ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

ویژگیها و اوصاف حقیقی امام زمان عجل الله تعالی فرجه

راجع به حضرت مهدی ـ علیه السّلام ـ و اوصاف آن بزرگوار باید بدانیم كه شناختن مشخصات آن حضرت از دو جهت اهمیت بخصوص دارد: یكی از نظر تكلیف زیرا شناختن امام شرعاً و عقلاً واجب است و به حكم حدیث معروف:
«مَنْ ماتَ وَ
لَمْ یَعْرِفْ اِمامَ زَمانِهِ ماتَ مَیْتَهَ الْجاهِلِیِّهِ»

هر كس بمیرد و امام زمان خود را نشناخته باشد، مرده است (همانند) مردن جاهلیت.
و دیگر از جهت شناختن دروغ و باطل بودن دعاوی كسانی كه به دروغ ادعای مهدویت كرده یا بنمایند، زیرا با ملاحظه‌ این مشخصات، كذب و بطلان دعوای این افراد روشن و واضح می‌شود چون فاقد این صفات و خصائص بوده‌اند.
صفات و مشخصات حضرت مهدی ـ علیه السّلام ـ كه در احادیث و روایات ذكر شده مشخصاتی است كه هر كس آن مشخصات را در نظر بگیرد هرگز آن حضرت را با افراد دیگر اشتباه نخواهد كرد و اگر دیده می‌شود پاره‌ای فریب خورده و دعوای مهدویت را از شیادانی پذیرفته‌اند، به دلیل غفلت یا بی‌اطلاعی از این مشخصات و خصائص بوده، و یا آنكه بعضی مشخصات را كه تمام مشخص نبوده و وصف عام آن حضرت و دیگران بوده، تمام مشخص شمرده و صاحبان وصف عام را با صاحب وصف خاص اشتباه كرده‌اند. بسیاری هم دانسته و عمداً این دعاوی را برای یك سلسله اغراض مادی و سیاسی و حبّ جاه و ریاست،‌به ظاهر پذیرفته و ترویج می‌نمایند.
وگرنه خصوصیات و اوصافی كه برای آن حضرت بیان شده مشخصاتی است كه جز بر آن شخص خاص و موصوف به آن صفات خاص (یعنی امام دوازدهم، یگانه فرزند امام حسن عسكری ـ علیهم السّلام ـ ) بر احدی از كسانی
كه ادعای مهدویت كرده‌اند قابل انطباق نیست و بطلان دعاوی آنها با توجه به این نشانیها و علامات مانند آفتاب آشكار و هویدا است.

علماء و دانشمندان متتبع و محیط به احادیث كه وثاقت آنان مورد تأیید علم رجال و تراجم است، در كتابهای معتبر و مستند به نحو كافی و وافی این مشخصات را تعیین و توضیح داده‌اند كه چون نقل آن احادیث در اینجا امكان پذیر نیست لذا ما فقط بر طبق احصای ناقص خودمان در كتاب (منتخب الاثر) قسمتی از این مشخصات را با ذكر عدد احادیثی كه بر هر یك از آنها دلالت دارد به عرض خوانندگان ارجمند می‌رسانیم.
1
ـ مهدی ـ علیه السّلام ـ از خاندان و ذریه پیغمبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ است. «طبق 389 حدیث.»
2
ـ همنام و هم كینه پیغمبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و شبیه‌ترین مردم به آن حضرت است. «طبق 48 حدیث.»
3
ـ در صفت شمائل و قیافه‌ آن حضرت. «طبق 21 حدیث.»
4
ـ از فرزندان امیر المؤمنین ـ علیهم السّلام ـ است. «طبق 214 حدیث.»
5
ـ از فرزندان حضرت فاطمه زهرا ـ علیها السّلام ـ است. «طبق 192 حدیث.»
6
ـ از فرزندان حسن و حسین ـ علیهما السّلام ـ است «طبق 107 حدیث.»[*]
7
ـ از فرزندان حسین ـ علیه السّلام ـ است «طبق 185 حدیث».
8
ـ نهمین از فرزندان حسین ـ علیه السّلام ـ است «طبق 148 حدیث».
9
ـ از فرزندان زین العابدین ـ علیه السّلام ـ است «طبق 185 حدیث».
10
ـ هفتمین از فرزندان حضرت باقر ـ علیه السّلام ـ است «طبق 103 حدیث».
11
ـ ششمین از فرزندان حضرت صادق ـ علیه السّلام ـ است «طبق 99 حدیث».
12
ـ پنجمین از فرزندان موسی بن جعفر ـ علیهما السّلام ـ است «طبق 98 حدیث».
13
ـ چهارمین از فرزندان حضرت رضا ـ علیه السّلام ـ است «طبق 95 حدیث».
14
ـ سومین از فرزندان امام محمد تقی ـ علیه السّلام ـ است «طبق 60 حدیث».
15
ـ جانشین جانشین امام علی نقی و پسر امام حسن عسكری ـ علیهما السّلام ـ است «طبق 146 حدیث».
16
ـ اسم پدرش حسن ـ علیه السّلام ـ است «طبق 147 حدی
ث».

17
ـ مادرش سیده‌ كنیزان و بهترین ایشان است «طبق 9 حدیث».
18
ـ دوازدهمین امام و خاتم ائمه است «طبق 136 حدیث».
19
ـ دارای دو غیبت است (صغری و كبری) «طبق 10 حدیث».
20
ـ غیبتش از بس طولانی خواهد شد كه مردم ضعیف الایمان و كم معرفت، گرفتار شك و تردید می‌شوند «طبق 91 حدیث».
21
ـ بسیار طویل العمر است «طبق 318 حدیث».
22
ـ زمین را پر از عدل و داد كند بعد از آنكه پر از ظلم و جور شده باشد «طبق 123 حدیث».
23
ـ مرور روزگار او را پیر نسازد و به سیمای جوانان باشد «طبق 8 حدیث».
24
ـ ولادتش پنهان باشد «طبق 14 حدیث».
25
ـ دشمنان خدا را می‌كشد و زمین را از شرك و ظلم و ستم و حكومت دیكتاتوران پاك و به تأویل جهاد كند «طبق 14 حدیث».
26
ـ دین خدا را آشكار و اسلام را در تمام روی زمین گسترش دهد و فرمانروای روی زمین گردد و زمین را خدا به او زنده سازد «طبق 47 حدیث».
27
ـ مردم را به هدایت و قرآن و سنت برگرداند «طبق 15 حدیث».
28
ـ دارای سنت‌هایی از انبیاء است كه از آن جمله غیبت است «طبق 23 حدیث».
29
ـ با شمشیر قیام كند «طبق احادیث بسیار».
30
ـ روش او روش پیغمبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ باشد «طبق 30 حدیث».
31
ـ ظاهر نشود مگر بعد از آنكه مردم در امتحانات و آزمایش‌های سخت واقع شوند «طق 24 حدیث».
32
ـ عیسی نازل شود و در نماز به آن حضرت اقتدا نماید «طبق 25 حدیث».
33
ـ پیش از ظهورش بدعتها و ظلم و گناه و تجاهر به فسق و فجور، زنا، ربا، میگساری، قمار، رشوه، ترك امر به معروف و نهی از منكر و معاصی دیگر رایج شود، زنان مكشفه و در كارهای مردان شركت كنند، طلاق بسیار و مجالس لهو و لعب و غنا و آوازهای مطرب علنی گردد. «طبق 37 حدیث».
34
ـ هنگام ظهورش منادی آسمانی به نام او و نام پدرش ندا كند كه همه آن را بشنوند و ظهور آن حضرت را اعلام كند «طبق 27 حدیث».
35
ـ پیش از ظهورش نرخها بالا رود و بیماریها زیاد شود و قحطی ظاهر و جنگهای بزرگ بر پا شود و خلق بسیار از میان بروند «طبق
23 حدیث».

36
ـ پیش از ظهورش (نفس زكیّه) و (یمانی) كشته شوند و در (بیدا) (كه مكانی بین مكه و مدینه است) خسفی واقع شود و دجّال و سفیانی خروج كنند و صاحب الزمان ـ علیه السّلام ـ آنها را بكشد. «طبق احادیث باب 6 و 7 از فصل 6 و باب 9 و 10 از فصل 7».
37
ـ بركات آسمان و زمین بعد از ظهورش ظاهر شود و زمین معمور آباد گردد و غیر خدا پرستش نشود و كارها آسان و خردها تكامل یابد «طبق احادیث باب 2 و 3 و 4 و 11 و 12 از فصل 7».
38
ـ سیصد و سیزده نفر اصحاب او در یك ساعت به محضرش حاضر شوند «طبق 25 حدیث».
39
ـ ولادت و مشروح تفصیلات و تاریخ آن و بعضی از احوال مادر جلیله آن حضرت «طبق 214 حدیث».
40
ـ شرح بعضی از معجزات او در زامن حیات پدر بزرگوارش و در غیبت صغری و غیبت كبری و نام جمع كثیری از كسانی كه مشرف به نعمت دیدار و لقای آن حجت خدا شده‌اند «طبق باب 2 و 3 از فصل 3 و باب 1 و 2 از فصل 4 و باب 1 و 2 از فصل 5».
بیش از این و به تفصیل هر كس خواسته باشد، از اوصاف حضرت مهدی ـ علیه السّلام ـ اطلاع حاصل نماید می‌تواند به كتاب منتخب الاثر نگارنده و یا كتاب‌های مبسوط و مفصل و جامع محدثین بزرگ مانند صدوق، نعمانی، شیخ طوسی و مجلسی ـ رضوان الله علیهم اجمعین ـ رجوع نماید.


[*]. اینكه آن جناب از فرزندان حسن و حسین ـ علیهما السّلام ـ است برای این است كه مادر مُكرّمه‌ی آن حضرت امام محمد باقر، فاطمه بنت امام حسن مجتبی ـ علیه السّلام ـ است، پس حضرت باقر و امامان بعد از ایشان تا حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه ـ همه از نسل حسن و حسین ـ علیهما السّلام ـ می‌باشند.


http://emam12.com

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید