ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

آل سعود

آل سعود: سلسله ای منسوب به سعود بن محمد بن مقرن که از ۱۱۴۸ق./۱۷۳۵م. به بخشی از جزیره ی عربستان فرمان رانده است و اکنون نیز برکشور عربستان سعودی که نام خود را از آن سلسله برگرفته، فرمان می راند.


زمینه ی تاریخی: ضعف روز افزون امپراتوری عثمانی که از سالها پیش مایه ی پدید آمدن جنبش های جدایی خواهانه و پایه گذاری دولتهای خودمختار و نیمه مستقل در پاره ای از قلمرو این ام
پراتوری شده بود، در اوایل سده ی
۱۲ق./۱۸م. در شبه جزیره ی عربستان نیز رخ نشان داد.


پس از چیرگی عثمانیها بر شبه جزیره ی عربستان، شاید مهم ترین واقعه در منطقه، ورود بازرگانان اروپایی به ویژه انگلیسی به سواحل خلیج فارس و اقیانوس هند بود. که به نوبه ی خود به تسلط انگلستان بر کرانه های خلیج فارس، برای پیشگیری از نفوذ فرانسه و روسیه ی تزاری بر هند، انجامید و بعدها نقش عمده ای در سرنوشت شبه جزیره ی عربستان بازی کرد.


به رغم آنکه شریفان هاشمی به نیابت از خلیفه ی عثمانی بر حجاز، سرزمین مقدس مسلمانان، فرمان می راندند، در گوشه و کنار شبه جزیره کسانی سر از فرمان خلیفه ی عثمانی و شریف قریشی برتافتند و درفش استقلال برافراشتند: «خاندان مَکرَمی» اسماعیلی مذهب در دره ی نَجران نزذیک مرزهای شمالی یمن، «امام زیدی» یمن در ارتفاعات این منطقه، «خوارج» در عُمان و «قبیله ی بنی خالد» در واحه های غرب قَطر بر کرانه ی خلیج فارس، هریک داعیه ی استقلال داشتند.در این میان سعود بم محمد بن مقرن بن مَرخان بن ابراهیم از قبلیه ی مسالخ و از اعراب عَنَزه، به تدریج در درعیّه و برخی از واحه های کوچک اطراف، امارتی تشکیل داد و چون درگذشت، پسرش محمد با محمد بن عبدالوهاب، مؤسس وهابیت، هم پیمان گشت و جانشینان او نیز از همین راه به تدریج نیرو یافتند و بر بخش مهمی از شبه جزیره ی عربستان چیره شدند.


گسترش نفوذ نظامی و سیاسی این سلسله را از آغاز تا کنون به سه دوره می توان تقسیم کرد:


الف_تأسیس دولت کوچکی در درعیه تا چیرگی مصریان.


ب_بازگشت به قدرت تا استیلای ابن رشید بر نجد.


ج_چیرگی ابن سعود بر ریاض، یا آغاز دوران نوین فرمانروایی آل سعود.


 


تأسیس دولت آل سعود در درعیه تا چیرگی مصریان:


این دوره آغاز پایه گذاری و پاگیری خاندان سعودی است که طی آن اینان به فرمانروایی رسیدند:


۱) محمد بن سعود: (حکـ: از ۱۱۴۸(؟) تا ۱۱۷۹ هـ ق. /۱۷۳۵(؟) –۱۷۶۶ م.) پس از مرگ سعود، پسرانش محمد، ثُنَیان، فَرحان و مَشاری، به اشتراک، قلمرو کوچک پدر را اداره می کردند تا آنکه ثنیان درگذشت و دیگر پسران به فرمان محمد گردن نهادند.


وی مؤسس واقعی دولت آل سعود در نجد به شمار می رود. از وقایع بسیار مهمی که در این روزگار رخ نمود و سرنوشت و آینده ی خاندان آل سعود و بخش بزرگی از شبه جزیره ی عربستان را تعیین کرد، گسترش فعالیت محمد بن عبدالوهاب (۱۱۱۵-۱۲۰۶ق. /۱۷۰۳-۱۷۹۲ م.) بنیان گذار فرقه وهابیه بود. وی که به سبب تبلیغ مذهب خویش از عُیَینَه رانده شده بود، در تابستان ۱۱۵۷ق. /۱۷۴۴م. عزم درعیه کرد.


محمد بن سعود به اصرار همسر و برادرانش مقدم او را گرامی داشت و دعوتش را اجابت کرد. ابن سعود و ابن عبدالوهاب که هر دو خواستار گسترش نفوذ خود بودند، با یکدیگر عقد اتحاد بستند و دیری نپایید که به یاری یکدیگر بر بخش بزرگی از نجد چیره گشتند.


ابن سعود در آغاز بر شهرها و واحه های اطراف قلمرو خویش هجوم برد و با تمس
ک به نشر مذهب وهابیت، بیابان نشینان را نیز آماج حملات خود ساخت …


۲) عبدالعزیز بن محمد بن سعود: (حکـ۱۱۷۹-۱۲۱۸ق.) با پیوستن محمد بن عبدالوهاب به محمد بن سعود، عبدالعزیز نیز همراه پدر در عقد اتحاد و بیعت میان آن دو شرکت جست و فرماندهی بخشی از سپاه پدر را به عهده گرفت و از سوی او با موافقت محمد بن عبدالوهاب به جانشینی برگزیده شد و با دختر محمد بن عبدالوهاب ازدواج کرد.


وی که در ۱۱۷۹ق. رشته ی کارها را در دست گرفت، نخستین کسی از آل سعود است که لقب امام یافت. عبدالعزیز ۳۰ سال از دوران حکومتش را به پیکار پیوسته با قبایل و امیران مخالف در شهرهای اطراف گذراند …


در ۱۸ ذیحجه ۱۲۱۶ق.(۲۲ آوریل ۱۸۰۲م.) سعود پسر عبدالعزیز برای کینه کشیدن از شیعیان که باورهای وهابی را با گوهر اسلام ناسازگار می دانستند و بیش از همه با آن ستیز می کردند، بر کربلا هجوم برد و پس از ویران ساختن اماکن مقدس آن دیار، بیشتر ساکنان آنجا را کشت …


۳)سعود بن عبدالعزیز: (حکـ ۱۲۱۸-۱۲۲۹ق.) او معروف به سعود کبیر بود. در کنار پدر با رقیبان وی و شریف غالب جنگ کرد. پس از برقراری صلح به حج رفت و سال بعد به تلافی حملات قبیله ی شیعه ی خزعل بر کاروان وهابیان (نیز کینه ی دیرینه­ی با شیعیان) به کربلا تاخت و از قتل و غارت و ویرانی چیزی فرو نگذاشت. وی که در ۱۲۰۲ق. به پیشنهاد محمد بن عبدالوهاب به ولیعهدی برگزیده شده بود، پس از قتل عبدالعزیز رشته ی کارها را در دست گرفت و با تشکیل ارتشی بزرگ به سرکوب برخی از قبایل نافرمان حجاز پرداخت …


اقدامات وهابیان، به رهبری سعودی ها، مبنی بر نابود کردن آداب و رسومی که به گمان آنان از مظاهر بت پرستی به شمار می آمد و اعدام روحانیونی که بر اعتقادات قدیم پای می فشردند، موجب شورشهایی بر ضد وهابیت در حجاز شد …


۴)عبدالله بن سعود: (حکـ ۱۲۲۹- ۱۲۳۳ ق.).


۵)مشاری بن سعود: (حکـ ۱۲۳۴-۱۲۳۵ق.).


 


ب_بازگشت به قدرت تا استیلای ابن رشید بر نجد:


در این دوره از فرمانروایی آل سعود اینان به قدرت رسیدند:


۶)تُرکی بن عبدالله (حکـ ۱۲۳۶- ۱۲۴۹ ق.).


۷)مشاری بن عبدالرحمن بن مشاری (حکـ ۴۰روز).


۸)فیصل بن ترکی (حکـ ۱۲۴۹-۱۲۵۴ق.).


۹)خالد بن سعود (حکـ۱۲۵۶-۱۲۵۸ق.).


۱۰)عبدالله بن ثنیان بن ابراهیم (حکـ ۱۲۵۸-۱۲۵۹ق.).


۱۱)فیصل بن ترکی (حکـ۱۲۵۹-۱۲۸۲ق.).


۱۲)عبدالله بن فیصل بن ترکی (حکـ۱۲۸۲-۱۲۸۸ق.).


۱۳)سعود بن فیصل بن ترکی (حکـق.).


۱۴)عبدالله بن فیصل بن ترکی (حکـ۱۲۹۲-۱۳۰۴ق.).


۱۵)محمد بن سعود بن فیصل (حکـ ؟)


۱۶)عبدالرحمن بن فیصل (حکـ ؟-۱۳۰۸ق.).


۱۷)محمد بن فیصل (حکـ ؟)


 


ج_ چیرگی ابن سعود بر ریاض یا آغاز دوران نوین فرمانروایی آل سعود:


 


دولتمردان وهابی از آغاز تاکنون


در این دوره که تاکنون ادامه دارد اینان به فرمانروایی رسیده اند:


۱۸)عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل (حکـ۱۳۱۹-۱۳۷۲ق.)، معروف به ابن سعود.وی از بزرگ ترین فرمانروایان این خاندان و پایه گذار کشور عربستان سعودی، نیز نخستین پادشاه آن کشور است.


۱۹)سعود بن عبدالعزیز: (حکـ۱۳۷۲-۱۳۸۴ق.)، معروف به «ملک سعود».


۲۰)فیصل بن عبدالعزیز: (حکـ۱۳۸۴-۱۳۹۵ق.). او یکی از مشهورترین فرمانرایان آل سعود بود و در جنگهای پدر با آل رشید و شریفان مکه شرکت جست.


۲۱)خالد بن عبدالعزیز (حکـ۱۳۹۵-۱۴۰۲ق. /۱۹۷۵-۱۹۸۲م.). وی علاقه ی چندانی به مسائل سیاسی نداشت و قدرت اجرایی و تصمیم گی
ری را به برادر و ولیعهد خود فهد بن عبدلعزیز سپرد.
۱


پی نوشت:


۱-دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ذیل «آل سعود».


http://islam-press.net

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید