ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

ثواب های اخروی تلاوت سوره های قرآن:

فهرست مطالب

 & lt;TD style=”BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 73.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 11.05pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm” width=98>

ناسنام سوره


ثواب های اخروی


حمد


ثواب خواندن همه قرآن


بقره


خواندن سوره بقره و آل عمران :بر روی سرش در روز قیامت سایه می افکند.


خواندن 4 آیه اول + آیة الکرسی + 3 آیه آخر: شیطان به او نزدیک نمی شود


آل عمران


خواندن سوره بقره و آل عمران :بر روی سرش در روز قیامت سایه می افکند.


النساء& lt;SPAN style=”LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ‘Tahoma’,’sans-serif’; COLOR: #006666; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman'” dir=ltr>


خدا از گناهان او درمی گذرد ، از شرک دور می شود ، اجر آزاد کردن یک بنده و صدقه ای است برای تمام در گذشتگان


المائده& lt;o:p>


افزایش ده درجه به ازای هر یهودی و یا مسیحی و به همین اندازه از گناهانش کاسته و به حسناتش افزوده می شود. خواندن در هر روز پننجشنبه: ایمانش به ظلم آلوده و مشرک نمی شود .


انعام


خواندن 3 آیه اول : خداوند 40000 فرشته برای او قرار می دهد که تا روز قیامت همانند عبادت خودشان را برایش بنویسند.


اعراف


بین او و ابلیس حجابی واقع می شود و حضرت آدم (ع) در روز قیامت شفیع اوست.


خواندن در هر ماه: روز قیامت از کسانی است که غم و اندوه ندارند.


خواندن در هر  جمعه: روز قیامت از او حسابرسی نمی شود.


توبه و انفال


خواندن توبه و انفال در هر ماه: وارد نشدن نفاق در قلب او، از شیعیان حقیقی علی (ع) خواهد بود، روز قیامت  به همراه شیعیان از مواهب بهشت تا پایان حسابرسی مردم بهره می برد، پیامبر (ص) به نفاق نداشتن او شهادت می دهد، به ازای هر زن و مرد منافق 10 حسنه و درجه افزوده و 10 گناه محو می شود.


یونس


به تعداد کسانی که یونس (ع) را تصدیق یا تکذیب کردند  و به تعداد کسانی که با فرعون غرق شدند به او اجر داده می شود.


خواندن د
ر هر دو یا سه ماه: از جاهلین نخواهد بود و روز قیامت از مقربین است.


هود


روز قیامت از سعادتمندان است و به تعداد هر یک از کسانی که نوح، هود، صالح، شعیب، لوط، ابراهیم و موسی علیهم السلام  را تصدیق یا  تکذیب کرده اند 10 حسنه اجر دارد.


خواندن در هر جمعه: روز قیامت در دسته پیامبران محشور می شود و خطاهایش نادیده گرفته می شود.


یوسف


خواندن در هر روز و شب: روز قیامت با زیبایی یوسف (ع) برانگیخته می شود و از نیکان و برگزیدگان خواهد بود.


رعد


روز قیامت از مؤمنین به عهد خداست، به اندازه تمام ابرهایی که آمده و رفته اند و خواهند آمد اجر دارد.


زیاد خواندن: صاعقه به او نمی رسد هر چند از مؤمنان نباشد، شخص مؤمن بی حساب وارد بهشت می شود و تمام خاندان و برادران دینی خود را که می شناسد شفاعت می کند.


ابراهیم&l t;/o:p>


به ازای هر شخص که بت ها را پرستیده و نپرستیده اجر دارد.


حجر


به ازای هر یک از مهاجرین ، انصار و مسخره کنندگان پیامبر (ص) 10 حسنه اجر دارد


نحل


منزلگاهش در وسط بهشت (جنت عدن) است.


در صورت مردن در روز یا شبی که این سوره را خوانده: مانند کسی است که با بهترین وصیت مرده است.


کهف


داخل بهشت می شود


خواندن در هر شب جمعه: مرگ او شهادت است، به صورت شهید برانگیخته می شود و روز قیامت با شهدا در یک جایگاه قرار می گیرد؛ خواندن در بعد از ظهر یا شب جمعه:


کفاره گناهان مابین دو جمعه است< /P>


مریم


به ازای هر یک از کسانی که زکریا، یحیی، مریم، موسی، عیسی، هارون، ابراهیم، اسحاق، یعقوب و اسماعیل را تصدیق یا تکذیب کردند و نیز به ازای هر یک از کسانی که برای خدا فرزند قائل شدند یا نشدند 10 حسنه اجر دارد.


مداومت بر خواندن: در آخرت از یاران عیسی (ع) است و به اندازه ملک دنیوی سلیمان اجر دارد.


طه


روز قیامت ثواب مهاجرین و انصار را داراست.


مداومت بر خواندن: کتابش به دست راستش داده می شود، از اعمالی که در زمان مسلمان بودن انجام داده، سؤال نمی شود و در آخرت به اندازه ای که  راضی شود اجر دریافت می کند.


انبیاء


کسی که این سوره را دوست بدارد و  آن را بخواند: آسانی حساب و پیامبرانی که نامشان در قرآن آمده با او مصافحه می کنند.


کسی که به این سوره عشق بورزد و آن را بخواند: مانند کسی است که با همه پیامبران در بهشت رفیق است


حج


به تعداد کسانی که از ابتدا و در آینده حج و عمره انجام داده اند اجر دارد.


المؤمنون


زمان فرا رسیدن مرگش ملائکه جانش را آرام می کنند و روز قیامت او را به روح و ریحان بشارت می دهند.


مداومت بر خواندن در هر جمعه :سعادتمند شدن و منزلگاهش در فردوس برین با پیامبران است.


نور


به عدد هر یک از مؤمنان قبل و بعد 10 حسنه اجر دارد.


مداومت بر خواندن این سوره: حفظ مال و ناموس، پس از مرگ 70000 فرشته تا قبر او را تشییع می کنند در حالی که برایش دعا و استغفار می کنند تا این که در قبر گذارده شود.


فرقان


روز قیامت مؤمن به روز جزا و این که خداوند تمام انسانها را از قبرهایشان بیرون می آورد برانگیخته می شود.


خواندن در هر شب: هرگز عذاب نمی شود، حسابرسی ندارد و جایگاهش فردوس برین است.


شعراء،نمل و قصص


به تعداد هر یک از کسانی که نوح ، هود ، شعیب ، صالح و ابراهیم را تصدیق و یا تکذیب کرده اند و کسانی که عیسی (ع) را تکذیب و محمد (ص) را تصدیق کرده اند اجر دارد. خواندن سوره شعرا، نمل و قصص در شب جمعه: از اولیای خدا می شود، در بهشت به قدری که راضی شود و بالاتر از آن به او می بخشند، در وسط بهشت با پیامبران است و خداوند او را به عقد 100 حورالعین در می آورد.


نمل


…به ازای هر یک از کسانی که سلیمان ،هود ، شعیب، صالح و ابراهیم را تصدیق یا تکذیب کند 10 اجر دارد و از قبر خارج می شود در حالی که لا اله الا الله می گوید.


قصص


به ازای هر یک نفر از تصدیق و تکذیب کنندگان موسی 10 حسنه اجر دارد و روز قیامت تمام موجودات آسمانها و زمین به راستگویی و راست کرداری او شهادت می دهند.


عنکبوت و روم


به ازای هر یک از مؤمنین و منافقین 10 حسنه اجر دارد.


خواندن عنکبوت و روم در شب 23 ماه رمضان: از اهل بهشت است.


روم


به تعداد هر یک فرشته که در بین آسمان و زمین تسبیح خدا می کنند 10 حسنه اجر دارد و آن شبانه روز برایش برکت دارد.


لقمان


روز قیامت لقمان (ع) رفیق اوست و به تعداد کسانی که نیکی یا بدی کرده و می کنند 10 حسنه اجر دارد.


خواندن در شب: ملائکه او را تا صبح از ابلیس و سربازانش  حفظ می کنند.


خواندن در روز: ملائکه او را تا شب از ابلیس و سربازانش حفظ می کنند.


سجده


خواندن سجده و ملک: گویا شب قدر را احیا داشته است.


خواندن در هر شب جمعه: کتابش به دست راستش داده می شود، حسابرسی ندارد و از رفقای محمد (ص) و اهل بیت اوست.


احزاب


زیاد خواندن: روز قیامت با محمد (ص) و خانواده اوست.


خواندن و یاد دادن آن به خانواده: از عذاب قبر در امان است.


سبأ


تمام پیامبران در روز قیامت با او مصافحه کرده و رفیقش خواهند بو
د.


سبأ و فاطر


خواندن سبأ و فاطر در روز: از خیر دنیا و آخرت آن چه گمان ندارد به او می رسد.& lt;/SPAN>


خواندن سبأ و فاطر در شب: همواره در شب در حفاظت خداوند است.


خواندن سبأ و فاطر در روز: از خیر دنیا و آخرت آن چه گمان ندارد به او می رسد.


فاطر


روز قیامت ملائکه 3 در از درهای جهنم را می گشایند و می گویند از هر کدام می خواهی داخل شو.


صافات


به ازای هر یک از موجودات پنهان و شیاطین 10 حسنه اجر دارد، وسوسه شیاطین از او دور و از شرک برکنار می شود.


خواندن در هر روز جمعه:


اگر در آن روز یا شب بمیرد شهید مرده است و خداوند به صورت شهید او را از قبر خارج می کند و با شهدا وارد بهشت می شود


ص


به اندازه تمام کوههایی که خداوند در اختیار داود (ع) گذاشته بود اجر دارد و خداوند به او عصمت از گناهان کوچک و بزرگ را می دهد.


خواندن در شب جمعه: به اندازه ای از خیر دنیا و آخرت که به هیچ کس جز پیامبران و فرشتگان مقرب داده نشده، داده می شود، او و دوستداران او از خانواده اش وارد بهشت می شوند و هر کس را بخواهد شفاعت می کند.


زمر


خداوند امید او را نامید نمی کند و پاداش کسانی که از خداوند پروا دارند را دریافت می کند.


خواندن با صدای آرام: شرف دنیا و آخرت، عزت بدون مال و عشیره تا جایی که هر که او را می بیند بزرگی اش را در می یابد، بدنش بر آتش حرام می شود،در بهشت 1000 شهر برایش ساخته می شود که در هر شهر 1000 قصر و در هر قصر 100 حوری است و علاوه بر اینها برای او دو چشمه آب جوشان و دو چشمه سبزسیاه فام جاری است، حوری های سفید پوستی که در سراپرده ها نگاه داشته شده اندو شاخسارهایی برایش آماده شده که از هر میوه دو جفت موجود است.


غافر


روح همه پیامبران، دوستان و مؤمنان بر او درود می فرستند و طلب آمرزش می کنند.


خواندن در هر شب: آمرزش تمام گناهان گذشته و آینده، با تقوا شدن و آخرت نزد او بهتر از دنیا می شود.


خواندن سوره های غافر، فصلت، شوری
، زخرف، دخان، جاثیه و احقاف: دهانش خوشبوتر از مشک می شود، خداوند او ، همسایگانش، دوستان، آشنایان و تمام نزدیکانش را مورد رحمت خود قرار می دهد، روز قیامت عرش و کرسی و ملائکه مقرب خدا برایش استغفار می کنند.


فصلت


در قیامت، نوری که چشمش را بنوازد و شادمان خواهد بود. به تعداد
هر حرف 10 حسنه اجر دارد.


شوری


ملائکه بر او درود می فرستند، استغفار و طلب رحمت می کنند.&lt ;/SPAN>


مداومت بر خواندن:


روز قیامت در حالی بر انگیخته می شود که صورتش مانند برف سفید و مانند خورشید نورانی است تا این که به محضر خداوند وارد می شود: وارد بهشت می شود با قصری از یاقوت سرخ که ظاهر و باطنش را می بیند، هزار غلام که خداوند در قرآن توصیف نموده برای اوست.


زخرف


روز قیامت گفته می شود: امروز حزن و اندوهی ندارید و بی حساب به بهشت در آیید.


مداومت بر خواندن: در قبر از شر موجودات زمینی و فشار قبر در امان است تا این که به محضر خداوند وارد می شود و به امر او وارد بهشت می شود.


دخان


مداومت بر خواندن در نمازهای واجب و مستحبی: روز قیامت در دسته درامانان است، زیر عرش خدا سایه می گیرد، حسابش آسان و نامه اش به دست راست داده می شود.


خواندن در شب: صبح می کند در حالی که 70000 فرشته برایش استغفار می کنند.< SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>


خواندن در شب جمعه: آمرزیده می شود، خانه ای در بهشت برایش ساخته می شود. خواندن در روز جمعه: خانه ای در بهشت برایش ساخته می شود.


جاثیه


هرگز آتش جهنم را نمی بیند و صدای آن را نمی شنود و همراه پیامبر (ص) است، خداوند زشتی هایش را می پوشاند و هنگام حسابرسی ترس او را می برد.


احقاف


به تعداد هر سنگریزه 10 حسنه و درجه افزوده می شود و 10 گناه محو می شود.


خواندن در هر شب یا هر شب جمعه: و در قیامت نیز از وحشت در امان است.


محمد

< /TD>

پس از مرگ 1000 فرشته در قبر درود می فرستند و ثواب درودشان مال اوست تا این که به محضر خداوند برسد و در امان خدا و محمد (ص) است. از چشمه های بهشت به دست خداوند سیراب می شود.


فتح


مداومت بر خواندن: روز قیامت از بندگان مخلص محسوب می شود و به بندگان شایسته می پیوندد، داخل بهشت می شود و از رحیق مختوم می نوشد.


حجرات


به ازای هر کس که پیامبر (ص) را اطاعت یا عصیان کرده 10 حسنه اجر دارد.


خواندن در هر روز یا شب:  از زیارت کنندگان محمد (ص) است.


ق


سکرات موت بر او آسان می شود.


مداومت بر خواندن در نمازهای واجب و مستحبی: نامه اش به دست راست داده و حسابش آسان می شود.


ذاریات


به ازای هر باد که در دنیا می وزد 10 حسنه اجر دارد.قبرش را با چراغی که تا روز قیامت روشن است نورانی می کند.


طور


خیر دنیا و آخرت نصیبش می شود؛ مسلما از عذاب در امان است و داخل بهشت می شود.


نجم


به ازای هر کسی که محمد (ص) را تصدیق یا تکذیب کرده است 10 حسنه اجر دارد.


مداومت بر خواندن در هر روز یا هر شب: آمرزیده می شود.


قمر


خداوند او را از قبر با احترام و تکریم به بهشت می برد.


خواندن در هر شب: در حالی برانگیخته می شود که صورتش مانند ماه شب چهارده است.


الرحمن


اگر پس از آیه «فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ» بگوید: لا بشي‏ء من آلائك رب أكذب: فرشته ای از شب تا به صبح یا از صیح تا به شب او را حفظ می کند. اگر در آن شب یا روز بمیرد شهید مرده است.


مداومت بر خواندن: روز قیامت شفاعت هر کس که بخواهد را می کند.


واقعه


در دسته غافلین نوشته
نمی شود.


خواندن در هر شب جمعه: از رفقای علی (ع) خواهد بود.


خواندن قبل از خواب: هنگام  دیدار پروردگار، صورتش مانند ماه شب چهارده خواهد بود.


حدید


در دسته مؤمنان به خدا و رسول (ص) نوشته می شود.


اسری، حدید، حشر، صف، جمعه، تغابن و اعلی (مسبحات)


خواندن سوره های اسری، حدید، حشر، صف، جمعه، تغابن و اعلی (مسبحات) قبل از خواب : تا قبل از مرگ امام زمان (عج) را می بیند و پس از مرگ در جوار پیامبر (ص) است.


مجادله< /P>


روز قیامت در دسته حزب الله نوشته می شود.


حشر


اگر در آن روز یا شب بمیرد، شهید مرده است.


ممتحنه


زن و مرد مؤمن در روز قیامت از او شفاعت می کنند.


صف


عیسی (ع) روز قیامت رفیق اوست. مداومت در نمازهای
واجب و مستحبی: در دسته ای همراه ملائکه و پیامبران قرار می گیرد.


جمعه و منافقین


خواندن جمعه و اعلی در شب جمعه و خواندن جمعه و منافقین در نماز ظهر جمعه: عمل کردن طبق عمل پیامبر (ص) و ورود به بهشت.


منافقین


برکناری از نفاق


تغابن


خواندن در نماز واجب: روز قیامت شفیع و شاهد عادلی برایش خواهد بود و با اوست تا این که وارد بهشت شود.


طلاق


خواندن طلاق و تحریم در نماز واجب: روز قیامت اندوهگین نیست و به جهنم نمی رود .


مداومت بر خواندن این دو سوره: وارد بهشت می شود.


ملک


ثواب زنده نگاهداشتن شب قدر.


خواندن قبل از خواب: روز قیامت در امان خداست تا وارد بهشت شود.


قلم


دریافت ثواب کسانی که اخلاقشان نیکوست.


الحاقه


آسانی حساب


مداومت بر خواندن در نمازهای واجب و مستحبی: نشانه ایمان به خدا و رسول (ص) است و با ایمان خداوند را ملاقات می کند.


معارج


دریافت ثواب کسانی که امانتها و عهدشان را رعایت می کنند و بر نمازهایشان محافظت می کنند.


مداومت بر خواندن: روز قیامت از گناهانش سؤال نمی شود و با محمد (ص) در بهشت سکونت می کند.


نوح


از کسانی است که دعوت نوح را پذیرفته است.


مداومت بر خواندن در نمازهای واجب یا مستحبی: روز قیامت در خانه های نیکان سکونت می گزیند، 4 بهشت به او داده می شود، 200 حورالعین باکره و 4000 حورالعین ثیب به ازدواج او در می آیند.


جن


به ازای هر جن و شیطانی که پیامبر (ص) را تصدیق یا تکذیب کردند ثواب آزاد کردن یک بنده داده می شود.


مداومت بر خواندن: همنشین محمد (ص) خواهد بود.


مزمل


خواندن در آخر شب: : شب و روز و این سوره شاهد او خواهند بود.


مدثر


به تعداد هر یک از تصدیق و تکذیب کنندگان محمد(ص) 10 حسنه اجر دارد.


خواندن در نمازهای واجب: با پیامبر (ص) و در درجه او همنشین می شود


قیامت


پیامبر (ص) و جبرئیل شهادت می دهند که او به روز قیامت ایمان داشته است و چهره اش در بین چهره دیگران درخشان است.


مداومت بر خواندن و عمل به این سوره: به همراه پیامبر (ص) از قبرش برانگیخته می شود در حالی که زیباترین صورت را دارد و خندان است تا این که از صراط و میزان می گذرد.


دهر


پاداشش بهشت و لباسهای نیکوست.


خواندن در هر صبح پنج شنبه: ازدواج کردن با 800 حوری باکره و 4000 حوری ثیب و روز قیامت با پیامبر (ص) خواهد بود.


مرسلات


خداوند او را با پیامبر (ص) آشنا می کند و در دسته مشرکین نوشته نمی شود.


نبأ


هر روز


خوردن نوشیدنی گوارا در روز قیامت


نازعات


آسانی حساب ، داخل بهشت شدن و بر انگیخته شدن در حالی که خداشناس است.


عبس


در روز قیامت خنده رو است


عبس و تکویر


خواندن عبس و تکویر: روز قیامت در سایه لطف و کرامت و بهشت خداوند است.


تکویر


هنگام برانگیخته شدن و گشوده شدن نامه اعمال، رسوا نمی شود.


انفطار


به تعداد  هر قبر و هر قطره آب حسنه دارد، و خداوند در روز قیامت امر او را اصلاح می کند.


انفطار و انشقاق


مداومت بر خواندن انفطار و انشقاق در نمازهای واجب و مستحبی: خدا بین او خودش حجابی قرار نمی دهد و همواره خداوند به او در روز قیامت نگاه می کند و او نیز به خداوند نگاه می کند تا زمانی که حسابرسی تمام شود.


مطففین


از رحیق مختوم می نوشد.


خواندن در نماز واجب: روز قیم
ت از آتش در امان است ، آن را نمی بیند و از پل جهنم عبور نمی کند و از او حسابرسی نمی شود.


انشقاق


نامه عملش موجب رسواییش نمی شود.


بروج


به ازای هر روز جمعه و روز عرفه ای که در دنیا بوده است 10 حسنه اجر دارد.


روز قیامت با پیامبران خواهد بود.


طارق


به ازای هر ستارهای که در آسمان است 10 حسنه اجر دارد.


خواندن در نمازهای واجب: روز قیامت از مقام و منزلت برخوردار است و رفقای پیامبران و یارانشان در بهشت است.


اعلی


به ازای هر حرفی که خداوند به ابراهیم (ع)، موسی(ع) و محمد (ص) نازل کرد 10 حسنه اجر دارد.


خواندن در نمازهای واجب یا مستحبی: روز قیامت به او گفته می شود: از هر دری که می خواهی وارد بهشت شو.


غاشیه


آسانی حساب


مداومت بر خواندن در نمازهای واجب یا مستحبی: خداوند او را غرق رحمت خود در دنیا و آخرت می کند و روز قیامت از عذاب جهنم در امان است.


فجر


در روز قیامت نوری خواهد داشت.


مداومت بر خواندن در نمازهای واجب و مستحبی: روز قیامت با امام حسین (ع) و در درجه او خواهد بود.


خواندن در شبهای دهگانه (دهه اول ذیحجه): آمرزش گناهان.


بلد


روز قیامت دچار غضب خدا نمی شود بلکه مشمول رحمت او می شود.


مداومت بر خواندن در نماز واجب: در آخرت نزد خدا مقام و منزلت دارد و رفیق پیامبران، شهدا و نیکوکاران است.


شمس


گویا تمام چیزهایی که خورشید و ماه بر آن می تابد را صدقه داده است.


زیاد خواندن در شب یا روز: تمام چیزهایی که نزدش حاضرند به نفع او شهادت می دهند، خداوند نیز آن را قبول می کند و می گوید او را  به بهشت برید و هر جایی را که خواست به او بدهید تا گوارای وجودش باشد.


ضحی


به تعداد هر یک ار افراد یتیم و سائل: 10 حسنه اجر دارد. خداوند از او راضی است و پیامبر (ص) از او شفاعت می کند.


تین


در آخرت به تعداد روزه دارانی که این سوره را خواندند اجر دارد.


خواندن در نمازهای واجب و مستحبی: به اندازه ای که راضی شود از بهشت به او عطا می شود.


علق


ثواب قرائت تمام قرآن و اگر در آن روز بمیرد درجه و مقام شهید دارد و مانند کسی است که به همراه پیامبر (ص)  با شمشیرش دشمنان را نابود کرده است.


قدر


اجر کسی که ماه رمضان را روزه گرفته و شب قدر را زنده نگاه داشته است.


خواندن این سوره به گونه ای که اگر کسی آنجا باشد صدایش را بشنود: به سان کسی است که در راه خدا شمشیر زده است.


خواندن آهسته: مانند کسی است که در راه خدا در خون خود غلطیده است.


خواندن 10 مرتبه: خداوند 1000 گناه او را محو می کند.


خواندن 7 مرتبه بر سر قبر میت در حالی که دستش را بر روی قبر گذارده باشد: از واهمه بزرگ روز قیامت در امان است.


بینه


آسانی حساب، برکناری از شرک و با ایمان برانگیخته شدن. روز قیامت با بهترین موجودات همنشین است.


زلزال


گویا سوره بقره را خوانده است و اجر خواندن یک چهارم قرآن به او داده می شود.


مداومت بر خواندن در نمازهای مستحبی: داخل بهشت می شود و خداوند به او می فرماید هر جا خواستی سکونت گزین.


عادیات


به تعداد کسانی که در مشعر الحرام بیتوته می کنند 10 حسنه اجر دارد.


مداومت بر خواندن: رفاقت و همنشینی با علی علیه السلام.


قارعه


مداومت بر خواندن:


از فتنه دجال و عذاب جهنم در امان است.


تکاثر


خواندن در نمازهای واجب: اجر 100شهید دارد و 40 صف از فرشتگان با او به نماز می ایستند.


خواندن در نمازهای مستحبی: اجر 50 شهید دارد.


عصر


خواندن در نمازهای مستحبی: خندان و گشاده رو برانگیخته و داخل بهشت می شود.


همزه


خواندن در نمازهای واجب:


فقر از او دور و رزقش زیاد می شود و مرگ بد نخواهد داشت.


فیل


خواندن در نمازهای واجب:


روز قیامت تمام کوه و دریاها شهادت می دهند که او از نمازگزاران بوده است. خدا شهادتشان را می پذیرد و او و عملش را دوست می دارد و بدون حساب وارد بهشت می شود.


ایلاف


زیاد خواندن: با تکریم وارد بهشت شده و بر سر سفره های نور می نشیند.


ماعون


خواندن در نمازهای واجب و مستحبی:


خداوند نماز و روزه اش را قبول کرده، و از این دو از او سؤال نخواهد کرد.


کوثر


خواندن در نمازهای واجب و مستحبی:


از کوثر می نوشد و با پیامبر اکرم (ص) در طوبی هم صحبت می شود.کافرون


از واهمه بزرگ قیامت در امان است. ثواب خواندن یک چهارم قرآن را دارد.


خواندن توحید و کافرون در نماز واجب:


او و والدین و ذریه اش بخشیده و در زمره سعادتمندان ثبت می شود، خداوند او را می میراند و برمی انگیزاند در حالی که شهید است.


نصر


خواندن در نمازهای واجب و مستحبی:


پیروزی بر تمام دشمنان، هنگامی که خدا او را از قبر خارج می کند نامه ای به او می دهند که امان از پل و آتش جهنم است و به هر چیزی می رسد به او مژده ای می دهد تا وارد بهشت می شود.


لهب


با ابولهب همنشین نمی شود.


اخلاص


به تعداد کسانی که به خدا و رسول و ملائکه و کتابهای آسمانی و روز قیامت ایمان آورده اند 10 حسنه اجر دارد.


ثواب خواندن یک سوم قرآن


فلق و ناس


خواندن فلق و ناس در نماز وتر : بشارت به قبولی نمازش داده می شود.


ثواب قرائت تمام کتابهای پیامبران.


شفا و در  امان ماندن از غصه ها.


http://www.aarezoha.blogfa.com< /SPAN>

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید