ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

بشارات پیامبراکرم(ص) درباره حضرت مهدی(عج)/بخش اول

تعداد بشاراتى كه از پيامبر اكرم (ص) درباره حضرت مهدى (ع) وارد شده، بيش از آن است كه در اين مختصر گنجانده شود، ما از ميا
ن اين احاديث تنها به ذكر چهل حديثى كه حافظ ابونعيم اصفهانى (متوفى 430هـ) در كتاب اربعين حديث فى المهدى ذكر المهدى و نعوته و حقيقة مخرجه جمع آورى كرده، اكتفاء مى كنيم.


 مرحوم على بن عيسى اربلى در كتاب كشف الغمه مى نويسد: چهل حديث درباره مهدى موعود به دست آورده ام كه حافظ ابونعيم اصفهانى آنها را جمع آورى كرده و من هم به ترتيبى كه او ذكر نموده، مى آورم ولى از ميان سلسله سند فقط شخص راوى كه از پيغمبر روايت نموده است، نام مى بريم:


حديث1- رفاه مردم در عصر امام زمان:


ابوسعيد خدرى از پيامبر اكرم (ص) روايت كرده كه فرمود:


يكون من امتى المهدى ان قصر عمره فسبع سنين و الافثمان و الافتسع يتنعم امتى فى زمانه نعيما لم يتنعموا مثله قطّ البر و الفاجر يرسل السماء عليهم مدراراً و الا تدخر الارض شيئاً من نباتها.


مهدى از ميان امت من برخاسته شود مدت سلطنت او هفت يا هشت يا نه سال مى باشد، همه طبقات امت من در زمان ظهور او چنان در رفاه زندگى نمايند كه قبل از وى هيچ بّر و فاجرى بدان نرسيده باشند، آسمان باران رحمت خود را &l t;SPAN style=”LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ‘Tahoma’,’sans-serif’; COLOR: maroon; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman'” lang=AR-SA>بر آنان مى بارد و زمين از روئيدنيهاى خود چيزى فرو گذار نمى كند.


حديث2- عدل مهدى (عج):


ابوسعيد مى گويد پيغمبر فرمود


تملاء الارض ظلماً و جوراً فيقوم رجل من عترتى فيملاءها قسطاً و عدلاً يملك سبعاً او تسعاً.


زمين پر از ظلم و ستم گردد، پس مردى از عترت من قيام كند و آن را پر از عدل و داد گرداند و هفت يا نه سال سلطنت
نمايد.


حديث3: 


و باز نقل كرده كه پيغمبر(ص) فرموده:


لا تنقضى الساعة حتى يملك الارض رجل من اهل بيتى يملاء الارض عدلاً كما ملئت جوراً يملك سبع سنين.


قيامت منقضى نخواهد شد تا اي
ن كه مردى از اهل بيت من به
سلطنت رسد و او زمين را پر از عدل و داد كند، چنان كه پر از ظلم شده باشد و مدت سلطنت هفت سال است.


حديث4- مهدى فرزند فاطمه زهرا (س):


از امام زين العابدين و آن حضرت از پدرش روايت نموده كه پيامبر اكرم (ص) به فاطمه زهرا (س) فرموده: 


المهدى من ولدك.


(مهدى از فرزندان تو است).


حديث5- مهدى برگزيده خداست:


على بن هلال از پدرش روايت نموده كه گفت در مرض پيامبر (ص)، حضورش شرفياب شدم، ديدم فاطمه (س) در بالين پدرش نشسته و اشك مى ريزد چون صداى گريه اش بلند شد، پيامبر سر برداشت و فرمود:


فاطمه جان! چرا گريه مى كنى؟


عرض كرد: مى ترسم بعد ازشما احترام ما از دست برود؟


فرمود: عزيزم، مگر نمى دانى كه خداوند به اعل زمين نگاه كرد و پدرت را از ميان آنان برگزيد، سپس نظر كرد و شوهرت را انتخاب كرد، و به من وحى فرمود كه تو را به او تزويج كنم؟


دخترم! ما اهل بيتى هستيم كه خداوند عزوجل هفت فضيلت به ما عطا فرموده كه به هيچ كس قبل و بعد ازما عطا نفرموده است، و آن اين كه:

من خاتم پيامبران نزد خدا و بهترين آنها و محبوبترين بندگان مى باشم و با اين امتيازات پدر تو مى باشم، جانشين من بهترين جانشينان پيغمبران و محبوبترين آنها نزد خداست، و او شوهر تو است شهيد ما بهترين شهداء و محبوبترين آنان نزد خداوند است و او حمزه بن
عبدالمطلب عموى پدر و شوهرت مى باشد، جعفربن ابيطالب كه با دو بال در بهشت با فرشتگان پرواز مى كند پسر عموى پدرت و برادر شوهرت از ما است، در سبط اين امت كه حسن و حسين دو فرزند تو و دو آقاى اهل بهشت مى باشند از ماست، و به خدا قسم كه پدرشان افضل از آنهاست.


يا فاطمة و الذى بعثنى بالحق ان منهما مهدى هذه الامة اذا صارت الدنيا هرجاً و مرجاًًً و تظاهرت الفتن و انقطعت السبل و اغار بعضهم على بعض فلا كبير يرحم صغيراً و لا صغير يوقر كبيراً فيبعث الله عند ذلك منهما من يفتح حصون الضالة و قلوباً غلفاً يوم بالدين فى آخر الزمان كما قمت به فى آخر الزمان و يملاء الارض عدلاً كما ملئت جوراً.


اى فاطمه! به خداوندى كه مرا به راستى برانگيخته، مهدى اين امت نيز از ايشان مى باشد، موقعى كه دنيا هرج و مرج شود و آشوبها پديد آيد و راهها مسدود گردد و اموال يكديگر را به غارت برند، نه بزرگتر به كوچكتر رحم كند و نه كوچكتر احترام بزرگتر را نگاه دارد، خداوند كسى را برانگيزد كه قلعه هاى ضلالت و دلهاى قفل زده را بگشايد و اساس دين را در آخر الزمان استوار سازد، چنان كه من در آخر الزمان پايدار گردم و زمين را پراز عدل نمايد چنان كه از ظلم پر شده باشد….


حديث6- مهدى، حسينى است:


در آن كتاب از حذيفة بن يمان روايت مى كند كه گفت: پيامبر خطبه اى ايراد فرمود و آنچه مى بايد اتفاق بيفتد به ما اطلاع داد سپس فرمود:


 لولم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله عزوجل ذلك اليوم حتى يبعث رجلاً من ولدى اسمه اسمى.


اگر از عمر دنيا جز يك روز بيشتر نمانده باشد. خداوند آن روز را چندان دراز گرداند تا مردى از اولاد من برانگيزد كه همنام من باشد.


 سلمان برخاست و عرض كرد: اى رسول خدا(ص) از كدام فرزند شما خواهد بود؟ فرمود: از اين فرزندم، و دست روى شانه حسين (ع) گذاشت.


حديث7- قريه اى كه مهدى از آنجا قيام مى كند:


به سند خود از عبدالله بن عمر روايت نموده كه گفت:


 يخرج المهدى من قرية يقال لها كرعة


مهدى از قريه اى قيام مى كند كه آن را كرعه مى گويند.


حديث8- ويژگيهاى حضرت:


همچنين حذيفة از پيامبر(ص) نقل كرده كه فرمود:


المهدى رجل من ولدى وجهه كالكوكب الدرى


مهدى از فرزندان من است كه چهره اش چون ستاره تابان است.


حدیث 9:


حذيفه روايت نموده كه پيامبر (ص) فرمود:


المهدى رجل من ولدى لونه لونٌ عربىٌ و جسمه جسمٌ اسرائيلى على خدّه الآيمن خال كانه كوكب درى يملاء الارض عدلاً كما ملئت جوراً يرضى فى خلافته اهل الارض و اهل السماء والطير فى الجوّ.


مهدى مردى از اولاد من است رنگ بدن او رنگ نژاد عرب و اندامش مانند اندام بنى اسرائيل است،در گونه راست وى خالى است كه چون ستاره تابناكى بدرخشد زمين را پر از عدل كند چنان كه پر از ظلم شده باشد، ساكنان زمين و آسمان و پرندگان هوا در خلافت وى خشنود خواهند&lt ;SPAN style=”LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ‘Tahoma’,’sans-serif’; COLOR: maroon; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman'” dir=ltr lang=AR-SA> بود.


حدیث 10


ابو سعيد خدرى مى گوي
د
پيامبر فرمود:


 المهدى منا اجل الجبين اقنى الانف


مهدى ما پيشانيش روش
ن
و وسط بينيش كمى برآمده است


حدیث 11


المهدى منا اهل البيت رجل من امتى اشم الانف يملاء الارض عدلاً كما ملئت جوراً


 مهدى ما اهل بيت مردى از امت من است كه وسط بينيش برآمده و او زمين را پر از عدل كند، چنان كه پر از ظلم باشد.


حدیث 12


ابوامامه باهلى از پيغمبر (ص) روايت كرده كه فرمود:


 بينكم و بين الروم اربع هدن يوم الرابعةعلى يد رجل من آل هرقل يدوم سبع سنين..


ميان شما و روميان چهار صلح است، چهارمين آن به دست مردى از نسل هرقل خواهد بود و هفت سال دوام مى يابد مردى از طائفه عبدقيس به نام مستور بن بجلانعرض كرد اى رسول خدا (ص) در آن روز پيشواى مردم كيست؟


فرمود: المهدى من ولدى ابن اربعين سنة، كان وجهه كوكب درى فى خده الايمن خال اسود عليه عباء تان قطريتان كانه من رجال بنى اسرائيل يستخرج الكنوز يفتح مدائن الشرك.


پيشواى مردم مهدى است كه از فرزندان من مى باشد كه چون ظهور كند به صورت مرد چهل ساله مى نمايد.رخسارش چون ستاره تابان مى درخشد و در سمت راست رخسارش خال سياهى است، دو عباى قطرى پوشيده (و از لحاظ سلامت بنيه) گوئى ازمردان بنى اسرائيل است، ذخائر زمين را استخراج كند و شهرهاى شرك را بگشايد.


حدیث 13


عبدالرحمن بن عوف روايت نموده كه پيغمبر فرمود:


ليبعثن الله من عترتى رجلاً افرق الثنايا، اجلى الجبهه، يملاء الارض عدلاً يفيض المال فيضاً


خداوند از عترت من مردى را برانگيزد كه ميان دندانهايش باز، و رويش روشن باشد، زمين را پر از عدل كند و به مردم اموال فراوان بخشد.


حدیث 14


پيشوا صالح ابوامامه نقل مى كند كه رسول اكرم (ص) براى ما خطبه ايراد كرد و درضمن، از دجّال نام برد و فرمود:


پس شهر مدينه از پليديها پاك شود چنان كه كوره آهنگرى از كثافات فلزات پاك گردد، آن روز اعلام خواهند كرد كه امروز روز آزادى است.


زنى به نام ام شريك عرض كرد: اى رسول خدا (ص) عرب كجا خواهند بود؟


فرمود: در آن روز آنها اندكى بيش نيستند، بيشتر آنان در بيت المقدس مى باشند، اممهم المهدى، رجل صالح پيشواى آنها مهدى است كه مردى صالح مى باشد.


حدیث 15: ظهور هویدا


ابو سعيد خدرى روايت مى كند كه پيغمبر (ص) فرمود:


يخرج المهدى فى امتى يبعثه الله عياناً للناس يتنعم الامة و تعيش الماشية و تخرج الارض نباتها و يعطى المال صحاحاً.


مهدى ميان امت من قيام & lt;SPAN style=”LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ‘Tahoma’,’sans-serif’; COLOR: maroon; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman'” lang=AR-SA>خواهد كرد و خداوند او را به طور آشكار براى مردم برانگيزد، مردم در رفاه، و چهار پايان در آسايش باشند، و زمين روئيدنيهاى خود را بيرون دهد و او مال را به طور مساوى ميان مردم تقسيم نمايد.


حديث16- ابر بر سر او سايه افكند:


عبدالله بن عمر نقل كرد كه پيغمبر فرمود:


 يخرج المهدى و على رأسه عمامة فيهما مناد ينادى هذا المهدى خليفة الله فاتبعوه.


مهدى در حالى كه قطعه ابرى بر سر او سايه افكنده قيام مى نمايد، در آن وقت گوينده اى اعلام مى دارد كه اين مهدى خليفة الله است از وى پيروى كنيد.


حديث17: بالاى سرحضرت مهدى (ع) فرشته اى است:


عبدالله بن عمر مى گويد: پيامبر (ص) فرمود:


يخرج المهدى و على رأسه ملك ينادى هذا المهدى فاتبعوه.


مهدى در حالى قيام مى كند كه فرشته اى بالاى سر او قرار دارد و مى گويد: مهدى اين است از وى پيروى نمائيد.


حديث18: مژده پيامبر (ص) به ظهور مهدى (ع):


ابوسعيد خدرى از پيغمبر (ص) نقل كرده كه فرمود:


ابشركم بالمهدى يبعث فى امتى على اختلاف من الناس زلزال فيملاء الارض عدلاً و قسطاً كما ملئت ظلماً و جوراً يرضى عنه ساكن السماء و ساكن الارض يقسم المال صحاحاً فقال له رجل: و ما صحاحاً؟ قال: السوية بين الناس.


شما را مژده به ظهور مهدى مى دهم كه به هنگام اختلاف زياد و تزلزل مردم، قيام كند و زمين را پر از عدل و داد نمايد چنان كه از ظلم و ستم پر شده باشد ساكنان آسمان و زمين از حكومت او راضى خواهند بود و اموال را ميان مردم به طور مساوى قسمت كند.


ادامه دارد…


www.mahdiehtehran.ir  با تلخیص

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید