ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

دختر خوشبخت

دختري در کمال عقل و درايت، که از زيبايي و جمال نيز برخوردار بود، با رييس قبيله «کنده» ازدواج کرد. مراسم ازدواج با خوشي و موفقيت پايان يافت. داماد، رييس قبيله کنده بود و عروس نيز، دوشيزه اي به نام: «ام اياس»، دختر عوف بن محلم شيباني.

 

قبيله داماد، خود را براي پذيرايي از عروس آماده مي کردند. جشن مفصلي ترتيب داده، گوسفندها قرباني کرده و شترها ذبح نموده بودند. بيشتر افراد دو قبيله از مرد و زن، در مراسم جشن و شادماني شرکت داشتند.

 

عده اي از زنان قبيله کنده براي بردن عروس، به خانه او رفته بودند. زنان خانواده عروس نيز، او را براي فرستادن به خانه شوهر آماده مي کردند
. در اين موقعيت حساس و فراموش نشدني، «امامه»، مادر عروس- که از سخنوران زمان خود به شمار مي رفت و داراي عقل و فکري متين بود – دختر را بدرقه نمود و در آخرين لحظات، پندهاي سودمند براي دخترش بيان کرد:

 

دخترم! اگر زني از داشتن همسر بي نياز بود، قبل از او پدرو مادرش، بايستي بي نياز از يکديگر مي بودند و اگر چنين بود، او به وجود نمي آمد.

 

آري، مردان براي زنان و زنان به خاطر مردان آفريده شده اند. قانون زوجيت را بر جهان حاکم است و سرپيچي از قانون آفرينش، ستيزه با هستي و حيات خويشتن است. بنابراين، دخترم! تو نيز به پيروي از همين قانون بايد ازدواج کني و کردي. و اکنون، از خانه پدر به خانه شوهر مي روي.

 

آري، خانه اي که تو را پرورش داده و آشيانه اي را که در آن خو گرفته بودي، ترک مي کني و خانه اي که تا کنون نمي شناسي و يار و همدم تازه اي اختيار مي نمايي .اکنون اگر خواهان سعادت و رستگاري خويش هستي، به نصايح مادرانه من گوش فراده، تا در خانه شوهر نيز همچون خانه پدر، عزيز و محترم باشي.</P&g t;

دخترم! براي شوهر بهترين يار و مونس باش، تا او نيز براي تو صميميترين يار و فداکار باشد. نصايح ده گانه مرا بپذير، که براي تو بهترين جهيزيه است. جهيزيه اي که تمام نمي شود و فايده اش در همه عمر به تو مي رسد و خوشبختي تو و فرزندان و شوهرت را تامين مي کند:

 

1-در زندگي قناعت را پيشه کن و از هوسهاي بيجا که شوهرت را خسته مي کند و احياناً، از عهده انجام آن بر نمي آيدو زندگي شيرين را در کام هر دو تلخ مي گرداند، بپرهيز. قانع باش و در آمد شوهر را در نظر بگير، بعد برايش خرج بتراش. توقعات بيجا را در کنار بگذار و پا را از گليم خويش فراتر منه!

 

2-معاشرت و همزيستي با توافق کامل، شيرين است. اين در صورتي امکان پذير است که لااقل يکي از طرفين، گوش شنوا داشته باشد و احياناً، ناسازگاريهاي همنشين خود را تحمل کند. بنابراين، سعي کن همه جا و همه وقت در کليه مسائل مشترک، با هم يکدل و يکزبان باشيد و اگر گاهي اختلاف سليقه اي پيش آمد، چه مانعي دارد که تو از حق خويش بگذري و از تمايلات خود چشم بپوشي و سخن همسرت را بشنوي؟!

 

3 و4-  چشم براي ديدن و شامه، براي بوييدن است. انسان از ديدن مناظر زيباي طبيعت لذت مي برد و از تماشي مناظر زشت و زننده، نفرت دارد.

بيني نيز، از بوييدن انواع عطر هاي دلپسند و بوهاي خوش، بهره مي برد و به عکس، از بوييدني هاي بد، سخت ناراحت مي شود.

بنابراين، به تو سفارش مي کنم که مواظب باش چشم همسرت که در خانه بر صورت و اندام تو مي افتد، يا خانه و اثاث آن را تماشا مي کند، در جايي از آن زشتي نبيند و منظره زننده اي را مشاهده ننمايد.

دخترم! هميشه در آرايش خود و خانه ات دقت کن! همه چيز و همه جا خوب و منظم باشد، تا مورد نفرت شوهرت قرار نگيري. ممکن است گاهي لوازم آرايش نداشته باشي،

ولي در هر حال آب پاک در دسترس تو هست، نظافت صورت و اندامت را رعايت کن، که بهترين زيباييها، همان جمال و زيبايي خداداد است. نگذار که چرک و کثافت به زيبايي تو لطمه وارد سازد.

 

گاهي ممکن است عطر در دسترس تو نباشد، تا خود را خوشبو سازي. اما در هر حال مي تواني خود و خانه ات را از بوهاي بد و زننده بر کنار نگه داري ونگذاريبوي زننده­ايي  شوهرت را ناراحت کند.

 

5 و6-  اوقات غذا
و خواب شوهر و فرزندانت را منظم کن. غذا را به وقت آماده ساز که گرسنگي او را ناراحت مي کند و چه بسا در حال ناراحتي، خويشتن داري نکند،

عصباني گردد و موجبات ناراحتي تو را فراهم سازد.

آن وقت است که به خاطر يک غفلت کوچک، صلح و صفا از خانه شما رخت بر مي بندد.

بي خوابي نيز کسالت مي آورد و اگر شوهر در خانه آسايش نداشته باشد و خواب و استراحتش تامين نشود از خانه مي گريزد و پناهگاه ديگري مي جويد.

 

7- کد بانو باش. مال و ثروت، خانه و اثاث آن را محافظت کن و از تباهي آن بپرهيز، که هر چه با زحمت به دست مي آيد، به آساني نبايد از دست برود.

 

8- حق ساير نان خورهاي شوهر را رعايت کن، اعم از خويشاوندان و کارکنان و کارگران. زيرا نشانه حسن و تدبير و زيرکي بانوي خانه در آن است که خويشاوندان را به جاي خود بشناسد و حقوق آنان را رعايت نمايد و کارکنان را نيز خشنود سازد و نگذارد در خانه او به حق کسي ستم شود.

 

9- در حفظ اسرار خانواده و شوهرت بکوش و رازي را که با تو در نهاده، به ديگري مگو. زيرا فاش کردن اسرار، نوعي خيانت تلقي مي گردد. از اي
ن گونه خيانت بر حذر باش، که با آبروي تو تماس دارد.

 

10- با شوهرت همدردي و حسن معاشرت داشته باش. اگر روزي براي شوهرت گرفتاري پيش آمد و او را ناراحت ديدي،

دلجويي کن احساس شادي وسرور مکن، که اين خود نوعي تقصير در اداي حقوق دوستي شمرده مي شود. بر عکس، هر گاه او را شادمان و خوشحال يافتي،

روي در هم مکش و خود را غمگين جلوه مده، که اين صفت حاکي از کدورت و دلسردي است.

 

افزون بر اينها، در بزرگداشت شوهر کوتاهي مکن تا او نيز از اکرام تو فرو گذار نکند. اين را نيز بدان که هر اندازه خود را در مقابل او ذليل نمايي، به همان نسبت در نزد او عزيز خواهي شد و اگر مي خواهي در زندگي زناشويي کامياب باشي، رضايت همسر را بر رضايت خويش مقدم بدار.

 

اکنون که پندهاي مادرت را شنيدي و آماده به کار بستن شدي، برو که خداي نگهدار تو!

 

« ام اياس»، دختر تازه عروس در حالي که اشک شوق در چشمانش حلقه زده، از شرم و حيا گونه هايش گل انداخته بود و صدايش مي لرزيد، لب به سخن گشود و مادرش را مخاطب ساخت و گفت:

 

اي مادر! آنچه از خير و نيکي که برايم گفتي، از جان و دل پذيرفتم، آنها را به کار خواهم گرفت و از بدي ها، آنچه را که بدان اشاره کردي و مرا بر حذر داشتي، دوري خواهم کرد و آن گونه همسري براي شوهرم خواهم بود که تو آرزو مي کني!

 

آري، اين دختر خوشبخت با چنين جهيزيه ي گرانبهايي به خانه ي شوهر رفت و در نزد همسرش مقام و منزلت والايي يافت، تا آنجا که داراي هفت پسر شد و هر کدام بر قسمتي از سرزمين يمن سلطنت و حکومت يافتند و نامهاي نيکي از خود به يادگار گذاشتند.

 

(دنياي دختران صص 168-172، به نقل از اسرار البلاغه ص 329، الحلقات الذهبيه ج 1 ص 60)

 

www.fatehnet.ir

کانال جامع دو نور در ایتا:
https://eitaa.com/twonoor
کانال جامع دو نور در تلگرام:
https://t.me/twonoor

صفحه اصلی – موسسه قرآن و نهج البلاغه

دختر خوشبخت. دختر خوشبخت. دختر خوشبخت. دختر خوشبخت. دختر خوشبخت. دختر خوشبخت. دختر خوشبخت. دختر خوشبخت. دختر خوشبخت. دختر خوشبخت. دختر خوشبخت. دختر خوشبخت
به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید