ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

حسرت زیارت اباعبدالله الحسین علیه السلام

((هشام بن سالم)) از حضرت ابى عبداللّه علیه السلام در حدیثى طولانى نقل کرده که شخصى نزد امام صادق علیه السلام مشرّف شد و به آن جناب عرض کرد: اى پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله: آیا پدر شما را مى توان زیارت کرد؟ حضرت فرمودند: بلى، علاوه بر زیارت نماز هم نزد قبر مى توان خواند، منتهى نماز را باید پشت قبر بجا آورد نه مقدّم و جلو آن. آن شخص عرض کرد: کسى که آن حضرت را زیارت کند چه ثواب و اجرى دارد؟ حضرت فرمودند: اجر او بهشت است مشروط به اینکه به آن حضرت اقتداء کرده و از او تبعیّت کند. عرض کرد: اگر کسى زیارت آن حضرت را از روى بى رغبتى و بى میلى ترک کند چه خواهد دید؟
حضرت فرمودند: روز حسرت (روز قیامت) حسرت خواهد خورد. عرض کرد: کسى نزد قبر آن جناب اقامت کند اجر و ثوابش چیست؟ حضرت فرمودند: هر یک روز آن معادل یک ماه مى باشد. عرض کرد: کسى که براى رفتن و زیارت نمودن آن حضرت متحمل هزینه و خرج شده و نیز نزد قبر مطهّر پول خرج کند چه اجرى دارد؟ حضرت فرمودند: در مقابل هر یک درهمى که خرج کرده هزار درهم دریافت خواهدنمود. عرض کرد: اجر کسى که در سفر به طرف آن حضرت فوت کرده چیست؟ حضرت فرمودند: فرشتگان مشایعتش کرده و براى او حنوط و لباس از بهشت آورده و وقتى کفن شد بر او نماز خوانده و روى کفنى که بر او پوشانده اند. فرشتگان نیز کفن دیگرى قرار مى دهند و زیر او را از ریحان فرش مى نمایند و زمین را چنان رانده و جلو برده که از جلو فاصله سه میل طى شده و از پشت و جانب سر و طرف پا نیز مانند
آن این مقدار
مسافت و فاصله منهدم و ساقط مى گردد. و براى آن دربى از بهشت به طرف قبرش گشوده شده و نسیم و بوى خوش بهشتى به قبر او داخل گشته و تا قیام قیامت بدین منوال خواهد بود.


آن شخص مى گوید: محضر مبارکش عرضه داشتم: کسى که نزد قبر نماز بگذارد اجر و ثوابش چیست؟ حضرت فرمودند: کسى که نزد قبر مطهّرش دو رکعت نماز بخواند از خداوند چیزى را در خواست نمى کند، مگر آنکه حق جلّ و على آن را به او اعطاء مى فرماید. عرض کردم: اجر کسى که از آب فرات غسل کرده و سپس به زیارت آن جناب رود چیست؟ حضرت فرمودند: زمانى که شخص از فرات غسل کرده در حالى که اراده زیارت آن حضرت را داشته باشد تمام لغزش ها و گناهانش ساقط و
محو شده و وى نظیر آن روزى مى باشد که از مادر
متولّد شده است. آن شخص مى گوید: عرض کردم: اجر کسى که دیگرى را مجهّز کرده و به زیارت قبر آن حضرت بفرستد، ولى خودش بواسطه عارضه و علّتى که پیش آمده به زیارت نرود، چیست؟ حضرت فرمودند: به هر یک درهمى که خرج کرده و انفاق نموده حقتعالى همانند کوه احد حسنات براى او منظور مى فرماید و باقى مى گذارد و بر او چند برابر آنچه متحمّل شده و بلا و گرفتارى هائى که بطور قطع نازل شده تا به وى اصابت کرده را از او دفع مى نماید و مال و دارائى او را حفظ و نگهدارى مى کند. آن شخص مى گوید: عرض کردم: اجر و ثواب کسى که نزد آن حضرت کشته شود چیست؟ مثلا سلطان ظالمى بر وى ستم کرده و او را آنجا بکشد؟ حضرت فرمودند: اولین قطره خونش که ریخته شود خداوند متعال تمام گناهانش را مى آمرزد و طینتى را که از آن آفریده شده فرشتگان غسل داده تا از تمام آلودگى ها و تیره گى ها پاک و خالص شده همان طورى که انبیاء مخلص خالص و پاک مى باشند و بدین ترتیب آنچه از اجناس طین اهل کفر با طینت وى آمیخته شده زدوده مى گردد. و نیز قلبش را شستشو داده و سینه اش را فراخ نموده و آنرا مملو از ایمان کرده و بدین ترتیب خدا را ملاقات کرده در ح
الى که از هر چه ابدان و قلوب با آن
مخلوط هستند پاک و منزه مى باشد و برایش مقرّر مى شود که اهل بیت و هزار تن از برادران ایمانى خود را بتواند شفاعت کند. و فرشتگان با همراهى جبرئیل و ملک الموت متولى خواندن نماز بر او مى گردند و کفن و حنوطش را از بهشت آورده و در قبرش توسعه داده و چراغ هائى در آن مى افروزد و دربى از آن بهشت باز مى کنند و فرشتگان برایش اشیاء تازه و تحفه هائى بدیع از بهشت مى آورند و پس از هیجده روز او را به ((خطیره القدس)) (بهشت) برده پس پیوسته در آنجا با اولیاء خدا خواهد بود تا نفخه اى که با دمیده شدنش هیچ چیز باقى نمى ماند دمیده شود. و وقتى نفخه دوّمى دمیده شد و وى از قبر بیرون آمد اوّلین کسى که با او مصافحه مى کند ((رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام و اوصیاء سلام اللّه علیهم)) بوده که به وى بشارت داده و مى گویند: با ما باش و سپس او را کنار حوض کوثر آورده و از آن به او مى نوشانند و سپس به هر کسى که او بخواهد و دوست داشته باشد نیز مى آشامانند.


آن شخص مى گوید: عرض کردم: اجر و ثواب کسى که به خاطر زیارت آن حضرت حبس شده چیست؟ حضرت فرمودند: در مقابل هر روزى که حبس شده و غمگین مى گردد سرور و شادى منظور شده که تا قیامت ادامه دارد و اگر پس از حبس او را زدند در قبال هر یک ضربه اى که به وى اصابت مى کند یک حوریّه اى به او داده شده و به ازاء هر دردى که بر پیکرش وارد مى شود هزار هزار حسنه ملاحظه گردیده و هزار هزار لغزش و گناه از او محو و زائل گشته و هزار &l t;SPAN style=”LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ‘Tahoma’,’sans-serif’; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman'” lang=AR-SA>هزار درجه ارتقاء داده مى شود و از ندیمان رسول خدا صلی الله علیه و آله محسوب شده تا از حساب فارغ گردد و پس از آن فرشتگانى که حَمَله عرش هستند با او مصافحه کرده و به او مى گویند: آنچه دوست دارى بخواه. و زننده وى را براى حساب حاضر مى کنند پس هیچ سئوالى از او نکرده و با هیچ چیز اعمالش را نسنجیده و محاسبه نکرده بلکه دو بازویش را گرفت
ه و او را برده و به فرشته اى تحویل داده و آن فرشته به او جرعه اى
از ((حمیم)) (آب داغ جهنم) و جرعه اى از ((غسلین)) (آب چرک که از پوست و گوشت دوزخیان جارى مى باشد) مى چشاند و سپس او را روى تکه اى سرخ از آتش قرار داده و به وى مى گویند: بچش چیزى را که دست هایت بواسطه زدن شخصى که او را زدى براى تو پیش فرستاده اند، کسى را که زدى پیک و پیام آور خدا و رسول خدا بود و در این هنگام مضروب را آورده و نزدیک درب جهنّم نگاه داشته و به او مى گویند: به زننده خود بنگر و به آنچه به سرش آمده نظر نما آیا سینه ات شفاء مى یابد؟ این عذابى که به او وارد شد بخاطر قصاص براى تو مى باشد، پس مى گوید: حمد خدا را که من و فرزند رسول خدا را یارى فرمود. (۱۱)


www.imamhossein.net

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید