پاسخ به سوالات متداول

پاسخ به سوالات دوره های حفظ غیر حضوری قرآن و نهج البلاغه

مدت زمان دوره حفظ چقدر است؟ آیا دوساله و یا یک ساله هم میشود حفظ نمود.؟

آیکون-تیک دوره های حفظ تلفنی معمولاً به صورت چهار ساله می باشد و حافظان روزانه نصف صفحه حفظ میکنند.اما از آنجا که قرآن آموز با استاد به صورت فردی در ارتباط می باشد. لذا استاد بر حسب توانایی و استعداد و وقتی که قران آموز میگذارد. برای او برنامه ریزی فردی خواهد کرد.

از این رو قران آموزانی بوده اند که مدت حفظشان کمتر و یا بیشتر از چهار سال طول کشیده است. 

از کدام قسمت سایت ثبت نام کنم ؟

آیکون-تیک ازطریق همین لینک ثبت نام  اقدام به ثبت نام در دوره ها کنید.

آیکون-تیکیا هم با شماره تلفن های ۰۲۵۳۷۷۴۵۴۸۰  واحد آموزش خواهران داخلی ۱۲۲ و ۱۲۰  –  واحد آموزش برادران داخلی ۱۱۴و ۱۱۰ تماس بگیرید.

ارتباط استاد با قرآن آموزان چگونه است؟ و در طول تماس شاگرد و استاد چه کاری انجام می شود؟

آیکون-تیک قرآن آموزان سه روز به مدت ۱۰ دقیقه روزهای زوج و یا فرد با استاد تماس می گیرند و در طول تماس استاد حفظ جدیدشان را تحویل می گیرد. و از محفوظات قبلی پرسش می کند. بعد از ارزیابی استاد.بعد از ارزیابی استاد از محفوظات قرآن آموز و راهنمایی های مربوطه تکلیف جلسه آینده به قرآن آموز داده می شود در طول تماس شاگردان می توانند پرسش های خود را نیز مطرح نمایند .

این طرح برای چه کسانی مناسب بوده و مزیتش نسبت به حفظ حضوری چیست؟

آیکون-تیکطرح های غیرحضوری عموماً برای کسانی طراحی شده که یا دسترسی به اجزا اساتید مجرب ندارند و یا زمان کافی برای شرکت در جلسات حضوری را نداشته باشند برای مثال این افراد در روز کلاً می توانند یک ساعت وقت بگذارند اما اگر قرار باشد به کلاس حضوری بروند این یک ساعت را فقط باید در راه رفت و آمد باشند از این رو این دوستان این زمان را برای حفظ در خانه با مشاوره و راهنمایی اساتید خواهند گذاشت.
به علاوه افرادی که به دلیل شرایط سنی و توانایی در حفظ نمی توانند در کلاس غیر حضوری شرکت کنند و عموماً در کلاس‌های حضوری عقب می افتند در کلاسهای غیر حضوری به دلیل شخصی سازی شدن و ارتباطات فردی (نه گروهی) با استاد موفق تر خواهند بود.

شروع حفظ عموماً از کجاست؟

آیکون-تیکاگر دوستان قبلا محفوظات داشته باشند اول با راهنمایی اساتید مرور و تثبیت کرده و بعدا ادامه محفوظات را پی می‌گیرند. در صورتی که حفاظ تا به حال اصلاً حفظ نکرده باشند عموماً از جزء ۳۰ قرآن کریم شروع خواهیم کرد به دو دلیل سوره ها زودتر تمام شده و فرد خسته نمی شود مرحله از حفظ به نام تقطیع برای جزء سی وجود نداشته و کار حفظ را برای دوستان تازه وارد آسان‌تر می‌کند.

آیا برای تثبیت قرآن هم دوره‌ای دارید؟

آیکون-تیکبله همان طور که گفته شد شما سه روز در هفته فقط خودتان با استاد در ارتباط و این باعث می شود که استاد بتواند متناسب با وضعیت شما به شما برنامه بدهد و طول دوره های تثبیت عموماً کمتر بوده و به قرآن آموز و قوت و ضعف محفوظات قبلی و توانایی و وقتی که می گذارد در روز بستگی دارد و ممکن است چند ماه تا یک سال طول بکشد.

بسته حفظ شامل چه چیزهایی بوده و آیا خرید آن الزامی است؟

۱- بسته حفظ قرآن شامل ترجمه آقای بهرام پور برای ترجمه و مفاهیم.
۲-سی دی صوت صفحه به صفحه استاد منشاوی یا پرهیزگار.
۳-سری کتابهای راه روشن (مفاهیم حکمت های نهج البلاغه)
۴- سی دی صوت قرائت نهج البلاغه
۵-جزوه روش حفظ و برنامه‌ریزی و یکسری فرم های مورد نیاز در صورتی که بخشی از بسته را در منزل داشته باشید نیازی به تهیه آن بخش از بسته نبوده و می توانید مابقی را خریداری کنید.

برای ثبت نام چه مدارکی لازم است و چگونه باید مدارک را ارسال کنیم؟

نحوه ارسال مدارک ثبت نام به دو صورت است
آیکون-تیکاگر ثبت نام آنلاین داشته باشید باید ازآنجا عکس اسکن شده مدارک را بارگذاری کنید و در قسمت بارگذاری مدارک ارسال نمایید.
آیکون-تیکاگر به صورت تماس تلفنی با موسسه ثبت نام می کنید باید عکس مدارک خواسته شده را به ایتام و یا تلگرام و یا سروش واحد آموزش موسسه قرآن و نهج البلاغه به شماره تلفن ۰۹۹۰۴۵۷۱۵۲۴
ارسال کرده و در زیر آن مقصود از ارسال مدارک و شماره تماس خود را یادداشت کنید.
آیکون-تیکمدارک لازم برای ثبت نام در دوره های قرآن کریم و نهج البلاغه.
۱-عکس ۴*۳
۲-عکس از کارت ملی در صورت موجود بودن
۳-عکس شناسنامه صفحه اول
۴-در صورت ثبت نام تلفنی عکس از فیش واریزی.

پاسخ به سوالات دوره های حفظ غیر حضوری نهج البلاغه

از کدام قسمت سایت ثبت نام کنم ؟

آیکون-تیک

ازطریق همین لینک ثبت نام  اقدام به ثبت نام در دوره ها کنید.

یا هم با شماره تلفن های ۰۲۵۳۷۷۴۵۴۸۰  واحد آموزش خواهران داخلی ۱۲۲ و ۱۲۰  –  واحد آموزش برادران داخلی ۱۱۴و ۱۱۰ تماس بگیرید.

 

برای ثبت نام چه مدارکی لازم است و چگونه باید مدارک را ارسال کنیم؟

آیکون-تیک

نحوه ارسال مدارک ثبت نام به دو صورت است
اگر ثبت نام آنلاین داشته باشید باید ازآنجا عکس اسکن شده مدارک را بارگذاری کنید و در قسمت بارگذاری مدارک ارسال نمایید.
اگر به صورت تماس تلفنی با موسسه ثبت نام می کنید باید عکس مدارک خواسته شده را به ایتام و یا تلگرام و یا سروش واحد آموزش موسسه قرآن و نهج البلاغه به شماره تلفن ۰۹۹۰۴۵۷۱۵۲۴
ارسال کرده و در زیر آن مقصود از ارسال مدارک و شماره تماس خود را یادداشت کنید.
مدارک لازم برای ثبت نام در دوره های قرآن کریم و نهج البلاغه.
۱-عکس ۴*۳
۲-عکس از کارت ملی در صورت موجود بودن
۳-عکس شناسنامه صفحه اول
۴-در صورت ثبت نام تلفنی عکس از فیش واریزی.

۵-کپی آخرین مدرک تحصیلی در صورت وجود

طول دوره حفظ چقدر است؟ و روزی چند خط باید حفظ کنیم؟ آیا دوساله و یا یک ساله هم میشود حفظ کرد؟

آیکون-تیک

دوره های حفظ تلفنی معمولاً به صورت چهار ساله می باشد و در طرح چهار ساله باید، یک سوم صفحه و به صورت میانگین ۵ خط حفظ کنند(نسخه مرحوم دشتی مد نظر است.) اگر نهج آموزان از نسخه مرحوم فیض الإسلام استفاده کنند باید روزانه میانگین نیم صفحه متن نهج البلاغه را حفظ کنند.
اما از آنجا که نهج آموزان با استاد به صورت فردی در ارتباط می باشند. لذا استاد بر حسب توانایی و استعداد و وقتی که نهج آموز میگذارد. برای او برنامه ریزی فردی خواهد کرد.

از این رو نهج آموزانی بوده اند که مدت حفظشان کمتر و یا بیشتر از چهار سال طول کشیده است. 

آیا شرایط خاصی برای حفظ نهج البلاغه نیاز است؟

آیکون-تیک

از آنجا که اولویت اول هر انسان باید حفظ قرآن باشد و عموم اساتید به علت کثرت روایات مبنی بر حفظ قرآن، توصیه اولشان تکمیل حفظ قرآن است، اما موسسه بنابر ترویج نهج البلاغه و همچنین روایاتی که در حفظ و نگاشتن روایات اهل بیت وارد شده است. بر حداقلی از حفظ قرآن تأکید می کند. و تأکید بر حفظ مقداری از اجزاء قرآن از آن روست که متن نهج البلاغه و واژگان آن نسبت به قرآن ثقیل تر بوده و لازم است دوستداران نهج البلاغه میزانی از قرآن را حفظ کرده باشند تا هم روانخوانی آن ها در سطح مطلوب بوده و هم با روش های حفظ کمی آشنا باشند.

برای حفظ نهج البلاغه شما حتما باید ترجمه واژگان و شرح مختصر آنرا نیز مطالعه نمایید. و برای آن نیاز است تا حداقل روزانه نیم تا یک ساعت برای حفظ نهج البلاغه وقت گذاشته و هرچه بر این میزان بیفزایید طول دوره کمتر خواهد شد.

کدام نسخه را برای حفظ نهج البلاغه انتخاب کنیم؟

آیکون-تیک

عموم حافظان نهج البلاغه در کشور از دو نسخه یکی نسخه ترجمه مرحوم فیض الإسلام و دیگری نسخه صبحی صالح ترجمه مرحوم دشتی، حفظ می کنند. اما از آنجا که برای چاپ و نشر نهج البلاغه مانند قرآن سازمانی نظارت نداشته و غلط گیری به عمل نمی آید، روز به روز بر میزان غلط های تایپی نهج البلاغه با ترجمه مرحوم دشتی افزوده می شود به صورتی که در یک چاپ آن حدود ۱۰۰۰ و اندی غلط اعرابی و غیره یافت شد. از این رو تأکید موسسه قرآن و نهج البلاغه و بسیاری از اساتید بر نسخه خطی مرحوم فیض الإسلام است زیرا عکسی از دست نوشت مرحوم طاهر خوش نویس است که همان پی در پی چاپ شده و بر غلط های بسیار کم آن افزوده نمی شود.
ثانیا ترتیب و تقطیع نهج البلاغه در نسخه فیض الإسلام در جاهایی قشنگ تر و مناسب تر با محتوا و متن است.

آیا برای حفظ نهج البلاغه نیازمند به ترتیل هستیم؟ ترتیل نهج البلاغه را از کجا بدست آوریم؟

آیکون-تیک

برای حفظ نهج البلاغه نیز ملزم هستید تا صوت آنرا گوش کنید، زیرا استماع یکی از پایه های جدا نشدنی از حفظ می باشد. موسسه قرآن و نهج البلاغه برای دسترسی آسان نهج آموزان به صوت نهج البلاغه براساس نسخه مرحوم فیض الإسلام، اقدام به ضبط صوت نهج البلاغه، توسط حافظ کل قرآن و نهج البلاغه دکتر علی رضازاده جویباری نموده و سی دی آنرا در اختیار نهج آموزان می گذارد.
هرجند شما در نرم افزار دانشنامه علوی نیز می توانید به صوت نهج البلاغه براساس نسخه صبحی صالح دسترسی داشته باشید.

شما کدام شرح را برای حفظ نهج البلاغه توصیه می کنید؟

آیکون-تیک

اگر نسخۀ مرحوم فیض الإسلام را تهیه کنید، شرح مختصری نیز در آن موجود است. اما اگر بخواهید از شروح معروف و فارسی یا ترجمه شده استفاده کنید می توان از شروح زیر نام برد.
شرح نهج البلاغه پیام امام نوشته آیت الله مکارم شیرازی

ترجمه شرح نهج البلاغه ابن میثم انتشارات آستان قدس رضوی

ترجمه شرح نهج البللاغه فی ظلال نهج البلاغه علامه مغنیه (فقط بخش حکمت ها ترجمه شده است)

ترجمه شرح نهج البلاغه این ابی الحدید معتزلی نشر نیستان

ارتباط استاد با نهج آموزان چگونه است؟ و در طول تماس شاگرد و استاد چه کاری انجام می شود؟

آیکون-تیک

نهج آموزان سه روز به مدت ۱۰ دقیقه روزهای زوج و یا فرد با استاد تماس می گیرند و در طول تماس، استاد حفظ جدیدشان را تحویل می گیرد. و از محفوظات قبلی پرسش می کند.بعد از ارزیابی استاد از محفوظات قرآن آموز و راهنمایی های مربوطه، تکلیف جلسه آینده به قرآن آموز داده می شود در طول تماس شاگردان می توانند پرسش های خود را نیز مطرح نمایند .

این طرح برای چه کسانی مناسب بوده و مزیتش نسبت به حفظ حضوری چیست؟

آیکون-تیک

طرح های غیرحضوری عموماً برای کسانی طراحی شده که یا دسترسی بهاساتید مجرب نداشته و یا زمان کافی برای شرکت در جلسات حضوری را ندارند. برای مثال این افراد در روز کلاً می توانند یک ساعت وقت بگذارند اما اگر قرار باشد به کلاس حضوری بروند این یک ساعت را فقط باید در راه رفت و آمد باشند از این رو این دوستان این زمان را برای حفظ در خانه با مشاوره و راهنمایی اساتید خواهند گذاشت.
به علاوه افرادی که به دلیل شرایط سنی و توانایی در حفظ نمی توانند در کلاس غیر حضوری شرکت کنند و عموماً در کلاس‌های حضوری عقب می افتند در کلاسهای غیر حضوری به دلیل شخصی سازی شدن و ارتباطات فردی (نه گروهی) با استاد موفق تر خواهند بود.

شروع حفظ عموماً از کجاست؟ از کجا نهج البلاغه شروع به حفظ کنم؟

آیکون-تیک

اگر دوستان قبلا محفوظات داشته باشند اول با راهنمایی اساتید مرور و تثبیت کرده و بعدا ادامه محفوظات را پی می‌گیرند. در صورتی که حفاظ تا به حال اصلاً حفظ نکرده باشند عموماً از حکمت های نهج البلاغه شروع خواهیم کرد به سهدلیل اولاً حکمت ها کوتاه بوده و زودتر تمام شده و فرد خسته نمی شود (عموماً بین ۲ تا ۵ خط به صورت میانگین). و ثانیاً نگاه اجمالی به ترجمه و شروح نیز برای حافظ در اول راه به علت کوچک بودن متن سخت و دشوار نیست. و ثالثاً تنوع موضوعی حکمت ها باعث می شود فرد با معارف بیشتری آشنا شده و بتواند از آنها در زندگی روزمره خود استفاده کند.

آیا برای تثبیت نهج البلاغه هم دوره‌ای دارید؟

آیکون-تیک

بله همان طور که گفته شد شما سه روز در هفته فقط خودتان با استاد در ارتباط هستید و این باعث می شود که استاد بتواند متناسب با وضعیت شما، به شما برنامه بدهد. طول دوره های تثبیت عموماً کمتر بوده و به نهج آموزان و قوت و ضعف محفوظات قبلی و توانایی و وقتی که روزانه می گذارند بستگی دارد و ممکن است چند ماه تا یک سال طول بکشد.

                                                                                                             

بسته حفظ نهج البلاغه شامل چه چیزهایی بوده و آیا خرید آن الزامی است؟

آیکون-تیک

۱-بسته حفظ نهج البلاغه، شامل نهج البلاغه ترجمه و شرح مختصر مرحوم فیض الإسلام (یک جلدی یا شش جلدی که شش جلدی آن برای حمل و نقل با خودتان هنگام حفظ و مرور مناسب تر است.
۲-سی دی صوت قرائت نهج البلاغه براساس نسخه مرحوم فیض الإسلام توسط حافظ کل قرآن و نهج البلاغه دکتر علی رضازاده جویباری
۳-سری کتابهای راه روشن (مفاهیم حکمت های نهج البلاغه)
۴-جزوه روش حفظ و برنامه‌ریزی و یکسری فرم های مورد نیاز در صورتی که بخشی از بسته را در منزل داشته باشید نیازی به تهیه آن بخش از بسته نبوده و می توانید مابقی را خریداری کنید.

۵-جزوه حکمت های نهج البلاغه مخصوص حفظ، تایپ شده براساس دست خط عثمان طه (در صورت درخواست نهج آموز از موسسه)

۶-نرم افزار دانشنامه علوی (ترجمه، شروح مختلف، صوت، متن، و کتابهای دیگر با امکان جستجوی پیشرفته و…) در صورت درخواست نهج آموزان از موسسه.

چگونه در کلاس های حضوری حفظ نهج البلاغه ثبت نام کنیم؟

آیکون-تیک

برای ثبت نام در کلاس های حضوری نهج البلاغه در قم، می توانید از سه طریق اقدام کنید.

۱-حضور در مکان موسسه قرآن و نهج البلاغه به آدرس صفائیه کوچه ۳۴، پلاک ۴، طبقه زیرزمین

۲-تماس تلفنی با موسسه به شماره ۰۲۵۳۷۷۴۵۴۸۰ برادران داخلی ۱۱۴ و ۱۱۰ و خواهران داخلی ۱۲۰ و ۱۲۲

۳-پیام گذاشتن در شبکه های اجتماعی، ایتا، تلگرام و سروش واحد اموزش موسسه به شماره ۰۹۹۰۴۵۷۱۵۲۴

کلاس های حضوری حفظ نهج البلاغه در چه روز هایی و زیر نظر کدام اساتید است؟

آیکون-تیک

کلاسها در روز های فرد یا زوج برگزار شده و زیر نظر دو تن از حافظان بنام و اساتید مجرب قرآن و نهج البلاغه برگزار می شود.

۱-استاد حجت الإسلام مهدی معتمدی حافظ کل قرآن و نهج البلاغه: با بیش از ده سال سابقه تدریس در امر حفظ قرآن و نهج البلاغه

۲-استاد دکتر علی رضازاده جویباری حافظ کل قرآن و نهج البلاغه: با بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت ترویجی در بحث قرآن و نهج البلاغه، تدریس در کلاسهای حفظ قرآن و نهج البلاغه و همچنین حائز رتبه های کشوری و بین المللی در بحث حفظ قرآن و نهج البلاغه از سازمان اوقاف و…

۳-پیام گذاشتن در شبکه های اجتماعی، ایتا، تلگرام و سروش واحد اموزش موسسه به شماره ۰۹۹۰۴۵۷۱۵۲۴

آیا کلاس های مجازی (آنلاین) حفظ نهج البلاغه نیز دارید؟

آیکون-تیک

امکان برگزاری کلاس های مجازی در هر رشته ای برای موسسه قرآن و نهج البلاغه وجود دارد. از این رو شما می توانید شماره همراه خود و نام و مقصودتان را از طُرُق ذیل برای ما ارسال کنید تا در صورت به حد نصاب رسیدن نهج آموزان، این کلاس ها را نیز برگزار کنیم.

۱-با تماس با واحد آموزش موسسه، از طریق تماس تلفنی با شماره ۰۲۵۳۷۷۴۵۴۸۰ داخلی ۱۱۴ و ۱۱۰

۲-و یا از طریق ایتا و تلگرام و سروش با شماره ۰۹۹۰۴۵۷۱۵۲۴ ، اسم و شماره همراه خود و مقصودتان را ارسال کنید.

مسابقات حفظ و مفاهیم نهج البلاغه شامل چه رشته هایی است؟

آیکون-تیک

مجموعا در هفت رشته:

۱-مفاهیم نهج البلاغه در بخش حکمت ها براساس مجموعه کتاب های راه روشن (آشنایی با ترجمه و مفاهیم حکمت های نهج البلاغه)

۲-حفظ حکمت های نهج البلاغه

۳-حفظ نامه های نهج البلاغه

۴-حفظ خطبه های نهج البلاغه

۵-حفظ ۱۱۰ خطبه اول نهج البلاغه

۶-حفظ کل نهج البلاغه

۷-حفظ صحیفه سجادیه

مسابقات حفظ نهج البلاغه براساس کدام نسخه صورت می گیرد؟

آیکون-تیک

بحمد الله در هفت دوره گذشته ما نسخ مختلف را در اختیار داوران قرار می دادیم و هر حافظ با هر نسخه ای که حفظ کرده بود در مسابقات شرکت داده شد. البته بهتر است حافظان نسخ خود را بیاورند تا در صورت عدم وجود مشایه آن نسخه پیش داوران از نسخه خود حافظ سؤال شود.

چگونه از برگزاری مسابقات مفاهیم و حفظ نهج البلاغه اطلاع کسب کنیم؟

آیکون-تیک

۱-با عضویت در کانال های شبکه های اجتماعی موسسه در ایتا و تلگرام با نام کانال جامع دو نور  آیدی @twonoor می توانید هم از اخبار موسسه و هم از مطالب معارفی تهیه شده استفاده نمایید.

۲-با تماس با واحد آموزش موسسه، از طریق تماس تلفنی با شماره ۰۲۵۳۷۷۴۵۴۸۰ داخلی ۱۱۴ و ۱۱۰ و یا از طریق ایتا و تلگرام و سروش با شماره ۰۹۹۰۴۵۷۱۵۲۴ ، اسم و شماره همراه و شهرستان خود را بیان کرده تا در بانک حافظان نهج البلاغه مسابقات موسسه ذخیره شود. تا زمان ثبت نام مسابقات به صورت پیامک به شما اطلاع رسانی شود.

آیا کلاسهای مفاهیم نهج البلاغه نیز دارید؟

آیکون-تیک

امکان برگزاری کلاس های حضوری یا مجازی در هر رشته ای برای موسسه قرآن و نهج البلاغه وجود دارد. از این رو شما می توانید شماره همراه خود و نام و مقصودتان را از طُرُق ذیل برای ما ارسال کنید تا در صورت به حد نصاب رسیدن نهج آموزان، این کلاس ها را نیز برگزار کنیم.

۱-با تماس با واحد آموزش موسسه، از طریق تماس تلفنی با شماره ۰۲۵۳۷۷۴۵۴۸۰ داخلی ۱۱۴ و ۱۱۰

۲-و یا از طریق ایتا و تلگرام و سروش با شماره ۰۹۹۰۴۵۷۱۵۲۴ ، اسم و شماره همراه خود و مقصودتان را ارسال کنید.

                           

شماره کارت موسسه جهت پرداخت از طریق کارت به کارت؟

آیکون-تیک

شماره حساب:  ۱۶۸۰۴۷۳۳۶۷
شماره کارت: ۳۷۲۹-۶۰۹۱-۳۳۷۹-۶۱۰۴

پاسخ به سوالات مدرسه مجازی هنر تلاوت

از کدام قسمت سایت ثبت نام کنم ؟

آیکون-تیک ازطریق همین لینک ثبت نام  اقدام به ثبت نام در دوره ها کنید.

مدت زمان دوره چقدر است؟

آیکون-تیک از ده جلسه تا سی جلسه متغیر می باشد. از این رو از یک ماه تا چهار ماه متغیر است.

برای تعیین سطح خودم با چه شماره ای تماس بگیرم ؟

آیکون-تیکبرای تعیین سطح پایه با شماره های : ۰۹۹۰۶۳۷۰۱۱۵ و شماره ثابت ۰۲۵۳۶۶۰۵۳۰۷  استاد مجتبی شعاعی تماس بگیرید. 

چه دوره هایی و در چه رشته هایی در مدرسه مجازی برگزار می‌شود ؟

آیکون-تیک دوره ها و رشته ها در همین صفحه اشاره شده است. لذا از طریق همین لینک تمامی دوره ها را مشاهده نمایید.

شهریه هر یک از دوره ها چقدر است؟

آیکون-تیکشهریه هر یک از دوره ها  فعلاً به شرح ذیل می باشد.

آیکون-تیکآموزش روخوانی و روانخوانی به روش نوین(فرمولی،نموداری)(۱۵ ساعت) ۲۰۰,۰۰۰ تومان
آیکون-تیکتربیت مربی (یا ارتقاء مربی)روخوانی و روانخوانی(۱۲ساعت) ۱۵۰,۰۰۰ تومان
آیکون-تیکآموزش تجوید به روش نوین(آموزش بر اساس اصول صداسازی)(۲۰ ساعت) ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آیکون-تیکتجوید سطح تکمیلی(فقط تلاوت و رفع اشکال)(۱۵ساعت) ۲۰۰,۰۰۰ تومان
آیکون-تیکآموزش صوت و لحن (سطح ۱) به روش جدید (ترکیبی از سبک سنتی و علمی)(۲۰ساعت) ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آیکون-تیکآموزش صوت و لحن( سطح۲)(۱۵ ساعت) ۲۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش صوت و لحن (سطح ۳) (۳۰ساعت) ۴۰۰,۰۰۰ تومان
تربیت مربی(یا ارتقاء مربی)صوت و لحن (حداقل ۳۰ ساعت) ۴۰۰,۰۰۰ تومان
آیکون-تیکآموزش سبک های مختلف قراء مصری «سبک شناسی/ ویژه قاریان» (۲۰ ساعت) ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آموزش فنون ترکیب سبک های قراء مصری «ویژه قاریان» (۲۰ ساعت) ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آیکون-تیکترتیل خوانی به روش جدید (ترکیبی از سبک سنتی و علمی)(۲۰ساعت) ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آیکون-تیکتربیت مربی (یا ارتقاء مربی ) ترتیل خوانی «حداقل ۳۰ ساعت» ۴۰۰,۰۰۰ تومان
آیکون-تیککلاس خصوصی (درتمامی رشته ها یک نفر یا چند نفر)(هر ۱ساعت) ۱۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس ها آنلاین است یا خیر؟

آیکون-تیکبله کلاس به صورت  مجازی و آنلاین می باشد.

کلاس های مجازی آنلاین ، به وسیله چه نرم افزاری برگزار می شود؟

آیکون-تیکفعلاً از طریق نرم افزار Adobe connect کلاسها به صورت آنلاین برگزار می شوند.

آیا با گوشی اندروید میتوان در کلاس شرکت کرد؟

آیکون-تیکبله.

اگر نتوانستیم وارد کلاس آنلاین بشویم چکار کنیم؟

آیکون-تیکلطفاً ابتدا مکان خود را تغییر دهند مثل کنار پنجره یا درب بروند تا انتن دهی بهتر شود ، سپس با خانم یزدیان ( پشتیبان کلاسهای مجازی ) ، از طریق تماس با شماره موسسه ۰۲۵۳۷۷۴۵۴۸۰ داخلی ۱۴۱ ( ساعات ۱۰ تا ۱۴ ) یا شماره موبایل ……………….تماس بگیرید و مشکل را مطرح کنید ، اگر بازهم مشکل حل نشد ، بهتر است از اینترنت موبایل فورجی ( با اینترنت خط ایرانسل ، که معمولا در تمام نقاط کشور ، اینترنت بهتری دارد ) برای ورود به کلاس است اقدام کنید و یا اگر از اینترنت وای فای منزل استفاده میکنید ، لطفاً کنار وای فای بروید ، و اگر از طریق کامپیوتر یا لب تاب وارد کلاس میشوید ، لطفاً از مودم وای فای ، سیمی به کامپیوتر وصل کنید زیرا جریان اینترنت سیمی قوی تر از اینترنت وای فای است . در نهایت اگر از هیچ یک از طرق فوق الذکر مشکل اتصال به کلاس مجازی حل نشد ، کلاسهای انلاین ، ضبط شده و در کانالی مخصوصی در ایتا ، بعد از چند قسمت شدن و کم حجم کردن فیلم ها ، بارگزاری میشود.

آیا جلسات ضبط شده آنلاین در اختیار قرآن آموزان قرار می گیرد.؟؟

آیکون-تیکبله کانالی در ایتا و شبکه های اجتماعی ساخته می شود و جلسات ضبط شده در آن بارگذاری میگردند.

استاد آقا هستند یا خانم؟

آیکون-تیکاستاد آقا هستند اما برای خانم ها هم پرسیده شده و از نظر شرعی مشکلی ندارد.

آیکون-تیکاگر خانمی معذور می باشد میتواند از مبدل صدا استفاده نماید. و صدای خویش را تغییر بدهد. و برای استاد ارسال نماید.

خانم ها هم میتوانند در کلاس های مجازی هنر تلاوت شرکت نمایند. ؟

آیکون-تیکبله میتوانند شرکت نمایند.

آیکون-تیکبا توجه به اینکه استاد آقا هستند اگر خانمی معذور می باشد میتواند از نرم افزار مبدل صدا استفاده نماید. و صدای خویش را تغییر بدهد. و در کلاس مجازی آنلاین پخش نماید.

لینک نرم افزار مبدل صدا در کافه بازار

آیا گواهی پایان دوره ، در هر یک از رشته ها ، توسط مؤسسه قرآن و نهج البلاغه داده میشود؟

آیکون-تیکاگر متقاضی مایل به اخذ گواهینامه باشد، گواهینامه توسط موسسه به وی ارائه می شود.

بازدیدها: 43

5 1 vote
رتبه بندی مقاله
اشتراک در:
اطلاع از
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments