تماس با موسسه

با ما در ارتباط باشید

تماس با موسسه

شماره های تماس:


 

دفتر:۰۲۵۳۷۷۴۵۴۸۰

آموزش خواهران: داخلی۱۲۲

آموزش برادران: داخلی۱۲۲

آموزش مجازی: داخلی۱۲۲

مدیر عامل: ۰۹۱۲۱۵۱۱۹۷۳

پست الکترونیکی:


info@2noor.com

وب سایت :


۲noor.com سایت اصلی

۲noor.com/ar سایت عربی

۲noor.com/en سایت انگلیسی

۲noor.com/shop سایت فروشگاه

 

آدرس موسسه:


قم-خ صفائیه کوچه ۳۴ پلاک ۴

ارسال مستقیم پیشنهادات و انتقادات