دوره های آموزش آنلاین قرائت قرآن کریم

ویژگی ها و مزایای مدرسه مجازی هنر تلاوت

 1. کوتاه کردن زمان آموزش در تمام مراحل روخوانی و روانخوانی، تجوید و صوت و لحن
 2. ارائه ی نقشه راهی جامع با نوآوری های آموزشی
 3. منظم و مدون سازی مباحث آموزشی با تحلیل های علمی و توضیح نقاط مبهم
 4. تمرین فنی و هدفمند همراه با پشتیبانی آموزشی(گروه واتسابی)
 5. آموزش حرفه ای متفاوت و جهشی
 
 
 
 
 

آموزش روخوانی و روانخوانی:

 • آموزش قواعد روخوانی قرآن کریم به سبکی نوین (فرمولی و نموداری) و به صورت جهشی
 • تطبیق صحیح، دقیق و سریع قواعد و فرمولها و تحلیل کلمات و آیات قرآن کریم همراه با تمرین عملی و…
 
 
 

آموزش تجوید از آغاز تا انتها:

پیش نیاز: تسلط بر روخوانی و روانخوانی

 • آموزش تلفظ صحیح و فصیح حروف بر اساس اصول صداسازی
 • آموزش فنون و تکنیک های فصیح خوانی
 • تمرین عملی جهت اجرای دقیق، سریع و با کیفیت فنون و قواعد تجویدی بر اساس اصول صداسازی(پردازش صوت)و…
 
 
 
 
 

آموزش صوت و لحن:

پیش نیاز: تسلط بر روخوانی و روانخوانی و آشنایی با تجوید

 • آموزش صوت و لحن به روش نوین، ترکیبی از سبک سنتی(یعنی،تلاوت، اشکال گیری و رفع اشکال) و سبک علمی(یعنی آموزش مبانی و اصول موسیقیایی تلاوت، شامل نقشه ی تلاوت ، ارکان هشت گانه ی تلاوت و…) و سولفژ مقام، صداسازی و … که به صورت درسواره آموزش داده می شود.