ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

داستانی از زندگی امام حسین

داستانی
از زندگی امام حسین

 

کمک به اندازه معرفت فقیر

 

روزى امام حسین علیه السلام در گوشه اى از
مسجد پیامبر صلى اللّه علیه و آله نشسته بود. مردى عرب نزد او آمد و گفت : یابن
رسول اللّه من باید یک دیه کامل بپردازم و توان اداى آن را ندارم . نزد خودم مى
روم و از کریمترین مردم درخواست مى کنم و کسى را کریمترین مردم درخواست مى کنم و
کسى را کمتر از اهلبیت رسول خدا صلى اللّه علیه و آله نمى شناسم .

 

&
nbsp;

                  

 

امام حسین علیه السلام فرمود: اى برادر عرب
من سه سوال مى کنم اگر یکى از آنها راجواب دادى یک سوم بدهى تو را مى پردازم و اگر
دو مساءله را پاسخ دادى دوثلث آن را ادا مى کنم و اگر هر سه سوال را جواب دادى
تمام بدهى تو را مى پردازم .

 

مردعرب گفت : یابن رسول اللّه آیامانند شما
از مانند من (که عربى جاهل و بى سواد هستم ) سوال مى کند؟ شما که اهل علم و شرف و
بزرگى هستید؟

 

امام حسین علیه السلام فرمود: بله شنیدم که
جدم رسول اللّه خدا صلى اللّه علیه و آله فرمود: (المعروف بقدر المعروفه ) (به
اندازه معرفت احسان شود.)

 

مرد عرب گفت : هر چه مى خواهید سوال کنید اگر
دانستم جواب مى دهى و اگر ندانستم از شما مى آموزم . (و لاقوه الاباللّه ) چ

 

امام علیه السلام پرسید: (اى الاعمال افضل )
(کدام اعمال بهترند؟)

 

جواب دادن (الایمان باللّه ) (ایمان به خدا)

 

حضرت پرسید: (فما النتجاه من المهلکه ) (راه
نجات از مهلکه کدام است ؟)

 

پسخ
داد: (الثقه باللّه ) (اعتماد و توکل بر خداوند.

امام
علیه السلام سوال کرد: (فمایزین الرجل ) (چه چیزى به مرد زینت مى بخشد؟)

مرد
عزب جواب داد: (علم معه حلم ) (توکل توام با بردبارى )

حضزت
فرمود: اگر علم وحلم نداشت چه چیزى او را زینت مى دهد؟مرد عرب : (فقر معه مروه )
(مال همراه بامروت )

 

امام علیه السلام : اگر از فقر و صبر هم بر
خوردار نبود چه ؟

 

مرد عرب : ( صاعقه تنزل من السماء و تحرفه
فانه اهل لذلک )( صاعقه اى از آسمان پائین آید واو را آتش زند که مستحق چنین عذابى
است ) امام علیه السلام خندید و کیسه اى را که در آن هزار دینار زر سرخ بود به او
داد و انگشترى را که دویست درهم ارزش داشت به او بخشید و فرمود: طلاها را به
طلبکارانت بپرداز و پول انگشتر را صرف مخارج زندگى نما.

 

مرد عرب آنها را برداشت و گفت :(<اللّه اعلم حیث یجعل رسالته ) یعنى : یعنى خداوند بهتر مى داندمه رسالتش را درکجا;قراردهد.

 

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید