تماس با موسسه

با ما در ارتباط باشید

تماس با موسسه

شماره های تماس:


دفتر:02537745480

آموزش خواهران: داخلی122،120

آموزش برادران: داخلی122

آموزش مجازی: داخلی122

مدیر عامل: 09121511973

پست الکترونیکی:


info@2noor.com

وب سایت :


2noor.com سایت اصلی

2noor.com/ar سایت عربی

2noor.com/en سایت انگلیسی

2noor.com/shop سایت فروشگاه

 

آدرس موسسه:


قم-خ صفائیه کوچه 34 پلاک 4

ارسال مستقیم پیشنهادات و انتقادات