ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

داستان حقیقی کابالا

پدید آورنده : هارون یحیی ، صفحه 34


سفر خروج عنوان دومین کتاب تورات می باشد. در این کتاب به تشریح نحوه خروج بنی اسرائیل از مصر تحت حمایت حضرت موسی(ع) و رهایی آنان از ظلم و ستم فرعون پرداخته شده است. فرعون بنی اسرائیل را وادار به بردگی نموده بود و به آزادی آنها رضایت نمی داد اما با مشاهده معجزات الهی به دست موسی(ع) و بلایایی که بر سر قومش نازل می شد، اندک اندک تغییر رفتار داد. به این ترتیب بنی اسرائیل شبی گرد هم جمع شدند و از مصر مهاجرت کردند. سپس فرعون به آنها حمله کرد اما خداوند به وسیله معجزات دیگری از طریق موسی(ع) آنها را حفظ کرد.


ما شرح قرآن را درباره مهاجرت یهودیان از مصر می پذیریم، چون متن تورات بعد از وحی به موسی(ع) دچار تحریف شد. مهم ترین استناد بر این مدعا تناقضات بسیاری است که در پنج کتاب تورات: سفر پیدایش، سفر خروج، سفر لاویان، سفر اعداد و سفر تثنیه وجود دارد. کتاب سفر تثنیه با شرح
مرگ و تدفین موسی(ع) پایان می یابد و این گواه مسلمی است بر اینکه بخش مذکور پس از مرگ آن حضرت به کتاب اضافه شده است.


در قرآن، دربارة شرح مهاجرت بنی اسرائیل از مصر و در دیگر داستان های مربوط به این قوم، اندک تناقضی وجود ندارد. داستان به طور دقیق بیان گردیده و علاوه بر این خداوند حکمت ها و اسرار بسیاری در خلال آن آشکار می نماید. به همین دلیل با بررسی دقیق آنها به درس های بی شماری برمی خوریم.


گوساله طلایی


چنانچه در قرآن آمده است از مهم ترین حقایق مربوط به مهاجرت بنی اسرائیل از مصر، طغیانشان علیه مذهبی است که خدا به آنها وحی می نمود؛ در حالی که قبلاً به کمک خدا از زیر بار ستم فرعون رهایی یافته بود
ند. بنی اسرائیل قادر به درک توحیدی که موسی(ع) از آن سخن می گفت نبودند و دمادم به سمت بت پرستی گرایش می یافتند. قرآن این گرایش را در اینجا توضیح می دهد:


و ما بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم. آنها در سر راهشان به قومی برخوردند که مشغول پرستش بت های خود بودند؛ گفتند: «ای موسی! همچنان که اینها خدایانی برای خود دارند، تو هم برای ما خدایانی معین کن.» موسی گفت: «الحق که شما مردمی نادان هستید [که الطاف و معجزات خداوند یکتا را نادیده می گیرید.]» این مردم [بت پرست] محکوم به نابودی هستند و اعمالشان نیز باطل است.1


بنی اسرائیل با وجود هشدارهای موسی(ع) به انحرافات خود ادامه دادند و زمانی که موسی(ع) آنها را ترک کرد تا به تنهایی از کوه سینا بالا رود، این گرایش آشکار گردید. مردی به نام «سامری» با سوء استفاده از غیبت موسی(ع) از خفا بیرون آمد. وی آتش زیر خاکستر تمایل بنی اسرائیل به بت پرستی را شعله ور ساخت و آنها را متقاعد کرد تا مجسمه گوسفندی بسازند و آن را پرستش کنند:


موسی خشمگین و غمگین به سوی قوم خود بازگشت و سرزنش کنان به قومش گفت: «آیا آفریدگارتان به شما وعده نیکو نداده بود؟ و آیا تحقق این وعده آنچنان طولانی شد [که شما طغیان کردید] یا می خواستید غضب آفریدگارتان بر شما نازل شود و لذا وعدة خودتان را با من زیر پا گذاشتید؟


آنها گفتند: «ما به میل و اختیار خودمان عهدشکنی نکردیم. بلکه زینت آلاتی را که از فرعونیان به عاریت گرفته بودیم از خود دور ساختیم و این گونه به پیشنهاد و رأی سامری آنها را در کوره آتش افکندیم.» و سامری از آن طلاهای ذوب شده مجسمة یک گوساله را ساخت که صدای گوساله هم از آن شنیده می شد و به مردم گفت: «این خدای شما و خدای موسی است و موسی عهد خود را فراموش کرد [و در کوه طور دنبال خدای دیگری است»].2


چرا بنی اسرائیل چنین گرایش پایداری به برافراشتن بت ها و پرستش آنها داشتند؟ منبع این میل چه بود؟ واضح است جامعه ای که قبلاً هرگز به بت پرستی اعتقاد نداشته، به ناگهان دست بر رفتار پوچ و بی معنایی چون ساختن بت و پرستش آن نمی زند
. تنها کسانی که بت پرستی میل طبیعی در درونشان است ممکن است به آن ایمان آورند.


با این حال بنی اسرائیل مردمی بودند که از زمان جدشان ـ ابراهیم(ع) ـ به خدای واحد ایمان داشتند. نام «اسرائیل» یا «پسران اسرائیل» اولین بار به فرزندان یعقوب(ع) ـ نوه ابراهیم(ع) ـ اطلاق گردید و بعدها به همه یهودیان تعمیم داده شد. بنی اسرائیل (یهودیان) از ایمان توحیدی که از اجداد خویش: ابراهیم، اسحاق و یعقوب(ع) به ارث برده بودند، حفاظت می کردند. آنها با یوسف(ع) به مصر رفتند و با اینکه در میان مصریان بت پرست می زیستند، مدت های مدید از ایمان خویش محافظت نمودند. از داستان های قرآن چنین برمی آید که آنان در زمانی که موسی(ع) بر آنها ظهور کرد مؤمن به خدای واحد بودند. تنها تفسیری که می توان کرد این است که بنی اسرائیل با وجود آنکه به ایمان توحیدی خود بسیار وابسته بودند، تحت تأثیر مردم کافری که در میان آنها زندگی می کردند قرار گرفتند و شروع به تقلید از آنها و جایگزین ساختن مذهب وحیانی خود با بت پرستی اقوام بیگانه نمودند.


با نگاه به اسناد تاریخی پی می بریم که قوم کافر تأثیرگذار بر بنی اسرائیل، متعلق به مصر باستان بود. گواه مهم ما بر این نتیجه گیری این است که گوسالة طلایی که بنی اسرائیل در زمان غیبت موسی(ع) عبادت کردند، در حقیقت
نسخه عینی از «هاثر» (
Hathor) و «افیس» (Aphis)، بت های مصریان بود. «ریچارد رایفد»، نویسنده مسیحی کتاب زمان طولانی زیر آفتاب در کتاب خود می نویسد:


هاثر و افیس، خدایان گاو نر و ماده، نماد خورشیدپرستی بودند. پرستش این خدایان تنها یک مرحله از تاریخ طولانی خورشیدپرستی مصر می باشد. گوساله طلایی کوه سینا مدرک کاملاً اثبات شده این موضوع است که ضیافت ذکر شده به خورشیدپرستی مربوط بوده است.3


نفوذ بت پرستی مصر به بنی اسرائیل در مراحل متفاوتی روی داد. در نتیجة رویارویی با مردم کامر، طولی نکشید که میل به عقاید رافضی ظاهر گشت و همان طور که در آیة بالا بیان شد، آنچه آنها به پیامبر خود گفتند:


ای موسی! همچنانکه خدایانی برای خود دارند، تو هم برای ما خدایانی معین کن. تا ما خدا را آشکارا به چشم خود نبینیم حرف های تو را باور نمی کنیم.4


آشکار می کند که به پرستش موجودی مادی که قابل دیدن باشد گرایش داشتند؛ درست همانند آنچه مصریان می پرستیدند.


گرایش بنی اسرائیل به بت پرستی مصر باستان بسیار بااهمیت است و بینش خاصی را در ارتباط با تحریف متن تورات و مبادی کابالا برای ما فراهم می آورد. زمانی که به دقت
به این دو موضوع توجه می کنیم، خواهیم دید که در سر منشأ بت پرستی مصر باستان، فلسفة مادی گرا وجود دارد.


از مصر باستان تا کابالا


بنی اسرائیل زمانی که موسی(ع) هنوز در قید حیات بود شروع به ساختن شبه بت هایی از آنچه در مصر دیده بودند کردند و به عبادت آنها پرداختند و پس از مرگ موسی(ع) دیگر ترسی از برگشتن از دین و انحرافات نداشتند. مسلماً این موضوع را نمی توان به همه یهودیان تعمیم داد، لذا بعضی از آنان بت پرستی مصر باستان را پذیرا شدند. در واقع آنان عقاید «کاهنان مصر» (جادوگران فرعون) را که بنیاد عقاید اجتماعی آن زمان را تشکیل می داد ادامه دادند و ایمان خود را کنار گذاردند. عقایدی که یهود از مصر باستان با آن آشنا گردید «کابالا» نام داشت. ساختار کابالا درست مانند نظام کاهنان مصر، سری و درونی بود و اساس آن را جادوگری تشکیل می داد. جالب توجه است که توضیح کابالا دربارة آفرینش با آنچه در تورات موجود است، کاملاً متفاوت می باشد و تفسیری مادی گرا و مبتنی بر عقاید مصر باستان بوده و به وجود ابدی ماده عقیده دارد. «مورات از جن» فراماسون ترک در این باره می گوید:


پیداست که کابالا سال ها قبل از تورات به وجود آمد. مهم ترین بخش تورات نظریه ای دربارة پیدایش جهان است. این تئوری با داستان آفرینش مذاهب توحیدی بسیار متفاوت می باشد. بر اساس کابالا در آغاز آفرینش چیزهایی به نام «سفیراث» و به معنای «دایره» یا «مدار» با ویژگی های مادی و غیرمادی به وجود آمدند. تعداد آنها 32 تا بود. ده تای اول نمایانگر منظومة شمسی بودند و بقیه نمایانگر انبوه ستارگان فضا این مشخصه کابالا نشان می دهد که به اصول اعتقادی نجومی مربوط است… . بنابراین کابالا از مذهب یهود بسیار فاصله دارد و بیشتر با مذاهب مرموز و کهن شرق مرتبط است.5


یهودیان با پذیرش عقایدی سری و مادی گرای مربوط به مصر باستان که بر جادوگری استوار بودند، از احکام تورات چشم پوشی نمودند. ایشان شعائر و آداب سحرآمیز دیگر بت پرستان را پذیرا شدند و در نتیجه کابالا به تعالیمی پنهانی در یهودیت مبدل شد، اما با تورات مغایر بود. «نستا، اچ، وبستر» نویسنده انگلیسی کتاب جوامع مخفی و جنبش های ویرانگر می نویسد:


جادوگری را که ما می شناسیم کنعانیان قبل از اشغال فلسطین توسط بنی اسرائیل اجرا می کردند. مصر، هندوستان و یونان نیز طالع بینان و غیب گویان خود را داشتند. یهودیان با وجود لعن و نفرین هایی که در قانون موسی(ع) علیه جادوگری وجود دارد با نادیده گرفتن هشدارها، گرفتار این بیماری مسری شدند و با تدبیر خود سنت مقدسی را که به ارث برده بودند با عقاید جادوگری که از دیگر اقوام وام گرفتند، مجروح ساختند همزمان جنبة فکری کابالای یهودی از فلسفة مجوسیان ایران، نئوافلاطونیان و نئوفیثاغورثیان گرفته شد. پس مباحث ضد کابالاها که می گویند آنچه ما امروز از کابالا می دانیم صددرصد یهودی نیست توجیه پذیر است.6


در قرآن آیه ای وجود دارد که به این موضوع اشاره می کند. خداوند می گوید بنی اسرائیل تشریفات و آیین های جادوگری و شیطانی را از منابعی خارج از مذهب خویش گرفتند؛


یهود از کار و امداد جادوگری که شیاطین در عصر سلیمان برای مردم می خواندند و یاد می دادند پیروی می کردند [و آنها را برای پیشبرد مقاصد خود به کار می گرفتند] سلیمان هرگز به سحر و کفر آلوده نشد، لیکن شیاطین کفر می ورزیدند و مردم را سحر و
جادوگری تعلیم می دادند و [نیز یهود] از آنچه بر دو فرشته بابل به نام های «هاروت» و «ماروت» نازل شد، پیروی می کردند. [آن دو فرشته از طریق باطل کردن سحر، ناچار شیوة کار ساحران را به مردم یاد می دادند.] و به هیچ کس چیزی یاد نمی دادند مگر اینکه قبلاً به او می گفتند: «ما وسیلة آزمایش شما هستیم، کافر نشوید و از این تعلیمات استفادة ناصواب نکنید.» ولی مردم از آن دو فرشته چیزهایی از جادوگری می آموختند که می توانستند میان زن و شوهر جدایی بیفکنند. آنها [علی رغم نصایح فرشتگان] همان درس هایی را می آموختند که به جای سود برای آنها ضرر داشت ولی جز به اذن و خواست خداوند نمی توانستند به آدم ها ضرری بزنند و آنها خود می دانستند که هر کس خریدار متاع جادو باشد در آخرت بهره ای از بهشت نصیب او نخواهد شد و بسیار بد بود بهایی که [آیندة] خود را بدان می فروختند، اگر عقل خود را به کار می بستند.7


این آیه اعلام می کند که برخی یهودیان، با آنکه می دانستند با کار خود در آخرت مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، آداب جادوگری را آموختند و پذیرا شدند. بنابراین از قانون خداوند گمراه گشتند و با فروش روح خود به بت پرستی گرفتار شدند (عقاید جادویی) و به عبارت دیگر ایمان خود را رها کردند.


حقایق این آیه مهم ترین خ
صوصیات یک جدال را در تاریخ یهود شرح می دهد. در این جدال از یک سو پیامبرانی که از سوی خدا برای یهودیان فرستاده شده بودند و پیروان آنان قرار داشتند و از سوی دیگر یهودیان مغرض که برخلاف فرمان خداوند عمل کردند، به تقلید از فرهنگ شرک آمیز پرداختند و به جای پیروی از قانون خداوند از آداب فرهنگی آنان پیروی نمودند.


http://www.hawzah.net

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید