ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

تعداد انبیا و جانشینانشان

تعداد انبیا و جانشینانشان

فهرست مطالب

تعداد انبیا و جانشینانشان در کلام شیخ صدوق

اعتقاد ما تعداد انبیا و جانشینانشان آن است که یک صد و بیست و چهار هزار پیغمبرند و یکصد و بیست و چهار هزار وصیِّ پیغمبرند،

برای هر پیغمبری وصیّ ای است که وصیّت به او نموده به امر خدا.

 

و چنان معتقدیم در باره تعداد انبیا و جانشینانشان جملگی که، ایشان آورده اند حق را از نزد حق سبحانه و این که قول ایشان قول خدا است و امرشان امر خدا

اطاعتشان اطاعت خدا و مخالف امرشان مخالفت امرخدا، و آنکه هیچ یک از ایشان سخن نگفتند مگر از جانب خدا و از وحی خدا.

و اینکه تعداد انبیا و جانشینانشان (سادات انبیاء) پنج نفرند که مدار تمام دوران گردیده ­اند و آن پنج نفر از صاحبان شریعت ها هستند و اولواالعزمند،

نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمّد صلّی اللّه علیهم اجمعین، و محمّد (ص) سیّد ایشان و افضل ایشان است،

و آنکه آن جناب صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ و آله حق را آورده و تصدیق پیغمبران گذشته را نموده، و آنکه آنان که تکذیبش نمودند البته چشندگان عذاب دردناک اند در آخرت و

کسانی که به او گرویدند و تعظیم و حمایتش نمودند و یاریش نمودند و از نوری که به او نازل شده پیروی کردند از رستگاران و فائزانند.

 

و واجب است اعتقاد به آنکه حق تعالی نیافریده هیچ خلقی افضل از محمّد صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ و آله و ائمه علیهم السّلام و

ایشان محبوب ترین خلایقند به سوی خدا و گرامی ترین خلقند بر حق تعالی و مقدّمند بر همه در اقرار به خدا وقتی که

خداوند عهد پیغمبران را گرفت و گواه گرفت ایشان را برخودشان که آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه عرض نمودند: بلی.

تعداد انبیا و جانشینانشان و مبعوث شدگان

 

و آنکه حق تعالی مبعوث فرمود پیغمبر خود محمّد صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ و آله را بر باقی پیغمبران در عالم “ذر” و آنکه خداوند هر عطائی که

به هر پیغمبری فرمود به قدر معرفتش به حق پیغمبر ما محمّد (ص) عطا نموده، موافق سبقت نمودنش به سوی اقرار به آن جانب.

(یعنی هر چه قدر انبیاء گذشته در گرویدن به پیغمبر خاتم و اوصیائش سبقت داشتند به همان میزان فضیلت بیشتری یافتند و عطاء خداوند به ایشان بیشتر شد.

در واقع محمّد و آل محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ملاک شدند برای خشنودی و خشم خدا،

که هر پیغمبر (ص) و بلکه هر موجودی که به ایشان زودتر گروید از پاداش و منزلت بیشتری در نزد خداوند برخوردار شد و

هر موجودی که دیرتر به مقام و منزلت ایشان اقرار نمود از درجه پایین تری برخوردار گردید.)

 

تعداد انبیا و جانشینانشان و دلیل خلقتشان

و اعتقاد داریم که حق تعالی مجموع خلق را برای محمّد و اهل بیت او آفریده،

و آنکه اگر ایشان نبودند خداوند نمی ­آفرید آسمانها و زمین را و نه بهشت و جهنّم را و نه آدم و نه حوّا و نه ملائکه و نه هیچ آفریده ­ای را.

تعداد انبیا و جانشینانشان (حجت های خداوند)

و اعتقاد ما آن است که حجّت های خداوند دوازده امامند: اوّل ایشان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السّلام است،

بعد از آن امام حسن علیه السّلام، سپس امام حسین علیه السّلام، سپس علی بن

الحسین علیه السّلام، سپس محمّد بن علی علیه السّلام،

سپس جعفر بن محمّد علیه السّلام، سپس موسی بن جعفر علیه السّلام، سپس علی بن موسی علیه السّلام، سپس محمّد بن علی علیه السّلام،

سپس علی بن محمّد علیه السّلام، سپس حسن بن علی علیه السّلام، سپس محمد بن الحسن، سپس حجّت خدا، قائم به امر خدا،

صاحب زمان و خلیفه ی خداوند رحمن در زمین، حاضر در کلّ بلاد و غائب از نظر عباد (صلوات اللّه علیهم اجمعین). و اعتقاد ما در حقّ ایشان این است که

ایشان اولوالامرند که خداوند امر به اطاعتشان فرموده و ایشان شاهدان بر مردمند و ایشان ابواب الله اند و راه حضرت الله­ اند و دلیلان بر خداوند و…

و بیان نمایندگان وحی او و ارکان توحید اویند، و آنکه ایشان معصوم و محفوظند از خطا و لغزش و ایشان آن کسانند که حق تعالی ناپاکی را از ایشان برده و

ایشان را خوب پاکیزه کرده و آن که ایشان را بیّنه ها و دلیل ها است و ایشان امان اهل زمینند چنان چه ستاره ها امان اهل آسمانند و

مَثَل ایشان مَثَل کشتی نوح است که هرکه سوار آن شد نجات یافت و مثل باب حِطِّه است

تعداد انبیا و جانشینانشان (حجت های خداوند)

 

 

(باب حطّه برای بنی اسرائیل بود و آن درگاهی بود که مأمور شدند که خمیده داخل آن شوند و بگویند حطة یعنی خدا گناه ما را بریزد و این عمل

طریق توبه ای بود برای آنها و وسیله ­ای برای عفو و بخشش، و آن درگاه، دروازه ی قریه ی اریحا از بلاد شام بود.)

 

تعداد انبیا و جانشینانشان (بندگان مکرّم خداوند)

و اعتقاد ما آن است که ایشان بندگان مکرّم خداوند هستند که در گفتار بر او سبقت نمی گیرند و به امر او عمل می ­نمایند.

و چنان معتقدیم در حقّ ایشان که محبّتشان ایمان است و بغضشان کفر و آن که امرشان امر خداست و نهیشان نهی خدا و

اطاعتشان اطاعت خدا و نافرمانیشان نافرمانی خدا و دوستشان دوست خدا و دشمنشان دشمن خداست  و معتقدیم که زمین خالی نمی ­ماند

از حجّت خدا یا ظاهر و عیانست و یا ترسان و پنهان.

تعداد انبیا و جانشینانشان (حجت های الهی)

و معتقدیم که حجّت الهی در زمین خدا و خلیفه ی او در میان بندگانش در زمان ما،

قائم منتظر محمّد بن الحسن بن علی بن محمّد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهم السّلام است،

و آن که آن حضرت همان کسی است که به او خبر داده پیغمبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ و آله از جانب حق تعالی به اسم و نسب شریفش و

آن که او همان کسی است که پر می کند زمین را به انصاف و عدل چنانچه پر شده به ظلم و جور و آن که او همان کسی است که ظاهر و غالب می فرماید

حق تعالی به او دین خود را برای اینکه غلبه دهد او را بر دین بالکلیّه و اگر چه این امر را مشرکان نخواهند.

 

 و آن که او همان کسی است که فتح می فرماید حق تعالی بر دو دست مبارکش مشارق و مغارب زمین را تا باقی نماند در تمام زمین

هیچ مکانی مگر آنکه صدا بلند شود در آن به اذان، و دین بالتّمام مختصّ خداوند بوده باشد. و آن که او همان مهدی ست که پیغمبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ و آله

به او خبر داده و آن که او چون خروج فرماید عیسی بن مریم علیه السَّلام فرود آید و در عقب آن حضرت نماز گزارد و کسی که عقب آن حضرت نماز گزارد

مانند کسی است که در عقب رسول خدا صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ و آله نماز گزارده، زیرا که آن حضرت جانشین آن جناب است.

 

و معتقدیم که شدنی نیست که قائم و بر پا شونده ­ای غیر از آن حضرت باشد، حال هر چه در غیبت خود باقی بماند و اگر باقی بماند در غیبت خود

به قدر تمام عمر دنیا، که قائمی غیر از او نخواهد بود، و اینها به دلیل آنست که پیغمبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وآله و ائمّه علیهم السَّلام برآن حضرت دلالت نموده اند

به اسم و نسب شریفش و به او تصریح نموده و بشارت داده اند، صلوات اللّه علیهم اجمعین.

 

تعداد انبیا و جانشینانشان در کلام ابن بابویه

همچنین ابن بابویه رحمه اللّه علیه گوید: اعتقاد ما در شأن انبیاء و رسل و ائمّه و ملائکه (تعداد انبیا و جانشینانشان) صلوات اللّه علیهم اجمعین این است که ایشان

معصوم و پاکیزه شده­ گانند از هر ناپاکی ­ای و آن که ایشان هیچ معصیتی را مرتکب نمی ­شوند (همه ی تعداد انبیا و جانشینانشان) نه کبیره و نه صغیره،

و آن که ایشان ( کل تعداد انبیا و جانشینانشان )هیچ نافرمانی حق تعالی را نمی فرمایند، هر جا امرشان می فرماید و هر چه مأمور می­شوند می­کنند،

و هر که ایشان را در حالی از احوالشان معصوم ندانست، پس به تحقیق که جاهل به حق ایشان شده و هر که جاهل به ایشان شد کافر است.

و اعتقاد ما در شأن ایشان آن است که از ابتداء امرشان تا آخر همیشه معصوم و کامل و تمام و عالم می باشند،

و درهیچ حالی از احوالشان متّصف به نقصی و معصیتی و جهلی نمی باشند.)) (اعتقادات شیخ صدوق – ص141تا ص 147 –تعداد انبیا و جانشینانشان)

 

صفحه اصلی – موسسه قرآن و نهج البلاغه
کانال جامع دو نور در ایتا:
https://eitaa.com/twonoor
کانال جامع دو نور در تلگرام:
https://t.me/twonoor

 

 

به این مطلب امتیاز دهید:
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید