ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

احکام غسل

احکام غسل

غسل و شرایط آن

 

احکام غسل. : ۱ـ در غُسل ترتیبى باید به نیّت غسل , اول سر و گردن (۱) بعد طرف راست بعد طرف چپ بدن را(۲) بشوید(۳). و اگر عمداً یا از روى فراموشى یا به واسطهء ندانستن مسأله (۴) به این ترتیب عمل نکند(۵), غسل او باطل است (۶) (م ۳۶۲. ۲ـ نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن و نصف دیگر را باید با طرف چپ بشوید…(۷)(م ۳۶۳. ۳ـ براى آنکه یقین کند هر سه قسمت (۸), یعنى سر و گردن و طرف راست و طرف چپ را کاملاً غسل داده ,باید هر قسمتى را که مى شوید مقدارى از قسمتهاى دیگر را هم با آن قسمت بشوید…(۹) (م ۳۶۴.

 

یادآورى
غیر از غسل ترتیبى غسل دیگرى وجود دارد که با فرو رفتن کامل انسان در آب انجام مى شود و به آن <غسل اِرتِماسى> مى گویند. براى دانستن احکام و جزئیات آن به رسالهء توضیح المسائل مرجع تقلید خود مراجعه کنید.

 

شرایط غسل

 

تمام شرطهایى که براى صحیح بودن وضو گفته شد(۱۰) , مثل پاک بودن آب و غصبى نبودن آن (۱۱) , در صحیح بودن غسل هم شرط است , ولى در غسل لازم نیست بدن را از بالا به پایین بشوید(۱۲). و نیز در غسل ِ ترتیبى , لازم نیست (۱۳) بعد از شتستن هر قسمت فوراً قسمت دیگر را بشوید(۱۴), بلکه اگر بعد از شستن سر و گردن مقدارى صبر کند و بعد(۱۵) طرف راست را بشوید و بعد از مدتى طرف چپ را بشوید, اشکال ندارد…(م ۳۸۱. توجه اگر در غسل به اندازهء سرِ مویى از بدن نشسته بماند, غسل باطل است , ولى (۱۶) شستن جاهایى از بدن که أدیده نمى شود, مثل توى گوش و بینى واجب نیست (۱۷) (م ۳۷۵.(۱۸) در غسل (۱۹) باید موهاى کوتاهى را که جزء بدن حساب مى شود بشوید, و بنابر احتیاط شستن موهاى: بلند(۲۰) هم لازم (۲۱) مى باشد(۲۲) (م ۳۸۰.

 

1ـ تبریزى (م ۳۶۷ و زنجانى (م ۳۶۷: اول سر و گردن بعد بدن را بشوید.
۲ـ مکارم: بنابر احتیاط واجب (م ۳۷۷.
۳ـ تبریزى: و با حرکت دادن اعضاى بدن زیر آب به قصد غسل ترتیبى , غسل محقق نمى شود (م ۳۶۷.
۴ـ تبریزى (م ۳۶۷ و زنجانى (م ۳۶۷: (اگر) بدن را قبل از سر بشوید, غسل او باطل است.
۵ـ مکارم: غسل را اِعاده مى کند (و دوباره انجام مى دهد) (م ۳۷۷ زنجانى: در صورتى که بدن را قبل ازسر بشوید, لازم نیست غسل را اِعاده کند, بلکه چنانچه بدن را بشوید غسل او صحیح خواهد بود (م ۳۶۸.
۶ـ بهجت: ولى چنانچه قصد قربت دا
شته , آنچه اگر مقدم داشته اعاده نماید غسل صحیح است. و احتیاط واجب رعایت ترتیب در هر عضو از غسل ترتیبى است به این صورت که از بالا شروع کند و به قسمتهاى پایین عضو ختم کند (م ۳۶۳.
۷ـ تبریزى و زنجانى: این مسأله در رسالهء آنان دیده نشد.
۸ـ تبریزى: هر دو قسمت, یعنى سر و گردن و طرف راست و چپ… (م ۳۶۹.
۹ـ زنجانى: در هر یک از هر دو قسمت, یعنى سر و گردن و بدن باید یقین کند که آن قسمت را کاملاً شسته است (م ۳۶۹.
۱۰ـ زنجانى: تمام شرطهایى که براى صحیح بودن وضو به نَحْو فتوا یا احتیاط ـ از هر قسم ـ گفته شد, در صحیح بودن غسل هم به همان گونه شرط است… (م ۳۸۶.
۱۱ـ بهجت: عبارت (غصبى نبودن آن ) را ندارد (م ۳۷۷ زنجانى: عبارت (مثل پاک بودن آب و غصبى نبودن آن ) را ندارد (م ۳۸۶.
۱۲ـ بهجت: اما در (غسل) ترتیبى اَحوَط (و به احتیاط نزدیکتر) است (م ۳۷۷.
۱۳ـ تبریزى: (م ۳۸۶ و زنجانى (م ۳۸۶: در غسل ترتیبى لازم نیست بعد از شستن سر و گردن فوراً بدن رابشوید.
۱۴ـ زنجانى:… پس اگر بعد از شستن سر و گردن صبر کند و بعد از مدت زیادى بدن را بشوید اشکال ندارد, بلکه لازم نیست تمام سر و گردن یا بدن را یکمرتبه بشوید. پس جایز است که مثلاً سر را شسته و بعد از مدت زیادى گردن را بشوید… (م ۳۸۶.
۱۵ـ تبریزى: و بعد طرف راست و چپ را بشوید اشکال ندارد, بلکه لازم نیست تمام سر و گردن یا بدن رایک مرتبه بشوید. پس جایز است مثلاً سر را شسته و بعد از مدتى گردن را بشوید (م ۳۸۶.
۱۶ـ تبریزى: ولى شستن مثل توى گوش و بینى و هر چه از باطن (و درون) شمرده مى شود, واجب نیست (م ۳۸۰.
۱۷ـ زنجانى: در غسل باید تمام بدن شسته شود, حتى نباید سر مویى از بدن نشسته بماند, ولى شستن مثل(ّّداخل بینى و هر چه از باطن شمرده مى شود واجب نیست (م ۳۸۰.
۱۸ـ با توجه به این مسأله باید جاهایى مانند زیر بغل و لاى انگشتان دست و پا و لالهء گوش شسته شوند.
۱۹ـ زنجانى: در غسل شستن موها لازم نیست , بلکه اگر آب را طورى به پوست برساند که موهاتر نشود غسل صحیح است , ولى اگر رساندن آب به پوست بدون شستن آنها ممکن نباشد, باید آنها را بشوید تا آب به بدن برسد (م ۳۸۵.
۲۰ـ مکارم: شستن موهاى بلند و زیر آنها هر دو لازم است (م ۳۹۳.
۲۱ـ تبریزى: شستن موهاى بلند واجب نیست , بلکه ا
گر آب را طورى به پوست برساند که آنها تر نشود غسل صحیح است , ولى اگر رساندن آب به پوست بدون شستن آنها ممکن نباشد, باید آنها را بشوید که آب به بدن برسد (م ۳۸۵.
۲۲ـ بهجت: لزوم شستن موهاى کوتاه که پوست از لاى آنها دیده مى شود, در موقع غسل کردن خالى از قوّت نیست , ولى موهاى بلند لازم نیست (شسته شوند) (م ۳۷۶.

 

http://ahkaam.ir

کانال جامع دو نور در ایتا:
https://eitaa.com/twonoor
کانال جامع دو نور در تلگرام:
https://t.me/twonoor

صفحه اصلی – موسسه قرآن و نهج البلاغه -آموزش مجازی قران ونهج البلاغه

احکام غسل. احکام غسل.  احکام غسل. . احکام غسل.  احکام غسل. . احکام غسل. احکام غسل. احکام غسل. احکام غسل. احکام غسل. احکام غسل.

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید