ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

حجاب و پوشش زن و مرد (استفتائات از دفتر آیت الله العظمی بهجت)

فهرست مطالب

آيا حجاب از ضروريات اسلام است و منكر آن و كسانى كه به اين دستور الهى، به ويژه در جامعه ى اسلامى بى اعتنايى مى كنند چه حكمى دارند؟


اصل حجاب از ضروريات و نصّ قرآن است و كسانى كه به اين دستور بى اعتنايى مى كنند، كار حرام انجام مى دهند و باي
د توبه نمايند.


 


اگر كسى در نوشته يا گفتار خود حجاب را منكر شود، آيا مرتد محسوب مى شود؟


بله.


 


گفته مى شود كه زن بايد خود را از پسر بچّه مميّز، بپوشاند. بفرماييد مميّز بودن پسر بچه از چه راه و يا راه هايى شناخته مى شود؟


شرط تمييز، شناختن مميّزات مرد و زن در اين مقام است و با شك، استصحاب عدم رسيدن به سنّ تمييز جارى است در نتيجه هنگام شك در به سن تمييز رسيدن پسربچه، حكم به نرسيدن آن مى شود.


 


اگر مردى همسرش را به حجاب شرعى ملتزم نكند، آيا فاسق محسوب مى شود؟


اگر امر به معروف و نهى ازمنكر با شرايطش را انجام ندهد، فاسق محسوب مى شود.


 


مرا
د از سن تمييز چه سنّى است؟


به حسب سن مقدار معينى ندارد، تمييز مثل رشد است كه اهلش در طفل تشخيص مى دهند.


 


حدّ واجب پوشش براى زنان تا چه اندازه اى مى باشد؟


زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند، اگرچه كمك به حرام نبوده و قصد لذتى نيز در بين نباشد؛ بلكه احتياط واجب آن است كه از پسر غير بالغ كه خوب و بد را مى فهمد نيز خود را بپوشاند.


 


چنان چه زن با خود زينت داشته باشد، مانند حلقه ى ازدواج، يا انگشترى در دست، يا چهره آراسته كرده باشد، آيا واجب است وجه و كفّين را بپوشاند؟


واجب است.


 


آيا در پوشش اسلامى چادر الزامى دارد يا خير؟


حجاب كامل همان چادر است.


 


آيا نمايان بودن حجم پاهاى زن از جوراب ضخيم و يا شلوار تنگ اشكال دارد؟


اگر مهيّج باشد، جايز نيست.


 


پوشيدن لباس هاى تنگ و مهيّج براى زن و مرد، اگر حجاب اسلامى در آن رعايت شود شرعا اشكال دارد؟


جايز نيست.


 


پوشيدن كفش هاى صدادار براى خانم ها اگر به قصد جلب توجه نامحرم نباشد، آيا اشكال دارد؟


اگر جلب توجه كند، اشكال دارد و قصد ملاك نيست.


 


آيا پوشاندن سر با كلاه گيس براى خانم ها پوشش شرعى محسوب مى شود و به چنين زنانى آيا مى توان نگاه كرد؟


خير و نگاه به آن ها هم جايز نيست.


 < o:p>


رعايت پوشش بيمارانى كه در شرايط مطلوبى از توجه به پوشش خود نيستند، بر عهده خود آن ها است يا بر عهده ى اطرافيان و پرستاران مى باشد؟


تا بتوانند بر عهده ى خود آن ها است و اگر نتوانند، ديگران بايد مراعات كنند.


 


آيا با وجود برادران در اتاق عمل مى شود، دست تا آرنج بدون پوشش باشد؟


جايز نيست.


 


پوشيدن لباس هاى نازك و تن نما براى خانم ها چه حكمى دارد؟


در جايى از بدن كه برهنه بودن جايز نيست يا خلاف احتياط است، پوشيدن لباس هاى نازك و بدن نما همان حكم را دارد.


 


پوشيدن برخى لباس هاى تنگ كه بدن را نشان نمى دهند، امّا حجم بدن و پستى و بلندى آن كاملاً مشهود است چه حكمى دارد؟


اگر طورى باشد كه منشأ فساد براى ديگران شود، جايز نيست.


 


پوشيدن لباس مبتذل يا تنگ و مهيج غربى براى زن و مرد چه حكمى دارد؟


چون معرضيّت براى مفسده دارد، جايز نيست.


 


پوشيدن مانتو بدون چادر و سخنرانى زن ها در مقابل مردان جايز است يا حرام؟


پوشيدن لباس و غير آن ضوابطى دارد كه بايد بر اساس آن باشد و نيز از آن چه كه در معر
ضيّت مفسده است، بايد احتراز شود.


 


آيا پوشيدن مانتو براى زنان، در صورتى كه برجستگى هاى اندام مشخص باشد، جايز است؟


جايز نيست.


 


مقصود از لباس شهرت چيست و پوشيدن آن چه حكمى دارد؟ آيا چادر سفيدى كه موجب انگشت نما شدن شود از مصاديق لباس شهرت است؟


لباس شهرت عبارت است از لباسى كه از جهت جنس يا رنگ يا نحوه برش و دوخت و مانند آن خلاف شأن و زىّ پوشنده لباس باشد و پوشيدن چنين لباس هايى حرام است. بنابراين پوشيدن چادر سفيد به اقتضاى محل پوشش و شخص پوشنده بايد ملاحظه شود.


 


پوشش زن در مقابل زن چه مقدار بايد باشد؟


در صورت عدم وجود مفسده و بدون وجود انگيزه هاى شهوانى، پوشاندن غير از عورتين در مقابل زن ديگر لازم نيست.


 


دانشجوى پزشكى هستم و در بعضى بخش هاى بيمارستان با وجود نامحرم، بايد چادر خود را بردارم كه ناچار حجاب كمتر مى شود، لطفا بفرماييد تكليف من چيست؟


مراعات حداقل حجاب شرعى در هر حال بايد بشود و از مواضع غير ضرورى پرهيز كنيد.


 


. آيا مرد مى تواند همسر خود را به زدن پوشيه يا پوشيدن لباس خاصّى مجبور كند؟


نمى تواند، ولى مى تواند بدون پوشيدن آن لباس، اذن خروج از منزل را ندهد.


 

&#x0 D;

اگر شوهر بداند و يا احتمال دهد كه اگر همسر او بدون پوشانيدن صورت و دست به بيرون از خانه برود به او نگاه حرام مى شود، آيا واجب است به پوشاندن زن امر كند و يا اجازه ى بيرون رفتن به او ندهد؟


بله، اگر علم دارد، بر شوهر واجب است؛ بلكه بدون آن ها هم احوط پوشانيدن وجه و كفين است.


 


اگر نپوشاندن وجه و كفّين (صورت و دست ها تا مچ) فسادى را براى زن در جامعه به بار آورد، آيا پوشاندن وجه و كفّين واجب مى شود؟


اگر منشأ حرام باشد، حرام است.


 


زنى هستم، دوست دارم مانتو و روسرى بپوشم. امّا شوهرم مى گويد بايد چادر بپوشى، وظيفه ى من چيست؟


به حرف شوهرتان عمل كنيد.


 


آيا پوشيدن مانتو كه تمام مواضع لازم را مى پوشاند، همراه با شلوار و روسرى كه به عنوان حجاب اسلامى محسوب مى شود، در صورتى كه حجم بدن از آن نمايان باشد چه حكمى دارد؟


حجاب كامل همان چادر است.


 


خانم هايى كه موهاى بلندى دارند و آن ها را مى بافند، اگر حجم و اندازه موهايشان از زير چادر مشخص باشد اشكال دارد؟


اگر تحريك كننده باشد، جايز نيست.


 


در حمام زنانه لازم است كه زن باسن هاى خود را از زنان ديگر بپوشاند؟


اگر مظنّه حرام است، احتياطا بايد بپوشانند.


 


وضع حجاب در خوابگاه هاى دخترانه بايد چگونه باشد؟


با جاهاى ديگر فرق ندارد.


 


اگر سهوا چادر خانمى كنار رود و در معرض ديد نامحرم باشد، اشكال دارد؟


اگر فورى خود را حفظ كند، گناه نكرده است.


 


بيرون بودن مقنعه و روسرى از زير چادر چه حكمى دارد؟


اگر جلب نظر نامحرم كند، جايز نيست.


 


وظيفه زن با فاميل هاى نامحرم شوهر از نظر پوشش اسلامى چيست؟


با نامحرم هاى ديگر فرقى ندارند.


 


به جهت عدم جواز لمس و اختلاط با نامحرم در مراكز آموزش پزشكى، آيا متدينين از آموزش اين گونه حرفه ها بايد دست بردارند؟


چون آموزش اين حرفه ها ملازمه ى با انجام حرام ندارد، بايد برنامه ريزى كنند تا طبق ضوابط شرعى، آموزش صورت گيرد.         


 


نگاه كردن به مو و بدن، لمس كردن و بوسيدن دختر عقب افتاده اى كه اندكى بد و خوب را تمييز مى دهد، چه از رو و چه از زير لباس اشكال دارد يا خير؟


احكام دختر غير عقب افتاده را دارد. يعنى اگر غير بالغ باشد با قصد لذت جايز نيست و بدون آن، خلاف احتياط است و در صورت بلوغ مطلقا جايز نيست.


 


آيا پوشيدن و آرايش كردن طبق مد روز اشكال دارد؟


اگر ترويج كفر كافر نباشد، اشكال ندارد، لكن در مقابل نامحرم بايد مراعات كنند.


 


چادر به عنوان حجاب برتر شناخته مى شود ولى بعضى از خانم ها على رغم استفاده از چادر مناسب، (ضخيم)، به لحاظ ويژگى هاى جسمى كه دارند، اندام آن ها از زير چادر مشخص است آيا مسؤوليت پوشش آن ها باز متوجه خود آن ها مى باشد يا طرف مقابل بايد از نگاه به او احتراز كند؟


در اين رابطه، هر دو طرف وظيفه دارند و اگر طورى است كه جلب نظر نمى كند، پوشاندن حجم واجب نيست به خلاف رنگ و شبح كه واجب است پوشانده شود.


 


آيا هر كارى كه موجب جلب توجه نامحرم شود اشكال دارد؟ حتى اگر پوشيدن چادر باشد؟


بله، اگر پوشيدن چادر هم به گونه اى باشد كه جلب توجه كند، بايد آن را نپوشد و منظور از جلب توجه، معرضيّت براى توجه همراه با ريبه است.


 


اگر برآمدگى سينه زنان در مقابل نامحرم پيدا باشد، اشكال دارد؟


بله، اشكال دارد.


 


آيا اگر حجم شانه هاى زنان در مقابل نامحرم پيدا باشد اشكال دارد؟


اگر فتنه و فسادى ندارد، اشكال ندارد.


 


آيا پوشيدن لباس هاى زننده بين خانم ها ايراد دارد؟


اگر فتنه و فسادى به دنبال نداشته باشد، اشكال ندارد.


 


آيا عدم پوشش دختر دايى و دختر عمه و دختر خاله و دختر عمو ـ كه تأثيرى در من ندارد ـ گناه است؟


بله، گناه است و بين آن ها با نامحرم هاى ديگر فرقى نيست.


 


آيا پوشيدن جوراب ضخيم بدون شلوار ـ با اين كه حجم بدن از بيرون مشخّص است و در بعضى موارد مهيّج است ـ و يا پوشيدن كفش هايى كه هنگام راه رفتن صداى مهيّج دارد، جايز است؟


اگر مهيّج و محرّك نامحرم باشد، جايز نيست.


 


آيا پوشيدن جوراب در برابر نامحرم واجب است؟


بله.


 


حضور خانم هاى مسلمان در كشورهاى غير اسلامى با پوشش چادر، بسيار سخت و همراه با مشقت است، آيا اگر امر داير مدار ماندن در خانه يا حضور در اجتماع با مانتو (و پوشش كامل اسلامى بدون چادر) باشد، كدام يك اولويّت خواهد داشت؟


در هر جايى كه انسان نتواند مسايل شرعيّه اش را رعايت كند، نمى تواند در حال اختيار در آن جا بماند.


 


در اين زمان بسيارى از مد لباس ها از غرب وارد شده و جوانان از لباس هايى با فرهنگ غربى استفاده مى كنند، آيا پوشيدن اين گونه لباس ها شرعا اشكال ندارد؟ و آيا عنوان تشبّه به كفار بر آن ها صدق مى نمايد؟


اگر ترويج كفر و فرهنگ غرب شود، اشكال دارد.


 


آيا لازم است حجاب را به توريست ها الزام كنيم؟


در حدّ پيشگيرى از زمينه سازى فساد، لازم است.


 


آيا پوشيدن چادر در مكان هاى مقدس، مانند حرم حضرت معصومه ـ عليهاالسّلام ـ واجب شرعى است؟


پوشيدن چادر در همه جا حجاب كامل است.


 


اگر مردى بداند كه زنى به بدن او نگاه مى كند، در اين حال بر مرد پوشاندن بدن واجب است يا بنابر احتياط واجب است؟


در فرض كمك به حرام، پوشاندن بدن واجب است.


 


استفاده از لباس هاى آستين كوتاه و شلوارك در مسابقاتى مانند فوتبال، واليبال، كشتى، وزنه بردارى و… كه يا حجم بدن وعورتين كاملاً مشخص است و يا قسمت هاى زيادى از بدن آشكار است چه حكمى دارد؟


چون در مقابل نامحرم هم هستند، جايز نيست. (به توضيح مذكور در مسأله ى رساله رجوع شود.)


 


آيا دختران در محيط ورزشى مخصوص خودشان مى توانند لباس ورزشى بپوشند؟


اگر معرضيت براى مفسده دارد، جايز نيست.


 


اگر مردى براى پوشانيدن عورتين خود از محارم و مردان ديگر از لباس تنگ و چسبيده به بدن استفاده كند، كفايت مى كند؟


اگر موجب فساد نباشد و رنگ و شبح پيدا نباشد، مانعى ندارد.


 


پوشيدن شلوار تنگ براى آقايان به گونه اى كه حجم عورت و باسن را نشان دهد، چه حكمى دارد؟


چون معرضيت براى فتنه و فساد دارد، اشكال دارد.


 


پوشيدن پيراهن آستين كوتاه براى مردان در جامعه، بدون قصد شهوانى و براى زيبايى بيشتر يا به علت گرماى هوا چه حكمى دارد؟


در مواردى كه معرضيت براى مفسده دارد، اشكال دارد.


www.bahjat.ir

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید