ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

احکام وضو و غسل و تیمم/ بخش دوم

545 – اگر دو غسل بر عهده ی ما باشد تکلیف چیست؟
پاسخ – شما می توانید برای هر دو غسل یک غسل انجام بدهید یا دو تا غسل جدا جدا انجام بدهید.


565 – موقع مسح سر، وقتی ما دست مان را بالا می بریم، آب برمی گردد، آیا این آب، وضو را باطل می کند ؟
پاسخ – خیر. این قدر دقت در وضو گرفتن لازم نیست.


609 – اگر پشت دست کسی زخم باشد چگونه باید وضو بگیرد؟
پاسخ – فرد باید وضوی جبیره بگیرد. این فرد می تواند جای زخم را باند یا چسب بزند و بعد وضو بگیرد.


627 – اگر هنگام وضو شیر آب را بخواهیم باز و بسته بکنیم، آیا این آب با آب وضو مخلوط نمی شود؟
پاسخ – خیر. بعد از اینکه شما دست چپ را آب گرفتید شیر آب را ببندید. و بعد مسح را هم بکشید.


647 – در هنگام وضو، اگر آب از دست کسی به دست ما ترشح کند یا آب باران به دست ما برسد، این وضو چه حکمی دارد؟
پاسخ – اگر مقداری آب از دست کسی به دست ما برسد اشکالی ندارد و در هنگام باران وضو گرفتن اشکالی ندارد ولی سر و پا باید خشک باشد و اگر سر خیس باشد برای مسح باید سر را خشک کنند. با خیسی زیاد نمی توان مسح سر کشید.


674 – اگر در روز جمعه نتوانستیم غسل جمعه بکنیم، آیا ما می توانیم در ایام هفته به آن نیت غسل بکنیم؟
پاسخ – غسل روز جمعه خیلی تاکید شده و ثواب دارد. پیامبر به علی فرمود : اگر قرار شد که خرج خودت را بدهی و آب بخری، غسل جمعه ات را ترک نکن. فرموده اند که اگر کسی در روز جمعه موفق نشد که غسل کند، می تواند در روز شنبه قضای آنرا بجا بیاورد.


675 – اگر ما وضو به نیت دائم الوضو بودن بگیریم آیا می شود با آن نمازهای واجب یومیه را خواند؟
پاسخ – بله. شما به هر قصدی که وضو گرفته اید می توانید کارهای دیگر که نیاز به طهارت دارد را انجام بدهید.


686 – آیا سجده های قرآن و زیارت عاشورا نیاز به وضو دارد؟
پاسخ – خیر، نیاز به وضو ندارد. هر چند مستحب است که انسان در این موارد وضو داشته باشد.


699 – پوست من چرب است. آیا من باید قبل از وضو باید دستم را با صابون بشویم؟
پاسخ – خیر. معمولا چربی بدن مانع نیست مگر اینکه پوست خیلی چرب است به حدی که چربی روی پوست را گرفته و نمی گذارد آب به پوست برسد، در این صورت باید پوست را با آب و صابون شست.


750 – اگر ما هنگام غسل، پنبه در گوش مان بگذاریم آیا غسل درست است؟
پاسخ – بله. غسل درست است. زیرا در هنگام غسل، شستن داخل گوش واجب نیست.
در غسل باید ظاهر گوش شسته بشود.


767 – آیا سرمه کشیدن در چشم مانع صحت وضو است؟
پاسخ – اگر سرمه داخل
چشم باشد اشکالی ندارد و اگر سرمه روی مژه را گرفته است و صرفا رنگ است اشکالی ندارد ولی اگر سرمه غلیظ است و روی پوست و بیرون چشم را گرفته است برای وضو باید آنرا برطرف کرد.


775 – اگر ما چندغسل داشته باشیم با چه نیتی بایدغسل کنیم؟
پاسخ – شما می توانید چند تا غسل هر کدام به نیت خودشان انجام بدهید یا می توانید یک غسل انجام بدهید و به قصد همه ی آنها نیت کنید.
788 – در چه مواقعی باید غسل را انجام داد. انواع غسل ها را توضیح بدهید.
پاسخ – موجبات غسل متعدد است. غسل گاهی واجب و گاهی مستحب است. غسل های واجب مثل غسل جنابت و مس میت، اگر کسی جنب شد برای خواندن نماز احتیاج به غسل دارد. اگر هنوز میت را غسل نداده اند و کسی دست به میت بزند باید غسل میت را انجام بدهد. غسل مستحب مثل غسل جمعه و زیارت.
804 – چگونه باید تیمم کرد؟
پاسخ – ابتدا باید انگشتر، حلقه و ساعت را باید باز کرد. هر دو دست را بر چیزی که تیمم بر آن صحیح است مثل خاک یا سنگ می زنیم. اگر سنگ بر دیوار هم باشد اشکالی ندارد. بعد هر دو دست را بر پیشانی و دو طرف پیشانی تا روی ابرو و بالای بینی می کشیم. بعد کف دست چپ را روی دست راست از مچ تا نوک انگشتان و بعد کف دست راست را روی دست چپ می کشیم. ما باید نیت تیمم داشته باشیم و بخاطر خدا باشد و بدانیم که تیمم بجای وضو است ( تیمم بدل از وضو ) یا بجای غسل ( تیمم بدل از غسل ) است. بعضی از مراجع تقلید می فرمایند که اگر تیمم بدل ازغسل می کنید باید دوبار دست بزنید، یک بار دست بزنید و بر پیشانی بکشید و یک بار دیگر دست به خاک بزنید و بر دست ها بکشید. بعضی از فقها احتیاطی دارند که یک بار دست بزنید و بر روی پیشانی و دسته
ا بکشید و یک بار دیگر دست به خاک بزنید و بر دستها بکشید.
827 – آیا اکلیلی که به دست و صورت چسبیده باشد مانع وضو است؟
پاسخ – اگر اکلیلی چسبیده باشد و جابجا نشود مانع وضو است ولی اگر اکلیل جابجا بشود مانع وضو نیست. پس اگر اکلیل چسبیده باشد و جابجا بشود مانع وضو نیست.
836 – اگر ما در بین نماز شک کنیم که وضوی داریم یا خیر، وظیفه ی ما چیست؟
پاسخ – اگر شما در بین نماز شک کنید که وضوی شما باطل بوده است یا وضو گرفته اید یا خیر یعنی شما با طهارت نیستید و نماز شما باطل است و نمی توانید نماز را ادامه بدهید و باید نماز را رها کنید.
837 – اگر محل مسح در وضو مرطوب باشد اشکال دارد؟
پاسخ – خیر، محل مسح اگر مقداری نم داشته باشد و خیلی خشک نباشد اشکالی ندارد. اگر مسح خیلی خیس باشد که مشخص نباشد که شما مسح کشیده اید، این صحیح نیست.
882 – اگر در جایی از بدن زخم باشد و نتوان وضو گرفت یا تیم کرد، تکلیف چیست؟
پاسخ – شاید بتوان وضو گرفت یا تیمم کرد. اگر شما نمی توانید وضو بگیرید وضوی جبیره بگیرید. یعنی قسمتی که زخم است را باند یا چسب بزند و با دست خیس روی آنها بکشد و قسمت هایی که باز است با آب بشوید. اگر فرد نمی تواند وضوی جبیره بگیرد تیمم کند. اگر هم فرد نمی تواند تیمم بکند تیمم جبیره ای بکند. اگر دست او زخم است می تواند روی همین جبیره، تیمم کند. اگر کسی واقعا نمی تواند هیچ کدام از این کارها را انجام بدهد باید همین طوری نماز را بخواند و بعد قضای نماز را بجا بیاورد. این اعمال مراتب دارد و هرکس می تواند به مرتبه از آن عمل کند. بخاطر همین هیچ وقت نباید نماز ترک بشود مگر کسی که آب برای وضو و خاک برای تیمم نداشته باشد که آن هم باید نماز را بخواند و بعد قضای آنرا بجا بیاورد.
896 – کسی که دو غسل بر او واجب شده است و شک دارد که یکی از غسل ها بر او واجب شده است یا خیر، آیا می تواند به نیت هر دو یک غسل انجام بدهد؟
پاسخ – بله می تواند این کار را انجام بدهد.
897 – اگر زنی بچه ی مرده ای را بدنیا بیاورد و نمی دانسته که باید غسل مسح میت را انجام می داده، تکالیف اعمالی که تاکنون انجام داده است چیست؟
پاسخ – از زما
نی که بچه به دنیا آمده است تا زمانی که این خانم اولین غسل واجب را انجام داده است، نمازهای این فاصله صحیح نیست ولی روزها صحیح است. بعد از اولین غسل نمازها صحیح است.
903 – چربی که از سطح پوست و مو ترشح می شود آیا مانع وضوگرفتن است؟
پاسخ – چربی بدن مانع وضو گرفتن نیست. بعید است که چربی بدن این قدر زیاد باشد که مانع رسیدن آب به بدن باشد. ولی اگر چربی بدن خیلی زیاد بود و نمی گذارد آب به پوست برسد باید اول چربی را برطرف کرد و بعد وضو گرفت.
911 – آیا وضو با آب دریا اشکال دارد؟
پاسخ – خیر، وضو با آب دریا اشکالی ندارد. با اینکه آب دریا املاح زیادی دارد ولی به آن آب می گویند و مضاف نیست، بنابراین وضو گرفتن با آن صحیح است.
912 – پس از چند روز که از غسل گذشته است، من فهمیده ام که ناخن هایم در آن موقع لاک داشته است. حکم غسل و نمازهایی که تابحال خوانده ام چیست؟
پاسخ – نمازهای شما باطل است زیرا غسل شما صحیح نبوده است. در مورد غسل که شما سر و گردن و طرف راست را شسته اید درست است، اگر ناخن دست و پا راست لاک داشته است، باید آنرا برطرف کنید و همانجا را بشویید و غسل سمت چپ را هم انجام بدهید. ، در این صروت غسل شما صحیح است. حالا اگر دست و پای چپ شما لاک داشته است، شما سمت راست را شسته اید و سمت چپ هم شسته اید و بعد لاکهای ناخن سمت چپ را برطرف می کنید و می شویید، در این صورت غسل شما صحیح است. درا ینجا لازم نیست که شما به نیت غسل به حمام بروید همین که شما لاکهای سمت چپ را برطرف کنید و بشویید کافی است. در غسل موالات شرط نیست و لازم نیست که پشت سرهم باشد. پس شما محلی که لاک داشته است دوباره می شویید و غسل شما صحیح است.
919 – اگر در حین وضو گرفتن حرکت کنیم چه حکمی دارد؟
پاسخ – اگر موالات وضو بهم نخورد اشکالی ندارد. یعنی اگر بین اعمال وضو فاصله نیفتد و اعمال وضو هم بصورت صحیح انجام بشود، حرکت هنگام وضو اشکالی ندارد
922 – اگر بعد از وضو شک کنیم که ما مسح کشیده ایم یا نه، تکلیف چیست؟
پاسخ – وضوی شما صحیح است.
925 – من گاهی هنگام وضو گرفتن بعد از اینکه دست چپ خودم را می شویم، دستم را زیر شیر آب می برم و بعد مسح می کشم،
آیا این کار اشکال دارد؟

پاسخ – اگر شما از آب غیر اضافه ی وضو استفاده می کنید، این کار اشکال دارد ولی اگر این کار را به نیت وضو انجام می دهید اشکالی ندارد. شما سعی کنید این کار را ترک کنید.
 اگر بعد از وضو، قسمتی از بدن ما نجس بشود، آیا وضوی ما باطل است؟
پاسخ – وضوی شما باطل نیست ولی شما نمی توانید با بدن نجس نماز بخوانید. این وضو
 من بخاطر مشکلات پوستی داروی خارجی برای پوست سرم مصرف می کنم و نمی دانم که در آن الکل وجود دارد یا خیر. آیا در این وضعیت، وضوی من صحیح است؟
پاسخ – چون شما نمی دانید که محلول نجس است یا خیر، محکوم به طهارت است، پس نماز شما درست است. اگر محلول چرب است و چربی آن زیاد است باید برطرف بشود ولی اگر چربی ندارد برای وضو و غسل مانعی ندارد.
 اگر در وضو هنگام مسح سر یا پا، دست از موضع جدا شود، آیا باید ما از اول مسح بکشیم؟
پاسخ – اگر بصورتی جدا بشود که دیگر مسح حساب نشود، باید از اول وضو گرفت ولی اگر کمی فاصله افتاد اشکالی ندارد و می توان وضو را ادامه داد.
 ما چطور می توانیم تشخیص بدهیم که کرم های استفاده شده مانع وضو هستند؟
پاسخ – اگر در هنگام وضو، آب ریخته شده روی چربی صورت قرار بگیرد، وضو صحیح نیست ولی اگر چربی بصورتی باشد که جذب پوست صورت شما شده است و کمی هم چربی دارد اشکالی ندارد. حتی ممکن است پیشانی شما چرک داشته باشد ولی اینها مانع وضو نیست. جوهر جذب شده هم مانع وضو نیست. اگر چیزی مانع رسیدن آب به پوست هست، باید برطرف بشود. اگر شما نمی دانید مانعی روی پوست هست یا خیر، باید آنرا برطرف کنید و با صابون آنرا بشویید تا مطمئن باشید که آب به پوست رسیده است ولی مواظب باشید که دچار وسواس نشوید.
 اگر هنگام غسل شک کنیم که غسل را درست انجام داه ایم یا خیر، تکلیف چیست؟
پاسخ – اگر شما غسل را انجام داده اید و بعد شک کنید که غسل را درست انجام داده اید یا خیر، این شک اعتباری ندارد حتی اگر شما در حمام باشید. اگر شما در جزئی از غسل شک کنید می توانید آنرا بشویید ولی باید مواظب باشید که وسواس بخرج ندهید.
 غسل ترتیب
ی را توضیح دهید.

پاسخ – در غسل ترتیبی، انسان به نیت غسل ابتدا سر و گردن را می شوید بعد نیمه ی راست بدن و بعد نیمه ی چپ بدن را شستشو می دهد. در غسل باید تمام بدن شسته بشود. مقدار آب مصرفی به گفته ی پیامبر نباید بیشتر از سه کیلو باشد. البته اگر آب بیشتری مصرف شد غسل باطل نیست ولی کراهت دارد. بهتر است که در وضو و غسل آب زیادی مصرف نکنیم.
 دست من بریده شده است و نباید به آن آب برسد. من تیمم می کنم. آیا نمازهای من درست است؟
پاسخ – اگر قرار است که آب به دست شما نرسد، آیا شما نمی توانید وضوی جبیره ای بگیرید؟ یعنی اینکه وضو بگیرید و محل زخم را با پارچه یا نایلون بپوشانید و با دست خیس روی آن بکشید. اگر شما می توانید وضوی جبیرهای بگیرید نمی توانید تیمم کنید.
آیا باید هنگام وضو زیر ناخن ها هم خیس بشود؟
پاسخ – خیر. لازم نیست که به زیر ناخن ها آب برسد.
اگر بعد از وضو قسمتی از بدن ما نجس بشود آیا وضوی ما باطل می شود؟
پاسخ – خیر. وضوی شما باطل نمی شود.
 ما چطور می توانیم یک غسل مستحب و یک غسل واجب را باهم انجام بدهید؟
پاسخ – شما می توانید نیت هر دو غسل را بکنید و یک غسل انجام بدهید.
 من به غسل هایی که انجام داده ام شک دارم که صحیح بوده است یا خیر، تکلیف چیست؟
پاسخ – شک به غسل هایی که انجام شده است اعتباری ندارد.
من دارویی را به پوست سرم می زنم که از ترکیبات آن خبر ندارم. برای غسل و وضو تکلیف من چیست؟
پاسخ – اگر این دارو چربی ندارد مانعی برای وضو و غسل وجود ندارد. اگر این دارو الکل هم داشته باشد چون نمی دانیم که از چه نوع الکلی است ( بعضی الکل ها نجس نیستند )این محکوم به طهارت است و لزومی ندارد که آب بکشند. اگر ایشان احتیاط بکنند و آب بکشند، خوب است.
 اگر هنگام غسل پنبه در گوش مان باشد، این غسل صحیح است؟
پاسخ – بله. در غسل شستن داخل گوش لازم نیست و فقط باید به ظاهر گوش آب برسد.
 اگر در بدن ما زخم باشد چگونه باید غسل کنیم؟
پاسخ – باید جای زخم را شس
تشو بدهیم و بعد غسل کنیم ولی اگر خون بند نمی آید و نمی توان غسل را انجام داد، بایدغسل جبیره ای انجام بشود. باید چسب یا پارچه ای روی زخم بگذارید و غسل قسمت های دیگر را بجا بیاورید و بعد بر روی چسب یا پارچه دست بکشید.
حکم خال کوبی برای وضوگرفتن چیست؟
پاسخ – اگر خال کوبی اسامی مقدس و آیات قرآن نباشد، برای وضو گرفتن اشکالی ندارد زیرا اینها جوهر هستند و جرمی ندارند. اگر خال کوبی اسامی مقدس و آیات قرآن باشد نمی توان روی آن دست کشید و انسان نباید اینها را خالکوبی کند.
آیا وضو گرفتن با آب تصفیه کن اشکال دارد؟
پاسخ – خیر اشکالی ندارد. وضو گرفتن با آب تصفیه از این نظر که تصفیه شده است اشکالی ندارد اما ممکن است که این سوال پیش بیاید که برای مصرف این آب برق مصرف می شود و ممکن است که وضو گرفتن با این آب اسراف باشد. اگر وضو با این آب اسراف محسوب بشود، وضو گرفتن اشکال دارد زیرا مقداری برق مصرف شده است و اگر آب دیگری هست باید با آن وضو گرفت. آب تصفیه ی فاضلاب، اگر نجس نباشد یا اینکه ما نمی دانیم نجس است یا خیر، می توان وضو با آن گرفت. اگر آب فاضلاب نجس بوده است و در تصفیه آن از آب کر استفاده شده است و آب کر به آن وصل بوده است، این آب پاک شده است و می توان با آن وضو گرفت. اگر بدانیم که آب فاضلاب نجس بوده است و در هنگام تصفیه به آب کر وصل نبوده است و فقط تغییراتی در آن بوجود آورده اند، با این آب نمی توان وضو گرفت.
 استفاده از موی مصنوعی برای وضو چه حکمی دارد؟
پاسخ – اشکالی ندارد ولی برای وضو و غسل باید موی مصنوعی را برداشت. اگر انسان نمی تواند موی مصنوعی را بردارد نباید موی مصنوعی را بگذارد. حالا اگر امکان برداشتن موی مصنوعی نیست بناچار باید با همان حالت وضو بگیرد.
 اگر هنگام دست زدن به انسانی، شک کنیم که او مرده بوده است یا خیر، آیا غسل مسّ میت واجب است؟
پاسخ – خیر لازم نیست ولی اگر می خواهید احتیاط کنید، می توانید غسل مسّ میت را انجام بدهید.
 آیا برای خواندن تفسیر قرآن وضو لازم است؟
پاسخ – خیر. مگر اینکه در آن تفسیر، اسامی از نام خدا باشد که می خواهید به آن دست بزنید. حتی برای خواندن قرآن هم مستحب
است که فرد وضو داشته باشد.
 آیا لمس کردن میت با دستکش غسل دارد؟
پاسخ – خیر. اگر بدن انسان با بدن میت تماس نداشته باشد، غسل مس میت ندارد.
 اگر بعد از وضو یا غسل اعضای بدن را بشوییم اشکال دارد؟
پاسخ – خیر اشکال ندارد.
اگر هنگام وضو دستها را چند بار بشوییم وضو چه حکمی دارد؟
پاسخ – شستن صورت و دستها برای بار اول لازم است و برای بار دوم بعضی می فرمایند مستحب است و بعضی می فرمایند :جایز است و برای بار سوم می فرمایند: حرام است. اگر شما برای بار سوم صورت و دستها را بشویید و این آب در مسح سر و پا دخیل باشد، این وضو باطل است ولی اگر صورت را سه بار شستید ولی دستها را دو بار شستید، این وضو باطل نیست ولی کار خلافی کرده است که صورت را سه بار شسته است. منظور از یک بار یا دو یا سه بار شستن کامل است.
 من حکم یکی از غسل ها را نمی دانستم و آنرا انجام نمی دادم. تکلیف نماز و روزه های من چیست؟
پاسخ – اگر شما واقعا حکم را نمی دانستید روزه هایتان صحیح است ولی شما باید آن مدتی که غسل را انجام نداده اید نمازهایش را بجا بیاورید.
 آیا می توان با دوش حمام غسل ارتماسی کرد؟
پاسخ – خیر. در غسل ارتماسی باید تمام بدن در آب فرو می رود مثل دریا.
 لمس کردن عبارت بسمه تعالی بدون وضو چه حکمی دارد؟
پاسخ – بسمه تعالی حکم اسم خدا را ندارد و لمس کردن آن بدون وضو حرام نیست.
 آیا در غسل شستن موهای بلند بدن واجب است؟
پاسخ – اکثر فقها فتوا دارند که در غسل باید موهای بلند بدن شسسته بشود. بعضی فتوا دارند که شستن موهای بلند بدن لازم نیست. اگر شما در غسل، موهای بلند بدن را بشویید، غسل شما به فتوای همه ی فقها درست است.


آیا کاشتن ناخن دائمی برای وضو اشکال دارد؟
پاسخ – اکثر مراجع می فرمایند که اگر می دانند برداشتن آن برای وضو و نماز سخت است نباید این کار را انجام بدهند. بعضی می فرمایند: اصل کار اشکالی ندارد ولی باید موقع وضو مانع را برطرف کند حتی اگر هزینه بردار باشد مثلا کسی که با چسب سر و کار دارد هنگام نماز باید آنرا برطرف کند هر چند که این کار سخت باشد. اگر برطرف کردن مانع مشقت دارد و زمان نماز می گذرد می تواند با همان وضعیت نماز بخواند.
 آیا ژل زدن به مو برای وضو اشکال دارد؟
پاسخ – خود ژل زدن اشکالی ندارد ولی اگر مقدار آن زیاد باشد و روی موها گرفته شده است یا نمی گذارد که برای مسح سر، مو تر بشود، باید آنرا برطرف کنید.
 آیا رنگ پوست گردو که روی دست می ماند برای وضو اشکال ایجاد می کند؟
پاسخ- خیر. این مثل حنا است. رنگی که روی پوست را می گیرد و جرمی ندارد مانعی برای وضو نیست.
 چطور ما تشخیص بدهیم که کِرمی که استفاده کرده ایم مانع وضو است؟
پاسخ – وقتی شما کرمی را استفاده کرده اید ممکن است که جذب پوست بشود و مانع وضو نباشد یا ممکن است که کرم جذب پوست نشده باشد و مانع وضو باشد. اگر کرم یک لایه ای از پوست را گرفته باشد باید برطرف بشود تا وضو صحیح باشد.
 اگر روی ابرو یا مژه مانعی باشد ولی آب به پوست برسد این برای وضو اشکال دارد؟
پاسخ – در وضو مژه ها باید شسته بشود. و نباید مانعی روی مژه ها و ابروها باشد. برای آقایان گفته می شود که اگر محاسن شسته بشود و آب به پوست نرسد اشکالی ندارد.
 اگر بعد از وضو آرایش کنیم و نماز بخوانیم چه حکمی دارد؟
پاسخ – اشکالی ندارد. اگر لوازم آرایشی که استفاده می شود نجس نباشد، با آرایش نماز خواندن اشکالی ندارد


http://ch3.ir

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید