُفْتَر وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّهَ إِلاّ بِاللّهِ الْعَلِی الْعَظیم:
آگاه باشید به زودی کسانی ادّعای مشاهده (نیابت خاصّه) مرا خواهند کرد. آگاه باشید هر کس قبل از خروج «سفیانی» و شنیدن صدای آسمانی، ادّعای مشاهده مرا کند، دروغگو و افترا زننده است. حرکت و نیرویی جز به خدای بزرگ نیست.

۷۶ـ دنیا در سراشیبی زوال

إِنَّ الدُّنْیا قَدْ دَنا فَناؤُها وَ زَوالُها وَ أَذِنَتْ بِالْوِداعِ وَ إِنّی أَدْعُوکُمْ إِلَی اللّهِ وَ رَسُولِهِ(صلی الله علیه وآله وسلم) وَ الْعَمَلِ بِکِتابِهِ وَ إِماتَهِ الْباطِلِ وَ إِحْیاءِ السُّنَّهِ:
دنیا فنا و زوالش نزدیک شده و در حال وداع است و من شما را به سوی خدا و پیامبرش ــ که درود خدا بر او و آلش باد ــ و عمل به قرآنش و میراندن باطل و زنده کردن سنّت، دعوت می‌کنم.

۷۷ـ ذخیره بزرگ

أَنَا بَقِیَّهٌ مِنْ آدَمَ وَ ذَخیرَهٌ مِنْ نُوح وَ مُصْطَفی مِنْ إِبْراهیمَ وَ صَفْوَه مِنْ مُحَمَّد(صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِمْ أَجْمَعینَ):
من باقیمانده آدم و ذخیره نوح و برگزیده ابراهیم و خلاصه محمّد (درود خدا بر همگی آنان باد) هستم.

۷۸ـ حجّت خدا

زَعَمَتِ الظَّلَمَهُ أَنَّ حُجَّهَ اللّهِ داحِضَهٌ وَ لَوْ أُذِنَ لَنا فِی الْکَلامِ لَزالَ الشَّکُّ:
ستمگران پنداشتند که حجّت خدا از بین رفته است، در حالی‌که اگر به ما اجازه سخن گفتن داده می‌شد، هر آینه تمام شکّ‌ها را از بین می‌بردیم.

۷۹ـ عطسه، نشانه سلامت

أَلا أُبَشِّرُکَ فِی الْعِطاسِ فَقُلْتُ بَلی قالَ: هُوَ أَمانٌ مِنَ الْمَوْتِ ثَلاثَهَ أَیّام:
نسیم، خدمتکار حضرت مهدی (علیه السلام) گوید: آن حضرت به من فرمود: آیا تو را در مورد عطسه کردن بشارت دهم؟ گفتم: آری. فرمود: عطسه، علامتِ امان از مرگ تا سه روز است.

۸۰ـ نماز، طردکننده شیطان

ما أُرْغِمَ أَنْفُ الشَّیْطان
ِ بِشَیء مِثْلِ الصَّلوهِ، فَصَلِّها وَ أَرْغِمْ أَنْفَ
الشَّیْطانِ:
هیچ چیز مثل نماز، بینی شیطان را به خاک نمی‌مالد، پس نماز بخوان و بینی شیطان را به خاک بمال.

۸۱ـ حق‌الناس

لا یَحِلُّ لاَِحَد أَنْ یَتَصَرَّفَ فی مالِ غَیْرِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ:

تصرّف در مال هیچ کس بدون اجازه او جایز نیست.

&lt ;/SPAN>82ـ پناه بردن به خدا

أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الْعَمی بَعْدَ الْجَلاءِ وَ مِنَ الضَّلالَهِ بَعْدَ الْهُدی وَ مِنْ مُوبِقاتِ الاَْعْمالِ وَ مُرْدِیاتِ الْفِتَنِ:
پناه به خدا می‌برم از نابینایی بعد از بینایی و از گمراهی بعد از راهیابی و از اعمال ناشایسته و فرو افتادن در فتنه‌ها.

۸۳ـ اسوه های حقیقت

إِنَّ الْحَقَّ مَعَنا وَ فینا، لا یَقُولُ ذلِکَ سِوانا إِلاّ کَذّابٌ مُفْتَر:
حقّ با ما و در میان ماست، کسی جز ما چنین نگوید، مگر آن که دروغگو و افترا زننده باشد.

۸۴ـ ظهور فَرَج به اذن خدا

وَ أَمّا ظُهُورُ الْفَرَجِ فَإِنَّهُ إِلَی اللّهِ عَزَّوَجَلَّ، کَذَبَ الْوَقّاتُونَ. وَ أَمّا قَوْلُ مَنْزَعَمَ أَنَّ الْحُسَیْنَ(علیه السلام) لَمْ یُقْتَلْ، فَکُفْرٌ وَ تَکْذیبٌ و ضَلالٌ:
امّا ظهور فرج، موکول به اراده خداوند متعال است و هر کس برای ظهور ما وقت تعیین کند، دروغگوست. و امّا گفته کسانی که پنداشته‌اند امام حسین (علیه السلام) کشته نشده، کفر و دروغ و گمراهی است.

۸۵ـ شناخت خدا

إِنَّ اللّهَ تَعالی هُوَ الَّذی خَلَقَ الاَْجْسامَ وَ قَسَّمَ الاَْرْزاقَ لاَِنَّهُ لَیْسَ بِجِسْم وَلا حالّ فیجِسْم “لَیْسَ کَم
ِثْلِهِ شَیءٌ وَ هُوَالسَّمیعُ الْعَلیمُ

همانا خداوند متعال، کسی است که اجسام را آفریده و ارزاق را تقسیم فرموده، او جسم نیست و در جسمی هم حلول نکرده، چیزی مثل او نیست و شنوا و داناست.

۸۶ـ ائمّه(علیهم السلام) دست پرورده‌های پروردگار

إِنَّ اللّه مَعَنا و لا فاقَهَ بِنا إِلی غَیْرِهِ وَ الْحَقَّ مَعَنا فَلَنْ یُوحِشَنا مَنْ قَعَدَ عَنّا وَ نَحْنُ صَنائِعُ رَبِّنا وَ الْخَلْقُ بَعْدُ صَنائِعُنا:
خداوند با ماست و به جز ذات پروردگار به چیزی نیاز نداریم و حقّ با ماست. اگر کسانی با ما نباشند، هرگز در ما وحشتی ایجاد نمی‌شود. ما دست‌پرورده‌های پروردگارمان و مردمان، دست‌پرورده‌های ما هستند.

۸۷ـ دانش حقیقی

أَلْعِلْمُ عِلْمُنا وَ لا شَیءَ عَلَیْکُمْ مِنْ کُفْرِ مَنْ کَفَرَ:
دانش، دانشِ ماست، از کفرِ کافر، گزندی بر شما نیست.

۸۸ـ اتّفاق و وفای به عهد

لَوْ أَنَّ أَشْیاعَنا وَفَّقَهُمُ اللّهُ لِطاعَتِهِ عَلَی اجْتِماع مِنَ الْقُلُوبِ فِی الْوَفاءِ بِالْعَهْدِ عَلَیْهِمْ لَما تَأَخَّرَ عَنْهُمُ الُْیمْنُ بِلِقائِنا وَ لَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعادَهُ بِمُشاهَدَتِنا:
اگر شیعیان ما ـ که خداوند آنها را به طاعت و بندگی خویش موفّق بدارد ـ در وفای به عهد و پیمان الهی، اتّحاد و اتّفاق می‌داشتند و عهد و پیمان را محترم می‌شمردند، سعادت دیدار ما به تأخیر نمی‌افتاد و زودتر به سعادت دیدار ما نائل می‌شدند.

۸۹ـ ما را آزردند

قَدْ آذانا جُهَلاءُ الشّیعَهِ وَ حُمَقاؤُهُمْ، وَ مَنْ دینُهُ جَناحُ الْبَعُوضَهِ أَرْجَحُ مِنْهُ:
حضرت مهدی (علیه السلام) به محمّد بن علی بن هلال کرخی فرموده‌اند: نادانان و کم‌خردان شیعه و کسانی که بال پشه از دینداری آنان محکم‌تر است، ما را آزردند.

۹۰ـ بیزاری از غالیان

أَنـَا بَریءٌ إِلَی اللّهِ وَ إِلی رَسُولِهِ مِمَّنْ یَقُولُ إِنّا نَعْلَمُ الْغَیْبَ وَ نُشارِکُهُ فیمُل
ْکِهِ أَوْ یُحِلُّنا مَحَلاًّ سِوَی الَْمحَلِّ الَّذی رَضِیَهُ اللّهُ
لَنا:
من از افرادی که می‌گویند: ما اهل بیت [مستقلاًّ از پیش خود و بدون دریافت از جانب خداوند] غیب می‌دانیم و در سلطنت و آفرینش موجودات با خدا شریک هستیم، ما را از مقامی که خداوند برای ما پسندیده بالاتر می‌برند، نزد خدا و رسولش، بیزاری می‌جویم.

۹۱ـ از واجبات‌ترین مستحبات

سَجْدَهُ الشُّکْرِ مِنْ أَلْزَمِ السُّنَنِ وَ أَوْجَبِها:
سجده شکر از لازم‌ترین و واجب‌ترین مستحبّات است.

۹۲ـ فضیلت تعقیبات نماز

إِنَّ فَضْلَ الدُّعاءِ وَ التَّسْبیحِ بَعْدَ الْفَرائِضِ عَلَی الدُّعاءِ بِعَقیبِ النَّوافِلِ کَفَضْلِ الْفَرائِضِ عَلَی النَّوافِلِ:
فضیلت دعا و تسبیح بعد از نمازهای واجب در مقایسه با دعا و تسبیح پس از نمازهای مستحبی، مانند فضیلت واجبات بر مستحبّات است.

۹۳ـ سجده، مخصوص خداست

فَأَمّا السُّجُودُ عَلَی الْقَبْرِ فَلا یَجُوزُ:
سجده بر قبر جایز نیست.

۹۲ـ راه اندازی کار </SPAN&g t;مردم

أَرْخِصْ نَفْسَکَ وَ اجْعَلْ مَجْلِسَکَ فِی الدِّهْلیزِ وَ اقْضِ حَوائِجَ النّاسِ:
خودت را [برای خدمت] در اختیار مردم بگذار و محلّ نشستن خویش را درِ ورودی خانه قرار بده و حوائج مردم را برآور&lt ;SPAN dir=ltr>.

93ـ امنیّت بخش زمین

إِنّی أَمانٌ لاَِهْلِ الاَْرْضِ کَما أَنَّ النُّجُومَ أَمانٌ لاَِهْلِ السَّماءِ:
وجود من برای اهل زمین، سبب امان و آسایش است، همچنان که ستارگان سبب امان آسماناند.

۹۴ـ رجوع به راویان حدیث

وَ أَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَهُ فَارْجِعُوا فیها إِلی رُواهِ حَدیثِنا فَإِنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیْکُم وَ أَنـَا حُجَّه
ُاللّهِ
عَلَیْهِمْ:
در پیشامدهای مهمّ اجتماعی به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا که آنان حجّت من بر شما هستند و من هم حجّت خدا بر آنان هستم.

۹۵ـ مطاع، نه مطیع کسی

إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ مِنْ آبائی إِلاّ وَقَدْ وَقَعَتْ فی عُنُقِهِ بَیْعَهٌ لِطاغِیَهِ زَمانِهِ وَ إِنّی أَخْرُجُ حینَ أَخْرُجُ وَ لا بَیْعَهَ لاَِحَد مِنَ الطَّواغیتِ فی عُنُقی:
هر یک از پدرانم، بیعت یکی از طاغوت‌های زمان به گردنشان بود، ولی من در حالی قیام خواهم کرد که بیعت هیچ طاغوتی به گردنم نباشد.

۹۶ـ آفتاب پشت ابر

وَ أَمّا وَجْهُ الاِْنْتِفاعِ بی فی غَیْبَتی فَکَالاِْنْتِفاعِ بِالشَّمْسِ إِذا غَیَّبَها عَنِ الاَْبْصارِ السَّحابُ:
کیفیّت بهره‌وری از من در دوران غیبت، مانند کیفیّت بهره‌وری از آفتاب است. هنگامی‌که ابر آن را از چشم‌ها پنهان سازد.

۹۷ـ سبقت اراده خدا بر همه چیز

وَ لکِنَّ اَقْدارَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ لاتُغالَبُ، وَ إِرادَتُهُ لاتُرَدُّ، وَ تَوْفیقُهُ لایُسْبَقُبه:
راستی که مقدّرات خداوند متعال، مغلوب نشود و اراده الهی مردود نشود و چیزی بر توفیق او پیشی نگیرد.

۹۸ـ علّت اصلی غیبت امام(علیه السلام)

وَ أَمّا عِلَّهُ ما وَقَعَ مِنَ الْغَیْبَهِ، فَإِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ قالَ: “یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَلَکُمْ تَسُؤْکُمْ:
امّا علّت و فلسفه آنچه</SPAN& gt; از دوران غیبت اتّفاق افتاده [که درک آن برای شما سنگین است] آن است که خداوند در قرآن فرموده: ای مؤمنان از چیزهایی نپرسید که اگر آشکارتان شود، بدتان آید.

۹۹ـ آگاهی امام(علیه السلام)

إِنّا یُحیطُ عِلْمُنا بِأَنْبائِکُمْ، وَ لا یَعْزُبُ عَنّا شَیءٌ مِنْ أَخْبارِکُمْ:
علم و دانش ما به خبرهای شما احاطه دارد و چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نمی‌ماند.
<BR&g t;
100ـ دعای فراوان

أَکْثِرُو الدُّعاءَ بِتَعْجیلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذلِکَ فَرَجُکُمْ:
برای تعجیل فَرَج زیاد دعا کنید، زیرا همین دعا کردن، فَرَج و گشایش شماست.

۱۰۱ـ سؤال نامطلوب

فَأَغْلِقُوا أَبْوابَ السُّؤالِ عَمّا لا یَعْنیکُمْ:
درهای سؤال را از آنچه که مطلوب شما نیست، ببندید.

۱۰۲ـ آخرین اوصیا

أَنَا خاتَمُ الأَوْصِیاءِ وَ بی یَدْفَعُ اللّهُ الْبَلاءَ عَنْ أَهْلی وَ شیعَتی:
من آخرین نفر از اوصیا هستم. خداوند به‌وسیله من بلا را از خانواده و شیعیانم برطرف می‌گرداند.

۱۰۳ـ حجّت خدا در زمین

إَنَّ الاَْرْضَ لا تَخْ
لُوا مِنْ حُجَّه إِمّا ظاهِرًا وَ
إِمّا مَغْمُورًا:
زمین خالی از حجّت خدا نیست، یا آشکار است و یا نهان.

۱۰۴ـ علمدار هدایت در هر زمان

کُلَّما غابَ عَلَمٌ بَدا عَلَمٌ، وَ إِذا أَفَلَ نَجْمٌ طَلَعَ نَجْمٌ. “:
هرگاه عَلَم و نشانه‌ای پنهان شود، عَلَم دیگری آشکار شود، و هر زمان که ستاره‌ای افول کند، ستاره‌ای دیگر طلوع کند. 


به نقل از سایت مرجع فقید آیت‌الله محمدتقی بهجت (ره)


http://forum.bidari-andishe.ir – http://ansar.parsiblog.com – http://14masoom.parsiblog.com – http://azean.blogfa.com


به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید