عنوان گروهعنوان رشتهمنابع آزمونتهیه منابع آزمون
ترجمه و مفاهیم قرآن کریم (2 رشته)تفسیر سوره بقرهتفسیر نمونه

دانلود فایل pdf نفسیر نمونه جلد 1


دانلود فایل pdf نفسیر نمونه جلد2


 دانلودفایل pdf رایگان تفسیر برگزیده


ترجمه و درک معانی سوره بقرهمصحف الشریف با ترجمه های متداول

 دانلودفایل pdf رایگان

معارف اهل بیت(ع) (2رشته)حفظ و ترجمه نهج البلاغه50 حکمت نهج البلاغه و خطبه 193 (صفات متقین)
با ترجمه های متداول

 دانلودفایل pdf رایگان

حفظ و ترجمه صحیفه سجادیه و نیایش های امام سجاد(ع)10دعای اول صحفیه سجادیه و مناجات خمس عشر با ترجمه های متداول

 دانلودفایل pdf رایگان

 

در صورت لزوم با تلفن های زیر تماس حاصل نمایند:

025-37745480 داخلی 120، 122،141،125 خواهران ، 114،110 برادران