ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

خانواده‌ آسمانی

نگرشی بر زندگی امام کاظم

ضرورت آشنایی با خانواده آسمانی

ضرورت آشنایی انسان به وطن اصلی و خانواده های آسمانی اش و اینکه انسان بداند اصل و ریشه اش چیست، چگونه به اینجا آمده، قبلاً کجا بوده و به کجا خواهد رفت، موضوع بسیار مهمی است.

اگر انسان شناختی از خانواده های آسمانی اش نداشته و صرفاً با خانواده زمینی اش زندگی کند، در بازگشت به نظام ابدی که به نزد خانواده های آسمانی اش بر می گردد، نمی تواند با ایشان ارتباط برقرار کند و از وجودشان بهره مند شود.

در اسلام خوشبختی در نظام دنیایی و آخرتی بر مبنای فهم و کشف خانواده های آسمانی و ارتباط با آنهاست و از طرفی هر چه ارتباط انسان با این خانواده بیشتر باشد، حجم شادی و آرامش او هم بیشتر می شود و هر کس بخواهد بداند که چرا در دلش غصه، ناراحتی و اضطراب وجود دارد، یقیناً به خاطر اینست که از اصل و خانواده های آسمانی خودش دور افتاده است.

زیراخداوند تبارک و تعالی همه اسباب و علل را به دست آنها قرار داده است. پس نزدیکی به این خانواده در واقع نزدیک شدن به اصل و حقیقت خودمان است و هر اندازه انسان خودش را در کهف آنها قرار دهد، در امان تر، آرام تر و شادتر خواهد بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که منشأ همه بدبختی ها و تحقیر و له شدن های انسان به این برمی گردد که از خانواده اصلی و همین طور از حقیقتش فاصله گرفته است؛ یعنی دست آنها را از کمک به خودش کوتاه نموده و بااکتفا به توانایی هایش حرکت می کند.

در زیارت عاشورا اشاره شده است: «أن یجعلنی معکم فی الدنیا و الآخره» خطاب به خانواده های آسمانی می گوییم که همه آرزو و دغدغه هایم اینست که بتوانم در دنیا و آخرت با شما باشم.

این را نباید فقط به عنوان یک شعار یا صرفاً یک دعا تلقی کنیم؛ بلکه باید یک تقاضای همراه با یک حرکت در نظر بگیریم و انسان باید برای پیدا کردن و رساندن خودش به خانواده حقیقی اش تلاش کند تا بتواند با آنها ارتباط برقرار کند و این اتصال می تواند منشأ خیرات و برکات زیادی باشد که هر کسی می تواند در وجود خودش احساس کند.

 

 

 آثار ارتباط ضعیف با خانواده‌ی آسمانی

اگر انسان ارتباطش را با این خانواده ضعیف کند، در معرض انواع حمله های شیطان (حمله از جلو، عقب، راست و چپ) قرار می گیرد و به دنبال این ارتباط ضعیف، احساس انواع شکست ها است؛ مانند کسی است که هم اکنون نمی داند خانواده اش در کجا و چه کسانی هستند و اگر او را در جامعه که نه خانه ای، نه پدر و مادری و نه حامی ای دارد رهایش کنیم، دچار اضطراب و آسیب می شود و زمانی این فرد به آرامش می رسد که به خانواده خودش بازگردانده شود.

در حرکت به سمت ابدیت، بزرگ ترین اشتباه انسان این است که فکر می کند با داشتن پدر و مادر، همسر، فرزند و … به امنیت و آرامش رسیده است؛ در حالی که هیچ کدام از اینها برای انسان آرامش و خوشبتی نمی آورد؛ بلکه باید آن را در جایی دیگر جست و جو کرد.

امروزه اکثر قریب به اتفاق طلاق ها و کشمکش ها از عدم شناخت صحیح انسان از خود و خانواده حقیقی اش ناشی می شود و برای انسان این حائز اهمیت است که بداند حقیقت و روحی که از آسمان به این دنیا آورده و در این دنیا با بدن مردانه یا زنانه یا بدن های خنثی پیوند خورده، جزو حقیقت او نیستند و آن را باید به جایگاه اصلی و به خانواده حقیقی خودش پیوند دهد و اگر حواسش نباشد و پدر و مادر اصلی اش را گم کند، باید منتظر هر بلا و آسیبی باشد.

 

 آثار عدم ارتباط با خانواده‌ی آسمانی

 

اگر انسان ارتباطش را با این خانواده قطع کند یا اصلاً نداند که کیست، نمی تواند تصمیمات خوبی یا تفکرات صحیحی داشته باشد. به تعبیر امیرالمؤمنین (ع) که فرمودند: «من عرف نفسه عقله و من جهله ضله؛ هر کس خودش را بشناسد می تواند فکر خوبی داشته باشد و هر کس خودش را نشناسد، حتماً گمراه می شود.»(۱)

 

طبق فرمایش حضرت، انتخاب ها، ارتباط ها، رفتارها و افکار انسانی که عوامل سازنده دنیا و آخرت او هستند، زمانی درست و صحیح خواهند بود که انسان خودش را بشناسد. یعنی مثلاً انتخاب همسر، رشته تحصیلی، دوست و … همه منوط به تعقل صحیح می باشد.

بنابراین در قرآن اشاره شده است: وقتی که به جهنمیان گفته می شود که چطور شد جهنمی شدید، می گویند: « لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر؛ اگر ما می شنیدیم یا تعقل می کردیم، هیچ وقت جزو اصحاب سعیر (مکانی در جهنم را سعیر می گویند) نمی شدیم» (۲).

طبق این آیه، جهنم محصول بی عقلی و بی فکری انسان است؛ یعنی کسی که ساختار حقیقی اش را کامل نمی داند و بر اساس این ساختار تصمیم نمی گیرد و اگر شما خود را زن یا مرد معنا کنید و نگاه به خود را فقط از تولد تا مرگ معطوف کنید؛ چون این نگاه، نگاه اشتباه و غلطی است.

هر تصمیمی و تعقلی و برنامه ریزی که بر اساس این نوع نگاه باشد، لاجرم اشتباه از کار در می آید؛ مانند کارخانه ای که مواد اولیه ای را که مورد استفاده قرار داده خوب نبوده است، در نتیجه نمی تواند محصول خوبی هم داشته باشد.

 

 شناخت انسان و تفکرات صحیح

 

انسان زمانی می تواند تفکر درست و صحیحی داشته باشد که نگاه به خودش را از زمانی که پیش خداوند بوده تا زمانی که به این دنیا آمده و ابدیتی که در پیش رویش قرار دارد، در نظر بگیرد و بر این اساس به تعقل و تفکر بپردازد؛ یعنی در انتخاب هر موردی مثل همسر، رشته تحصیلی، پوشیدنی ها، لمس کردنی ها و … همین نوع نگاه را مد نظر داشته باشد و بعد از آن، دست به انتخاب بزند. در این صورت بی تردید انتخاب صحیحی خواهد داشت.

 

در تحقیقاتی که انجام شده و طبق آمار جهانی که به دست آمده، وقتی از افراد درباره انتخاب ها، ارتباط ها، رفتارها و افکارشان سؤال شده که اگر به گذشته خود بر می گشتید، آیا باز هم همین نوع را انتخاب می کردید یا نه؟ اکثر قریب به اتفاق گفتند: ما اشتباه کردیم و حاضر نیستیم همین نوع انتخاب را داشته باشیم.

به نظر شما چرا چنین اتفاقی می افتد؟ چون متوجه شده اند هر چیزی را که انتخاب کرده اند، اشتباه بوده است. پس طبق فرمایش امیرالمؤمنین (ع) کسی که خودش ر
ا بد تفسیر کند، همه ساختار وجودی اش را نمی تواند ببیند و اساساً به وفات، برزخ و آن عظمتی که میلیاردها برابر جذاب تر و شیرین تر از اینجاست، نمی تواند فکر کند و این مانند جنینی می ماند که خودش را برای یک عالمی که بی نهایت بزرگ تر از رحم مادر است، آماده نکند؛ پس درک درستی نمی تواند از آن داشته و در نتیجه نمی تواند تولد سالمی هم داشته باشد.

بنابراین اگر انسان هم نداند که بعد از مرگ، چه عالمی منتظر اوست، همه افکار، تصمیمات و رفتارهای او اشتباه از کار در می آید. بنابراین به جای اینکه به کسی بگوییم که خوب باشد، باید به او بگویید که خودت را ببین؛ یعنی باید بخش های وجودی اش را ببیند تا بتواند خوب باشد.

در فرمایش دیگری از امیرالمؤمنین (ع) که می فرماید: « لا تجهل بنفسک فإن الجاهل معرفه نفسه جاهل بکل شیء؛ نسبت به خودت جاهل نباش؛ چون کسی که خودش را نمی شناسد، هیچ چیز را نمی شناسد.»

 

داستان زندگی بشر امروزه اینست که با پیشرفت علم در بدترین وضعیت و شرایط روحی و روانی قرار گرفته است؛ زیرا اساساً پیشرفت علمی مبتنی بر شناخت صحیحی نیست.

بنابراین نمی تواند شادی و  آرامش حقیقی را به دست آورده و آن من حقیقی انسان را پیدا کند و اگر این من حقیقی در انسان زنده نشود و انسان نتواند با خودش آشتی کند، باید هر لحظه منتظر هر نوع خطر و گناهی باشد.

 

 

در راستای همین بحث، تعبیر دیگری از حضرت است که می فرمایند: « من لم یعرف نفسه بعد عن سبیل النجاه و خبط فی الضلال و الجهلات؛ هر کس خودش را نمی شناسد، از راه نجات دور می شود و قدم در گمراهی و جهالت ها می گذارد.»(۴)

طبق فرمایش حضرت، نگاه اشتباه به خود می تواند، سر منشأ تصمیمات نادرست باشد و هر کس در هر مقام و منصبی اعم از شغل، تحصیل، ازدواج و … باشد، اگر توجه به نوع تصمیماتش نداشته باشد، همه به ضرر او خواهد بود؛ یعنی انسان هر چه از خودش فاصله کمتری داشته باشد، سطح اضطراب ها و نگرانی هایش کمتر می شود.

 

 راه دستیابی به خوشبختی

 

قاعده اساسی و مهمی که در اینجا وجود دارد اینست که اگر بخواهید خود، خانواده و اطرافیان را خوشبخت کنید، باید به خود حقیقیتان نزدیک شوید و با آن آشتی کنید و اگر این خود حقیقی قدرت پیدا کند، نیازمند به عاطفه و توجه کسی نخواهید شد و با از دست دادن اطرافیانتان، اضطراب و نگرانی به سراغ شما نخواهد آمد و این خود حقیقی آن قدر ارزش دارد که قرآن کریم به آن اشاره کرده و می فرماید: « هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا؛ همه آنچه در زمین است برای تو خلق کردم»(۵)

یا در زیارت عاشورا خطاب به امام حسین (ع) می گوییم: «أسئل الله ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله؛ من به آن مقامی که تو داری می خواهم برسم»؛ یعنی وقتی آن خود حقیقی قدرت پیدا کند، به مقام کمتر از مقام امام حسین (ع) راضی نمی شود.

بنابراین احساس پوچی داشتن ناشی از اینست که با خود قیمت دار رابطه پیدا نکردید. مثلاً اگر کسی بداند هر یک بار عصبانیت حجم زیادی فشار قبر برای او دارد و این را به عنوان یک حقیقت بپذیرد، حتماً تلاش می کند که با آن خود حقیقی اش و خانواده حقیقی انس پیدا کند.

 

از جمله خیرات و برکات این ارتباط آرامش و شادی ای است که به روی انسان باز می شود و این انس آن قدر انسان را سرشار از محبت و عاطفه می کند که دیگر نیاز به محبت کس پیدا نمی کند.

پس برای رسیدن به این آرامش، به لوازمی نیاز است؛ از جمله وقت گذاری و آشتی با خود حقیقی است و نباید اجازه داد که امورات دیگری از جمله مشغله های علمی و شهوانی، مسائل اجتماعی و سیاسی انسان را بیچاره کند؛ زیرا این مشغله ها باعث جدایی انسان از خود حقیقی اش می شود.

بنابراین وقتی انسان از خود حقیقی اش فاصله بگیرد و با آن بیگانه شود، هلاکت را برای خود رقم می زند. اما اگر انسان با خانواده‌ی آسمانی اش آشتی و انس برقرار کند همه قدرت ها و لذت های حقیقی به سراغ او خواهد آمد و اگر بتواند وجودش را احیا کند، انسان خیلی بزرگی می شود و به شادی و آرامش دست پیدا خواهد کرد.

 

پی‌نوشت‌ها:

 

1– غررالحکم؛ ص ۵۲.

 

2– سوره ملک( ۶۷)، آیه ۱۰.

 

3– غررالحکم، ص ۲۳۳.

 

4– غررالحکم، ص ۲۳۳.

 

5– سوره بقره(۲)، آیه ۲۹.

 

منبع: موعود، شماره ۱۲۳،۱۲۴

 

www.al-shia.org

 

کانال جامع دو نور در ایتا:
https://eitaa.com/twonoor
کانال جامع دو نور در تلگرام:
https://t.me/twonoor
صفحه اصلی – موسسه قرآن و نهج البلاغه
خانواده‌ آسمانی. خانواده‌ آسمانی. خانواده‌ آسمانی. خانواده‌ آسمانی. خانواده‌ آسمانی. خانواده‌ آسمانی. خانواده‌ آسمانی. خانواده‌ آسمانی. خانواده‌ آسمانی. خانواده‌ آسمانی. خانواده‌ آسمانی. خانواده‌ آسمانی
به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید