ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

احکام متفرقه روزه/2

< /SPAN>140 – روزه ی بی سحری چه حکمی دارد؟
پاسخ – برای روزه، سحری خوردن واجب نیست بلکه مستحب است. اگر شما نیت روزه داشته باشید و بدون سحری خوردن هم روزه بگیرید روزه تان صحیح است. ولی مواظب سلامتی خودتان هم باشید.
141– در مورد نیت روزه در ماه رمضان توضیحاتی بدهید.
پاسخ – مسئله ی نیت امر مشکلی نیست. کسی که روزه دارد با نیت است اما گاهی فرد ابتدای روز، روزه نبوده و در وسط روز می خواهد نیت روزه بکند. وقت روزه داری از اذن صبح تا اذان مغرب است. در کل روزه باید نیت روزه باشد. حالا اگر کسی از مسافرت برمی گردد و قبل از ظهر به شهر خودش می رسد،اگر مبطلی انجام نداده باشد و نیت بکند روزه اش صحیح است. اما اگرکسی عمدا تا ظهر نیت روزه نکند، روزه اش صحیح نیست. اگر شما از شب قبل بنا دارید که روزه بگیرید و فردا بعد از اذان صبح هم بلند شدید، روزه تان صحیح است و شما با نیت بوده اید. می توانید یک نیت کلی هم در مورد ماه مبارک رمضان داشته باشید که تمام ماه را روزه بگیرید.
143 – من از سال گذشته روزه ی قضا داشته ام. آیا می توانم ماه رمضان روزه هایم را بگیرم؟
پاسخ – اگر شما از قبل روزه ی قضا دارید، الان که ماه رمضان است نمی توان قضای آنرا بجا آورد. شما نمی توانید هفت تای این ماه را نیت روزه ی قضا بکنید و بقیه را نیت روزه ی ماه مبارک رمضان بکنید. شما فعلا نیت روزه ی ماه مبارک رمضان را بکنید و هفت روزه ی قضای قبلی را بعد از ماه رمضان وقتی که روزها کوتاهتر است و هوا خنک است بجا می آورید و به جهت تاخیر قضا برای هر یک روز یک مد طعام یا 750 گرم طعام به فقیر بپردازید.
144– من چند سال روزه ی قضا دارم. تا آنجا که می توانم قضای آنرا می گیرم و برای گرفتن همه ی این روزه های قضا به مشقت می افتم. در مورد کفاره ی روزه ی قضا مرا راهنمایی کنید.
پاسخ – تکلیف اول این است که شما دارید قضای
روزه ها را بجا می آورید. اگر خوردن روزه عمدی بوده کفاره دارد اما اگر خوردن روزه عمدی نبوده کفاره ندارد و شما فقط یک مد طعام یا همان فدیه که تاخیر روزه گفته می شود را می پردازید. سعی کنید قضای روزه ها را بجا بیاورید وهر قدر هم که توانستید کفاره ی روزه ها را هم بپردازید.


147– چند سال پشت سرهم روزه ی قضا داشتم و روی هم جمع شده بود و به دلیل بیماری و بچه داری و. . . تا پیش از ماه رمضان امسال هم نتوانستم قضای آنرا بجا بیاورم. الان تکلیف من چیست؟
پاسخ – ما نمی توانیم یک جواب بدهیم که همه ی این فرض ها پاسخ داده بشود. بطور کلی اگر انسان در ماه مبارک رمضان موفق به روزه داری نشود و بعد از ماه رمضان عذری نداشته باشد و بیمار هم نباشد، باید قضای روزه ها را بجا بیاورد. و اگر تا ماه رمضان سال بعد تاخیر شد و قضای روزه را بجا نیاورد، علاوه بر قضای روزه باید برای هر روز یک فدیه هم بپردازد. اگر بیماری تا رمضان سال بعد ادامه پیدا کرد و نتوانست قضای روزه ها را بجا بیاورد، قضای روزه ساقط است و فقط باید یک مد طعام را بپردازد. بچه شیر دادن و مسافرت و. . . عذرهایی نیست که قضای روزه بجا آورده نشود. اگر پاسخ شما داده نشد، حکم قضای روزه ی خودتان را بپرسید.
157 – اگر سهوا آدامس در دهان ما بماند و صبح آنرا از دهان مان خارج کنیم، روزه مان درست است؟
پاسخ – اگر فراموش کردید و آدامس در دهان تان مانده است روزه تان درست است و اگر فراموش کردید و آدامس شیرینی نداشته و در دهان شما مانده است اشکالی ندارد. پس روزه ی شما صحیح است.
158 – مسواک زدن در هنگام روزه داری چه حکمی دارد؟
پاسخ – مسواک زدن دندانها روزه را باطل نمی کند ولی بهتر است
که انسان در سحر دندانهایش را خلال کند یا مسواک بزند. اگر در طول روز هم بخواند مسواک بزند روزه باطل نیست ولی مسواک کردن با مسواک خیس کراهت دارد و انسان هر چه آب و خمیر دندان به دهان برده را باید بیرون بریزد.
165 – من حواسم نبود و شاخه ای از درخت را کنده و جویدم، روزه ی من چه حکمی دارد؟
پاسخ – اگر بعد از اینکه شما متوجه شدید، آنرا از دهان بیرون آوردید روزه تان اشکالی ندارد.
166 – آیا اگر کسی در روزه ی قضا سهوا چیزی بخورد روزه اش باطل است؟
پاسخ – اگر انسان سهوا چیزی بخورد یا بیاشامد و بعد متوجه بشود که روزه است، چه روزه ی قضا باشد و چه روزه ی ماه رمضان باشد روزه اش صحیح است.
167 – من اولین سالی که به تکلیف رسیدم نتوانستم روزه بگیرم زیرا بدنم ضعیف بود. بعد نتوانستم روزه ی قضای آنرا بگیرم و کفاره هم ندادم. آیا الان می توانم کفاره ی روزه را بدهم؟
پاسخ – در آن سال اول که نتوانستید روزه بگیرید، قضای آنرا بجا بیاورید. اگر بعد از ماه رمضان قضای روزه را بجا بیاورید کفاره ندارد ولی اگر هنوز بجا نیاورید و یکسال هم بیشتر طول کشید، در اینجا علاوه بر روزه باید یک مد طعام به فقیر بپردازید.
169 – آیا خوردن قرص، روزه را باطل می کند؟
پاسخ – خوردن قرض حتی اگر همراه با آب هم نباشد روزه را باطل می کند. اگر شما چاره ای ندارید و باید حتما این قرص را در میان روز بخورید، باید روزه تان را بخورید و بعدا قضای آنرا بجا بیاورید.


170– معلول ذهنی که نمی تواند روزه بگیرد، آیا باید کفاره بدهد؟


پاسخ – اگر معلول ذهنی به حدی باشد که تشخیص نمی دهد باید روزه بگیرد و وقت نماز را نمی داند و معلولیت او شدید است، تکلیف روزه و کفاره بر او نیست. ولی اگر معلولیت خیلی شدید نیست ولی نمی تواند روزه بگیرد و بعد از ماه رمضان هم نمی تواند قضای آنرا بجا بیاورد باید فدیه یعنی یک مد طعام بدهد.


173 – تکلیف قضای روزه یک عقب مانده ی ذهنی بیست و پنج ساله، چیست؟


پاسخ – اگر عقب ماندگی شدید است و ایشان وقت نماز را تشخیص نمی دهند و نمی داند که باید روزه بگیرد، ایشان تکلیفی نسبت به نماز و روزه ندارند. اما اگر در حد تشخیص باشد باید نماز را بخواند و اگر توانایی جسمی دارد باید روزه ها را بگیرد و اگر نمی تواند باید کفاره بپردازد ولی اگر خودش مالی ندارد فدیه اش برگردن شما نیست.


177 – اگر بیماری کلیه داشته باشیم و باید در روز خیلی آب بخوریم،آیا روزه گرفتن واجب است؟


پاسخ – اگر شما ناراحتی کلیه دارید و باید زیاد آب بنوشید روزه بر شما واجب نیست. اگر در روزهای کوتاه زمستان توانستید روزه ی قضا را بگیرید. می توانید یک مشورتی با پزشک متخصص داشته باشید که مثلا می توانید یک روز درمیان روزه بگیرد یا خیر.


178 – آیا دوش گرفتن و غسل کردن روزه را باطل می کند؟
پاسخ – هیچ کدام از اینها روزه را باطل نمی کند. ولی شرطش این است که تمام سر و گردن را در آب فرو نبرد. اگر شما روزه باشید و از قصد تمام سر و گردن را در آب فرو ببرید روزه تان باطل است. اگر کسی که روزه است و به استخر می رود، باید مواظب باشد که آب نخورد و سرش را هم داخل آب نبرد. این مقدار آبی که بر سر و گردن می ریزد، فرو بردن سر و گردن در آب نیست.
179 – آیا اگر با لباس غواصی زیر آب برویم یا در زیردریایی سوار بشویم روزه ما باطل می شود؟
پاسخ – اگر سر در محفظه ای باشد و آن محفظه به سر نچسبیده باشد، روزه اشکالی ندارد. ولی اگر به سر چسبیده باشد روزه باطل است مثل این است که سر را در نایلو
نی بگذارید و در آب فرو ببرید که اکثر فقها می گویند که روزه باطل است.
181 – آیا در هنگام روزه داری عطر زدن اشکال دارد؟
پاسخ – زدن عطر به لباس و بدن در حال روزه داری اشکالی ندارد. این کار کراهت هم ندارد. بوییدن گل های معطر کراهت دارد.
184 – من روزه ی تابستان را نتوانستم طاقت بیاورم و آب خوردم. آیا من گناه کرده ام؟
پاسخ – شما گناهی مرتکب نشده اید و بعد از ماه مبارک رمضان قضای آنرا بجا بیاورید. اگر این روزه برای سالهای گذشته است، قضای آنرا بجا می آورید و یک مد ( 750گرم ) طعام هم بپردازید.


185 – کسانی که کارهای سخت و طاقت فرسا دارند، آیا روزه بر آنها واجب است؟
پاسخ – از قدیم این مشاغل سخت بوده است و ابزاری که الان هست در سابق نبوده است. محل زندگی مسلمانان در مکه، مدینه، کربلا و کوفه هم از مناطق گرم بوده است. در کشورما هم مناطق گرم وجود دارد. حدود سی سال پیش هم ماه رمضان در همین فصل بوده است اما اینها به این معنا نیست که افراد باید هر جوری شده روره را بجا بیاورند. کسانی که در محل های گرم و آفتاب کار می کنند باید برای این ماه برنامه ریزی داشته باشند که اگر امکان دارد در زمان خنکی هوا کار بکنند تا بتوانند روزه ها را بجا بیاورند اما اگر این کار امکان ندارد، می تواند سفری پیش از ظهر ( حداقل بیست و پنج کیلومتر خارج از شهر ) انجام بدهد و بعد روزه شان را باز کنند. و در عین حال گناه هم انجام نداده اند و بعد کارشان را شروع کنند. اگر این کار هم امکان ندارد روزه را بگیرند و کارشان را شروع کنند. اگر روزه برای شان خیلی سخت بود و ضعف بر آنها قالب شد، روزه را افطار کنند و بعد از ماه رمضان آنرا بجا بیاورید. در مورد روزه خواری علنی باید گفت که حتی اقلیت های مذهبی این را رعایت می کنند و علنی روزه خواری نمی کنند. افراد مسلمان که عذر دارند و روزه نمی گیرند باید این مسئله را م
راعات کنند و در جلوی دید دیگران چیزی نخورند که مشخص بشود آنها روزه نیستند. اگر کسی این کار را بکند دو تا گناه مرتکب شده است، یکی اینکه روزه خورده است و دیگر اینکه علنی روزه خورده است. شما مجاز نیستد که علنی روزه خواری کنید. ما در جامعه ی اسلامی خودمان می گوییم که افراد غیرمسلمان باید حجاب را رعایت کنند. زیرا این یک مسئله ی اجتماعی است و به جامعه برمی گردد.
186 – مادر من پنجاه سال سن دارد. تابحال بخاطر بیماری نتوانسته که روزه بگیرد و مالی هم ندارد که بدهد. تکلیف چیست؟
پاسخ – اگر ایشان نمی توانند روزه بگیرند، در روزهای کوتاه زمستان قضای روزه را بجا بیاورند و اگر این کار را هم نمی توانند بکند برای هر روز باید فدیه یا یک مد طعام بپردازند. در کفاره ی روزه حتما باید طعام داده بشود. طعام نان یا جایگزین آن است مثل آرد، برنج، ماکارانی و خرما. در کفاره ی روزه تنها پول کفایت نمی کند. ما می توانیم به افراد فقیر مورد اطمینان پول بدهیم که نان تهیه بکنند و بخورند یا به موسسات یا دفاتر مراجع بدهیم که آنها تبدیل به نان و طعام بکنند و به فقیر بدهند.
187 – آمپول زدن هنگام روزه چه حکمی دارد؟
پاسخ – بعضی ها آمپول زدن را مبطل روزه نمی دانند ولی بعضی از فقهاء آمپول های تقویتی و آمپول های وریدی مثل سرم را مبطل روزه می دانند. شما باید آنرا از دفتر مرجع تقلید خودتان بپرسید. 192 –آیا فردی که خودش نماز و روزه ی قضا داشته باشد می تواند برای پدرش نماز و روزه ی قضا بجا بیاورد؟
پاسخ – اگر پدر فوت کرده باشد می توانید نماز قضا برای ایشان بجا بیاوریدحتی اگر خودتان نماز قضا داشته باشید. سعی کنید نماز قضای خودتان را زودتر بجا بیاورید. دیگر اینکه کسی که روزه ی قضا دارد نمی تواند روزه ی مستحب بگیرد. بعضی از فقهاء هم می گویند که فردی که روزه ی واجب بعهده ی او است نمی ت
واند روزه ی مستحب بگیرد. این حکم به روزه اختصاص دارد. اما اگر کسی نماز قضا دارد می تواند نماز مستحبی بخواند. فرد می تواند در روزهایی که روزه گرفتن مستحب است روزه ی قضا را بگیرد و انشاء الله ثواب آنرا هم می برد.


195 – بخاطر بیماری، شوهرم اجازه نمی دهد که من روزه بگیرم. آیا در روزه داری اجازه ی شوهر شرط است؟
پاسخ – در روزه داری اجازه ی شوهر شرط نیست ولی اگر شما بیمار هستید نباید روزه بگیرید البته به تشخیص خودتان، نه به تشخیص شوهرتان. مگر اینکه شوهر شما طبیب باشد و تشخیص بدهد و برای شما اطمینان حاصل بشود که روزه برای شما ضرر دارد. در روزه ی واجب اجازه ی شوهر شرط نیست، منع شوهر هم تاثیری ندارد. اگر شما تشخیص می دهید که می توانید روزه بگیرید، روزه را بجا بیاورید و سعی کنید که در خانه اختلافی پیش نیاید.
196 – اگر نماز صبح قضا بشود آیا روزه باطل است؟
پاسخ – البته نماز صبح نباید قضا بشود ولی اگر قضا شد روزه باطل نیست.
197 – آیا ناخن جویدن روزه را باطل می کند؟
پاسخ – اگر کسی ناخن را بخورد روزه اش باطل می شود. حالا یک وقت فرد ناخن را می جود و بیرون می ریزد و آنرا نمی خورد، این روزه باطل نمی شود. خوردن روزه را باطل می کند نه جویدن.
198 – آیا روزه گرفتن خانمها در روزهایی که عذر شرعی دارند حرام است؟
پاسخ – خانم ها در ایام عادت نباید روزه بگیرند و روزه شان صحیح نیست. پس اگر به قصد روزه داری امساک کند حرام است ولی اگر پرهیز از خوردن و آشامیدن را دارند و حالت روزه داری را دارند ولی نیت روزه را ندارند، اشکالی ندارد. خوردن روزه های این ایام قضا دارد. در اینجا یک تفاوت اساسی بین روزه و نماز است با اینکه نماز اهمیتش از روزه بیشتر است، در این ایام که خانمها نماز نمی خوانند،نمازشان قضا ندارد ولی روزه های این ایام قضا دارد و باید بعد ا
ز ماه رمضان آنرا بجا بیاورند.
199 – شغل من طوری است که شنبه به مسافرت می روم و آخر هفته بر می گردم. حکم نماز و روزه ی من چیست؟
پاسخ – در این مسئله تفاوت فتوا وجود دارد. بطورکلی اگر این رفت و آمد برای کار باشد یعنی سفر کاری است، نظر اکثر مراجع تقلید این است که نماز کامل و روزه هم صحیح است. اما اگر سفر تفریحی است و سفر شغلی محسوب نمی شود، نظر اکثر مراجع تقلید این است که نماز شکسته است و روزه هم صحیح نیست مگر اینکه آنجا ده روز بمانید. تفسیر مسئله را باید از دفتر مرجع تقلید خودتان بپرسید.
200 – آیا در ماه رمضان می توانیم بدون سحری روزه بگیریم؟
پاسخ – اگر کسی سحری نخورد می تواند روزه بگیرد زیرا سحری خوردن شرط گرفتن روزه نیست. سحری خوردن مستحب است. حالا اگر کسی سحری حتی یک لیوان آب هم نخورد و روزه گرفت روزه اش صحیح است.
201 – آیا مصرف اسپری که مبتلایان به آسم از آن استفاده می کنند روزه را باطل می کند؟
پاسخ – ممکن است که این افراد روزه برایشان ضرر نداشته باشد ولی باید از این اسپری در روز چند بار استفاده بکنند، اگر این اسپری که استفاده می شود صرفا گاز است یا هوا است یا موادی همراه آن نیست یا اینکه آن مواد جرمی ندارد و چیزی به حلق نمی رسد روزه صحیح است ولی اگر پودری همراه آن هست که وقتی آنرا می زنند به حلق می رسد، در اینجا روزه صحیح نیست. حالا چون شخص بیمار است و ناچار است که از این اسپری استفاده بکند، در روزه داری از آن استفاده بکند ولی بعدا در زمستان قضای روزه ها را بگیرد ولی اگر نمی تواند قضای آنرا بگیرد فقط کفاره ی آنرا بپردازد و روزه اش دیگر قضا ندارد.
202 – آیا بلافاصله بعد از ماه مبارک رمضان می شود قضای روزه ها را گرفت؟
پاسخ – بلا فاصله امکان ندارد زیرا روز عید فطر نمی توان روزه گرفت و روزه گرفتن در این روز حرام است ولی بعد از آن می توان روزه ی قضا را گرفت.
203 – من نُه ماهه باردار هستم ولی نمی دانم که باید روزه بگیرم یا خیر؟
پاسخ – خانمی که باردار است اگر به تشخیص خودش یا پزشک متخصص مورد اطمینان، روزه برای خودش یا جنین او ضرر داشته باشد روزه واجب نیست ولی اگر روزه برای او ضرر ندارد یا می تواند یک روز درمیان روزه بگیرد، روزه را بگ
یرد. در ضمن بعدا باید قضای این روزه ها را بجا بیاورد.


204 – آیا اهدای خون باعث باطل شدن روزه می شود؟
پاسخ – اهدای خون جزو مبطلات روزه نیست. اما کاری که موجب ضعف بشود کراهت دارد مثل خون گرفتن. اگر جان کسی در خطر باشد که شما بتوانید با اهدای خون خودتان او را نجابت بدهید، در اینجا خون دادن واجب است. اگر اهدای خون کردید و ضعف بر شما غالب شد، روزه تان را افطار کنید و شما بخاطر این کار ثواب زیادی می برید.
206 – اگر کسی بگوید که من فردا روزه نمی گیرم ولی بعد روزه بگیرد، آیا این روزه قبول است؟
پاسخ – اگر از پیش از اذان صبح تصمیم گرفته که روزه بگیرد، روزه اش صحیح است چون نیت روزه از اذان صبح است.
207 – اگر ما روزه باشیم و در ذهن خود فکر خوردن غذا باشیم، آیا روزه اشکال دارد؟
پاسخ – فکر خوردن غذا روزه را باطل نمی کند. اگر فرد تصمیم بگیرد که روزه بخورد بسیاری از فقهاء می فرمایند که روزه باطل است و بعضی از فقهاء می فرمایند که اگر نیت کرد ولی نخورد روزه اش باطل نیست.
208 – ما تا چه موقع مهلت داریم که فطریه ( روزه ) را بپردازیم؟
پاسخ – مهلت پرداخت فطریه روزه تا ظهر روز عید فطر است. و فرموده اند که احتیاط واجب آن است که قبل از نماز فطریه را بپردازند. پس مهلت پرداخت آن از شب عید تا ظهر روز عید است. اگر کسی فطریه را در موقع مقرر نپردازد واجب است که آنرا بپردازد.
209 – کسی که نه می تواند روزه بگیرد و نه می تواند کفاره ی آنرا بدهد حکمش چیست؟
پاسخ – اگر واقعا نمی تواند تکلیفی ندارد.
210 – اگر قبل از اذان ظهر در بیست و دو کیلومتری وطن خود باشیم، روزه ی ما چه حکمی دارد؟
پاسخ – اگر ظهر به وطن برسد روزه اش صحیح است. اگر فرد مسافر مبطل روزه انجام نداده باشد،
و قبل از ظهر به وطن رسد، می تواند نیت روزه بکند و روزه اش صحیح است. اگر در بیست و دو کیلومتری وظن اذان را بشنود، روزه اش درست نیست.
211 – برادر من مسافرکش است. تکلیف روزه اش چیست؟
پاسخ – چون شغلش سفر است، روزه اش صحیح است.
212 – روزه هایی را که بخاطر قاعدگی می خوریم چه حکمی دارد؟
پاسخ – باید بعد از ماه رمضان قضای آنرا بجا بیاورید. خانم هایی که عذر شرعی دارند قضای نماز بر آنها واجب نیست ولی باید قضای روزه را بجا بیاورند.
214 – آیا دروغ گفتن روزه را باطل می کند؟
پاسخ – دروغ گفتن از گناه کبیره است ولی جزو مبطلات روزه نیست. پس دروغ گفتن روزه را باطل نمی کند مگر اینکه دروغ را نسبت به خدا و پیامبر بدهند. دروغ مانع قبولی روزه است. روزه دار واقعی کسی است که از گناهان پرهیز می کند.


215 – آیا زدن کرم به دست و صورت باعث باطل شدن روزه می شود؟
پاسخ – کرم زدن به صورت و دستها روزه را باطل نمی کند.
216 – آیا فرو بردن آب دهان روزه را باطل می کند؟
پاسخ – خیر. آب دهان اگر زیاد هم باشد روزه را باطل نمی کند ولی اگر آبی در دهان ببرد و بیرون نریزد و آنرا قورت بدهد روزه اش باطل است.
217 – در هنگام روزه، اگر خون داخل دهان پاک بشود، آیا نیازی به آب کشیدن دهان هست؟
پاسخ – اگر داخل دهان زخم شد و خون آمد، وقتی که خون برطرف شد دیگر نیازی به آب کشیدن ندارد. از مواردی که برطرف شدن عین نجاست خودش پاک کننده است و نیاز به آب کشیدن ندارد، داخل دهان است. اگر لب ها خون آمده باشد، باید آنرا آب کشید.


ادامه دارد…


http://ch3.ir

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید