ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

مختصری درباره شیطان پرستی

مختصری درباره شیطان پرس
تی


یکی از خطراتی که بشریت کنونی را در معرض نابودی و پوچ گرایی کامل قرار داده است تبلیغات گستردۀ گروههای شیطان پرست در نقاط مختلف دنیا است.


جریان شیطان پرستی از آن جهت حائز اهمیت است که نوک حملۀ آن به سمت تعالیم همۀانبیاء است و خطر آن تنها جهان اسلام را در معرض خطر قرار نداده است لذا لازم است گوشه ای از تاریخ و عقاید آنان را هر چند به مقدار مختصر بدانیم .ابتداء باید بدانیم که طبق یک تعریف شیطان پرستی یک حرکت و جریان دینی و فلسفی معنویت گرا است که خاستگاه آن آمریکا و تکمیل آن در انگلستان بوده است .


این جریان را از آن جزو جریانات معنویت گرا قرار گرفته که گروهی از آنان معتقد به  ما فوق طبیعت‌اند «هرچند گروهای حاضر منکر هر امر غیر مادی هستند» لذا بخاطر این جهت جزو جریانات معنویت گرا به معنای اعم آن قرار گرفته‌اند. 


ویژگی های کلی جریان شیطان پرستی


1- خود محور بودن:


این جریان به شدت خود محور،خود گرا، نفس پرست، و ماده‌گرا  است و آنچه در این جریان اهمیّت دارد نفع شخصی افراد است. لذا به جای اطاعت از خدا عموما بر پیشرفت فیزیکی و ارتقاع درونی خود توجه دارند.


 2- لذت گرا بودن:


شیطان پرستان به شدت لذت گرا و لذت پرست‌اند و در این مکتب آنچه اهمیّت دارد لذت بردن افراد است و ارزش نیز در این مکتب به غیر از لذت گرایی تفسیر نشده است.


3- هنجار شکن بودن :


جریان شیطان پرستی جریانی هنجار شکن است و این امر از نشانه‌های اصلی آنان می‌باشد. ابلیس در منظر آنها نماد متفاوت بودن ومتغایر بودن است، ابلیس سمبل نه گفتن و مخالفت نمودن است. به همین خاطر آنان سر ستیز با همه چیز دارند.


 4- نا امیدی و یأس :


شیطان پرستی دنیایی را ترسیم می‌کند که در آن هیچ گونه امیدی وجود ندارد. دنیا در منظر آنان سراسر تاریکی است وسفیدی معنایی ندارد آنان همه چیز را منفی می‌بینند. و این منفی‌گرایی نیز همراه ترس و خون است.


آنان حتی در مورد خورشید می‌گویند: پشت آن تاریکی است و خورشید اصالتی ندارد. شب در نظر آنان بلند است و شامل روز هم می‌شود و اگر داخل باغ سیب شوند همه را کال می‌بینند.


 


 پیشینۀ تاریخی :


اساسا این جریان ریشه در عهدین دارد، خصوصا در عهد جدید و اناجیل اربعه «متی، لوقا، مرقس، یوحنا» و اصولا نگاه مسیحیت به شیطان خود ایجاد کنندۀ این جریان فکری بوده  است.


عهد جدید معتقد است شیطان قدرتی است که حتی می تواند مقابل قدرت خدا بایستد و حتی می تواند قدرت خدا را به زانو در آورد  همچنان که در عهد عتیق نیز یعقوب خدا را به زمین می زند و براو غلبه می کند.


در اوایل قرن نوزده میلادی بعضی از اشراف انگلستان که عضو انجمن فراماسونری بودند رهبرانی را برای جهان معرفی نمودند که یکی از آنها فرانسیس داشود است .


&lt ;SPAN lang=AR-SA style=”FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ‘Tahoma’,’sans-serif’; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman'”>وی باشگاه آتش جهنم را در لندن ایجاد نمود .در این باشگاه استفاده از مواد مخدر انجام مراسم ابتذال جنسی دست جمعی و خود کشی رواج داشت .


داشود به پیروان خود چنین القاء می کرد که تنها راه تعالی و نیل به نجات این است که بعد از مراسم دسته جمعی جنسی باید همگی خود کشی آرام نماییم .که در این صورت روح از بدن جدا می شود و آزاد می گردد .


این روح بعد از آزادی سوار بر بشقاب پرنده ای به نام یوفو می شود .روح وقتی وارد این بشقاب پرنده شد به طبقۀ چهارم عالم می رود و در آنجابه نجات و رستگاری خواهد رسید.


در پرتوی همین تعالیم در حومۀ کالیفرنیا در یک مراسم ،917یا 913 نفر دختر پسر و دختر خود کشی نرم انجام دادند یعنی رگ دست و پایشان را زدند و خودکشی نمودند.


 


ویژگی شیطان پرستی قدیمی در اروپا


این شیطان پرستی به قرون وسطا باز می گردد .در این نوع شیطان پرستی اعتقاد براین است که شیطان وجود خارجی دارد«به خلاف شیطان پرستی جدید» و قدرت او عظیم ترین قدرت بر روی جهان است .


 


اصول شیطان پرستی قدیمی عبارت است از:


1- اصل شهوت و ارضای جنسی اصل لاینفک در مراسمات آنها بوده است و امور جنسی به فجیع ترین صورت انجام می گرفته.


2- آنها به مسیحیت و کلیسا اعتقادی نداشته، و آنها را عامل بد بختی مردم می دانستند.


3- آنها معتقد بودند: مسیح پیامبری بود که باید زمین را آباد می کرد و مردم را به راه راست می برد اما تنها کاری که انجیل انجام داد دروغگویی و رواج بدی در جامعه بود.


4- آنها قربانی انسان را امری ضروری برای آرامش و احترام شیطان می دانستند و در این میان بهترین قربانی دختر بچه ها بوده اند.


5- ریختن خون در این مراسم نشانۀ تقدیس این مراسم است .


6- آنها به جهنم هیچ اعتقادی نداشته و معتقد بودند جهنم همین دنیایی است  که در ان زندگی می کنیم لذا بدترین گناهان را در مراسم خود انجام می دادند.


7- آنها شیطان را دارای هویت خارجی می دانستند.


 


شیطان پرستی جدید : اعتقادات ، مجالس و محافل آنها


1-  شیطان پرستی جدید آیینی است دارای شباهتهایی به اومانیسم که انسان را برترین موجود می داند و او را تنها در برابر خود مسؤل می داند .


2- آنها به خدا اعتقادی ندارند. (atheism) خدایی در شیطان پرستی وجود ندارد.


آنتوان لاوی می گوید: خدای با عظمت وبا شکوهی وجود ندارد و جهنمی هم که در آن گناهکاران کباب می شوند نیز وجود ندارد .


3- آنها بر خلاف شیطان پرستان قدیمی اعتقادی به شیطان خارجی ندارند  بلکه آنها شیطان را در طبیعت و در وجود هر انسانی می دانند و معتقدند این باطن هر کسی است که شیطان در او وجود دارد.


4- مراسم شیطان پرستی جدید مراسمی است برای دعوت از شیطان باطنی و حس اهریمنی درونی ،که با انجام مراسم ابتذال دسته جمعی خود راارضاء می کنند.


5- انسان«حیوان» باید کاملترین لذات جسمانی و جنسی را در این دنیا ببرد.


6- آنها جسم پرست هستند و معتقدند هر آنچه که وجود خارجی دارد مدیون آلت تناسلی آدمی است.«البته احترام به آلت مخصوص آنها نیست ودر بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی پدیده آلت پرستی رواج دارد چون آنرا منشأ انرژی می دانند».


7- در مراسم شیطان پرستی جدید مخلوطی از اسپرم به همراه ادرار به عنوان آب مقدس به روی حاضرین پاشیده می شود «مانند آب مقدس در مراسم عشای ربانی مسیحیت» .


8- در مراسم آنها مخلوطی از شراب و خون به حاضرین داده می شود و حتی در کشور نروژ خون گاز دار نیز برای این مراسمات تولید شده است.


9- مراسم قربانی و خون خواری.


در مراسمی که در ایالات متحده هر ساله یک بار انجام می شود در یکی از برنامه‌های سری و زیر زمینی رهبران شیطان پرست جمع می شوند و مقابل نماد ابلیسک ،دختر هفت ساله‌ای را به صورت فجیعی سر می‌برند و تمام افراد حاضر در جلسه، ملزم هستند از خون آن دختر بنوشند تا از صدمات شیطان در امان باشند.


10- مراسم کودک آزاری :


در یکی از ایالت های آمریکا در دهۀ نود میلادی ،314 دختر در مدرسه ای به صورت فجیعی مورد تجاوز شیطان پرستان قرار گرفتند.


11- شب آخر اکتبر «مهر ماه»شب هالوین «شب ظهور ارواح شریر» شیطان پرستان نیمه های شب از خانه های خود خارج می شوند« با اشکال بسیار کریه و زشت و وهشتناک»و در های منازل را می زنند و مردم را می ترسانند.


12- جراحی های مدرن.


13- تنوع  نوع لباس «180»و تنوع موی سر«300مدل».


14- استفاده از موسیقی های خشن


موسیقی دو کاربرد مهم دارد:


1- القاء و تلقین ذهن پدید آورنده در مخاطب.


2- تغییر ذهن مخاطب.


 


موسیقی های مورد استفادۀ شیطان پرستان


با توجه به اینکه شیطان پرستی یک جریان هنجار شکن است موسیقی هایی که در میان آنها رواج دارد بسیار هنجار شکن و با محتوایی پر از خشونت و ابتذال می باشد.موسیقی هایی که در این جریان استفاده می شود عبارت است از:


1- انواع موسیقی متال «هوی متال ، بلک متال…»وراک ،راک اندرول و…


بلک متال با گرایش‌های :


الف: سیطنیسم ،ب:نیهیلیسم ،ج:پگانیسم


در این موسیقی هااز این مفاهیم زیاد استفاده می شود:


1- زنای با محارم.2- تجاوز3- قربانی کردن و قربانی شدن .4- خشونت 5- ارضای غریزۀ جنسی 6- مفهوم سرعت زیاد ، انزوا، قتل و…


در این نوع ترانه ها از کلمات رکیک اعضای تناسلی انسان نیز زیاد استفاده می‌شود. ودر حین اجرای این موسیقی‌ها کارهای بی ادبانه همچون ادرار نمودن. و فحاشی «نعوذ بالله » به خداوند متعال فراوان دیده می‌شود .


منبع: سایت www.mazaheb.com

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید