ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

اکنکار

فهرست مطالب

مکتب اکنکار و بررسی تناسخ در این مکتب


اديان نيوز/وهاب مشهدیان عطاش


کامل بخوانید
به طور کلی عرفانهای شناخته شده از این قرار است:


عرفان هندی، عرفان آمریکایی، عرفان مسیحی، عرفان یهودی، عرفان چینی، فراعلم (روانشناسی)، زبان تصویر یا سینما ماوراء.
از این شبه عرفانها یا به صورت مستقل استفاده می شود مانند سینما ماوراء یا به صورت تلفیقشان و کشف مکاتبی جدید، مانند (اکنکار).
&lt ;v:shape id=_x0000_s1026 style=”MARGIN-TOP: 0px; Z-INDEX: 251658240; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 0px; WIDTH: 24pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: left; mso-wrap-distance-left: 0; mso-wrap-distance-right: 0; mso-position-horizontal: left; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical-relative: line” type=”#_x0000_t75″ o:allowoverlap=”f” alt=”اکنکار (دانش باستاني سفر روح) – قسمت اول”>
از عرفانهای کشف شده، چند مکتب به صورت فعال در ایران حضور دارند. مکاتب: سای بابا، رام ا…، اوشو، اکنکار، کارلوس کاستاندا، پائولوکوئیلو، دالایی لاما، فالون دافا، مدیتیشن یا
TM و شیطان پرستی، البته شیطان پرستی را نمی توان به عنوان مکتب معنوی نامید، هر چند در شاخه ای از آن، «شیطان پرستی فلسفی» رگه هایی از معنویت وجود دارد.
از چند مکتب جدید، سه مکتب اکنکار (دین صورت و نور)، عرفان او شو و شیطان پرستی از بقیه ی مکاتب در ایران یک سر و گردن بالاتر می باشد، هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ جذب نیرو.
اکنکار با سفرهای متعدد روح، در پی فرار از واقعیت و دل خوش کردن به سفری روحانی و رسیدن به آرامش در پرتو خلسه و مدیتیشن می باشد.

1: پیدایش:
اکنکار  مکتبی است، که توسط پال توئیچل  در سال 1965م به جهان معرفی شد. پال در سال 1965م کارگاه های اموزشی سفر روح را در کالیفرنیا دایر نمود، و اموزشنا مه های اکنکار را عرضه کرد.

موسسه اکنکار در سال 1970م به عنوان موسسه ای غیر انتفاعی تاسیس شد و پال در سال 1971م در حالی گذشت، که عده ی بسیاری را به وصل اک  نایل کرده بود. در حال حاضر مرکز ا
ین مکتب در ایالت سینه سوتا است. پال پس از 25 سال پرورش، تحت اساتیدی همچون فوبی کوانترز و ربازار تارز، اساتید اک اهل تبت، نخستین استاد حق در قید حیات (ماهانتا) از اهالی آمریکا گردید(اکنکار کلید جهان های اسرار/ص15)
مکتب اکنکار، یک عرفان آمریکایی و از زیر شاخه های عرفان سرخپوستی است، ولی رگه های عرفان شرقی (هندویسم و بودیسم) در آن به وفور یافت می شود. این مکتب، تلفیقی از آموزه های انواع و اقسام ادیان (الهی و غیر الهی) است.
پال اک را چنین تعریف می کند:                               
اک جریان رسای زندگی است، حقیقت و تناقص ابدی هر دو در درونش نهفته است، کلیه تعالیم مذهبی و فلسفی را در بر می گیرد؛ جریان نیروی زندگی؛ علم مربوط به به اگاهی کامل که حاصل تجربه های سفر روح است؛ ادراک خودشناسی؛ ریسمانی که تمام موجودات را در تمام عوالم و جهان های افرینش در تمامی زمانهای مختلف و حتی فراتر از تمام زمان ها به یکدیگر پیوند می دهد؛ نیروی زندگی، معرفت به خویشتن، روح مقدس، سرچشمه همه اینها، خالق تمام اشیاء، نیروی بزرگ شکل دهنده که در تمام خلاقیتها عمل می کند؛ در همه جا هست، سوگماد، روح مقدس و علم ادراک الهی.(واژه نامه اکنکار. ص 74)
اکنکار، راه طبیعی بازگشت بسوی خداوند، یا دانش باستانی سفر روح نام دارد. پال اکنکار را علمی دقیق دانسته، که در بردارنده خالص ترین تعالیم است. اکنکار قائم به ذات است، که عقل از سادگی ان مبهوت می گردد. اکنکار از همه تعالیم کهن تر و سرچشمه تمام مکاتب است.
اکنکار با اینکه بشارتی باستانی است، ولی بر خلاف اکثر ادیان اصولی، نخستین گناه ابوالبشر را اموزش نداده است.
پال قصد داشته نشان دهد، هر شخصیت برجسته ای در تاریخ که اثرات سودمندی در تمدن، بجا گذاشته باشد، یک چلای  اموزش های پنهان اک بوده است.
اکنکار گاه خود را دارای قوانین و اصول مدون ومشخص معرفی می کند، و گاه در برخورد با دیگر ادیان به قوانین شفاهی روی اورده وانان را رد می کند.  
به جای تبدیل
شدن به یک عقیده تعصب امیز مدون(سایر ادیان) اکنکار تنها به واسطه تعالیم شفاهی انتقال داده می شد. استادان حق، گهگاه پیام ها را میان گروه های از چلا ها پخش می کردند. اما اغلب اوقات انها دانش  اک را از طریق تعلیمات سری به دانشجویان انتقال می دادند.(دفترچه معنوی/ص15)

یکی از تاثیرات اساسی که در اکنکار بارها مدنظر قرار می گیرد، استقلال روح است. می گویند : کسی که به قلمرو اسمانی سفر کند، به زودی در می یابد، که در انتخاب یکی از دو راه اختیار دارد. یا با روح الهی وحدت حاصل نموده و در قلمرو حضور وی سکنی گزیند، یا به عنوان یکی از همکاران الهی به جهان های تحتانی (زمین) برگردد، و به افراد نیازمند از نظر معنوی یاری رساند.
بنابراین اعتقادنامه اکنکار این است؛ تمامی زندگی در یک سراشیبی از سوگماد به طرف دنیا پایین و از میان انها و در میان انها  جریان دارد. هیچ چیزی بدون وجود این جریان هستی، که ما به عنوان اک یا حق می شناسیم وجود نخواهد داشت.


تناسخ:
یکی از مقولات یقینی مکتب اکنکار تناسخ است، که تحت نام های گوناگون در این مکتب یاد می شود: نظامنامه تناسخ،  قانون کار ما، چرخه آواگاوان، چرخه هشتاد و چهار، چرخه سامسارا، در کل تناسخ به معنای تولد دوباره، آمد و رفت روح در کالبد تازه که هر زمان با صورت تازه ای پا به دنیا می گذارد.
اکیست ها اعتقاد دارند؛ تا وقتی که روح به طبقات بالاتر از طبقه اثیری و ذهنی یا براهم لوک نرسیده باشد، اغلب مجبور است به طبقه زمینی جهت تولّد و مرگ دوباره باز گردد.


همان چرخه ای که بودا چرخ هشتاد و چهار نامید. عقیده به تناسخ به این خاطر است تا انسانها نتیجه اعمالشان را در همین دنیا طی زندگی های متعدد ببینند.

پال توئیچل مبدع مکتب اکنکار می گوید: به همین سادگی، تو آنقدر بر می گردی تا تسویه حساب کنی. (پالجی/ ص 56) یا در جای دیگر می گوید: طرح و نقشه اساس زندگی و هستی، مرگ و تولد دوباره است. (پالجی/ ص 20)
در اعتقاد اکیست ها؛ جهان های تحتانی که زیر طبقه پنجم (روح) واقع اند، به منزله مدرسه ای برای پرورش روح تأسیس شده اند.
روح در جهان های ملکوتی خلق و به جهان های تحتانی فرستاده شده است تا تعلیمات معنوی و تحصیلات آن را دریافت کند. مالاً پس از تناسخات بی شمار، روح به واسطه تجربیاتش تزکیه می شود و با خلاص کردن خود از کارمای کیهانی از چرخ هشتاد و چهار رهائی می یابد. اکنکار با غیر منطقی خواندن تنها یک دوره زندگی برای انسان قائل به تناسخ می شود.

پال می گوید:
«چنانچه برای هر کسی تنها یک عمر قایل باشیم این سخن به نظر غیر منطقی می آید. در یک زندگی منفرد چنین به نظر می رسد که ما بدون دلیل آشکاری رنج می بریم یا از
لذایذ زندگی متنعم می شویم. در این وضعیت آفرینش کینه جویانه وی مقصود جلوه می کند. قانون مسئولیت پذیری معنوی هنگامی بیشتر معنا می یابد؛ که ما قانون کارما و تناسخ را بپذیرم.
تناسخ به ما می آموزد که تا زمانی که درس های معنوی خود را فرا نگیریم؛ بارها و بارها متولد می شویم. قانون کارما تصریح می کند که اعمال ما و نتایج غیر قابل اجتناب آنها با هم ارتباط مستقیم دارند؛ یعنی در یک زندگی آنچه را که در زندگی دیگر کاشته ایم، دور می کنیم. (اکنکار حکمت باستانی برای عصر حاضر/ ص 39)

د) نقد عقلی و نقلی تناسخ:
جدای از تناقضات موجود در این مبحث دو انتقاد کلی (عقلی و نقلی) بر اصل تناسخ وارد است. شبهه ی تناسخ بارها و بارها توسط بزرگان جواب داده شده است هم از دیدگاه شرع و هم از دیدگاه عقل.
1) از نظرگاه عقلی: همانطور که در تعریف تناسخ گفتیم روح مرده ای به بدن انسان یا موجود دیگری منتقل می شود و این انتقال دائمی و ابدی است و از آن به تولد بعد از تولد تعبیر می کنند.(اك ويديا /ص36)
عقیده به تناسخ بر خلاف قانون تکامل و منطق عقلی بوده و لازمه ی آن انکار معاد است. حکمای الهی در رد تناسخ فرموده اند: وقتی بدن مستعد حدوث نفس (روح) شد از مبدأ اعلی به او افاضه می شود؛ چون وجود خدا تام و فیض او عام است و شرط صلاحیت قبول افاضه از جانب قابل (انسان) هم حاصل است.


حال اگر روحی که از بدن مرده ای جدا شده به همین بدنی که آماده ی افاضه ی نفس است تعلق بگیرد، لازمه اش اجتماع دو نفس در یک بدن خواهد بود و چنین چیزی باطل است، زیرا هر انسانی با مراجعه به وجدان خویش در می یابد که یک ذات بیشتر نیست.

2) نظرگاه نقلی: خدای سبحان می فرماید: کیف تکفرون بالله و کنتم اموات فاحیکم ثمّ یمییکم ثمّ یحیی
کم ثمّ الیه ترجعون، چگونه به خداوند کافر می شوید؟! در حالی که شما مردگان و (اجسام بی روحی) بودید و او شما را زنده کرد و سپس شما را می میراند و بار دیگر شما را زنده می کند، سپس به سوی او بازگردانده می شوید.

…و کلام آخر:
مکاتب معنوی گرایی جدید بر خلاف ادعایشان اصلا جدید نبوده و همان اعمال و اعتقادات اعصار گذشته را با رنگ و بویی تازه به خورد جوانان جویای معنویت می دهند یکی از ان اعمال خرافی، اعتقاد به تناسخ می باشد که در ادیان ابتدایی و بعضا در دین های دست پرورده هندو ها به منصه ظهور رسید. امید است با بیداری معنوی و سیرت کمال جوی بشری، جوانان  به دام چنین شیادانی نیفتند. انشاءا…
ایمیل نویسنده:
vahab_mashhadian@ymail.com


پی نوشت:
REINCARNATION.
2-
doctrine of reincarnation  999 چرخة تجسم و طول (تناسخ) در کره زمین وجود دارد که مجموعة آنها چرخه بزرگ تکامل بسوی مطلق کمال را تشکیل می دهند.
3-
KARMA LAWOF قانون علت و معلول؛ عمل و عکس العمل؛ عدالت؛ عقوبت و ثوابی که در جهان های مادون اعمال میشود در عوالم فیزیکی، اثیری، علّی، ذهنی و اثری؛ قانون جهانی پاداش اعمال که تحت حاکمیت قانون ارتعاشات است؛ تابش و بازتاب، یکی از قوانین دوازده گانه ای که جهان بوسیله آن نگهدری میشود.
4-
WHEEL OF AWAGAWAN آمد و رفت در طول عمر از تولد تا مرگ، جابجایی و حلول ارواح
5-
WHEEL OF EIGHTY FOUR دوازده راه که روح باید در مراحل رفت و آمد به جهان های پایین تر آنها را تجربه کند، دوازده راه یا قسمتهایی از هستی، روح هشتاد و چهار لاک در هر برج تولد تجربه می کند و هر لاک خود معادل یکصدهزار سال است؛ هشتاد و چهار لاک معادل هشت میلیون و چهارصد هزار سال است.
6-
WHEEL OF SAMSARA.
7-
BRAHM LOK منطقه ی چهارم یا ذهن؛ منزلگاه ذهن عالمگیر که تحت حاکمیت برهم یا نیروی منفی قرار داد.


www.adyan.net

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید