ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

استفتائاتی درباره روزه (پنج مرجع)

مقام معظم رهبری


اگر پیش از
ظهر اعلام کردند که امروز اوّل ماه رمضان است، تکلیف روزه آن روز چه می شود؟


اگر مبطلات روزه را مرتکب نشده، بنابر احتیاط واجب باید نیت روزه کند و روزه بگیرد و بعدا نیز آن روز را قضا کند و اگر یکی از آنها را مرتکب شده، روزه او باطل است؛ ولی [به احترام ماه رمضان] باید تا اذان مغرب از کاری که روزه را باطل می کند، خودداری نموده و بعد از ماه رمضان آن روز را قضا کند.


اگر چند نفر عادل شهادت بدهند که دو نفر عادل ماه را دیده اند، آیا اوّل ماه رمضان یا شوال ثابت می شود؟


خیر، باید دو نفر عادل خودشان برای انسان شهادت بدهند که ماه را دیده اند و اگر رؤیت ماه را با واسطه نقل کنند، کافی نیست؛ مگر آنکه از گفته آنان، اطمینان به رؤیت هلال پیدا شود.


هم افق به چه معنی می باشد و نقاط هم افق چه نقاطی هستند؟


مراد از «هم افق» مکانی است که از لحاظ امکان یا عدم امکان رؤیت با شهر مورد نظر، همسان باشد.


اگر بین مراجع تقلید در ثبوت عید فطر، اختلاف پیش آید، وظیفه مکلف چیست؟ آیا هر مقلد باید به نظر مرجع تقلید خود مراجعه کند؟


در ثبوت اوّل ماه، تقلید راه ندارد؛ بلکه اگر شخص از گفته و اعلام نظر مرجع تقلید، اطمینان به رؤیت ماه پیدا کند، باید روزه خود را افطار کند و اگر شک داشت، باید آن روز را روزه بگیرد.


اگر شخص روزه دار در اثر فراموشی چیزی بخورد، آیا تذکر دادن به او واجب است؟


خیر، تذکر دادن به او واجب نیست.


حکم استفاده از نخ دندان ـ که فلوراید و طعم نعنا دارد ـ در حال روزه چیست؟


اگر آب دهان را فرو نبرد، اشکال ندارد.


< SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>کسی که پیش از اذان صبح، با حالت احتلام از خواب بیدار می شود، آیا می تواند تا نزدیک اذان، غسل نکند و تیمم کند؟


اگر غسل را به تأخیر اندازد تا جایی که وقت تنگ شود، گناه کرده است. در این صورت باید پیش از اذان صبح، تیمم کند و روزه او صحیح است.


آیا می شود در ماه رمضان، برای فرار از روزه مسافرت کرد؟


مسافرت کردن در ماه رمضان ـ هر چند به عنوان فرار از روزه باشد ـ اشکال ندارد؛ ولی این امر تا قبل از روز بیست و سوم مکروه است.


آیا کفّاره افطار عمدی روزه، با کفّاره مریض تفاوت دارد؟


آری، در دو مورد با هم تفاوت دارد: 1. در مقدار، 2. در مصرف. در کفّاره افطار عمدی روزه، باید برای هر روز شصت فقیر را سیر کند (یا به هر کدام یک مدّ طعام بدهد) و یا دو ماه روزه بگیرد. اما در کفّاره مریض، اگر بیماری تا رمضان آینده ادامه داشته باشد، باید برای هر روز یک مدّ طعام به فقیر بدهد. در کفّاره افطار عمدی، اگر به شصت فقیر دسترسی دارد، نمی تواند به هر کدام از آنها بیش تر از یک مدّ طعام بدهد؛ ولی در کفّاره مریض این امر لازم نیست.


آیا کفّاره روزه را می توان در امور فرهنگی، جشن ازدواج و مانند آن صرف کرد؟


خیر، صرف آن در این امور جایز نیست و باید با آن
، فقیران را اطعام کرد.


کسی که قضای روزه ماه رمضان بدهکار است، آیا می تواند روزه نذر کند؟


اگر قصد داشته باشد که روزه نذری را بعد از روزه قضا بگیرد نذرش صحیح است.


کسی که در ماه رمضان در سفر است، آیا می تواند نذر کند روزه بگیرد؟


خیر، جایز نیست.


آیة اللّه العظمی مکارم شیرازی


افطار صوم، متعلق به غروب آفتاب است یا اذان مغرب؟


با غروب آفتاب می توان افطار کرد ولی احتیاط آن است که تا اذان مغرب صبر کنید.


اگر کسی تنها در افطار شب عید فطر میهمان دیگری باشد، فطریه او به عهده خودش است یا صاحب خانه؟


فطریه اش بر عهده خودش می باشد.


نماز و روزه دانشجویان در محل تحصیل خود چگونه است؟ آیا محل تحصیل وطن آنان حساب می شود؟


محل تحصیل مستمر، در حکم وطن است و نماز و روزه در آن کامل است.


به چه کسی دائم السفر گویند؟ آیا کسی که راننده در شهر است و گاهی اوقات برای اینکه مرسوله ای را جا به جا کند از شهر خارج می شود حکم روزه این شخص چگونه است؟


دائم السفر کسی است که برای مدتی (مثلا 3 الی 4 ماه) حداقل هفته ای سه روز در خارج از مسافت شرعی رفت و آمد داشته باشد، یا یک ماه هر روز بیش تر از مسافت شرعی رفت و آمد نماید.


وطن پدر وطن شخص محسوب می شود؟


وطن پدر وطن فرزند محسوب نمی شود مگر اینکه در آنجا برای مدت طولانی مثل یک سال سکونت مستمر داشته باشد.


اماله کردن یکی از مبطلات روزه می باشد، اماله کردن به چه معنی است و در اصطلاح به چه عملی گفته می شود؟


برای درمان بعضی از بیماریها مایعاتی را از طریق معقد وارد بدن می کنند و آن را اماله یا تنقیه می نامند.


در صورتی که یک دختر 10 ساله روزه نگیرد آیا کفّاره دارد؟


اگر توانائی روزه گرفتن نداشت کفّاره ای ندارد.


آیت اللّه العظمی بهجت


کسی که نمی داند روزه قضا دارد یا نه اگر روزه بگیرد، به نیّت اینکه اگر قضا دارد قضای واجب وگرنه مستحب باشد، آیا این گونه نیّت کردن صحیح است؟


بله، صحیح است.


کسی که غیر ماه رمضان قصد روزه کرده و بعد منصرف شده؛ ولی چیزی نخورده است. آیا می تواند دوباره قبل از ظهر نیّت روزه قضای ماه رمضان یا استیجاری کند؟


مانعی ندارد.


اگر بین نماز، در دهان روزه دار
اخلاط سر و سینه جمع شود، به صورتی که اگر فرو دهد، روزه اش باطل می شود و اگر بخواهد بریزد، باید نماز را قطع کند. وظیفه اش چیست؟


اگر گرفتن آن به دستمال و مانند آن ممکن نباشد، قطع نماز برای ضرورت و عذر جایز است.


آیا اگر با قرص جلوی عادت گرفته شود، برای روزه اشکال دارد؟


خیر.


اگر کسی عادت وقتیه و عددیه داشته و طبق عادت قبلی پاک شده و پس از غسل روزه هایش را گرفته است؛ ولی پس از یکی دو
روز دوباره لکه هایی را مشاهده نموده است، آیا این لکه ها حکم حیض را داشته و روزه های دو روز قبل را نیز باید دوباره قضا کند یا حکم استحاضه دارد و می تواند بقیه روزها را نیز روزه بگیرد؟


اگر آن لکه ها در قبل از ده روز کامل باشد، حکم حیض را دارد و روزه های آن دو روز را هم باید دوباره قضا کند.


آیا روزه دار می تواند عمدا یا سهوا روایتی را که منسوب به یکی از اهل بیت است از قول امام دیگر یا از قول پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نقل کند؟


مانعی ندارد.


آیا در ماه رمضان می توان با گذاشتن کلاه یا عینک شنا مانع رسیدن آب به بخشی از سر شد و زیر آب شنا کرد؟


بنابر اظهر روزه را باطل نمی کند.


آیا شستشوی معده از طریق سُند معده، باعث باطل شدن روزه بیمار می شود؟ (شستشوی معده با مایعات از طریق سُند انجام می گیرد و دوباره، مایع وارد شده از طریق سند به بیرون کشیده می شود.)


باطل کننده است.


آیة اللّه العظمی سیستانی


حکم سفر دانشجویان و سربازان که فاصله محل تحصیل آنها تا خانه بیش تر از مسافت شرعی است چیست؟


چنانچه این مسافرت بطور متوسط در ماه حداقل ده روز باشد و این برنامه برای شش ماه ادامه پیدا کند، نماز و روزه در همه سفرها تمام است.


اگر شخصی جنب باشد و نماز و روزه انجام دهد؛ ولی نداند که جنب است و بعد از چند مدت متوجه شود و بداند که جنب بوده تکلیف چه می باشد؟


روزه های وی صحیح است و نمازهایی که قبلاً بجا آورده است قضا کند.


برای من که مقلد شما هستم وقتی حلول ماه در عراق برای شما رؤیت می شود و به اثبات می رسد، برای من هم که ساکن تهران هستم حلول ماه قابل قبول است؟


بلی چنین است زیرا که فرق دو افق، ده دقیقه یا کم تر است.


با توجه به یکسان نبودن تاریخ شبهای قدر در ایران و کشورهای دیگر، آیا شب واقعی در ایران است یا در آن کشورها؟ و آیا برای هر سرزمین یک شب قدر جداگانه وجود دارد یا خیر؟


هر یک عمل به تکلیف خود می کند.


زنی که به علت زایمان نتواند روزه بگیرد، چه مقدار باید کفّاره بدهد؟


فقط قضاء می کند.


آیة اللّه العظمی فاضل لنکرانی رحمه الله


شخصی در ماه رمضان یک ربع به اذان صبح بیدار شده و جنب است و این مدت برای خوردن سحری و غسل کفایت نمی
کند، وظیفه او چیست؟


اگر می تواند بدون سحری روزه بگیرد، غسل کند. ولی اگر بدون سحری نمی تواند روزه بگیرد و خوف ضرر دارد، سحری بخورد و قبل از اذان تیمم کند.


شخصی در ماه مبارک رمضان به خارج از کشور مسافرت می کند، آیا این مسافر باید با اذان ایران افطار کند یا به اذان محل ورود؟ نماز وی چگونه است؟


طبق اذان محل ورود باید افطار کند و نماز بخواند.


شخص معتبری تلفن می کند که فردا عید فطر اس
ت، آیا قبول می شود؟


اگر موجب اطمینان بشود، ترتیب اثر داده شود.


www.hawzah.net

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید