ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

سیره فرهنگی وقضایی حضرت مهدی (عج)

مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف با آمدنش جهانی واحد، یكدست، یكپارچه و متحد خواهد ساخت و در واقع حركت حضرت، حركتی جهان شمول است از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب كرة خاكی و حكومتی بر تمامی ساكنان این پهنة عظیم؛ و چه زیبا رسول خدا صل الله علیه و آله خطاب به امیرالمۆمنین علیه السلام فرمود كه: «پیشوایان پس از من دوازده نفرند، اولین آنان تو هستی ای
علی و آخرین آنان قائم است، هم او كه خداوند بر دستانش مشارق و مغارب را فتح خواهد كرد» (1) و آنجا كه امام صادق علیه السلام فرمودند
: «پس خدای عزوجل او را ظاهر سازد و مشارق و مغارب زمین را به دست او گشاید». (2) حضرت با ظهورشان دین اسلام را یگانه آیین خداپرستی نمایند، و با هر نحله و آیین خرافی مبارزه نموده و همگان را به دین توحیدی دعوت نمایند و «بی تردید آیین محمدصل الله علیه وآله وسلم به هر نقطه‌ای كه شب و روز می‌رسد خواهد رسید و دیگر اثری از شرك روی زمین نمی‌ماند» (3) و در آن هنگامه كه حضرت قیام نمایند «هیچ سرزمینی باقی نخواهد ماند مگر اینكه شهادت به توحید و نبوت در آن ندا خواهد شد» (4) و «اهل هیچ دینی باقی نمی ماند مگر اینكه اسلام را اظهار می‌دارد و اعتراف به ایمان می‌كند». (5) پس چه زیبا روزگاری است آن روزگار كه جهان به مقدم آن مصلح مزیّن می‌گردد.


 ما برای نشان دادن ویژگی‌های مدینة مهدوی، سیرة فرهنگی، و قضایی، سیاسی حضرت را بیان می کنیم.


الف ـ سیرة فرهنگی


1) رشد همه‌جانبه عقول بشری


چه بسیار است احادیثی كه به این مهم پرداخته، و اشاره شده است به جنبه‌هایی از تعالی و ترقی در عرصة ظهور، به درستی كه «خداوند زمین را به وسیله مهدی پر از نور و روشنایی می‌كند بعد از تاریكی ظلمت آن و پر از علم و دانایی می‌كند بعد از جهل و نادانی». (6) و هرگاه او قیام كند «خداوند دستش را بر سر بندگان قرار می‌دهد پس عقلهاشان جمع و حلم و بردباریشان كامل می‌گردد». (7) آری «در آن روزگار قدرت عقلی توده‌ها تمركز یابد و مهدی به تأیید الهی، خردهای مردمان را به كمال می‌رساند و در همگان فرزانگی پدید آورد» (8) و چه زیبا فرمودند: «وقتی قائم ما قیام كند خداوند بر وسعت بینایی و شنوایی مردم می‌افزاید» (9) و كیست كه حسرت بودن در آن روزگار و زیستن در آن آرمان‌شهر را نداشته باشد. علم و دانش به كمال می‌رسد.


یكی از مهمترین وظایف حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اقامه و بر پا نمودن حدود الهی است «جای پایی در زمین نمی ماند جز اینكه به آنجا گام می‌نهد و آیینی را كه از سوی خدا واجب گشته اقامه می‌كند» و «این مهدی است كه به قضاوت داود و سلیمان علیهما السلام قضاوت می‌كند و بر آن بیّنه و شاهد نمی طلبد»


«علم و دانش 2 حرف است تمام آن چه پیامبران الهی آورده‌اند، دو حرف بیشتر نبود و مردم تا كنون جز دو حرف را نشناخته‌اند اما هنگامی كه قائم ما قیام كند، 25 حرف دیگر را آشكار می‌سازد و در میان مردم منتشر می‌كند و دو حرف دیگر را به آن ضمیمه می‌كند تا 2 حرف كامل و منتشر شود». (10)


2) عبادت حقیقی و عبودیت واقعی


در زمانة او «مردم رو به عبادت می‌آورند و امانات ادا می‌شود». (11) در مدینة فاضلة او «همه مردم به عبادت خدا گراییده به اجرای احكام شریعت و دیانت روی می‌آورند» (12) و به راستی «بشارت باد به آمدن مهدی، او دل‌های بندگان را با
عبادت و اطاعت پر می‌كند و عدالتش همه را فرا می‌گیرد». (13)


3) تالیف قلوب و اصلاح حال مردمان


«خداوند به وسیلة آن حضرت میان دل‌های پراكنده و مخالف یكدیگر ائتلاف می‌بخشد» (14) و
با قیامش «كینه و كدورت‌ها از دلهای بندگان زایل می‌گردد». (15) «به خدا قسم در آن روز اختلافات میان ملت‌ها و دین‌ها رفع می‌شود و كینه‌ها از قلب‌های بندگان می‌رود» (16) و در آن هنگامه «دوستی واقعی و صمیمیت حقیقی پیاده می‌شود، هر نیازمندی دست می‌برد و از جیب برادر ایمانی اش به مقدار نیاز بر‌می‌دارد و برادرش او را منع نمی‌كند». (17)


ب – سیرة قضایی


یكی از مهمترین وظایف حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اقامه و بر پا نمودن حدود الهی است «جای پایی در زمین نمی ماند جز اینكه به آنجا گام می‌نهد و آیینی را كه از سوی خدا واجب گشته اقامه می‌كند» (18) و «این مهدی است كه به قضاوت داود و سلیمان علیهما السلام قضاوت می‌كند و بر آن بیّنه و شاهد نمی طلبد» (19)


 برخوردهای قضایی ـ س
یاسی حضرت


1ـ برخورد با شیعیان


برخوردهای حضرت از این قانون كه در آیه شریفة «اشداء علی الكفار و رحماء بینهم» آمده است، تبعیت می‌كند. به راستی كه شیعیان و یاران حضرت در این دوران از خوشبخت‌ترین مردمان تاریخ‌اند.


در زمانة او «مردم رو به عبادت می‌آورند و امانات ادا می‌شود». در مدینة فاضلة او «همه مردم به عبادت خدا گراییده به اجرای احكام شریعت و دیانت روی می‌آ
ورند» و به راستی «بشارت باد به آمدن مهدی، او دل‌های بندگان را با عبادت و اطاعت پر می‌كند و عدالتش همه را فرا می‌گیرد.»


«شیعیان در دولت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف سرافرازان روی زمین هستند» (20) و همچنین «صاحبان مقامات بلند و حاكمان زمین» (21) و «اولین كاری كه مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف انجام می‌دهد، این است كه در همه جای عالم ندا می‌كند كه توجه كنید هر كس بر عهدة یكی از شیعیان ما قرضی داشته باشد آن را بگوید، تا این كه دانة سیر و خردل را هم به صاحبان آنها برساند چه رسد به طلاها و نقره‌ها و املاك زیاد كه همه را اداء می‌كند» (22) و در دوران حكومت حضرت «همة بیماران از معتقدین به حق و شیعیان حضرت شفا می‌یابند». (23)


2– برخورد با كارگزاران


حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بر كارگزاران و مأموران دولتی خود نظارت خواهند داشت و با هر سوءاستفاده‌ای از منصب و مقام به شدت برخورد نموده و خاطیان را مجازات خواهند نمود و این همان سیرة علوی است.


«مال را می‌بخشد و بر كارگزاران خود سخت گیری می‌كند و بر مساكین مهربانی می‌ورزد» (24) «او مسئولان و كارگزاران را به جرم كردار زشتشان مجازات خواهد كرد». (25)


3– برخورد با مخالفان و دشمنان


«و به هنگام حكومت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف حكومت جباران و مستكبران و نفوذ سیاسی منافقان نابود می‌گردد» (26) آری «مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به نفوذ یهود و مسیحیت در جهان خاتمه دهد. از غار انطاكیه تابوت سكینه را بیرون آورد نسخة اصلی تورات و انجیل در آن است و بدین گونه در میان اهل تورات با تورات و در میان اهل انجیل با انجیل حكم كند و آنان را به متابعت خویش فرا خواند برخی به او بگروند». (27)


 پی نوشت:&lt ;SPAN style=”LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: ‘Tahoma’,’sans-serif’; FONT-SIZE: 9pt” dir=ltr>


1- الامالی صدوق، ص97، ح9.


 2– كمال الدین، ج2، ص15، ح31.


 3– محمد بن مسعود عیاشی، تفسیر عیاشی، ج2، ص56.


 4– تفسیر عیاشی، ج1، ص183.


5- شیخ مفید، الارشاد، ج2، ص384، كشف الغمة، ج2، ص45.


 6– كمال الدین، ج1، ص260، ح5.


 7


 8– اصول كافی، ج1، كتاب العقل، حدیث21.


 9– كافی كلینی، ج8، ص240، ح329.


 10– بحارالانوار، ج152، ص336، ح73.


 11– منتخب الاثر، صافی، ص474.


 12- منتخب الاثر، صافی، ص529، ح4.


 13– الغیبة، طوسی، ص179.


 14- الكافی، ج1، ص334.


 15– مكیال المكارم، ج1، ص128.


 16- بحارالانوار، ج53، ص2.


 17- بحارالانوار، ج52، ص372، ح165.


 18- یوم الخلاص، كامل سلیمان، ج2، ص636.


 19- كمال الدین، ج2، ص671.


 20– بحارالانوار، ج52، ص372.


 21- الاختصاص، شیخ مفید، ص8.


 22– بحارالانوار، ج53؛ كشف الغمة، ج2، ص458.


 23– شیخ مفید، الارشاد، ج2، ص37.


 24- متقی هندی، البرهان، ص86.


 25– نهج البلاغه، خطبه138.


 26– المهدی الموعود، ج1، ص252.


 
27- المهدی الموعود، ج1، ص254 تا 255.


بخش مهدویت تبیان


منبع: مجله امان شماره 6، ف. هاشمی

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید